MACHINA BAROBALISTYCZNA MIOTAJĄCA POCISKI STROMOTOROWO, BĘDĄCA POŁĄCZENIEM TRABUTIUM I BIFFY Z PRZECIWWAGĄ STAŁĄ I RUCHOMĄ, CO POZWOLIŁO NA MIOTANIE POCISKÓW CELNIEJ OD BIFFY I DALEJ NIŻ TRABUTIUM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANGA to:

machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 5 lit.)MARGA to:

machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 5 lit.)MATAFUNDA to:

machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 9 lit.)TRIPANTIUM to:

machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MANGA

MANGA to:

machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 5 lit.)MANGA to:

japoński komiks (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MACHINA BAROBALISTYCZNA MIOTAJĄCA POCISKI STROMOTOROWO, BĘDĄCA POŁĄCZENIEM TRABUTIUM I BIFFY Z PRZECIWWAGĄ STAŁĄ I RUCHOMĄ, CO POZWOLIŁO NA MIOTANIE POCISKÓW CELNIEJ OD BIFFY I DALEJ NIŻ TRABUTIUM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 999

DUM-DUM, ODJAZD, HINDUIZM, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, WYRÓB ALKOHOLOWY, BIFFA, OFERTA WARIANTOWA, SŁODZIK, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, NOC ASTRONOMICZNA, MINISIATKÓWKA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, ÉCU, JELEŃ MILU, ARKUSZ DRUKU, SENIOR, JELEŃ DAVIDA, HUMOR, KONSTANTAN, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, KOTANGENS, MAKSISINGIEL, PARLAMENT EUROPEJSKI, GOBELIN, FUNKCJA FALOWA, GRANULA, TORNADO, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, NIŻ, NIŻ, FREELANCER, OLEJ OPAŁOWY, OTWARTOŚĆ, SZELF, SEKANS, DWUDZIESTOPAROLATEK, WĘGLÓWKA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, CHLEB, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, NADREPREZENTACJA, MASŁO, POLIOL, PRZEDPRĄTNOŚĆ, MIECZ SZYBROWY, ŚWIT CYWILNY, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, MAZUT, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, METABOLIT, ARANŻACJA, LINIOWIEC, STRAŻ POŻARNA, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, GAZ ŚCIŚNIĘTY, KWATERA ZASTĘPCZA, UNIKATOWOŚĆ, KRAWAT, KOLORY PAŃSTWOWE, PODYPLOMÓWKA, ZBIORKOM, NIECHLUBNOŚĆ, SYMPOZJUM, ZAWÓD, SILOS RAKIETOWY, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, CZESKIE SZKŁO, CSC, OBRÓŻKA, SUBKOMPAKT, POZŁOTKA, DUR RZEKOMY, POSADZKA, ABSORBENT, ŚWISTUŁA, NUNCJUSZ, LEUKOCYT, NEBIWOLOL, KOSINUSOIDA, TRAGICZNOŚĆ, KONTRASZOT, ZDZIERSTWO, C, BARWNOŚĆ, SKRĘT, WYWROTKA, PEŁNIA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, KAWATYNA, DZO, MIESZANKA, TRUMNA, CZAS PRZESZŁY, SUPERPANCERNIK, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, DIODKA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, MAXI SINGEL, SECANS, INTERMEZZO, SAFJAN, MAZAK, HIPERTONIA, NADWYŻKA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, CZAS PRZYSZŁY, FLAGA SYGNAŁOWA, WIERZCHNICA, MULDA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ZGRUBIENIE, OKRĄGŁOŚĆ, GAZ ZAMKNIĘTY, PRZEWARSTWIENIE, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ŚLUBNA, ŻYWOTNIK, FRONT STACJONARNY, FALKA SYMLET, CIAŁO PRZYCZYNOWE, ŻELATYNA, ŹDZIERSTWO, OBŁĘD, POCISK NADKALIBROWY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPŁATA BALONOWA, DYWETYNA, STEROWANIE UKROTNIONE, HIPOKALIEMIA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, SYNKLINA FAŁSZYWA, HETEROGENEZA, EUROCENTRYZM, NIEDOŁĘSTWO, ROSYJSKI POOL, WYDALINA, POMYŁKA FREUDOWSKA, POŁOŻNICA, MAJĄTEK TRWAŁY, DRWINA, STYL KORYNCKI, PŁASKORYT, CIOCIA, WOOD, PROBLEM DELIJSKI, DRAPIEŻCA, CHÓW WSOBNY, E, SZTORM, SIATKA KILOMETROWA, EWOKACJA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KOLEJKA DREWNIANA, KLIN, LUMINANCJA, ABAKUS, PRĄŻEK, WOJSKOWA CZAPKA POLOWA, LUZ, ROZGAŁĘZIACZ, TROLEJBUS, SEC, KATEGORIA PIÓRKOWA, LIBRACJA, SHOUNENAI, KOMBINACJA NORWESKA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, TARAN, DOMINACJA NIEPEŁNA, TRANSKRYPCJA, ADAGIO, TUJA, PIJAWKA, KONTRALT, ŚWISTAK OGONIASTY, TRANSKRYPCJA, RYTM SWOBODNY, TROTYL, ZAĆMA NASTĘPOWA, LOKAL UŻYTKOWY, GWARA TERYTORIALNA, SPORT EKSTREMALNY, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, PŁODY, SKŁAD KONSYGNACYJNY, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, MANIA WIELKOŚCI, KOŁNIERZYK, POLIGINIA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, PŁYTA DVD, PRZEMYŚLENIE, NAZISTA, ONAGER, MINIPIŁKA, KLASA KREATYWNA, REFORMISTA, RELIEF PŁASKI, MĄKA RAZOWA, NIECKA, WIOSŁO, TWIERDZENIE CANTORA, POLÓWKA, AMUNICJA JĄDROWA, BTS, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, STYL KOLONIALNY, MATERIAŁ GENETYCZNY, ŁADUNEK KUMULACYJNY, WAGA MUSZA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, PĘPEK, VOTUM SEPARATUM, WIEŻA WIDOKOWA, BĄBEL, PROPEDEUTYKA, ŚWISTUŁA, ŻONA, KONTRPLAN, MARGA, GÓRA KOSMICZNA, POWÓDZTWO WZAJEMNE, STRATEGIA, PSZCZOLINKA, PROTEKTOR, FLUORESCEINA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, EPIZOOTIA, WYBUCH WŁAŚCIWY, BRZUSIEC, CAŁKA PIERWSZA, BIAŁA KRWINKA, WYWOŁANIE ZWROTNE, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, RAJD, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, ROZTWÓR HIPERTONICZNY, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, ZAGADKA, DEBIUT PÓŁOTWARTY, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, PASMO PRZENOSZENIA, NIESPRAWNOŚĆ, KĄT WKLĘSŁY, KLINOLIST, ZARAZA, TRANSGRESJA, MIKROSATELITA, ALLEL WIELOKROTNY, WYCINEK KULI, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, MAGAZYN, WALIZA, LICZBA KWANTOWA, TAŚMIAK, BITA ŚMIETANA, DOBRO, ROLNIK INDYWIDUALNY, WIELOZADANIOWOŚĆ, WIELOMAŁŻEŃSTWO, WIR POLARNY, ALLEGRETTO, POGROBOWIEC, TEKODONTY, RUCHOMOŚĆ, SIŁA, KOŚĆ UDOWA, CHAMEOFIT, ZDANIE ZŁOŻONE, ŹREBIĘ, MASA STARTOWA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, LILIPUTKA, CZASZA LODOWA, LINIA ŚRUBOWA, REDUKTOR CIŚNIENIA, INNA PARA KALOSZY, PARABANK, ASTEROIDA, MAŁY, BUS, TABLICA EPITAFIJNA, EKWANT, POLIGAMIA, ALLEGRETTO, COTANGENSOIDA, TYTUŁ, KOPIA, KARETKA SZPITALNA, BROŃ OSTRA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, STACJA DUSZPASTERSKA, ?SPOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 999 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MACHINA BAROBALISTYCZNA MIOTAJĄCA POCISKI STROMOTOROWO, BĘDĄCA POŁĄCZENIEM TRABUTIUM I BIFFY Z PRZECIWWAGĄ STAŁĄ I RUCHOMĄ, CO POZWOLIŁO NA MIOTANIE POCISKÓW CELNIEJ OD BIFFY I DALEJ NIŻ TRABUTIUM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MACHINA BAROBALISTYCZNA MIOTAJĄCA POCISKI STROMOTOROWO, BĘDĄCA POŁĄCZENIEM TRABUTIUM I BIFFY Z PRZECIWWAGĄ STAŁĄ I RUCHOMĄ, CO POZWOLIŁO NA MIOTANIE POCISKÓW CELNIEJ OD BIFFY I DALEJ NIŻ TRABUTIUM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MANGA machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 5 lit.)
MARGA machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 5 lit.)
MATAFUNDA machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 9 lit.)
TRIPANTIUM machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANGA
machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 5 lit.).
MARGA
machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 5 lit.).
MATAFUNDA
machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 9 lit.).
TRIPANTIUM
machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium (na 10 lit.).

Oprócz MACHINA BAROBALISTYCZNA MIOTAJĄCA POCISKI STROMOTOROWO, BĘDĄCA POŁĄCZENIEM TRABUTIUM I BIFFY Z PRZECIWWAGĄ STAŁĄ I RUCHOMĄ, CO POZWOLIŁO NA MIOTANIE POCISKÓW CELNIEJ OD BIFFY I DALEJ NIŻ TRABUTIUM sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - MACHINA BAROBALISTYCZNA MIOTAJĄCA POCISKI STROMOTOROWO, BĘDĄCA POŁĄCZENIEM TRABUTIUM I BIFFY Z PRZECIWWAGĄ STAŁĄ I RUCHOMĄ, CO POZWOLIŁO NA MIOTANIE POCISKÓW CELNIEJ OD BIFFY I DALEJ NIŻ TRABUTIUM. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x