NIEZDOLNOŚĆ CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI DO WYKONANIA JAKIEJKOLWIEK PRACY Z POWODU BRAKU SIŁ I NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OMDLAŁOŚĆ to:

niezdolność ciała lub jego części do wykonania jakiejkolwiek pracy z powodu braku sił i napięcia mięśniowego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OMDLAŁOŚĆ

OMDLAŁOŚĆ to:

widoczny brak znaku sił, spowodowanego zmęczeniem organizmu lub silnymi emocjami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEZDOLNOŚĆ CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI DO WYKONANIA JAKIEJKOLWIEK PRACY Z POWODU BRAKU SIŁ I NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.992

RUSKOŚĆ, DEGENERACJA, NAPPA, ASTEROIDA, UNIA, BEZWODNIK, POTAJNIK, ZIEMNIACZEK, STEK, ORTOGRAFIA, WSPINACZKA SPORTOWA, STYMULACJA, TAŚMA FILMOWA, KUCZBAJA, MISKA, CZERWIENIDŁO, SIOSTRZYCZKA, ENTOMOFAGI, GEEK, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ORSZADA, NA PIESKA, PIES SŁUŻBOWY, PARK MASZYNOWY, WZGÓREK WENERY, KLASTER DYSKOWY, MOC WYTWÓRCZA, DEZERTER, ŚCIANA, PEONIA, MIĘDLARKA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, STEWA, SZACHT, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, APOLOGIA, POSADZKA, OBIEKTYW, PORCELANA STOŁOWA, PÓŁOKRĄG, STOŁÓWKA, KĄDZIEL, KLAKSON RĘCZNY, ROZBRATEL, SESJA, KREOL, ŻNIWIARKA, ALLELOPATIA, STEROLOTKA, ŚLIWKA, ŚLĄSKOŚĆ, DZONDZU, REZYDENCJA, KIFOZA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, TOWARZYSZKA BRONI, STECZKA, AGRAFA, ARTEFAKT, RÓW MELIORACYJNY, BOROWIEC OLBRZYMI, WTÓRNIK, POLIPTYK, GRANICA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PORZECZKÓWKA, ZARYS, ŹRÓDŁO POLA, ROZSZCZEPIENIE, WARIACJA, PRZEPLOTKA, KRYZYS KATATYMICZNY, BLANCA, LIAZA, ARANŻER, HANDEL ZAGRANICZNY, WŁOSKI, ANEKS, GORĄCY PIENIĄDZ, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SOKOLE OKO, HIPSYBEMA, OURANOZAUR, DZIOBÓWKA, ENTODERMA, HYBRYDA, MODUŁ ILORAZOWY, WIDŁAK, STRAJK OKUPACYJNY, DEKRETACJA, ZBROJA ŁUSKOWA, SAMOODNOWA, PIELGRZYM, TRINIA, GLIF, SORT MUNDUROWY, SZCZEKUSZKA MALUTKA, PRZEKLEŃSTWO, MRÓWKA, GUMIDRAGAN, NAPIĘCIE, JERSEY, BEZWŁADNOŚĆ, WIEWIÓRKA SZARA, TRYSKAWKA SZKLANA, KLESZCZE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, KOMENDA, PUMPERNIKIEL, PIĄTA CZĘŚĆ, PĘCHERZYCA, GAL, PIGMALIONIZM, KONSERWA, PODATEK BEZPOŚREDNI, SZCZYT, PAPIER WARTOŚCIOWY, HALO, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, DUPLEKS, ZOROASTER, ATONIA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, PARAPET, ANTYNATURALIZM, BI, TASIEMCE, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, KLIPER, PAPRYKARZ, CHART, ODNALAZCA, WYRAŹNOŚĆ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, DANINA, GŁOWNIA, PIRACTWO, OBIEG, CIEPLARKA, CEWKA, ULGA REMONTOWA, CZASOWNIK FRAZOWY, WIEŃCE, AODZI, WZGÓREK NASIENNY, WARP, SPODECZEK, GOMÓŁKA, STANOWISKO ROBOTNICZE, MARIIŃSK, GAJDAR, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, PORZĄDEK PUBLICZNY, KOSKINOMANCJA, OBCY, CEGŁA DZIURAWKA, PODRYG, SUBSTYTUCJA, SACHALIŃSKA, BAGAZJA, SEANS, WIECHA, WOLNY RODNIK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, KAZBA, IMPRESJA, WYPALANKA, MACHANIE RĘKĄ, MANIFEST, ATRYBUCJA STABILNA, HAMERNIA, ŁAŃCUCH, RUM, KORSAKOW, DYPTYCH, SKRZYPOWE, HAJDUK, OFLAG, INFORMACJA, TWIERDZENIE MENELAOSA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, DRYBLING, AUTOBUS SZYNOWY, NALEŚNIK WIOSENNY, INDYWIDUALNOŚĆ, REWALIDACJA, STOPKA, ZAGOŃCZYK, TAKSYDERMIA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, KOLAUDACJA, ŚRODEK PRACY, ROY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, NORNIK PÓŁNOCNY, ANTYOKSYDANT, ZNACZENIE, WALENCJA, PLUGAWOŚĆ, MANIPULATOR KULKOWY, KONTUR MELODYCZNY, UBARWIENIE OCHRONNE, OSZOŁOM, OSTROMLECZ, BAZA PŁYWAJĄCA, LEKTORIUM, ZIELONA NOC, SELEKCJA, PAJAC, PUSZKA, FILTR POLARYZACYJNY, TENISISTA STOŁOWY, DZIEWCZYNA, JEDWAB NATURALNY, ZAJAD, WIROSZYBOWIEC, ŚCIĘCIE, CZOŁDAR, DNIÓWKA, WOJNA, MATERIAŁ, OMEGA, PNEUMATOLIZA, ALLOSTERIA, TRAP, WIERZCHOŁEK, FISTUŁA, MORWIN, AEROCASCO, RUCH IZOSTATYCZNY, PRZECZYSTOŚĆ, WIZYTÓWKA, ARA, MIŃSZCZANKA, MEGALOPOLIS, DWUDZIESTY PIERWSZY, METODA FEULGENA, WZÓR UŻYTKOWY, GASTROFAZA, REPUTACJA, STYMULATOR, FLOTA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, TAG, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PROGRAM UŻYTKOWY, KAMYCZEK USZNY, KOZAK, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, ŁASKAWCA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, KOLOR, AKROLIT, MONITORING, PIECZYWO, PORFIROBLAST, FLAGRUM, NOMOKANON, ZAPARCIE, NETTO, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, TATIZAUR, ZMIANA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, ZNAK, PATENA, PREZYDENTOSTWO, EKSYKATOR, KUNA, PRZEBITKA, HIPOWENTYLACJA, MCCHETA, WZÓR CHEMICZNY, PRZERWANIE CIĄŻY, PIĘCIOGROSZÓWKA, KRET WORKOWATY, INHALACJA, PRESJA PŁACOWA, ALKOHOL, UCHTA, FRACHT DYSTANSOWY, ZGRED, TAJSKI, SZASZŁYK, PRACA, DANIEL DUBICKI, OBÓZ, AKT PŁCIOWY, SZWALNIA, CZAS PRZESZŁY, BACIK, WÓZEK SZPITALNY, TAKT, BARKAS, KWACZ, MOZZARELLA, WYCHODŹTWO, ?WSTĘŻNIAKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.992 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEZDOLNOŚĆ CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI DO WYKONANIA JAKIEJKOLWIEK PRACY Z POWODU BRAKU SIŁ I NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEZDOLNOŚĆ CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI DO WYKONANIA JAKIEJKOLWIEK PRACY Z POWODU BRAKU SIŁ I NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OMDLAŁOŚĆ niezdolność ciała lub jego części do wykonania jakiejkolwiek pracy z powodu braku sił i napięcia mięśniowego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OMDLAŁOŚĆ
niezdolność ciała lub jego części do wykonania jakiejkolwiek pracy z powodu braku sił i napięcia mięśniowego (na 9 lit.).

Oprócz NIEZDOLNOŚĆ CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI DO WYKONANIA JAKIEJKOLWIEK PRACY Z POWODU BRAKU SIŁ I NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - NIEZDOLNOŚĆ CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI DO WYKONANIA JAKIEJKOLWIEK PRACY Z POWODU BRAKU SIŁ I NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x