OKRĄGŁY I PŁASKI PSZENNY PLACEK, POPULARNY W KRAJACH BLISKIEGO WSCHODU I MAGHREBU, JEDZONY NAJCZĘŚCIEJ Z PIKANTNYMI SOSAMI, UŻYWANY TEŻ JAKO KIESZONKA, DO KTÓREJ MOŻNA NAŁOŻYĆ SKŁADNIKÓW (MIĘSA, WARZYW, SERA ITP.) I W TEN SPOSÓB PODAĆ JAKIEŚ JEDZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PITA to:

okrągły i płaski pszenny placek, popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Maghrebu, jedzony najczęściej z pikantnymi sosami, używany też jako kieszonka, do której można nałożyć składników (mięsa, warzyw, sera itp.) i w ten sposób podać jakieś jedzenie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PITA

PITA to:

przecięta bułka (może to być sakiewka z prawdziwej bułki pita) z warzywami, mięsem, serem itp.; rodzaj dużej kanapki, szczególnie popularny w ulicznych budkach z jedzeniem (potrawa podobna do knyszy) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄGŁY I PŁASKI PSZENNY PLACEK, POPULARNY W KRAJACH BLISKIEGO WSCHODU I MAGHREBU, JEDZONY NAJCZĘŚCIEJ Z PIKANTNYMI SOSAMI, UŻYWANY TEŻ JAKO KIESZONKA, DO KTÓREJ MOŻNA NAŁOŻYĆ SKŁADNIKÓW (MIĘSA, WARZYW, SERA ITP.) I W TEN SPOSÓB PODAĆ JAKIEŚ JEDZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.042

PARASZKA, KWAŚNICA, MILICJA, CYNADRA, PARLANDO, GÓRALSKI, FIGURA OGRANICZONA, KONGO, TEMPERATURA KELVINA, BERŻERETKA, KLISZKA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, DŁAWIEC, SZWOLEŻER, BOŻYSZCZE, STARY WYGA, ALNICO, HPA, NIENOWOCZESNOŚĆ, RULETKA, ZACHOWANIE, SZABOTA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, AGRESJA INSTRUMENTALNA, PRZEWÓD PŁASKI, SQUAW, PRZEGŁOS, KING, GULASZ, POWIDŁO, DRUT, PONY AMERYKAŃSKI, OBEREK, SALCESON, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, SIŁY POWIETRZNE, BIAŁA, PŁAT, KURZA STOPKA, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KONWERTOROWNIA, ALKANTARZYSTA, WŁÓKIENNICTWO, SZACHY SZYBKIE, CHOROBA VELPEAUA, MAPA FIZYCZNA, DODATEK MOTYWACYJNY, DAWCA ORGANÓW, SIZAL, PORĘBA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, BIEG, NIESŁUSZNOŚĆ, DRZEWORYT, ALNIKO, TAMBURA, PRZEPIÓRKA, CZEMPIONKA, CHRONICZNOŚĆ, PUNA, AKREDYTOWANIE SIĘ, ZGRABNOŚĆ, WARUNEK LOKALOWY, NIECZUŁOŚĆ, KALETNIK, ŻACHWY, KONSTYTUCJA, ZDOBYWCA, BURAK STOŁOWY, LUSTERKO, SER PARMEŃSKI, KROWIE OCZY, TECHNOLOGIZM, BANK, ETER ETYLOWY, SPIRYTUS, LOBOTOMIA, MATKA, DOWCIPNIŚ, CYKLAMAT, WOLNY ZAWÓD, GEST, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, CYPR, ŻEGADŁO, WZROST ZUBAŻAJĄCY, WSCHODNIAK, SYNINGIA OGRODOWA, PRAWO TALIONU, SMOŁA WĘGLOWA, SZKŁO, MAŁGORZATKA, CIĘŻAR, WYANDOT, SOCJOLOGIA RADYKALNA, LIBRACJA, SZYK PRZESTAWNY, WIENIEC, LORNETA NOŻYCOWA, WICEHRABIA, DZIENNIK PODAWCZY, KAPUSTNICA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, TORTILLA, OPARCIE, TWIERDZENIE GÖDLA, STOPIEŃ CELSJUSZA, WARDZANKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, TYSIĘCZNIK, SŁOBODA, GOŚĆ, TRIAL ROWEROWY, BARELIEF, KASZYCA, WODA POZAKLASOWA, BAR, NIENORMATYWNOŚĆ, KOROWAJ, PEŁNIA, JELEŃ AKSIS, KROK, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, ARBITRAŻ, WARSTWA KOLCZYSTA, WYWABIACZ, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, YOUTUBE, GONITWA PŁOTOWA, CZYSTOŚĆ, POWIĘŹ, LENDLER, KONTRGAMBIT PHILIDORA, KUFF, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, SOCJALIZM REALNY, LANSJER, KRĄG, PARAFIA, BEZBRZEŻ, PERSIL, ASYMPTOTA, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, CIOS, BELLOTTO, CZYSTKA, NEFROLEPIS, HOLENDER, ROBAK PŁASKI, JEŻOWIEC JADALNY, RACUCH, UPRAWNIENIE, SIEĆ, KOSMOS, GUNDIOWATE, APAP, GRUPA LIEGO, BAJCA, GLACE, SALA GIMNASTYCZNA, BIAŁOZÓR, SICZ, ŚRUBOKRĘT, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, CYTRYNIEC, GROMADA, ULEPSZACZ, USTAWKA, PAWANA, KARBIDÓWKA, GÓRA PODWODNA, SINUS, BIDŁO, LEMING, JAMAJSKI, HEKSOGEN, ŚMIECIUCH, FURIOSO, BIAŁCZAN TANINY, ŚWIATŁO DROGOWE, LACET, LOTNICTWO WOJSKOWE, WABIK, ZUPA Z GWOŹDZIA, KRYTERIUM WALDA, WYŻYNY, TŁUMACZKA, OTOCZENIE, MORAWSKI, SUPERMARKET, CZĄSTKA ALFA, ODSYP, WIŚNIA, ABSURD NAZWOWY, KALKA TECHNICZNA, TARCZA SERCOWA, MACIERZ SCHODKOWA, OCHWEŚNIK, ASTER NOWOANGIELSKI, OŚ ZIEMI, CHODNIK, OSŁONA, BRYTYJSKI, WAFEL, ELFKA, JABŁECZNIK, GEOGRAFIA FIZYCZNA, KOGNITYWIZM, ROMANS, POWTÓRZENIE, RYNEK TERMINOWY, SZELMA, STONOGA, KNASTER, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, WIELKI BRAT, OKULARY, KASABA, CENA WYWOŁAWCZA, ZJADLIWOŚĆ, AUTOMOBILKLUB, PIEGUS, BYK, CLIPART, PRODUKT LECZNICZY, PROGRAM, ROŚLINA DARNIOWA, TON, OBARCZENIE, KARTAUNA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, NERWIZM, EGIPSKI, ASPARAGUS, DOPPELGANGER, DEKIEL, PALEC BOŻY, ANTAGONISTA, JĘZYK AMBA, MIGDAŁOWIEC, URZĄD CENTRALNY, RZEŹNIA, MIKROFON NA TYCZCE, SPADKODAWCA, STACCATO, ROKIET, SKANER, MADRYGAŁ, ZAWADA, PRZETWÓR, KŁAMSTWO PATOLOGICZNE, PĘK, KWARTAŁ, CELOWOŚĆ, ZWODNIK, GAZELA ERYTREJSKA, ROZGAŁĘŹNIK, SŁUŻBA, STOPIEŃ TURBINY, HODOWLA ZARODOWA, GRUPA ABELOWA WOLNA, WCINKA, WÓZ, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, KOZA, PIERWORODNY, IN MEDIAS RES, SZABER, IRS, SPÓD, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, MĄCZKA RYBNA, RECYTATYW, MONOCHROMATYZM, PENIUAR, FONETYKA AKUSTYCZNA, OZDOBNIK, BRUDNA ROBOTA, MILA KWADRATOWA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, KOMANDYTARIUM, MLEKO, ORGANIZACJA, RZUT PROSTOKĄTNY, AKTUALIZM, APTEKA, BUŁKI, BIEGUN GALAKTYCZNY, REJESTR KARNY, ŻABA PURPUROWA, LEN, FILAKTERIA, HYPOSTYL, KRESA, PRZEPIÓRKA, TURBINA PROMIENIOWA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, TRANSPORTER, ?TERAPIA RODZIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.042 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄGŁY I PŁASKI PSZENNY PLACEK, POPULARNY W KRAJACH BLISKIEGO WSCHODU I MAGHREBU, JEDZONY NAJCZĘŚCIEJ Z PIKANTNYMI SOSAMI, UŻYWANY TEŻ JAKO KIESZONKA, DO KTÓREJ MOŻNA NAŁOŻYĆ SKŁADNIKÓW (MIĘSA, WARZYW, SERA ITP.) I W TEN SPOSÓB PODAĆ JAKIEŚ JEDZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄGŁY I PŁASKI PSZENNY PLACEK, POPULARNY W KRAJACH BLISKIEGO WSCHODU I MAGHREBU, JEDZONY NAJCZĘŚCIEJ Z PIKANTNYMI SOSAMI, UŻYWANY TEŻ JAKO KIESZONKA, DO KTÓREJ MOŻNA NAŁOŻYĆ SKŁADNIKÓW (MIĘSA, WARZYW, SERA ITP.) I W TEN SPOSÓB PODAĆ JAKIEŚ JEDZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PITA okrągły i płaski pszenny placek, popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Maghrebu, jedzony najczęściej z pikantnymi sosami, używany też jako kieszonka, do której można nałożyć składników (mięsa, warzyw, sera itp.) i w ten sposób podać jakieś jedzenie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PITA
okrągły i płaski pszenny placek, popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Maghrebu, jedzony najczęściej z pikantnymi sosami, używany też jako kieszonka, do której można nałożyć składników (mięsa, warzyw, sera itp.) i w ten sposób podać jakieś jedzenie (na 4 lit.).

Oprócz OKRĄGŁY I PŁASKI PSZENNY PLACEK, POPULARNY W KRAJACH BLISKIEGO WSCHODU I MAGHREBU, JEDZONY NAJCZĘŚCIEJ Z PIKANTNYMI SOSAMI, UŻYWANY TEŻ JAKO KIESZONKA, DO KTÓREJ MOŻNA NAŁOŻYĆ SKŁADNIKÓW (MIĘSA, WARZYW, SERA ITP.) I W TEN SPOSÓB PODAĆ JAKIEŚ JEDZENIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OKRĄGŁY I PŁASKI PSZENNY PLACEK, POPULARNY W KRAJACH BLISKIEGO WSCHODU I MAGHREBU, JEDZONY NAJCZĘŚCIEJ Z PIKANTNYMI SOSAMI, UŻYWANY TEŻ JAKO KIESZONKA, DO KTÓREJ MOŻNA NAŁOŻYĆ SKŁADNIKÓW (MIĘSA, WARZYW, SERA ITP.) I W TEN SPOSÓB PODAĆ JAKIEŚ JEDZENIE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x