RODZAJ USTNIKA NACZYNIA SKONSTRUOWANEGO W TEN SPOSÓB, ŻE NIE DOPUSZCZA DO SAMOISTNEGO WYCHLAPYWANIA PŁYNU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TYM NACZYNIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEKAPEK to:

rodzaj ustnika naczynia skonstruowanego w ten sposób, że nie dopuszcza do samoistnego wychlapywania płynu, znajdującego się w tym naczyniu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEKAPEK

NIEKAPEK to:

rodzaj kubka z ustnikiem zapobiegającym wychlapywaniu się płynów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ USTNIKA NACZYNIA SKONSTRUOWANEGO W TEN SPOSÓB, ŻE NIE DOPUSZCZA DO SAMOISTNEGO WYCHLAPYWANIA PŁYNU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TYM NACZYNIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.213

BARIATRIA, TENDENCJA, APROKSYMACJA, CYKL ASTRONOMICZNY, CENTRALNE, WAGA MIEJSKA, LONGER, HOT DOG, SSAWA, LIŚCIONOGI, ROPUCHA PANTEROWATA, KATAFALK, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, DRUGA BRODA, HÄNDEL, OPERAT UZDROWISKOWY, JADŁOSPIS, DIKSONIA, SIEĆ ZASTAWNA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, GRA MIESZANA, WKLĘSŁODRUK, ŻÓŁTACZKA, IGŁAWA, LISTWA, LANSJER, MROCZEK POSREBRZANY, USTERZENIE MOTYLKOWE, ZRAZ, OZONOSFERA, ŚWIADEK KORONNY, ZAPŁODNIENIE, PALEOZOOLOGIA, JĘZYK, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, KLAWIATURA EKRANOWA, ŻAGIEL GAFLOWY, UPAŁ, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, OSPAŁOŚĆ, GRZYB SKALNY, NOC, PROMINENCJA, SZPACHLARZ, BINDA, CZERWONA BURŻUAZJA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, LATAWICA, WIETRZENIE FIZYCZNE, CHORIJAMB, DROGA POŻAROWA, ORZECH, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, OFENSYWA, OBRAZ, CZERNIEC, KURZA TWARZ, NADRZEWNICA, MARCHEW, ASTROCYT, ROZWIDLACZ, NAWIGACJA SATELITARNA, PACZKA, GNICIE, BELKA, KOPARKA POPRZECZNA, GO, TREN, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, SZTAMBUCH, TRZYDZIESTKA, SONDAŻOWNIA, SEKWOJADENDRON, CHIRURGIA ESTETYCZNA, AEDICULA, TABLICZKA MNOŻENIA, OŚCIEC, WIĄZANIE, KOTERIA, RONDO, DŻAGAN, NIEOBYCZAJNOŚĆ, CIASNOTA, ABORTERKA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, RZEMIEŚLNIK, KRONIKARZ, KUKLIK, KOSZULARZ, SZAMKA, MARYNATA, DYSRUPCJA, HALOGEN, CZTERDZIESTKA, ZAZDROŚĆ, GEODEZJA OGÓLNA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, OSUWISKO, CZYSTY ROZUM, LUANCHUANRAPTOR, WIETLICOWATE, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, PŁYWACZOWATE, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, ARCHITEKT WNĘTRZ, ALKA, REWIZJONIZM, SALSA, WYSPA MAN, KOSA, PROGRAM, TURANOWIE, KASZTEL, SIATKA CENTYLOWA, OWOC RZEKOMY, EKSTRALIGA, REGENT, PIRUETKA, BRYZA, PONIEWIERKA, RAK PRĘGOWANY, BAROTROPIA, DIARTROGNATUS, NOEMAT, ROSA, WULKAN TARCZOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, KURZAJKA, REMIS, PILARZ, PIWETOZAUR, TYFUS PLAMISTY, LAGERPETON, OSTAJNICA, WOLTYŻER, GOŁĄBEK, DOKUMENTALIZM, SZTYLPA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, ORTALION, DZIEWIĘTNASTKA, DŻINGEL, KRATKA KSIĘCIA WALII, FUNDUSZ PŁAC, HIPOTEZA KNUDSONA, PODSADNIK, WĘDRÓWKA, POGODNOŚĆ, CIEMNOBLASZEK, REGION, WAPIENNIK, SERDUSZKO, BUŁGARSKI, DOCZEPA, LOK, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, ELEKTROCHIRURGIA, PROFIL GLEBOWY, KANAPKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, BAWOLE OKO, DUR POWROTNY, MAZUREK, ROZBUDOWA, FIRMAMENT, ULEMOZAUR, MAPA SZTABOWA, ANTYGENOWOŚĆ, PŁYTKI TALERZ, ZEGAR ATOMOWY, TRZASKOWISKO, ŚWIECIDEŁKO, CIRRUS, SIEĆ WODOCIĄGOWA, TANOUCHIZAUR, KOŃ LOKAJSKI, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, SYMETRIA, CYKAS, NEUTRALIZM, PORÓD KLESZCZOWY, KWIAT MOTYLKOWATY, CHEMIA, GRZECZNOŚĆ, KRZYŻMO, SŁUŻBA, BAJT, PARCELANT, RAPTULARZ, DRZEWOSTAN NASIENNY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KOMPLEKSJA, PODATEK MAJĄTKOWY, PODUSZKA, SZANIEC, PŁYN SUROWICZY, GRACJALISTA, JEZIORO POLITROFICZNE, NIEHARMONIJNOŚĆ, PRZEWIERCIEŃ, SZEW PODNIEBIENNY, ANTENA MIKROPASKOWA, PARARABDODON, TFILIN, FILOZOF PRZYRODY, KSENOBIOTYK, UKŁAD MINIMALNY, DOM DZIECKA, SZAFOT, SIEWCA, CIEPŁE LODY, ZARZĄDCA, NIEDORÓBKA, ZWODNICA, ORGIA, JĘZYK PENDŻABSKI, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, PODUSZKA BALANSOWA, ASTRODONT, CYKL JAJNIKOWY, NIECZYNNOŚĆ, PULARES, DROGA KROPELKOWA, ZASUWA, MARSZAND, IMIENINY, GARBATE SZCZĘŚCIE, SOLO, LOS, MACIEJKA, KRZYŻAK, RYBA UKWIAŁOWA, SZPULA, CEGŁA SUSZONA, MAMIDŁO, UKŁAD CIAŁA, GEN HIPOSTATYCZNY, ULIK, WIDZĄCY, CIĄŻA JAJOWODOWA, PROFIL, NIELETNIOŚĆ, ZOONOZA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, FILOLOGIA ANGIELSKA, DYKCJA, NOROSZ, MALINÓWKA, KOŁNIERZ SZALOWY, SUBWOOFER AKTYWNY, BONET, KLATCHIAŃSKI, ZARODNIKOWCE, CUDOWNY OWOC, MALARSTWO OLEJNE, STYGIMOLOCH, KREOL, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, DENIALIZM, WIELOETNICZNOŚĆ, RACHUBA CZASU, LEN, RANNY, WÓZEK, OZDOBNICA WIĘKSZA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, BIZNESMEN, PRUSY, BIBUŁA, JANUSZ, KOMIZM SYTUACYJNY, LINIA PODSTAWOWA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, FLORYSTA, SAMBO, STUDIUM, KRĄŻENIE OGÓLNE, LASONOGI, HUMOR, SSAK, PASZA TREŚCIWA, SODÓWKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ARYTMETYZACJA, REINKARNACJA, PLACEK ZBÓJNICKI, NEURON LUSTRZANY, PRZEDMIAR, ODWÓD, TRUSIĄTKO, SŁUCHAWECZKA, SEGOVIA, ŚLAD, MENISK, KARTA WIZYTOWA, AMINOKWAS BIOGENNY, ?TASZCZYN PSZCZELI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ USTNIKA NACZYNIA SKONSTRUOWANEGO W TEN SPOSÓB, ŻE NIE DOPUSZCZA DO SAMOISTNEGO WYCHLAPYWANIA PŁYNU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TYM NACZYNIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ USTNIKA NACZYNIA SKONSTRUOWANEGO W TEN SPOSÓB, ŻE NIE DOPUSZCZA DO SAMOISTNEGO WYCHLAPYWANIA PŁYNU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TYM NACZYNIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEKAPEK rodzaj ustnika naczynia skonstruowanego w ten sposób, że nie dopuszcza do samoistnego wychlapywania płynu, znajdującego się w tym naczyniu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEKAPEK
rodzaj ustnika naczynia skonstruowanego w ten sposób, że nie dopuszcza do samoistnego wychlapywania płynu, znajdującego się w tym naczyniu (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ USTNIKA NACZYNIA SKONSTRUOWANEGO W TEN SPOSÓB, ŻE NIE DOPUSZCZA DO SAMOISTNEGO WYCHLAPYWANIA PŁYNU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TYM NACZYNIU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - RODZAJ USTNIKA NACZYNIA SKONSTRUOWANEGO W TEN SPOSÓB, ŻE NIE DOPUSZCZA DO SAMOISTNEGO WYCHLAPYWANIA PŁYNU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TYM NACZYNIU. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x