OBRAZOWE OKREŚLENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO - STANU FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIURA BUDŻETOWA to:

obrazowe określenie deficytu budżetowego - stanu finansów, w którym wydatki w budżecie danej instytucji (najczęściej państwa) są wyższe niż jej dochody (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZOWE OKREŚLENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO - STANU FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.291

TARG, GRANDIOSO, KLINIKA ABORCYJNA, AKUMULATOR, KONFISKACJA, LÓD MORSKI, ODZIEMEK, EPOS HOMERYCKI, MOMENT MINSKY'EGO, JORDANKA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, MINÓG KASPIJSKI, WIGILIA, PÓŁPRODUKT, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, AKRECJA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, HIPERMOCARSTWO, DŻANNA, PRODROM, BLOCZEK, WOJOWNICZOŚĆ, POKUSA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, LIST KREDYTOWY, NORMATYWISTA, CYBORIUM, GAMEPLAY, BARATERIA, DUR RZEKOMY, ESBECJA, PŁOMYK, EXTRAKLASA, FIRMÓWKA, WIETNICA, NAKRĘTKA, KOZOJEBCA, PROFESJA, MONOGAMIA, TARTAK, TRIAL, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PREZYDENCJA, ELEGANCIK, MARCHEWKA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, EMBLEMAT, MOGIGAMMACYZM, FRACHT, UBYTEK, APROKSYMACJA, CIEMNIA, ADAMITA, ZDRADA, KAJZER, LINIA ABSORPCYJNA, DAWCA NARZĄDÓW, FILIŻANKA, DOPPELGANGER, JĄDRO PÓŁGRUPY, VITORIA, ZADRAPANIE, PRÓBA TUBERKULINOWA, OBLAT, SĄD APODYKTYCZNY, CHOROBA WIEŃCOWA, IMPULS, GOSPODARKA, KODYFIKATOR, SILNIK GAZOWY, FIZJONOMIA, DIAFRAGMA, CUDZOZIEMKA, DEKATYZOWANIE, KOMUNA, CHOROBA STARGARDTA, DOKUMENT, TACHION, WIERZCHNICA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, GIWERA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, BAKBORT, ZASTRZYK, CZERWONE MIĘSO, CZYTAL, WYBUCHOWA ATMOSFERA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, KASA CHORYCH, ROLA, GEEK, NIEWAŻKOŚĆ, OPCJA, PRIAPEUM, HARMONIKA, SZPITAL ZAKAŹNY, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, OSOBÓWKA, NARODZINY, MAŁOPOLSKOŚĆ, DRUK AKCYDENSOWY, APPALOOSA, CZERSKA, KRAINA GEOGRAFICZNA, RUMUNKA, MONOPOL NATURALNY, MINÓG RZECZNY, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, PKB PER CAPITA, KURZA STOPKA, ASTRONOMIA, APLANAT, OKRĘT FLAGOWY, KŁOSEK, ODTRUTKA, ORKA NAJMNIEJSZA, MYDLARNIA, BILET WIZYTOWY, BAZYLIKA WIĘKSZA, BRASSEUR, SZTANDAR, POLIGYNIA, EPIFITOZA, OWOC MORZA, STRĄGA, PAY-AS-YOU-GO, PROKARIONT, ŹREBIĘCINA, WYDATEK SOCJALNY, SONORE, OSTOJA, CHOROBA ANGIELSKA, PROFIL, RZECZNIK PRASOWY, PODSEKRETARZ STANU, JAWAJSKI, ASYSTA, MAZAK, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, BRUTTO, WĄS, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, STAŁA MICHAELISA, STAŻ, PAŃSTWO POLICYJNE, KOHABITACJA, NIEMIECKI, BROWAR, OSĘK, SIEKACZ, MAPA POZNAWCZA, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, ZASTAW SKARBOWY, ZAKRĘTKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ĆMA BAROWA, KLUCZ PARTYJNY, PRZYGOTOWALNIA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, CHŁOPSKI FILOZOF, NARÓD, ŁÓŻECZKO NADZIEI, FILM ANIMOWANY, OSSIA, KAWIARENKA INTERNETOWA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, MAKSISINGIEL, UKŁAD NIEJEDNORODNY, GLOSA, CHOROBA DEGOSA, HORYZONT, GRUDKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PODEST, ŚWIADOMOŚĆ, SZKUNER, ŻAŁOBA, MISTERIUM PASCHALNE, EGZOCENTRYZM, PRZEKŁADNIA CIERNA, BEZPARDONOWOŚĆ, SAO LUIS, DIODA, ANTROPOLOGIA, ŚNIEDŹ, KACZKA DZIENNIKARSKA, MACIERZ ELEMENTARNA, OPASANIE, ROGAL, LEGIA, EGZOTYK, BUKACIARNIA, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, ŚWIATŁO, HAMULEC CIERNY, SIŁY POKOJOWE, STRZAŁKA MAŁA, FIRMÓWKA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, SYLFIDA, PŁYN ETYLOWY, SKANER, BARWY NARODOWE, NARNIA, KOGNITYWIZM, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, NEGOCJACJE AKCESYJNE, INSTRUMENT DĘTY, SALONOWIEC, JĘZYKI KAUKASKIE, TASIEMIEC, PRZERWA ENERGETYCZNA, BANK, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, ZWADA, NOWOJORCZYK, ORTOCENTRUM, ANTHEM TRANCE, POWIEŚĆ ALUZYJNA, MIKROSILNIK, PANTALION, POJAZD JEDNOŚLADOWY, EKONOMIKA, ZAMACH SAMOBÓJCZY, ARACAJU, POROŚLE, FABULARYZACJA, TRYUMWIRAT, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, CHIKUWA, HAMERNIA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, AUTONOMIA REGIONALNA, MURZYNEK, NUMER DOSTĘPOWY, SKRYPT, BRETOŃSKI, LUDŹ, OBRAZ, INFA, FLOREN, BABOCHŁOP, TRAKTOREK, PROSTA, BIOGEOCENOZA, STOS ATOMOWY, OBLICZE, HOLOGRAM, MYJNIA, KRATA, KLUB SPORTOWY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DZIEDZINA EUKLIDESA, UKŁAD WYŻOWY, TENUTO, KOSTUR, KOŃ APPALOOSA, HETMAN, DYPLOMATA, OKRES NIESKŁADKOWY, AMPLITUDA, CZESKIE SZKŁO, NATAL, POWIŚLE, CHOROBA EKBOMA, GRAFOLOG, KONSULAT, RYNEK WTÓRNY, FOKUS, TRILOFOZAUR, TRYCZNIK, PRUSAK, ZGRUBIAŁOŚĆ, MASZT, NADWYŻKA KONSUMENTA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ŚWIECOWANIE, SALON MEBLOWY, PŁATNIK NETTO, BRYCZKA, KOŁEK, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SENAT, MATKA CHRZESTNA, FINKA, SEKCJA, MŁOT HYDRAULICZNY, WODOCIĄGOWNIA, FIDEIKOMISARIUSZ, AFFETTUSO, KLUCZ, WALEC, SZKŁA, DOWÓD NIE WPROST, NIEWYPŁACALNOŚĆ, ?MONARCHIA PATRYMONIALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.291 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZOWE OKREŚLENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO - STANU FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZOWE OKREŚLENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO - STANU FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIURA BUDŻETOWA obrazowe określenie deficytu budżetowego - stanu finansów, w którym wydatki w budżecie danej instytucji (najczęściej państwa) są wyższe niż jej dochody (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIURA BUDŻETOWA
obrazowe określenie deficytu budżetowego - stanu finansów, w którym wydatki w budżecie danej instytucji (najczęściej państwa) są wyższe niż jej dochody (na 15 lit.).

Oprócz OBRAZOWE OKREŚLENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO - STANU FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OBRAZOWE OKREŚLENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO - STANU FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast