MIEJSCE, W KTÓRYM KTOŚ MIESZKA LUB STALE PRZEBYWA; NIE TYLKO DOM, A TAKŻE OKOLICA, MIEJSCOWOŚĆ, KRAINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEDLISKO to:

miejsce, w którym ktoś mieszka lub stale przebywa; nie tylko dom, a także okolica, miejscowość, kraina (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIEDLISKO

SIEDLISKO to:

czołowe skupisko czegoś (na 9 lit.)SIEDLISKO to:

obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 9 lit.)SIEDLISKO to:

skupisko, organizmów żywych, np. zarazków; także efekt występowania tych organizmów, np. siedlisko chorób (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM KTOŚ MIESZKA LUB STALE PRZEBYWA; NIE TYLKO DOM, A TAKŻE OKOLICA, MIEJSCOWOŚĆ, KRAINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.127

RETROGRADACJA, ALBUM, GRUSZKA BOKSERSKA, SZUM, WYCHOWAWCA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, NAWIS INFLACYJNY, AMFITEATR, CIAŁO AMORFICZNE, GLEBA KOPALNA, AGAWA, SIWAK, MŁODZI, MIT, SZCZODROŚĆ, FAŁSZYZM, DEPOZYTORIUM, MŁYN, DWUTLENEK WĘGLA, MOSTEK, SILNIK REPULSYJNY, WOLTAŻ, MISKA KLOZETOWA, MŁOT, DŁOŃ, MEDOC, DÓŁ, WARTOŚĆ NOMINALNA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, KOMPLEKS ŻYTNI, GRODZA, JEMIOŁA, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, KOOPERANT, BIKINIARZ, PTASZEK, OKALECZENIE, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, INICJATOR, CZAS URZĘDOWY, BOCZNIAK, MAŁE MOCARSTWO, BIEDACZKA, NEON, KONNICA, POINT AND CLICK, WIATR, MÓRG, FILTR RODZINNY, SEKSOWNOŚĆ, MASKOTKA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, KUPON, GNIAZDO SIECIOWE, NORMANDZKI, INFORMACJA, PERSYFLAŻ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, SZCZI, WINDSURFING, BAZYLISZEK, LATOROŚL, WYŻYNY, EKSPOZYCJA, MOBBING, WATERPROOF, EMBARGO, ODLEWARNIA, TEREN, PACJENCJA, KRUCHTA, BAGGALA, SILNIK SYNCHRONICZNY, CHLEB, KONWERTOR, OZIMINA, INTERNUNCJUSZ, ZNAMIĘ, TEKST, ZGRUBIENIE, KONSEKRACJA, SYSTEM SYMBOLICZNY, RZECZ, SPIRYT, ROZPRAWKA, MORTADELA, BANAT, EKONOMIK, TYRANIA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, KALANDER, MONARCHIA ELEKCYJNA, KONDOMINIUM, NAROŻNIK, BĄBELKI, IZBA, KRAWAT, ODSTĘP, MASOWOŚĆ, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, DOKŁADNOŚĆ, POMPA WYPOROWA, EKSPRES, NAPAŚĆ, NIEMRAWIEC, BALET, ZASTRZYK, ZWROTNIK, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KOREGENT, BLICH, GŁOWICA KONWENCJONALNA, PRZYPAŁ, PROCES BIOLOGICZNY, TERRINA, KAMICA, WITAMINA, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, DANIO, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, JAŚ WĘDROWNICZEK, SAŁATA, EUBAKTERIE, HIPOTEKA, OCHRONA INDYWIDUALNA, OWRZODZENIE, JEDNOŻEŃSTWO, AFERA ROZPORKOWA, DOKUMENT LOKACYJNY, JEDNORAZOWOŚĆ, WRONIE OKO, ZAKŁAD, KOSMYK, BAT, TORS, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, DUPLEKS, SZKLARKA, ROLADA, ŻABA ZWINKA, CZUBEK, KOLANA, TEST KOMPLEMENTACJI, SCENA, HORMON TKANKOWY, SKRAJNIK, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, GARY, DYSKALKULIA, SKRZELOTCHAWKI, LAMBORGHINI, SEKULARYZACJA, DOLMAN, INTERFEROMETR LASEROWY, OKRĘT ARTYLERYJSKI, RYNKA, KIJEK, OLEJ ROŚLINNY, MAŁY PALEC, BARONIĄTKO, POWAGA, DUŃSKI, BEZBOLESNOŚĆ, SILOS ZBOŻOWY, REALIZM, AUTOMYJNIA, ESENCJA, WIEŚ PLACOWA, PUNKT OKOSTNOWY, ROZTROPEK, INWAZJA, CZTERNASTY, ZAWRÓT GŁOWY, FONOGRAM, BEZIDEOWOŚĆ, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, MECHANIKA, ANALIZA WARIANCJI, DESKA ŚNIEŻNA, FAKTURA, GENERAŁ, FORMA ODLEWNICZA, FLOTA, SIOŁO, WIGILIA, GLIKOL, BALONET, ZAKRĘTKA, BOLA, UISTITI BIAŁOUCHA, WIEŻA, TYRAN, EUFORBIA, SEKUNDOGENITURA, BAKTERIEMIA, ESTAKADA, KUMULACJA, DEGENERACJA, HULAKA, ROSYJSKOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, MESENIA, WOJSKO FEDERALNE, KATAR KISZEK, SPORTÓWKA, MOŻLIWOŚĆ, NOMENKLATURA BINOMINALNA, PUŁAP, SZWALNIA, TAMPON, DUCHOWY PRZYWÓDCA, TURNIURA, ŁOTEWSKOŚĆ, KRZYŻÓWKA, AZOLLA, DOM TOWAROWY, IRLANDZKOŚĆ, MCHY LIŚCIASTE, CHIŃSZCZYZNA, TAMTEN ŚWIAT, RĘKA, PORÓD LOTOSOWY, WODOPÓJKI, CZAS GRAMATYCZNY, NIEREGULARNOŚĆ, ASOCJACJA, ALKOHOLAN, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, HAMULEC, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOCIOŁEK SKALNY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, SAKSONIA, PRZESTRZEŃ, STUDNIA ABISYŃSKA, DOM WYPOCZYNKOWY, WINCHESTER, BURŁAK, MOBING, KOSZT POŚREDNI, ZGRUBIAŁOŚĆ, WŁOSY WENUS, RAPT, OPAŁ, CHYTRY LIS, RELACJA PUSTA, KABINA, NAMIASTKA TABAKI, CAP, GŁOS, VALMY, OLIWA, BAKTERIA ŚLUZOWA, OZONEK, NAWALANKA, APOLOGETYK, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, SUPRAPORTA, MIKROTECHNOLOGIA, POMURNIK, GŁUPIĄTKO, MYJNIA, SZURPEK MISECZKOWATY, ATLAS NIEBA, WANIENECZKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ARKA, MORELÓWKA, PISTOLET, GRANAT, BABKA, SKRZYNKA POCZTOWA, REMISIK, CERKIEW, IGLAK, PRZYDAWKA, MINISTERSTWO, KATAPULTA, SUPERKOMBINACJA, ZATOR PŁUCNY, ZBIÓRKA, ZWYROL, PRZYDUPAS, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KOMPLEKS, RODZINA KLANOWA, PRZEŁYKANIE, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, POPYT, ADAPTOWANIE SIĘ, PIĘTRO, UWYPUKLENIE, DRUGI PLAN, WYWÓZKA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ?WAGA MUSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.127 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM KTOŚ MIESZKA LUB STALE PRZEBYWA; NIE TYLKO DOM, A TAKŻE OKOLICA, MIEJSCOWOŚĆ, KRAINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM KTOŚ MIESZKA LUB STALE PRZEBYWA; NIE TYLKO DOM, A TAKŻE OKOLICA, MIEJSCOWOŚĆ, KRAINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEDLISKO miejsce, w którym ktoś mieszka lub stale przebywa; nie tylko dom, a także okolica, miejscowość, kraina (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEDLISKO
miejsce, w którym ktoś mieszka lub stale przebywa; nie tylko dom, a także okolica, miejscowość, kraina (na 9 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM KTOŚ MIESZKA LUB STALE PRZEBYWA; NIE TYLKO DOM, A TAKŻE OKOLICA, MIEJSCOWOŚĆ, KRAINA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM KTOŚ MIESZKA LUB STALE PRZEBYWA; NIE TYLKO DOM, A TAKŻE OKOLICA, MIEJSCOWOŚĆ, KRAINA. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast