OSOBA MAJĄCA WIĘCEJ NIŻ 20 LAT, PRZED 30 ROKIEM ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUDZIESTOPAROLATEK to:

osoba mająca więcej niż 20 lat, przed 30 rokiem życia (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA MAJĄCA WIĘCEJ NIŻ 20 LAT, PRZED 30 ROKIEM ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.417

KARIERA, BACHMISTRZ, MINIPIŁKA, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, MEGALNEUZAUR, ADVOCATUS DIABOLI, TRAMPKARZ, POMOC DOMOWA, KOCIARZ, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, AUTOREGULACJA, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, ABROZAUR, IZOLACJA CIEPLNA, NADREALIZM, OCZERNICIEL, PINGLE, KORYNT, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, KRATOWNICA, WSPÓŁKRÓL, EJEKTOR, PASIBRZUCH, PLEZJOPLEURODON, KOLORYSTA, WOLANIE, BON VIVEUR, PRACZ, MASECZKA, DIAGNOSTA, PROZA, BAGAŻOWY, SZEFOWA KUCHNI, GHOUL, ODWAR, AMFISBENA, CHRONOGRAF, ATEUSZ, MARKGRAF, CHORY NA GŁOWĘ, SIŁACZ, PRÓBA SAMOBÓJCZA, UDAWACZ, BAŁAGULSZCZYZNA, MAŁY, NEGOCJACJE AKCESYJNE, WĘDKARZ, MACAK, SZKUDNIK, DAJNA, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, NUWORYSZ, STONE, GWIAZDA ZARANNA, DWUDZIESTKA, TECHNIK LABOLATORYJNY, KONSUMENT, INKA, RÓWIEŚNIK, DZIECIĘ, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, TRAGICZNOŚĆ, MAJKA, GALWEOZAUR, FREMENI, MOKASYN HIMALAJSKI, BARBAKAN, OTWARTY UMYSŁ, ICHTIOBIOLOGIA, WŁÓKNIAK TWARDY, MALKONTENCTWO, FELDMARSZAŁEK, RODZIC CHRZESTNY, WYTWÓRCA, ZŁODZIEJKA, SYNTETYK, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, TYTANOFON, SYNERGIA, DZIEWIĘTNASTKA, MARCINEK, KOLCZAKOWATE, PÓŁGŁUPEK, GOŁODUPIEC, CHORĄŻY, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, WŁADCA ABSOLUTNY, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, ŚWIĘTOKUPCA, BRAT KRWI, LIKTOR, ELEMENT, WIELOETATOWOŚĆ, LINIA ŻYCIA, PONOCNICA MIRIKINA, NOCNY MAREK, POLIGYNIA, EMMERSON, PIECHUR, OBROŃCA, DZIEWIĘTNASTOLATKA, MICKIEWICZOLOG, OSOBA FIZYCZNA, OKAPI, WSPÓŁWŁADCA, BURŻUJSTWO, GENERAŁ, NEUSTON, KSEROFIT, SZCZOTKA, PROBLEM DECYZYJNY, TANIUS, ŻYWOT, TERCJA OBRONNA, LUFA, MURZYN, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, PROSTNICA, ORDYNAT, GALÓWKA, BANITA, IMPERATOR, ZGRZEBLENIE, ODKRYCIE, OPIEKA TERMINALNA, ALAMOZAUR, PTERANODON, MONOLOG WEWNĘTRZNY, CZESANKA, NIŻ, C, POLIEN, PLEZJOZAURY, MISIEK, KOMISARZ, PANCERZ, POWINOWATY, PRĄD, CZASOWNIK FRAZOWY, MIKROSATELITA, WYPRAWIACZ, NAUKA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, OZONOSFERA, EPISJER, ZAPRZEDANIEC, DEPRYWACJA RELATYWNA, PILOT RAJDOWY, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, SOPRAN, REISEFIEBER, POSTÓJ LODOWCA, TECHNOFOBIA, SYGNATARIUSZ, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, WEGANIN, SZKOŁA, LEŃ ŚMIERDZĄCY, TACHION, PRZEDMECZ, TREMA, BYLINA, FREATOBIONT, BROŃ DRZEWCOWA, UNDEAD, KONFRONTACJA, ARCHEOPTERYKS, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, ZAŁOGANT, ŹREBIĘ, ZBOWID, CIĄŻA PRZENOSZONA, PLUS, ANIMATOR, CANOSSA, POMOC, BOWEN, DIMORFODON, KWASOTA, NIESZCZĘŚNIK, WIEJSKI FILOZOF, PASOŻYT, POSŁUSZNICA, ŻENIEC, KASZTELAN KRZESŁOWY, DNI, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, GARDEROBIANA, CIEPŁE KLUSKI, INSZA INSZOŚĆ, LARIOZAUR, PANIĄTKO, PSTRĄG POTOKOWY, BITA ŚMIETANA, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, KOLEJE LOSU, BENEFICJENT, MIKROHADROZAUR, DANSKER, URODZENIE MARTWE, ROK PODATKOWY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, CETIOZAUR, WOSKOWATOŚĆ, WSCHÓD, PALUCH, UNIA PERSONALNA, OKULARY SŁONECZNE, DZIECIĘ WIEKU, BRZYDULA, SKĄPIRADŁO, PRZEDSTAWICIEL, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ZNAJDUCH, FERRIMAGNETYZM, POSKRAMIACZ, INWALIDA WOJENNY, SAMOLOT TORPEDOWY, JER SŁABY, KOŃ KARABACHSKI, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, STARY LIS, ROŚLINY OSIOWE, CECHA POŚREDNIA, WŁAMANIE, KREW, OSOBA, JEDWABNIK, AFRYKANIZOWANIE, WERBOWNIK, WOZIWODA, MUZYK, SPARTANIN, REGUŁA ALLENA, LEWAR, MECHANIK, COCKNEY, INFORMATOR, CHOCHOŁ, SZEWRON, DRAPACZ, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, POTENTAT, KURATORKA, BUDOWLA OBRONNA, UNIK, WYSŁUGA LAT, TRILOFOZAUR, DZIEWKA, ZIELONE, ŻOŁNIERZ, PĘCHERZOWCE, TERMIN ZEROWY, PRZEŚCIERADŁO, MŁODZIEŻOWIEC, LEGALIZACJA PIERWOTNA, FRANT, TRZYDZIESTOLECIE, KOMÓRKA ROŚLINNA, SZCZYPIOR, DEKADA, KABOTAŻ, UNISEKS, BELKA, ZWIĄZEK CHELATOWY, PATRON, ZYGOTARIANIN, NEOGEN, WÓZEK, AMI, ZGNIŁEK, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, HIPERDŹWIĘK, KARMA, TREMA, CZTERDZIESTOPAROLATEK, UCZESTNIK, POPRAWA, WOJSKOWY, ŻYŁA PĘPOWINOWA, MILENIUM, FILM NOIR, OPARIN, FUNKCJONALNY ANALFABETA, ASEKURANTKA, BYT, PARTNER, POPRZEDNIK, BUDDA, PODSKARBI KORONNY, INTERPRETATOR, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ROŻEN, JAN, EUCHARYSTIA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, PRZEDWIECZÓR, ?PRÓBA GENERALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA MAJĄCA WIĘCEJ NIŻ 20 LAT, PRZED 30 ROKIEM ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA MAJĄCA WIĘCEJ NIŻ 20 LAT, PRZED 30 ROKIEM ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUDZIESTOPAROLATEK osoba mająca więcej niż 20 lat, przed 30 rokiem życia (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUDZIESTOPAROLATEK
osoba mająca więcej niż 20 lat, przed 30 rokiem życia (na 19 lit.).

Oprócz OSOBA MAJĄCA WIĘCEJ NIŻ 20 LAT, PRZED 30 ROKIEM ŻYCIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - OSOBA MAJĄCA WIĘCEJ NIŻ 20 LAT, PRZED 30 ROKIEM ŻYCIA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x