ANTYUTLENIACZ, ANTYOKSYDANT - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY WSTRZYMUJE LUB OPÓŹNIA PROCES UTLENIANIA INNEJ SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECIWUTLENIACZ to:

antyutleniacz, antyoksydant - związek chemiczny, który wstrzymuje lub opóźnia proces utleniania innej substancji (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYUTLENIACZ, ANTYOKSYDANT - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY WSTRZYMUJE LUB OPÓŹNIA PROCES UTLENIANIA INNEJ SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.859

JEDWAB, PALCÓWKA, BROMOWODÓR, HB, OKRES AMAZOŃSKI, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ŁEBEK, RZEKA ROZTOKOWA, KRATOWNICA, ANTONI, TRAWA PASTEWNA, S.Y, ISTOTA, MORDOKLEJKA, MACH, SMORODINÓWKA, SEGMENT, ZAKONNICZKA, TALIDOMID, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, LAMPA, INEZ, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, SERWER WIDEO, WYDZIELANIE, FONDUE CZEKOLADOWE, KUPCZYK, CIOS, BALDACHIM, BORSUK, MIOTEŁKA, POWOLNOŚĆ, STRAWIŃSKI, ANHYDRON, ANIOŁEK, KARTA MOBILIZACYJNA, ODPADY STAŁE, SĄD JEDNOSTKOWY, MEDFORD, KRATY, PRZYLĄDEK, SZPONA, ATRYBUCJA, TIRET, PREFEKT, WZÓR PRZEMYSŁOWY, CYKLAMAT, PRZESTRZEŃ ILORAZOWA, WAFEL, PORCELANA STOŁOWA, KANONIERKA, MISTRZ CEREMONII, DRUHNA, KACOWE, KATAPULTA, KUCHNIA, KWAS NUKLEINOWY, KLAWISZOWIEC, SADYZM, ARSYNA, KRYZYS KATATYMICZNY, STEK, BAŃKA SPEKULACYJNA, LUMP, BOM, POZIOM, EMPORA, OSIEDLINY, BIS, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, KOPROFIL, RZEKA EPIZODYCZNA, EMULGACJA, WĄSKIE GARDŁO, BARANEK, PARTYJNY, KURATORIUM, MANOMETRIA ANOREKTALNA, BANK CENTRALNY, WĄŻ, TOREBKA BOWMANA, EKSKLAWA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, DEMOKRACJA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ISTOTA ŻYWA, ABOLICJONISTKA, BIOLIT, KABEL, TŁUSZCZOWIEC, ANAPSYDY, ŻARTOWNIŚ, WYSTAWCA, GEN WIELOKROTNY, LEKTURKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TERMOREGULATOR, STACJA POSTOJOWA, PROTAGONISTA, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, PYTANIE, NÓŻKA, ZRZESZENIE, UMOWA WIĄZANA, SYSTEM EKSPERTOWY, GROTESKA, STOŁP, ROZMARYN, POŁĄCZENIE, MAŹNICA, MIESZALNIK, AGRAFA, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, NADRUK, DZIECIAK, SEKCJA, KAFTAN, ŻEBRO, STONÓG MYSZATY, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, NAMIOT TLENOWY, KUPNO, OBI, GOLEC, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, GŁADŹ, FUNGICYD, TARTINKA, KWIATECZEK, PODSTAWA, HELISA, ZBYWCA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ADRES, UWAGA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, SPOLEGLIWOŚĆ, SYNEKURZYSTA, SEJM ELEKCYJNY, SPIRYTUS DRZEWNY, PRZODOWNIK, PRZEWIELEBNOŚĆ, MŁYN WODNY, KWAS KAINOWY, BIT, LABIRYNT, ŁAJNO, RYT, TEORIA CIAŁ, TRÓJKĄT, ATREZJA ODBYTU, BIOKOMPONENT, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KONDOMINIUM, MUSZTARDA, RÓWNIAK, KORTYNA, DELIBERACJA, NERKOWIEC, AFERKA, FLUORESCENCJA, KOŁNIERZ, GAŁKI, LECYTYNA, TAJEMNICZOŚĆ, PUNKT OKOSTNOWY, TYP DZIKI, BEZCELOWOŚĆ, DYSK KOMPAKTOWY, CEROWACZ, INKA, RAKIETA, SĄD REWIZYJNY, OKULISTA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, POIMEK, STREFA UNIKANIA, REKOLEKCJE, ADWEKCJA, LINIA KOLEJOWA, KANU, PRZECIWNIK, MŁOT SPALINOWY, WALEC STATYCZNY, WCIOS, KLUCZ, SKIPASS, WARSZTAT, LEJTNANT, ŚLIWKA, HYDROKSYAMINA, RAMOTA, PEGMATYT, MOHER, ŁANIA, ŻAKARD, PUNKT GASTRONOMICZNY, BĄK, STRZAŁ, GŁUPTAS, WOODSTOCK, GORĄCY PIENIĄDZ, OSKARŻENIE, ONE-LINER, BUZIA, KOLEJ LINOWA, FREDRO, REGIONALISTA, TOPOS, PUCHAR, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ZAŁATWIANIE, GRZEBACZ, ANIMIZM, BANIA, TARPAN, UZALEŻNIENIE, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, SALA, LAMPA KSENONOWA, TELEWANGELIZM, DOWCIPNIŚ, GREGORIANKA, STROLLER, KOŻUCH, RUMUŃSKOŚĆ, HALMA, KOMPLANACJA, LUK ŁADUNKOWY, EMISJA, STARSZY CZŁOWIEK, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZIELONE PŁUCA, MANDARYŃSKI, LAKTON, OŚLA GŁOWA, RATING, OBŁĄKANY, KURS, GEORGE, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, ROK ZWYKŁY, OKRES ZALICZALNY, MINI-ALBUM, MBIRA, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, TRZMIEL WIELKOOKI, OKRĘT FLAGOWY, OSTATNI, SZMELC, PRĄD, FINAŁ, NIEBIOSY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, JEDWAB, KŁĄB, CIMELIUM, AGNOSTYCYZM, TEOLOGIA NARRACYJNA, PARANOIK, BOTTOMLESS, WELON, ROZPADLISKO, KRĘPACZKI, PTAK ŁOWNY, FLOTYLLA, DOM, SUPRESJA, WCZORAJ, MARSREJA, STROIK, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, BENEDYKCJA, PAL, ASFODEL, CYBERNETYZACJA, IZOPRENALINA, BALSAM KANADYJSKI, RODODENDRON, WARTOŚĆ OPAŁOWA, BARWNOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, NÓŻ KIESZONKOWY, PREDYKACJA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, MAGAZYN, ANTYKWARK, SZPILECZKA, ZWIĄZEK ZAWODOWY, PAS, GRZEBIEŃ, PUGILARES, FORMACJA DEFENSYWNA, HOKEJ, OFICER ZWIADOWCZY, BEZPŁCIOWIEC, ESKORTA, GRA NA ZWŁOKĘ, ?PIASTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTYUTLENIACZ, ANTYOKSYDANT - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY WSTRZYMUJE LUB OPÓŹNIA PROCES UTLENIANIA INNEJ SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYUTLENIACZ, ANTYOKSYDANT - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY WSTRZYMUJE LUB OPÓŹNIA PROCES UTLENIANIA INNEJ SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECIWUTLENIACZ antyutleniacz, antyoksydant - związek chemiczny, który wstrzymuje lub opóźnia proces utleniania innej substancji (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECIWUTLENIACZ
antyutleniacz, antyoksydant - związek chemiczny, który wstrzymuje lub opóźnia proces utleniania innej substancji (na 16 lit.).

Oprócz ANTYUTLENIACZ, ANTYOKSYDANT - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY WSTRZYMUJE LUB OPÓŹNIA PROCES UTLENIANIA INNEJ SUBSTANCJI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ANTYUTLENIACZ, ANTYOKSYDANT - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY WSTRZYMUJE LUB OPÓŹNIA PROCES UTLENIANIA INNEJ SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x