CZĘSTO UŻYWANA NAZWA ZIEMI KŁODZKIEJ, TERENU, KTÓRY TAK NAPRAWDĘ OBEJMUJE WIĘKSZY REGION NIŻ TYLKO SAMĄ (GEOGRAFICZNIE UJĘTĄ) KOTLINĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOTLINA KŁODZKA to:

często używana nazwa ziemi kłodzkiej, terenu, który tak naprawdę obejmuje większy region niż tylko samą (geograficznie ujętą) kotlinę (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOTLINA KŁODZKA

KOTLINA KŁODZKA to:

kraina geograficzna w Sudetach Środkowych, której głównym miastem jest Kłodzko (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘSTO UŻYWANA NAZWA ZIEMI KŁODZKIEJ, TERENU, KTÓRY TAK NAPRAWDĘ OBEJMUJE WIĘKSZY REGION NIŻ TYLKO SAMĄ (GEOGRAFICZNIE UJĘTĄ) KOTLINĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.914

SZABLA, CALYPSO, TRZMIELAK WIĘKSZY, OGÓREK, KĄT WKLĘSŁY, BULDER, JĘZYK MANX, KB, PRZYŚPIESZENIE KĄTOWE, KOGUT, DYPTYCH, BRUMBY, WSPOMNIENIE, PIECZENIARZ, JOŁOP, TYNK SZLACHETNY, PRZYPAŁOWIEC, HAPTODUS, UKŁAD ODNIESIENIA, POKUŚNIK, WYCHOWAWCA, KONCENTRAT, DESKARZ, CHOREG, MONOGAMIA, BROŃ DRZEWCOWA, CHWOSTKI, TAKSON MONOTYPOWY, MEGALANKOZAUR, KETOZA, KUBEŁ, DEMÓWKA, NAKO, PIERŚ, KANCONA, MEDOC, SZYSZKA, OBRÓT WTÓRNY, CZAPLOWATE, RYJ, LIMFOSCYNTYGRAFIA, GADACZ, MAIL, ŚWISTAK CZERWONY, PODKŁADACZ, EXPAT, MINISTRANT KSIĘGI, LUKARNA, TEORIA DESCENDENCJI, DYSTANS, RUSIN, STARA DUPA, SZENILA, ABOLICJONISTA, HASTA, STENOKARDIA, DATIVUS, PODATEK EKOLOGICZNY, SPRĘŻYSTOŚĆ, TRACHEOTOMIA, TACKA, JUFER, CEDRZYNIEC, DALMIERZ OPTYCZNY, HAFT ATŁASKOWY, ORĘŻ, WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, MINIMALISTA, KATALOŃCZYK, NIŻ, ROTATOR, BALKON, OSĘKA, KŁĘBCZAK, ZWÓJEK, MIKROBIOTA, MORS, PRYMITYW, PROSO KRWISTE, CUKIER LODOWATY, STREFA BUFOROWA, BOROWY, HANDEL NARĘCZNY, ORNAT, KAZUISTYKA, AMBRAZURA, DEMISEKSUALISTA, WELUR, TECHNOKRATA, WULKAN TARCZOWY, PRZEKRĘCIARZ, URODZENIE ŻYWE, SEKSTANS, ZAKRĘT, FUNKTOR INTENSJONALNY, BODZIEC PROKSYMALNY, SCEPTYK, ORKA NAJMNIEJSZA, TUNEL, RYBY WĘDROWNE, KAPILARA, POŁOWNIK, TERYLEN, MIKROFON KONTAKTOWY, SPLOT, MASA PERŁOWA, CHLEBEK PSZCZELI, TROCINIARKOWATE, RUTYNIARZ, ELANA, ANNOPOL, SOŚNIAK, KONTRETYKIETA, PACHCIARZ, IRYS, LIKORYN, WYRAZ PODSTAWOWY, PRZEWIELEBNOŚĆ, TRZCINA, POGOTOWIE, LIKORIN, MUZA, MOBILEK, GNOJOWNIK, DEZETKA, BRODAWKA, SZCZERKLINA PIASKOWA, TLENOWIEC, STUPAJKA, POJAZD SILNIKOWY, GŁOWIK, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, ŚLEPY STRZAŁ, KANIBALIZACJA, UŻYŁKOWANIE, ZŁOTODESZCZ, SZTABA, CAJG, ORBITA GEOSTACJONARNA, ARANŻER, CACKO, MIASTOWOŚĆ, EGZEKUTOR, JĘZYK KONGRESOWY, SZAJBUS, MARKIZETA, CHOROBA BRUGADÓW, RURALIZM, HALON, ZNAK ZAPYTANIA, RYWANOL, LEGENDA, PRZYBYSZ, TRANSGRESJA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, WOOD, FIRMÓWKA, PSZCZOLINKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, BIEG ALPEJSKI, PARAFIANIN, NATARCZYWOŚĆ, KANTON, RADIESTETA, ROZTWÓR NASYCONY, AGRANULOCYT, MISZNA, RYBY, RACA, ŁASKAWCA, OBSUWISKO, AKWIZYTOR, RUBEL RADZIECKI, FES, WYGRYW, INKAUST, GWIAZDA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, WOODSTOCK, NADZÓR INWESTORSKI, DERP, KLIKALNOŚĆ, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, TRAPER, PUŁKOWNIK, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, KORMORAN MAROKAŃSKI, KOŃ GORĄCOKRWISTY, POLONIA, RAY-BANY, KĄTOZĘBNE, ZBÓJNIK, CHART ROSYJSKI, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, TUMAN, ANDANTE, MIŁORZĘBOWCE, WITELLARIUM, BASKONIA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, KOMETA DŁUGOOKRESOWA, PYZATOŚĆ, PIENIĄŻEK, GELDERLÄNDER, ROK, LIRA, BALSA, LOSOWANIE PROSTE, SZPONA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, AMBITNOŚĆ, KREDENS, WĄSATY, INTUICJONIZM, PILATES, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, SARNA, CYNDALIA, ZERÓWKA, KULTURA MAGDALEŃSKA, EUROCENTRYZM, KĄTNIK, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, CIURKADEŁKO, CHOMIK GRUZIŃSKI, PRZEDROST, SYSTEMIK, GRZĘDA, MGŁA WYKŁADNICZA, PRZEKAZICIEL, CHALDEJA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, KIELISZNIAK, BERGAMOTKA, WYDMUSZKA, GALICJA, SKRZYNKA, ANDANTINO, AEROB, MĘTY SPOŁECZNE, ŻÓŁW TORNIERA, POCZTA ELEKTRONICZNA, BŁAGALNIK, BAZA, CZARKA, NEBIWOLOL, HINTERLAND, STRASZAKI, ZAGRABICIEL, FILOLOGIA KLASYCZNA, PRZYSTANIOWY, PAIŹA, SZTYWNY DESYGNATOR, PARANOIK, KAŁMUK, REKTYFIKATOR, SZCZUR TUNELOWY, DOCHÓD WŁASNY, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, HIPOKALIEMIA, KOSMOS, MONOFAGI, PANAMA, KRAJ ZWIĄZKOWY, SKRZYDŁOWIEC, AUTAKOID, SIŁA SPOKOJU, GETRY, ANFELTKA ZŁOŻONA, BULION, DZIRYT, KIBOLSTWO, LEPTOKLID, ORLEŃ, RYNEK REGIONALNY, NOGA, KEKS, LEPIARKA, KETEN, SKUNKS, ZADANIE, PŁASKLA, SKANER OPTYCZNY, ZWÓJKI, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, GRUBIANIN, JEDNOLATEK, ALPAGA, LAPIS PHILOSOPHORUM, HOLTER EKG, LIŚĆ ODZIOMKOWY, MLECZARZ, JASKÓŁKA, ZWIĄZEK SPORTOWY, WIERNY, AMFIBIA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, DRELICH, ?STREFA KLIMATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.914 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘSTO UŻYWANA NAZWA ZIEMI KŁODZKIEJ, TERENU, KTÓRY TAK NAPRAWDĘ OBEJMUJE WIĘKSZY REGION NIŻ TYLKO SAMĄ (GEOGRAFICZNIE UJĘTĄ) KOTLINĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘSTO UŻYWANA NAZWA ZIEMI KŁODZKIEJ, TERENU, KTÓRY TAK NAPRAWDĘ OBEJMUJE WIĘKSZY REGION NIŻ TYLKO SAMĄ (GEOGRAFICZNIE UJĘTĄ) KOTLINĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOTLINA KŁODZKA często używana nazwa ziemi kłodzkiej, terenu, który tak naprawdę obejmuje większy region niż tylko samą (geograficznie ujętą) kotlinę (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOTLINA KŁODZKA
często używana nazwa ziemi kłodzkiej, terenu, który tak naprawdę obejmuje większy region niż tylko samą (geograficznie ujętą) kotlinę (na 14 lit.).

Oprócz CZĘSTO UŻYWANA NAZWA ZIEMI KŁODZKIEJ, TERENU, KTÓRY TAK NAPRAWDĘ OBEJMUJE WIĘKSZY REGION NIŻ TYLKO SAMĄ (GEOGRAFICZNIE UJĘTĄ) KOTLINĘ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZĘSTO UŻYWANA NAZWA ZIEMI KŁODZKIEJ, TERENU, KTÓRY TAK NAPRAWDĘ OBEJMUJE WIĘKSZY REGION NIŻ TYLKO SAMĄ (GEOGRAFICZNIE UJĘTĄ) KOTLINĘ. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x