ŁOW. FORMA POROŻA ŁOSIA LUB DANIELA (RÓG, KTÓRY PRZYPOMINA ŁOPATĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOPATA to:

łow. forma poroża łosia lub daniela (róg, który przypomina łopatę) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOPATA

ŁOPATA to:

proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (na 6 lit.)ŁOPATA to:

część mechanizmu wirowego, zazwyczaj gdy jest ona bardzo duża lub długa (np. w wirniku helikoptera) (na 6 lit.)ŁOPATA to:

ilość materiału, która mieści się na łopacie (na 6 lit.)ŁOPATA to:

narzędzie piekarskie, które służy do wkładania i wyciągania pieczywa do/z pieca (na 6 lit.)ŁOPATA to:

ręczne narzędzie do kopania składające się z blachy stalowej osadzonej na stylisku (na 6 lit.)ŁOPATA to:

plaska część śmigła lotniczego (na 6 lit.)ŁOPATA to:

(świdra) plaska, robocza część świdra wiertniczego (na 6 lit.)ŁOPATA to:

szufla lub rydel (na 6 lit.)ŁOPATA to:

do kopania rowów (na 6 lit.)ŁOPATA to:

do przekopywania ogródka (na 6 lit.)ŁOPATA to:

narzędzie kopacza (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁOW. FORMA POROŻA ŁOSIA LUB DANIELA (RÓG, KTÓRY PRZYPOMINA ŁOPATĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.083

WIERZCHOŁEK KORZENIA, GAZ SYNTEZOWY, KOZOJEBCA, HIPOTEZA, OBROTNICA, PRZEKAZ, KONTYNGENT TARYFOWY, ZBROJENIE, WŚCIEKŁY PIES, STARTUP, SUMERYJCZYK, IZBICA, AUTOALARM, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, KRÓCICA, STRZELECTWO SPORTOWE, AKORD, NACZYNIAK, BLIN, PROMOTOR, RĘKAW, PAŃSTWO UNITARNE, KĄT WYPUKŁY, HACJENDA, DOBRA, KAROTENOID, STRZAŁECZKA, SŁODOWNIK, AKT NOTARIALNY, BAGAŻ, BIAŁY MARSZ, SPEAKER, SUFLET, UNIA REALNA, SERPENTYNA, PRZECIWNIK, PLACUSZEK, DEKLARACJA WEKSLOWA, SUBSTYTUCJA, FANPEJDŻ, POKŁAD, KOSZT INWESTYCYJNY, ZDRADA, SĘKACZ, MARKETING INTERNETOWY, HRABINI, SERCÓWKA, AKTYWNOŚĆ, NOK, WĘGAREK, TŁUSTY DRUK, WNĘTER, OLIWA, WĘGIER, ODGAŁĘZIACZ, LOBOTOMIA, EMISJA, UBARWIENIE OCHRONNE, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, REKONWERSJA, KARBIDEK, DOM LETNISKOWY, POETA, ŚWIATŁODRUK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KONFISKATA, DYSZA, STROK, CZERWONE ŚWIATŁO, AUKCJA, ŁOWCZY, NOC KAIRU, KONKURENCJA, KINDŻAŁ, WYPALANKA, TRANSMITER, JUBILEUSZ, WYRĄB, ROBOTNIK BUDOWLANY, WARIOMETR, TYGIEL, ZSZYWARKA, FILM ODWRACALNY, TUM, BLASZKA, NIESAMOWITOŚĆ, PŁYWACZ, FARBA KLEJOWA, RYKSZARZ, PAUPER, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, KLAPAK, CIĘGNIK, FORMA DRUKOWA, DYŻURNY, PRYMARIUSZ, RAPT, TAROT, NASKÓREK, SOK, DŁUBANKA, GRUNGE, TYP, KLOCEK, BAZYLISZEK, WARTOŚĆ MODALNA, ADRES HOŁDOWNICZY, ALGORYTM ITERACYJNY, ŻART, NARTA, DOTYK, STOPKLATKA, ZAPOJKA, RELIKWIE, GOLF, POLIGAMICZNOŚĆ, DOSTAWA, MEDIALNOŚĆ, PODKOWA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, SZPILECZKA, DOK, SIŁA WYŻSZA, KRÓLEWIĘTA, DZ, WOLUTA, ANEKSJA, PÓŁSKÓREK, ŻOŁĄDKÓWKA, OSTROMLECZ, AŁYCZA, PODANIE, DUŃSKOŚĆ, BACKGROUND, PALIA, RĘKAW, WILGOTNOŚĆ, KAPELMISTRZ, ANTONI, TRASZKA GÓRSKA, ZAJAD, PIECZEŃ, BONOŃCZYK, TRAIL, ZAPŁON, SMALCZYK, ZARZĄD, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, CIĄGOTY, ROŚLINA ZARODNIKOWA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, SKARBNIK, MECENAS, CZEDAR, OBSERWATOR LUENBERGERA, TWORZYWO SZTUCZNE, CIĄGUTKA, DOZYMETR, TYSIĘCZNIK, LEK ODTWÓRCZY, KANALIK, SZKARADA, DZWONY RUROWE, DOMEK, UJĘCIE, RATYSZCZE, UMOWA BARTEROWA, SKÓRA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, MANEŻ, MARRAN, DEMOLUDY, RESTYTUCJA GATUNKU, SZAMBELAN PAPIESKI, BELWEDER, RAKIETA, ŻYDOSTWO, MANDOLA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, BENEFICJUM, GARNITUR, DEFERENT, KARP PO KRÓLEWSKU, ESENCJA, HEBAN, WODNIAK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, SYSTEM, RICOTTA, OKALECZENIE, KOŚCIÓŁ FARNY, KONTROLER, GAGATEK, ŚCIĘCIE, LARWA, FUSYT, SKAŁA, SKUNKS, ŁAŃCUSZEK, SYF, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, FORSZLAK, OBŁĘK, MINA, ECCHI, EKOGROSZEK, MINERAŁ, DIABEŁEK, TAPIR GÓRSKI, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, BOBIK, GARDEROBA, MANIOK, KOŁNIERZ, OSTATNIE POŻEGNANIE, DELIBERACJA, SAMICA, XENON, ZASÓB, POŁYSK, WYŚWIETLARNIA, BĄBELEK, RESOR, FESTON, WIECZNE PIÓRO, NOWOŻYTNIK, WYNAJMUJĄCY, CIS, ŚCIEŻKA, GŁÓG, SEMINARIUM, KARZEŁ, MARAZM, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, MELANIZM, BODZIEC PODPROGOWY, KASETA, LANDO, DYŻURNY RUCHU, KONDYCJONALIZM, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, BIRIANI, SZÓSTAK, EFEKT MNOŻNIKOWY, EREKCJA, DEZASEMBLER, SAMOGRAJ, POBUDKA, RANA, DŻIHAD, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, EDYKUŁ, OSIEDLENIEC, GRENADYNA, DENDRYT, SZPATUŁKA, CIUPAGA, TYPOLOGIZACJA, KAMIEŃ WĘGIELNY, LOT KOSZĄCY, KOMODOR, NADZÓR INWESTORSKI, BANKOWÓZ, LAKTOWEGETARIANIN, WZÓR CHEMICZNY, SUMO, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, LIŚCIONOGI, NEOPOGANIZM, RUSZT, KOŃ KIŃSKI, OGÓREK, MAKAGIGA, PRZEPROST, FLACHA, BEAN, CZĘŚĆ ZDANIA, LICZARKA BANKNOTÓW, ARYTMOMETR, RZECZOWNIK POSPOLITY, PIANOLA, RURA ODPŁYWOWA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, PRZEŁĘCZ, SURMA, BRZYDAL, ZAPOŻYCZENIE, METFORMINA, OPERETKA, EKSHIBICJONISTKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ŚCIÓŁKOWANIE, HADŻ, JĘZYK BERTA, WARKOCZ, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MENZURKA, BRZĄKADŁO, ?REDUKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁOW. FORMA POROŻA ŁOSIA LUB DANIELA (RÓG, KTÓRY PRZYPOMINA ŁOPATĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁOW. FORMA POROŻA ŁOSIA LUB DANIELA (RÓG, KTÓRY PRZYPOMINA ŁOPATĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOPATA łow. forma poroża łosia lub daniela (róg, który przypomina łopatę) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOPATA
łow. forma poroża łosia lub daniela (róg, który przypomina łopatę) (na 6 lit.).

Oprócz ŁOW. FORMA POROŻA ŁOSIA LUB DANIELA (RÓG, KTÓRY PRZYPOMINA ŁOPATĘ) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ŁOW. FORMA POROŻA ŁOSIA LUB DANIELA (RÓG, KTÓRY PRZYPOMINA ŁOPATĘ). Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast