CIĄŻA WYSTĘPUJĄCA W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ROZWOJU WEWNĄTRZ MACICY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZARODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĄŻA MNOGA to:

ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 10 lit.)CIĄŻA WIELOPŁODOWA to:

ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 17 lit.)CIĄŻA WIELORAKA to:

ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄŻA WYSTĘPUJĄCA W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ROZWOJU WEWNĄTRZ MACICY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZARODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.068

ALLEGRETTO, WULKAN TARCZOWY, EGZOCENTRYZM, POWSTANIEC ŚLĄSKI, RURA KUNDTA, KAMERTON GWIZDKOWY, BOLA, TROMPA, ZARODEK, PIGMEJ, NEOHUMANIZM, POLIOL, CZAS PRZESZŁY, KOLEJ SZEROKOTOROWA, JUDAIZM, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, DYFUZJONIZM, SABIN, DWADZIEŚCIA JEDEN, EKONOMIA ROZWOJU, ROZWIĄZANIE, KREDKA OŁÓWKOWA, ŁAWA, OREBITA, MATEMATYKA CZYSTA, NADWYŻKA HANDLOWA, CZEKOLADA MLECZNA, CYLINDER, JUBILEUSZ, DZIEDZICTWO KULTUROWE, KARŁOWATOŚĆ, WYZNANIE, WYPADEK PRZY PRACY, MEZON Y, WIELOMAŁŻEŃSTWO, PICOWNIK, MÓŻDŻEK, BOJA RATUNKOWA, WIELOGAMIA, KOMANDYTARIUM, MIŚ, AEROBIONT, DERMOKOSMETYKA, TEROFIT, RURKA INTUBACYJNA, MONOGAMIA, EPIZOD, CZASZA LODOWA, MASA CZĄSTECZKOWA, KANA, KOLPOSKOP, BŁONA PŁAWNA, CERES, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, DZIEDZICZNOŚĆ, CHORION, KOPUŁA LODOWA, EKUMENIA, ROTACJA WEWNĘTRZNA, STOK KONTYNENTALNY, GRAMOCZĄSTECZKA, CIĄŻA PRZENOSZONA, NIECKA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, KERGULENA, ANDANTINO, ROŚLINA PUSTYNNA, BLITZ, SYRENY, SPOT, ZABUDOWA ZAGRODOWA, JER SŁABY, KLASA ŚREDNIA, STREETBALL, INFORMACJA POUFNA, MODA, NIEBOSKIE STWORZENIE, TERMOS, VINTAGE, STOŁP, INWOLUCJA, KLEJNOTKA ZIELONA, KSIĘGA ŁAWNICZA, ASOCJATYWNOŚĆ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, EUROPOCENTRYZM, ROZTWÓR STAŁY, SOCJOLOGIA MIASTA, ESZOLCJA, FETOPATIA CUKRZYCOWA, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, MIKRORESTRUKTURYZACJA, HETEROGENIA, WODY INGLACJALNE, ANGAŻ, CZĄSTECZKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, EROTOMAN, MATRYKUŁA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, METYLEN, ENHARMONIA, DYMÓWKA, EUTENIKA, PROTANDRIA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, DIASYSTEM, UPRAWA LEŚNA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, KOBRA, WAHANIE, CZÓŁNO, TR, CHIKUNGUNYA, HADAL, TRANSMUTACJA, BRZUSIEC, CYTADELA, SŁODZIK, BIOBIBLIOGRAFIA, BIOGEN, ROK ŚWIETLNY, FLOTA, MULTIPLET, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, KINDER-NIESPODZIANKA, SALSA, METAMORFOZA, KWAŚNY DESZCZ, RELIEF PŁASKI, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, ELIPSOIDA OBROTOWA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, DOKUMENTACJA BUDOWY, BŁĘDNIK KOSTNY, KOLUMNA, AUTOHEMOTERAPIA, WIELOETATOWOŚĆ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, TARPAN, DĘTKA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, PATYK, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, REAKTOR JĄDROWY, GATUNEK AGAMICZNY, REPERTUAR, CHMURA NISKA, STYL ARCHITEKTONICZNY, TANTRA, KAPISZONÓWKA, KOŁNIERZ, KARDIOTOKOGRAF, KRANIOLOGIA, BEZAN, LOKAL UŻYTKOWY, POMALOWANE, ROZMIAR, LINIA, WODA TERMALNA, OBRÓŻKA, WARKOCZ DOBIERANY, WYZNANIE RELIGIJNE, PROSTA, ROZRZUTKA ALPEJSKA, PÓŁSIEROTA, KONCENTRACJA, SOCJALIZM NAUKOWY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, DEFICYT BUDŻETOWY, CZUJNIK OSNOWOWY, ŚRODKI TRWAŁE, KAUSZA, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, LIGATURA, KLOWNTERAPIA, JEMIOŁA POSPOLITA ROZPIERZCHŁA, INFIKS, KONFRONTACJA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, PRĘT, KĄT PŁASKI, GŁUŻENIE, CYWILIZACJA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, SKOK TŁOKA, CZAS PRZYSZŁY, HIV-1, BRANDZEL, DYSRAFIA, TRANSKRYPCJA, LARWA, IMPLANTACJA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, SYMULTANA, TARPON, PAS RATUNKOWY, SKRZYNKA POCZTOWA, WĘGLÓWKA, SEMITA, PÓŁMISEK, LEMUR KARŁOWATY, ZASTRZALINOWATE, OWAD DOSKONAŁY, MIKROSILNIK, JĘZYK MASZYNOWY, IMAGO, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, NIŻ DEMOGRAFICZNY, STRIGOLAKTON, MONOPOL NATURALNY, TRIPANTIUM, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, EMANATYZM, PÓŁGOLF, CHWYTACZ, ZMIERZCH CYWILNY, BALOT, WÓŁ ROBOCZY, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, SUBKOMPAKT, EWOLUCJA, SZTORM, DIAMENT, PSZCZOLINKA, ŁACINA NOWOŻYTNA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, MIELNICA, PLASTYKA, PRZEOBRAŻENIE, TRZEJ KRÓLOWIE, CZŁON PĘDOWY, RADŻPUT, UISTITI BIAŁOUCHA, PARA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, CERATA, MEZOFIT, SPLOT, ENDOSZKIELET, POZABIBLIJNOŚĆ, ASTEROIDA, TEATR JEDNEGO AKTORA, BIOPIERWIASTEK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PARABANK, NADŻERKA, KOLOR PEŁNY, MULTIPLEKSER, PLATFORMERS, PARATYFUS, KOGENERACJA, KĄT WKLĘSŁY, LOTNIK, DWA GRZYBY W BARSZCZU, PARSYZM, NIŻ, ROZWIERACZ, NIEDOROZWÓJ, REWERS, SŁONOROŚLE, TANDEM, RADŹPUT, DYMÓWKA, KONWERTER, BRACHET, STAROINDYJSKI, DWUDZIESTOPAROLATEK, DZIECIORÓB, CZTERDZIESTOPAROLATEK, ŚCIÓŁKOWANIE, PICASSO, PARKIETAŻ, WYŚCIGI KONNE, ANTYDATOWANIE, GÓRKA, EUGLENA ZIELONA, PÓŁROZKROK, WYZNANIE MOJŻESZOWE, PIJAWKA, OTWÓR KOLCOWY, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, SKRZYDŁO, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BIOPLAZMA, CZOP ŚLUZOWY, PODOKARPOWATE, OPAR, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, REGRESJA LOGISTYCZNA, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, ADAGIO, METODA PERKALA, ŚRODEK, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, ?PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.068 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄŻA WYSTĘPUJĄCA W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ROZWOJU WEWNĄTRZ MACICY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZARODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CIĄŻA WYSTĘPUJĄCA W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ROZWOJU WEWNĄTRZ MACICY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZARODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĄŻA MNOGA ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 10 lit.)
CIĄŻA WIELOPŁODOWA ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 17 lit.)
CIĄŻA WIELORAKA ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĄŻA MNOGA
ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 10 lit.).
CIĄŻA WIELOPŁODOWA
ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 17 lit.).
CIĄŻA WIELORAKA
ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka (na 14 lit.).

Oprócz CIĄŻA WYSTĘPUJĄCA W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ROZWOJU WEWNĄTRZ MACICY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZARODKA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CIĄŻA WYSTĘPUJĄCA W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ROZWOJU WEWNĄTRZ MACICY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZARODKA. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x