STORMBERGIA - RODZAJ DINOZAURA Z RZĘDU PTASIOMIEDNICZNYCH O NIESPRECYZOWANEJ BLIŻEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE WCZESNEJ JURY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI, DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 80 CM, CIĘŻAR 25 KG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STORMBERGIA to:

Stormbergia - rodzaj dinozaura z rzędu ptasiomiednicznych o niesprecyzowanej bliżej pozycji systematycznej; żył w okresie wczesnej jury na terenach południowej Afryki, długość ciała 2 m, wysokość 80 cm, ciężar 25 kg (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STORMBERGIA - RODZAJ DINOZAURA Z RZĘDU PTASIOMIEDNICZNYCH O NIESPRECYZOWANEJ BLIŻEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE WCZESNEJ JURY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI, DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 80 CM, CIĘŻAR 25 KG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.225

KLEJÓWKA, WIDŁOZĘBOWATE, BARCZATKA FRANKOŃSKA, FREGATA, TOPI, WRZOS, RAJA SIWA, TON, ŚWIERZBOWIEC, BALANS, OBNAŻACZOWATE, TEJU KROKODYLOWY, STRELICJA, MONADA, DRESZCZE, PERYASTRON, LINKA, ALARIOWATE, KIEŁŻOWATE, BEJRA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, IMIONNIK, CZARKA, ALBATROS, LAGOZUCH, WROTA, WIELENOWATE, SŁUP OŚWIETLENIOWY, 2-FENYLOETYLOAMINA, MODRAK, ZAKŁADZINY, ZOL, BOCZNIA, KOŃ TROJAŃSKI, WOLF, TERMINATOR, ZEBRA GÓRSKA, OŚLICZKOWATE, KOLEGIUM KONSULTORÓW, TOCHIZAUR, ŁYSKA, SZPAK, WĘŻOWNICA, DZIENNIK URZĘDOWY, PUSZCZYK, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, NOCEK KOSMATY, TREL, FRYGANA, OSESEK, GAGAUZKA, BOMBARDON, MIOTEŁKA, ALOES, DRŻĄCZKA, POWOJOWATE, BIOTERAPIA, MUCHA, PSZCZELNIK, CZAPLA CZARNOBRZUCHA, BANKROFT, MOPEK, ŻÓŁTODZIÓB GÓRSKI, KROWA, SZAKŁAKOWATE, BOCZNOTRZONOWIEC, PRZĘŚLOWATE, PLIOZAURY, MECHANIZM UDERZENIOWY, UNKWILLOZAUR, CYCKI MURZYNKI, OPUNCJA FIGOWA, PRZEKRASEK, FAŁDOWNIK, ROBERTIA, BOOGIE-WOOGIE, RZEZAK, WEZWANIE DO ZAPŁATY, PTAKI RAJSKIE, UKŁAD LOMBARDZKI, ZAJĄCZEK BŁOTNY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, HUMANOID, PINGWINY, OGRZEWANIE KAFLOWE, BIAŁA NOC, FROME, POTTO, LODEN, ŻÓŁW LEŚNY, PLUSY, RAJA PIASKOWA, BAWÓŁ KAFRYJSKI, ORTEZA, OBWÓD, OPOSUM, KOLET, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, BIEGUN, KWARCÓWKA, PLAKODONTY, KMINEK INDYJSKI, HONGSZANOZAUR, ROGOWCOWATE, OGÓRCZAK, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, PILARZOWATE, CĘGOSTEREK OBROŻNY, GEKON PIASKOWY, LAZJON, NEUCHATEL, POSIEDZENIE NIEJAWNE, GRALINA, BŁAWATNIK NIEBIESKI, BLINDIA, SREBRNIK, BICZ WODNY, CEMENT PORTLANDZKI, PRAWO HOOKE’A, RAJA NABIJANA, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, PŁASZCZKA, BYLICA PONTYJSKA, ŹDZIEBLARZOWATE, WEDY, HABER, AROWANA AZJATYCKA, KARTA, TRZMIELAK, PERIASTRON, DAUMIER, HOMILIA, PARWIKURSOR, TAPIR BAIRDA, CYKLON, RYBA PO GRECKU, KREPON, SALMONELLA, GAMRAT, TARCZOŁUSK MOCNY, SEDAN, MOSTEK, SKRZYDLIKOWATE, BAWÓŁ DOMOWY, SZCZECINIAK, ROSOLIS, BANAN, DUBRILLOZAUR, CHITYNA, PUCHLINA, NEGUS, GRUSZA, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, KADZIDŁO, WIDDRINGTONIA, STREPET, PANCERNIK, MANDRYL, DUBELTÓWKA, OFTALMOZAUR, GARBARSTWO, DWURURKA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, BOM ŁADUNKOWY, KINDŻAŁ, MALINÓWKA, BIBUŁA, PERLICA CZUBATA, NAJEŻKA, MAŁPA SZEROKONOSA, BUKSA, MUSZKATEL, FRYGA, PŁEĆ, WEKTOR EKSPRESYJNY, GRUSZYCZKA, GRZYBIARSTWO, BIAŁE WINO, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, WILK PSZCZELI, JASTRZĘBIOWATE, ANODA, CZERNILEC, EMBLEMAT, FAJKA WODNA, HAUBICA, BĄK, MAJĄTEK TRWAŁY, OGOŃCZA ARNAK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KOLCOSTERNIK MALGASKI, KONDOROWATE, WYPORNOŚĆ, OŚLICZKA, BUDLEJA, MUSZKATOWCOWATE, KRYSZTAŁ, WYSOWA ZDRÓJ, WIATR HALNY, ANTARKTYKA, EOBRONTOZAUR, BŁĄD PRZYPADKOWY, ZAUROPLIT, SKAŁOTOCZOWATE, PANCERZ, HEAD-HUNTER, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, RESORAK, BEZTORBIKI, CYPRYS, GONIOMETRIA, AMAZONETKA, WIELKA SERBIA, SODÓWKA, SZCZĘKA, PUMPERNIKIEL, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, GACEK BRUNATNY, UKŁAD REGULARNY, PODOKARP, CHAMSIN, LENEK STOZIARN, TABAKA, ROKAZAUR, IBIS BIAŁY, KOMITAT, HUCZKI, WIETRZENIE ORGANICZNE, KORAKL, GARSTKA, PISMO, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, NAPA, PELOTA, CIĘŻAR, KLEJÓWKA, CZUPRYNEK SZATANIEC, OPONKA, OGOŃCZA DIAMENTOWA, RAMAPITEK, EURYDYKA, SIKORA, ZADRZECHNIA, KRATER UDERZENIOWY, BIAŁACZKA SZPIKOWA, KÓŁKORODEK, BACZEK, SIEĆ ZASTAWNA, ALIGATOROWATE, SZATANKA, TARSJUSZE, POPIELICA, ŻABY SESZELSKIE, PRZEPUKLINA UDOWA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, EKSPRES, WARUGA, KONIK, ZWINNIK LATARNIK, KOTO, KRĘPACZKI, STAGONOLEPIS, PŁAZY TARCZOGŁOWE, FRANK ŚRODKOWOAFRYKAŃSKI, KAJMAN KARŁOWATY, GUZEK MONTGOMERY'EGO, KOPALINA POSPOLITA, KONJUPKCJA, PANDORA, PĘDZLIK, MANTA, BALISTOKARDIOGRAM, OLEODRUK, WESZ, METKA, SERENDIPACERATOPS, BIEG ROZSTAWNY, LUANCHUANRAPTOR, JURA, BORÓWKA, KAMUFLET, BURKA, PUSTELNIK, ŻABY POŁUDNIOWE, ATŁASEK, PASZCZAK CYNAMONOWY, LINA NOŚNA, HOMARY, STOPOTONA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, KALENDARZ KOŚCIELNY, GRZBIET, FORSYCJA, MIODOJAD, ROZWAR, DRŻĄCZKA, KOLORADIZAUR, ?CYJANELLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.225 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STORMBERGIA - RODZAJ DINOZAURA Z RZĘDU PTASIOMIEDNICZNYCH O NIESPRECYZOWANEJ BLIŻEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE WCZESNEJ JURY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI, DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 80 CM, CIĘŻAR 25 KG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STORMBERGIA - RODZAJ DINOZAURA Z RZĘDU PTASIOMIEDNICZNYCH O NIESPRECYZOWANEJ BLIŻEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE WCZESNEJ JURY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI, DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 80 CM, CIĘŻAR 25 KG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STORMBERGIA Stormbergia - rodzaj dinozaura z rzędu ptasiomiednicznych o niesprecyzowanej bliżej pozycji systematycznej; żył w okresie wczesnej jury na terenach południowej Afryki, długość ciała 2 m, wysokość 80 cm, ciężar 25 kg (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STORMBERGIA
Stormbergia - rodzaj dinozaura z rzędu ptasiomiednicznych o niesprecyzowanej bliżej pozycji systematycznej; żył w okresie wczesnej jury na terenach południowej Afryki, długość ciała 2 m, wysokość 80 cm, ciężar 25 kg (na 11 lit.).

Oprócz STORMBERGIA - RODZAJ DINOZAURA Z RZĘDU PTASIOMIEDNICZNYCH O NIESPRECYZOWANEJ BLIŻEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE WCZESNEJ JURY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI, DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 80 CM, CIĘŻAR 25 KG sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - STORMBERGIA - RODZAJ DINOZAURA Z RZĘDU PTASIOMIEDNICZNYCH O NIESPRECYZOWANEJ BLIŻEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE WCZESNEJ JURY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI, DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 80 CM, CIĘŻAR 25 KG. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x