CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ to:

cecha działania, zachowania lub jego wytworu: to, że coś jest bezpłodne, nie przynosi (zwłaszcza dobrych) skutków, jest negatywne, nie prowadzi do nieczego (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ

NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ to:

cecha człowieka lub grupy ludzi: to, że ktoś nie potrafi nic wnieść od siebie, jest nietwórczy, nie ma pomysłów na stworzenie czegoś swojego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.700

BEZŻUCHWOWCE, BOTNET, URANOWIEC, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BEZPANCERZOWCE, FILECIK, KUCIE, GŁOWA, STYLOWOŚĆ, SAMOOKALECZENIE, BEATA, BAT MICWA, EKSTRADYCJA, KRÓLOWA MATKA, BOM, KLEIK, EKOGROSZEK, SĄD PODKOMORSKI, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, NAJEŹDŹCA, WINDUP CAŁKOWANIA, HALA, PARTIA, GOTOWIEC, BAK, FLASZOWIEC, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, REGIMENT, APARTAMENT, BULLA, TYMPAN, RADA, ALOES, NIESŁUSZNOŚĆ, TRAFNOŚĆ, WEŁNIAK, MRÓWKA, PLINTA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, TARGANIEC, STEROWNIK URZĄDZENIA, TWORZYWO, NOSICIEL, KUMOTERSTWO, BLISKOZNACZNIK, GIGANT, SIŁA AERODYNAMICZNA, ŁUSKA, KRATKI, IMACZ, KRZEŚLISKO, HANDEL ZAGRANICZNY, OBUWIE, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KIMONO, JEDNOSTRONNOŚĆ, TETRACYKLINA, WIDEO, NIEPOKORNOŚĆ, ANTYPOLSKOŚĆ, PIEPRZ CZARNY, JAPOŃSKI, PRZYCZÓŁEK, SPIEK, SECESJONISTA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, POWIĘŹ, KOPULACJA, CZASTUSZKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, BBS, DOSTĘPNOŚĆ, GORĄCA KREW, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, SZKŁO AKRYLOWE, SŁODYCZ, BRYŁKOWATOŚĆ, KOSZULKA, OGLĄDACZ, PRZECHÓW, WYLEW, GEEZ, SIARCZEK, WIEWIÓRKA POSPOLITA, PÓŁWARIAT, DIETA, KASSAWA, STYMULACJA, PODATEK EKOLOGICZNY, KOCIOŁ WIROWY, WTÓRNIK, NIEKORZYSTNOŚĆ, GALARETA, JEDYNE, MONOLOG WEWNĘTRZNY, KONTRAPUNKT, ŻYWOTNOŚĆ, BUTYL, SYRENY, DŁAWIDUDA, GRUBIAŃSTWO, WZÓR, ORTEZA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PODGATUNEK, KONEW, KAMUFLAŻ, CZASOWNIK, UMOWA O PRACĘ, ANALIZA LOGICZNA, KOMPRADOR, NIEUDOLNOŚĆ, FUTRO, BŁYSZCZ BIZMUTU, KRAJE, KRUŻGANEK, ORDYNARNOŚĆ, INTERGLACJAŁ, KOLANO, DETERMINIZM, BROŃ KLASYCZNA, SŁUP, ANGIOTENSYNA, UKŁAD FIZYCZNY, TROISTOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, SKOKOWOŚĆ, BONANZA, STACJA, FILTRACJA, ŁADUNEK, REGENERATOR, GRUBOŚĆ, INWENTARZ ŻYWY, ARSYNA, ŁAPACZ, UKRAIŃSKOŚĆ, HIPERDŹWIĘK, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, MOWA NIEZALEŻNA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, SATYRYCZNOŚĆ, SREBRO, OKUCIE, CEREBROZYD, POWAŁA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, BATON, FIRLETKA, KLISZA, ROBOTA GÓRNICZA, MAMICIEL, KROPELKA, POPRZEWRACANIE, REGENERATOR, OBIEGNIK, GUMIDRAGAN, PARKINSONIZM, KAMELEON LIŚCIOWATY, EKSPONENT, KASZKA Z MLEKIEM, TUNBERGIA, KOROZJA CHEMICZNA, OLIMPIADA, GENIUSZEK, BRYGANTYNA, S.Y, ZAPYCHACZ, ROGER, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, SZCZENIACKOŚĆ, ŁOPATA, MANEWR PRINGLE’A, JACK, PIES WOJNY, CENOBIORCA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, TAPINOCEFAL, GITARA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, SYLFON, STACJA, OUTSIDER, BRUTALNOŚĆ, ANTROPOLOGIA MISYJNA, PRZECIWSTAWIENIE, OBIEG PIENIĄDZA, HIOB, KOLCZAKOWATE, OBIEKT WESTCHNIEŃ, BIBLIOTEKA RUCHOMA, KRWOTOK, POLE, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, POTÓWKA, TRANSPOZYCJA, OKRĘT, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SYSTEM KRAKOWSKI, BAŃKA MYDLANA, GIMBOPATRIOTA, INDYK, SPACJA, KREM, ALARM SZALUPOWY, MLECZAN, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ZAPAS, SAMOZAPŁON, SEKULARYZACJA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, PRESKRYPTYWIZM, BROŃ KRÓTKA, BREZYLKA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, DZIEWIĘTNASTKA, TRUP, IMPEDYMENTA, PROPILEJE, SZKARADA, EPIZOOTIA, STOPKA, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, ADIUTANT, JĘZYK, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, STANDARD EMISYJNY, WSPÓLNOŚĆ, NAPRĘŻACZ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WYGŁOS ABSOLUTNY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ZĘBORÓG, NORWESKI, HERBATA, MĄKA, PRZYBYSZ, INNSBRUCK, WZÓR UŻYTKOWY, PREFIKS, REGIONALNOŚĆ, SERYJNY MORDERCA, KREDKA WOSKOWA, CHŁOPIEC DO BICIA, TRANSLACJA, PRZESTRZEŃ POZAZIEMSKA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, FAZA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SIMON, HIEROFANT, JĘZYK ŻYWY, ANTYKWA, NADWYŻKA KONSUMENTA, ZAGRODNIK, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, FILM OBYCZAJOWY, PRZYKRYWKA, KOMUNIA, ZAD, WINDSURFING, WYROCZNIA, ILLOKUCJA, RESPIRATOR, CZEP, SKALA, ODSTĘPSTWO, PRZYGOTOWANIE, KONDENSATOR, APARAT SZPARKOWY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, HALO, ANTRYKOT, CENOTAF, RUGI, AUTOMAT LOSOWY, RENOMA, KWATERA GŁÓWNA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, TABOR, LINUKSIARZ, BRZOZA OJCOWSKA, SOCJOPATOLOGIA, STAŁOŚĆ, ŻYDOSTWO, ROZŁOŻYSTOŚĆ, CUD, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, PAWĘŻ, NOWOWIERCA, PLANETA OCEANICZNA, ?JASZCZURECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.700 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ cecha działania, zachowania lub jego wytworu: to, że coś jest bezpłodne, nie przynosi (zwłaszcza dobrych) skutków, jest negatywne, nie prowadzi do nieczego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ
cecha działania, zachowania lub jego wytworu: to, że coś jest bezpłodne, nie przynosi (zwłaszcza dobrych) skutków, jest negatywne, nie prowadzi do nieczego (na 18 lit.).

Oprócz CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CECHA DZIAŁANIA, ZACHOWANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST BEZPŁODNE, NIE PRZYNOSI (ZWŁASZCZA DOBRYCH) SKUTKÓW, JEST NEGATYWNE, NIE PROWADZI DO NIECZEGO. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x