AKCJA SPOŁECZNA MAJĄCA NA CELU POZYSKIWANIE KRWI OD OSÓB ZDROWYCH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRWIODAWSTWO to:

akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKCJA SPOŁECZNA MAJĄCA NA CELU POZYSKIWANIE KRWI OD OSÓB ZDROWYCH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.825

WACŁAW, DROGA TWARDA, THRASH, TRIFORIUM, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, KRZEPNIĘCIE KRWI, OŚWIECICIEL, KAWAŁEK, TRYL, STRACH BIERNY, KUMOTERSTWO, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, KRATA ROZDZIELNA, AKCJA AFIRMATYWNA, KOLORYT, MUSZKA, PIĘCIORNIK GĘSI, OSOBA PRAWNA, SÓL ORGANICZNA, KORYFEUSZ, SZYPUŁA, ZBOCZENIEC, DYSTYCH, WAMPIREK, TYTUŁ PRASOWY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, TRANSPOZYCJA, STRATYFIKACJA, ASESOR, CIĄGNIK, BOCZEK, PASZA, RÓWNINA SANDROWA, GABINET, WOJNA, KRÓLEWICZ, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, KLASA POSIADAJĄCA, OSTATNIE PODRYGI, FORTEL, FULAR, INSTALACJA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FILTR, PURUSZA, ZIEMNIACZEK, STEROWANIE ADAPTACYJNE, EKSPOZYCJA, SZYNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, CYZELATORSTWO, FILTR CYFROWY, DWUDZIESTOPAROLATKA, SZWADRON ŚMIERCI, NIERUCHLIWOŚĆ, UPOKORZENIE, OSŁONA, TYŁÓWKA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, POŁOŻENIE, WYWÓD GENEALOGICZNY, WCIĄGARKA, KLON, KÓŁKO, KOŁOWANIE, DANIEL DUBICKI, KRAJ, SIEDEMDZIESIĄTKA, KOSARZ, POWŁOKA, INWESTYCJA, WIZERUNEK, CIĄGNIK BALASTOWY, OWICYD, ZGRUPOWANIE, MERZYK OBRZEŻONY, SPÓŁKA PUBLICZNA, SINIEC, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, KAMUFLAŻ, SŁUPEK, KESON, FUTRÓWKA, ESBECJA, PLUS, STRAJK, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, HELISA, OMEGA, SILNIK SPALINOWY, TWARZYCZKA, SPOWINOWACONY, KONSOLA, BAKAS, NOWELIZACJA, BAKTERIA GNILNA, CYMELIUM, KOMBINACJA NORWESKA, STOŻEK USYPISKOWY, ARABIKA, WYLĘGARKA, KATATONIA, CECHA, GLIPIZYD, BERET, KB, CIĄŻA, GRADACJA, ROZSADNIK, LATARNIA MORSKA, CZASTUSZKA, LAMPKA, JALAPENO, KORZENIE, MUCHINA, NOK, WIĄZADŁO, MAGISTER, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WIEŻA SZYBOWA, REEDUKACJA, KARTA MOBILIZACYJNA, OBAWA, USTNIK, BIEGŁY SĄDOWY, TEKST JAWNY, WSPÓŁREGENT, BIAŁA SZKOŁA, ZAŁOŻENIE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BALKON, BAKARAT, PLATFORMÓWKA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, GACEK BRUNATNY, INWESTOR, PARTYCYPACJA, ZMYWACZ, WAHADŁO, AEROZOL, FALA NOŚNA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, KOREK, PRZYKURCZ, FALA MORSKA, WSZYSTKOŻERCA, PARALELIZM, ENERGIA DYSOCJACJI, MINIATURA FORTEPIANOWA, OBRONA, KRYSTALIZACJA, ORBITA, RADA, COLA, ZAPARCIE, LEUKOTOMIA, GŁOWNIA, BALAST, KĄPIEL LECZNICZA, ROGAINING, PANNICA, PIĄTA WODA PO KISIELU, SZYDLARZ, NIECHLUJA, PLINTA, WIKARIUSZ, GRZYBIARZ, GORĄCZKA, PODOBIZNA, DIALIZOTERAPIA, IMITATOR, WYCHODŹSTWO, BROŃ BIAŁA, ETIUDA, ROŻEK, MARA, ALGA, GRZYB SIARKOWY, OKLUZJA, KÓŁECZKO, MOL, WSPARCIE, DEBUGGER, POZIOM, HALBA, FLIGELADIUTANT, DROGI, GWARANCJA PROCESOWA, ADWOKAT, STAW, PRZEZIERNOŚĆ, WARNIK, PRZEMOC, TYNKTURA, GOMÓŁKA, JANKA, SKIP, KARABIN AUTOMATYCZNY, PRZEPITKA, ELKI, ZAKON MNISZY, HOLTER CIŚNIENIOWY, LEKTORIUM, STOS, WNIEBOWZIĘTA, PODPIS CYFROWY, MACZANKA, PRZYTULIA, PROROK, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, HIPOTEKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, DOMINATOR, WSPARCIE FINANSOWE, KOCHAŚ, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, KUŹNICA, DOSTAWCA, UCHODŹSTWO, STANDARD EMISYJNY, SZARADA, USTNIK, KOŁEK, ETAT, ANTENA, DOPŁYW, TURNIA, DZIELNIK, CENOTWÓRCA, KOŃ POZNAŃSKI, OBRAZ, CABAN, PODKOWA, OSTATECZNOŚĆ, ABELIT, PRZEKŁADNIA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZABAGLIONE, KOPEĆ, AMFIPRION, PRZYJEMNOŚĆ, PARANOJA PRAWDZIWA, DEZERTER, ZRANIENIE, FIGURA RETORYCZNA, KONFIRMACJA, SIEĆ, ŻARTOWNIŚ, KOCIOŁ WIROWY, PRZYPAŁ, TUSZ, ŚLEPA PRÓBA, PLIK GRAFICZNY, KUCHENKA MIKROFALOWA, TAJNE NAUCZANIE, WERTYKULACJA, SYMPTOM, SUPPORT, ABLACJA LODOWCOWA, NIEGOTOWOŚĆ, ODWRÓT, ZMYWACZ, PODPORA, EWOKACJA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, KILOWAT, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, MAGNOLIA, KONTO DEPOZYTOWE, MEMBRANA, SUROWICA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, WZNIOS KAPILARNY, POZYCJA TESTOWA, WYLEW, OŚNIK, KRYSZTAŁEK, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, PRZESŁONA, KARBONATYT, MACERACJA, PRZESŁUCHANIE, WOKABULARZ, DZIECIAK, OSĘKA, PÓŁKOLONIA, GEKONEK, PORADLNE, SAMOPOMOC, KOPUŁA PANCERNA, CHOROBA, CYKL FIGURALNY, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, BAT, KOSMITA, OWADOŻERNOŚĆ, CZARODZIEJSTWO, MIESZARKA, ?MARS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.825 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKCJA SPOŁECZNA MAJĄCA NA CELU POZYSKIWANIE KRWI OD OSÓB ZDROWYCH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKCJA SPOŁECZNA MAJĄCA NA CELU POZYSKIWANIE KRWI OD OSÓB ZDROWYCH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRWIODAWSTWO akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRWIODAWSTWO
akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników (na 12 lit.).

Oprócz AKCJA SPOŁECZNA MAJĄCA NA CELU POZYSKIWANIE KRWI OD OSÓB ZDROWYCH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - AKCJA SPOŁECZNA MAJĄCA NA CELU POZYSKIWANIE KRWI OD OSÓB ZDROWYCH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x