Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ to:

cecha działania, zachowania lub jego wytworu: to, że coś jest bezpłodne, nie przynosi (zwłaszcza dobrych) skutków, jest negatywne, nie prowadzi do nieczego (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ

NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ to:

cecha człowieka lub grupy ludzi: to, że ktoś nie potrafi nic wnieść od siebie, jest nietwórczy, nie ma pomysłów na stworzenie czegoś swojego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.917

PAŃSTWO, POPRZEDNICZKA, MALUCH, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, KUCZBAJA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, AZYL, BEZPIECZNIK NASTAWNY, LIMFOBLAST, PRYMAT, ODBICIE, ANALIZA FUNKCJONALNA, PIANKA, MIKRORESTRUKTURYZACJA, KONTRWYWIAD, GRATIS, LICZNIK PRĄDOWY, ZAWISAK, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, MUSZLA, AUTOMOBILISTA, MIEDZIOWNIK, KLAWISZ FUNKCYJNY, DOKTOR, NACZYNIOWE, WIELORYBNICTWO, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, PROPAGANDA, UCHO, WOŁEK RYŻOWY, NIEDOSTĘP, WIELORASOWOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, HUBA, ASTRONOMIA, CIAŁO AMORFICZNE, ODCHYLENIE, DEFLEKTOR, WIDEŁKI, DEKOMPENSACJA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, TABLICA STEROWNICZA, NUTA, PROSTA, ZASADA MACHA, WIĘZIEŃ, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, SALADA, PARA, PSEUDOPAŁANKOWATE, KOMÓRCZAK, STATYSTYKA OPISOWA, PASEK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KET, ŚLEPY KOSZTORYS, AMPUŁKA, ŚWIECA, ZBIERACZ, KANTATA, DUPERELE, PLAFON, POMIAR, PROCES INWESTYCYJNY, METAJĘZYKOWOŚĆ, ZATROSKANIE, MARMURKOWANIE, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, FIRMA WYDMUSZKA, KISZKA STOLCOWA, BÓR, STREFA ODRUCHOWA, CZERWONA KRWINKA, MOCZ, GIRLANDA, PALUSZEK, TRITYLODON, REWALIDACJA, ROZPADLINA, AUT BRAMKOWY, PODRYDZYK OSTRY, GRAWITON, OSTROKRZEW, OENEROWIEC, CIELICZKA, AMORFIK, NIEWYRAŹNOŚĆ, SUCHORYT, KONFIGURACJA, PALISADA, ENERGIA, WYMIENNIKOWNIA, SIEROTA, KONTROLA DOSTĘPU, OBÓZ DOCHODZENIOWY, NEOPOGAŃSTWO, CHOCHOŁEK, JĘZYK, SIODŁO JUCZNE, ANAMNEZA, FUJARKA, POMALOWANE, FRANCZYZA KONWERSYJNA, PODŁOTA, RODZAJ, DOBRA STRONA, LAMPA BENZYNOWA, STAROINDYJSKI, GANGSTERYZM, ANARCHIA, PANOCZEK, DZIEŁO ŻYCIA, WYROCZNIA, TOTEM, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ALLEGRETTO, OSTRZE TRZONECZKOWATE, PIERWSZA JASKÓŁKA, INSZA INSZOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, BOK, KOLUMNA AMUNICYJNA, ŚLIZGAWKA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, IMPRESYWNOŚĆ, BARSZCZ, POWIEŚĆ SF, DEWOLUCJA, DŻINSY, PRZYROSTEK, KASTANIETY, CHOLEWKA, BUŁGARSKI, BALECIK, BASILEUS, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, STACJA, BEZŻENNOŚĆ, KILOMETR NA GODZINĘ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, ZNAK PRZESTANKOWY, CHŁOPAK DO BICIA, USŁUGI NIEMATERIALNE, POIMEK, KSIĘŻULKO, PYLICA ALUMINIOWA, EMALIA, CELOZJA, IZOMORFIZM, REZYGNACJA, WIGONIA, HISZPAN, CHIMERA AMERYKAŃSKA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, DELFIN, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, PIERSIÓWKA, DWUTLENEK, TRIAL ROWEROWY, TRYB OZNAJMUJĄCY, BĘBEN, DAWCA, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, SZAL, KWAS BEZTLENOWY, DZIEWCZYNA, SPECJACJA FILETYCZNA, PORZĄDNIŚ, PLIK GRAFICZNY, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, NEOPOZYTYWIZM, POCHODNIK, ŻYWOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, SYMPATYKOMIMETYK, ŚREDNI DYSTANS, MIODNIK, WIEŚ CZYNSZOWA, AZTREONAM, BAZA LOKALOWA, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, GUMA, KOLOKACJA, SAMURAJ, KOŁEK, RĘKAWEK, LENIWIEC, BEZDUSZNOŚĆ, INSTYTUT, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, AUTOMATYKA POGODOWA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, NIEGRZECZNOŚĆ, MIAŁ, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, SKRZYDŁO, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, ZŁA PRASA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, PŁYWAK, CYGANECZKA, NALEGANIE, NASTURAN, ŻÓŁTY PAS, CENA DETALICZNA, ŁEBEK, GNOMON, NADSCENIE, TERMIN PREKLUZYJNY, KOFAKTOR, MILICJA, RĄBANKA, REWIZOR, PULPA, SPOKÓJ, TURECKI, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PREPARAT, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, CZUJKA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, KAJAK, SAMOISTNOŚĆ, OWOLAKTARIANIN, ZŁO KONIECZNE, GETRY, SIECIARZ JASKINIOWY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ATREZJA POCHWY, WIELOZADANIOWOŚĆ, ZBIORNIK, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KABINA, FRONTON, MINBAR, ŁĄCZNOŚĆ, KAKEMONO, JEROME, MOST PONTONOWY, KĄPIEL, RZADKOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, NACZYNIE OZDOBNE, POSTĘPAK, MATAMATOWATE, JAPONKA, WERBENA, SĘDZIA LINIOWY, MOSTEK H, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, KOMISJA SKRUTACYJNA, NONAJRON, ZABYTEK NIERUCHOMY, SOFCIK, PISMO LINEARNE, CHIP, NASIĄKLIWOŚĆ, NIECENZURALNOŚĆ, KOSÓWKA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ŁUK ELEKTRYCZNY, TARCIE, GNIAZDO, BOWLS, ASOCJACJONISTA, STRZAŁECZKA, GRZĘDA, MAZUREK, DAMA, WODA STOJĄCA, POWAŻNY WIEK, STILON, LIDER, CHÓR, REZYDENT WYWIADU, TARTINKA, WIŚNIÓWKA, HOMER, ZAKŁAD, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ZAGRYWKA, DEMOTYWATOR, WINDAWA, CIĄGOTY, PÓŁOKRĄG, STEROWNIK URZĄDZENIA, ALLEGRO, NAZWA PUSTA, BYLEJAKOŚĆ, KAPITALISTKA, RYNEK NIEFORMALNY, HERAKLIT, ŚCISŁOŚĆ, DZIURA, PAŁKA, KONCHYLIOLOGIA, GRUSZECZKA, AUDYTOR, HEMOSTAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.917 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha działania, zachowania lub jego wytworu: to, że coś jest bezpłodne, nie przynosi (zwłaszcza dobrych) skutków, jest negatywne, nie prowadzi do nieczego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
niekonstruktywność, cecha działania, zachowania lub jego wytworu: to, że coś jest bezpłodne, nie przynosi (zwłaszcza dobrych) skutków, jest negatywne, nie prowadzi do nieczego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ
cecha działania, zachowania lub jego wytworu: to, że coś jest bezpłodne, nie przynosi (zwłaszcza dobrych) skutków, jest negatywne, nie prowadzi do nieczego (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x