Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BLOKADA PRZEPŁYWU KRWI W ŻYŁACH, JEJ UTRUDNIONY PRZEPŁYW WOWOŁANY CZYNNIKAMI MECHANICZNYMI (MIEJSCOWY UCISK) LUB CHOROBAMI UKŁADU KRWIONOŚNEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZASTOINA to:

blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego (na 8 lit.)ZASTÓJ to:

blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BLOKADA PRZEPŁYWU KRWI W ŻYŁACH, JEJ UTRUDNIONY PRZEPŁYW WOWOŁANY CZYNNIKAMI MECHANICZNYMI (MIEJSCOWY UCISK) LUB CHOROBAMI UKŁADU KRWIONOŚNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.071

KONSERWACJA, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MATRYCA STRUKTURALNA, TARCIE, KASZTEL, LESZCZYNA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, BASENIK, WYPADEK JĄDROWY, DRABINA, LATARNIOWIEC, PAŃSZCZYŹNIAK, CYGANECZKA, SYGNAŁ, GEOFIT CEBULOWY, ESPADRYLA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, GRUPA CYKLICZNA, LEJBIK, PRACA INTERWENCYJNA, TRYLON, KLERODENDRON, KANAŁ TEMATYCZNY, SKAŁA OSADOWA, STANOWISKO, MECHANIKA KONSTRUKCJI, KOCIE OKO, SCHEDA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, NACIĄG, KOZAK, SIŁOWNIA JĄDROWA, REGENERACJA, LASKA, RYWALIZACJA, WANADOWIEC, ŚREDNIOPŁAT, RÓW PRZECIWPANCERNY, TRYCYKL, BRONA, OKULTACJA, KONDENSACJA, NIEBO, IND, CHANSON, DENATURACJA BIAŁKA, SZCZODRZENIEC, FARBA KLEJOWA, ANILANA, MASŁO, BENTAL, JOWISZ, TYP, ADHEZJA, OPUS, AKCJA IMIENNA, SOLANKA, ESPRINGOLA, PORNO, KNEDLE, WYCINEK, TRACKLISTA, ŁUSKA, ROZSTRZYGNIĘCIE, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, PRĄTNIKOWE, NAZWA SYSTEMATYCZNA, GWIAZDA, FILIGRAN, DIAGRAM FAZOWY, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, OSŁONA, PŁATECZEK, WASĄG, BUŃCZUK, KOMPOTIERKA, BRĄZOWNIK, TWIERDZENIE MENELAOSA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, STROLLER, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KOD IDENTYFIKACYJNY, CHIMEROKSZTAŁTNE, KABRIOLECIK, POWTÓRKA, BROŃ RADIOLOGICZNA, ADWOKAT DIABŁA, ZARYSOWANIE, DRUK ULOTNY, KOTLINA, REPUTACJA, LAMPA KSENONOWA, IZOLACJA, NADŻERKA, SIARKOSÓL, KALKA JĘZYKOWA, MECENASOSTWO, FORSZLAK, CZAPRAK, RYGIEL, FILET, BĄBELEK, CUDOTWÓR, EPIZOOCJA, NACZYNIAK ZŁOŚLIWY, NAPÓJ, WKLĘSEK, PÓŁPROFIL, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ANTYLOPA DERBIEGO, DZIADZIENIE, BATERIA, NIECKA ARTEZYJSKA, ORBITA PARKINGOWA, MOBILE, DEWOLUCJA, ŚWIEŻAK, SINICE, KOREK PAROWY, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ROGI, POHULANKA, LAKIER, KLAUZULA GENERALNA, IMPRESJA, TAMPON, GERMAŃSKI, RÓŻA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NÓŻ, JĘZYK, INTERNAT, TKAŃCOWATE, ŁUPEK SAPROPELOWY, GILOTYNA, BAZA PŁYWAJĄCA, ANTENA RAMOWA, TAUKA, AKTORKA, CACHAÇA, RAJOKSZTAŁTNE, AZOTYN IZOAMYLU, JAPOŃSKI, POMYLENIEC, GATUNEK AGAMICZNY, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, CIAŁKO MRÓWCZE, WARCHOŁ, WIDMO OPTYCZNE, REPETYTYWNOŚĆ, PIEC PŁOMIENNY, BOROWIKOWA, STATEK KORSARSKI, BARONIĄTKO, TROJACZEK, DEZABIL, ORŁORYB, ŚWIĘTO, ZLEPNOŚĆ, WYCHÓD, KANCONETTA, MONOGAMIA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, RICHELIEU, DRZEWOSTAN NASIENNY, WYTRZESZCZ, ADHEZJA, DECEPCJA, ROMANTYZM, ŚMIERDZIEL, DOMEK, LUDOBÓJSTWO, BLOK RYSUNKOWY, ŚMIECH, SFIGMOMANOMETR, NIEZDOLNOŚĆ, MYSZ WERTYKALNA, ALARM BOJOWY, ODCISK, STOPA DOCHODU, NAWÓZ ZIELONY, MODEL, BEDŁKA, SATYNA, KONSOLA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, CZEREMCHA, STRZĘP LUDZKI, POZYCJA CZTEROKOŃCZYNOWA, BEFKA, ANSAMBL, SKAŁA MAGMOWA, ISLANDZKOŚĆ, KREACJA, JAWNOGRZESZNICA, TARNOWIANKA, ZBLIŻENIE, CZASZA LODOWA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, MURZYŃSKOŚĆ, WARZYWNIAK, ALPAKA, PEPICZEK, PAROWCZYK, ROZJAZD, SZERYF, PUNKT OKOSTNOWY, PORTUGALSKOŚĆ, PUDDING, CIĄGOTY, MAKATKA, OSTROWIANKA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, KRĄŻENIE WROTNE, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, ODWAGA, AKCENT, TERRINA, MINUTA, NAKŁADKA, SPRZĄCZKA, POSTOŁ, SERYJNY MORDERCA, TRYPTYK, ODDZIAŁYWANIE, SUMATOR, MARKIZETA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, BEZPIECZNIK, PASZTETOWA, KUCHNIA GAZOWA, LUBASZKA, ŁUPIEŻ PSTRY, QUADCOPTER, MUFA, ANGIELSKOŚĆ, POLARYZACJA JONOWA, MÓŻDŻEK, CIĄŻA JAJOWODOWA, APANAŻE, DRENAŻ, DENDRYT, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KOLEGA, ASD, KSIĘŻULKO, BECZKA Z PROCHEM, PUNKT MOTORYCZNY, URLOP DZIEKAŃSKI, ŁUG, KRÓL ZWIERZĄT, EMISJA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, GENOMIKA STRUKTURALNA, DEKADA, REŻYM, KURATORSTWO, KELT, NADKRWISTOŚĆ, PREDESTYNACJA, OSTATNI SAKRAMENT, POPRAWA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KONKURENCJA, ESTER, KOBYŁA, PLOMBA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, DZIADEK DO ORZECHÓW, PRZEPŁYW, SPÓJNIK ŁĄCZNY, CZECZOTKA, BATAGURY, WIBRATO, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, POMPA OBIEGOWA, AUTOBUS CZŁONOWY, KORTYNA, BI, MAGNES, INTERWENCJA POSELSKA, WELIN, PODCHLEBSTWO, BRYCZKA, JON CENTRALNY, NACZYNIAK GRONIASTY, MAŹNICA, ESCALIVADA, NATURALNY SATELITA, ZAŚPIEW, CHOROBA WENERYCZNA, STUPOR, LITOSFERA, BIEGUN MAGNETYCZNY, ARESZT TYMCZASOWY, OWOC, WYWÓZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.071 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BLOKADA PRZEPŁYWU KRWI W ŻYŁACH, JEJ UTRUDNIONY PRZEPŁYW WOWOŁANY CZYNNIKAMI MECHANICZNYMI (MIEJSCOWY UCISK) LUB CHOROBAMI UKŁADU KRWIONOŚNEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zastoina, blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego (na 8 lit.)
zastój, blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZASTOINA
blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego (na 8 lit.).
ZASTÓJ
blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x