BAMBUSA - RODZAJ ROŚLIN WIELOLETNICH O DREWNIEJĄCYCH ŁODYGACH, WYSTĘPUJĄCYCH W TROPIKALNEJ I SUBTROPIKALNEJ CZĘŚCI AZJI; ROŚLINY DREWNIEJĄCE O PĘDACH WZNIESIONYCH LUB WSPINAJĄCYCH SIĘ I PRZEWISAJĄCYCH, O POKROJU KRZEWIASTYM LUB NAWET DRZEWIASTYM I WYSOKOŚCI OD 1 DO 20 M - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAMBUS to:

Bambusa - rodzaj roślin wieloletnich o drewniejących łodygach, występujących w tropikalnej i subtropikalnej części Azji; rośliny drewniejące o pędach wzniesionych lub wspinających się i przewisających, o pokroju krzewiastym lub nawet drzewiastym i wysokości od 1 do 20 m (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAMBUS

BAMBUS to:

zdrewniałe pędy rośliny o tej samej nazwie, wykorzystywane m.in. do produkcji wędek, mebli, łuków, parkietów (na 6 lit.)BAMBUS to:

pogardliwie: Murzyn (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BAMBUSA - RODZAJ ROŚLIN WIELOLETNICH O DREWNIEJĄCYCH ŁODYGACH, WYSTĘPUJĄCYCH W TROPIKALNEJ I SUBTROPIKALNEJ CZĘŚCI AZJI; ROŚLINY DREWNIEJĄCE O PĘDACH WZNIESIONYCH LUB WSPINAJĄCYCH SIĘ I PRZEWISAJĄCYCH, O POKROJU KRZEWIASTYM LUB NAWET DRZEWIASTYM I WYSOKOŚCI OD 1 DO 20 M". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.267

INTROMISJA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, APTECZKA, ALBULOKSZTAŁTNE, UKŁAD PIASECKIEGO, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, LABOKANIA, NARCYZ BIAŁY, TRÓJLIST SMALLA, ŻABIENIEC, ZASIEK, KANDYZ, SZNUR, CIASTO PIASKOWE, AGRAFON, MONITORING, FUTALOGNKOZAUR, STACJA TELEWIZYJNA, KARTOWNIK, ANTEPEDIUM, PÓŁKOLONIE, MUSZKATOWCOWATE, STACJA ZBORNA, POCIĄG SZPITALNY, SZUKACZ, IMMUNOFARMAKOLOGIA, ROZPUSZCZALNIK, RUCH, SKARB, DROGA KONIECZNA, CEBULICA TRÓJLISTNA, OSAD, KALENDARZ, KRIS, LEMIESZ, ADADŻIO, KAWA ROZPUSZCZALNA, DOMY, NIESTACJONARNOŚĆ, STRAŻ OGNIOWA, CIEŃ, ALKILACJA, KROKIEW, KACZENICA, POMPA ZĘBATA, SOKORA, HAMULEC NAJAZDOWY, ŚLEDŹ, DZIEŁO OTWARTE, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PEPIK, LOJALIZM, GRUSZKA MIŁOSNA, IMPAS, SZTORMLINA, ZATRACENIE, ADRIANOPOL, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SKLEPIENIE KLASZTORNE, OŚMIOKROTNOŚĆ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PROKURA, KRÓWSKO, ORGANOLOGIA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KRET, SZERSZEŃ KSIĄŻĘCY, PERSJARNIA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ZALESZCZOTEK, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, CZTEROTAKT, KOMBATANTKA, OPERATOR, PRZECIWSTOK, LUK, KIESA, CIEMNA ENERGIA, OŻENEK, OLCHA, KRYZA, GŁOWIENKA PRERIOWA, NIEODPARTOŚĆ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, BLOCZEK, GEOFIT CEBULOWY, BĄK, WELIN, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ROŚLINA, LITOTRYPSJA, ZIEMIA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ROBOTA GÓRNICZA, EPISTOŁA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, SKRĘCENIE STAWU, BILL, CZAS, CEMENTOWE BUTY, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, ŚCIESKA, STATEK KOSMICZNY, IZOMER, SZCZELINA SKRZELOWA, STRZAŁKA MAŁA, NAGRODA, WOLNY, PRZEDPOLE, WANIENECZKA, LOGOPEDKA, ANTRESOLA, PRZECIER, WISKOZA, MIRAŻ, BOA MADAGASKARSKI, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, TRAWA SŁONIOWA, KŁOSEK, PLURALIZM, ZOOFAGIA, MAK NIEBIESKI, TARKA, FOREMKA, MŁODZIEŻOWIEC, BURTA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, ABNEGATKA, SŁOŃ INDYJSKI, REZONANS, PALLASYT, BIOENERGOTERAPIA, NAKO, FETYSZYZM, MISJE, PĘPOWNIK, DWUDZIESTY TRZECI, WOLUMEN OBROTÓW, STARANIE, PRONACJA, SEKSTOLA, JĄDRO, OBCOWANIE PŁCIOWE, SETER, ARMARIA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, CHASEREK, ATŁASEK, KOZIOŁ BEZOAROWY, SEKWENCJA CHI, OLEJARNIA, GODZINA, NADWZROCZNOŚĆ, ZEWŁOK, TYP, POPRZEDNICA, TRAIL, KONFEDERACJA, TRUKWA EGIPSKA, REKIN, SEKS ORALNY, SZEZLONG, BROMOLEJ, KOŚCIÓŁ SALOWY, SKAFANDEREK, KRÓLEWNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, RETENCJA, SZLIF BRYLANTOWY, BROŃ OBUCHOWA, STANDING FINANSOWY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, ŚWIATŁO CZERWONE, FALKA COIFLET, NERWIAK ZARODKOWY, SĄD, TRYL, PANTOFELNIK, PRZYDAŚ, AFRYKANIZACJA, SERWETKA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, PROPORCJA, LANCKNECHT, BALSAMOWIEC WŁAŚCIWY, NARCYZ CYKLAMENOWATY, CZARNA PORZECZKA, COŚ NA ZĄB, ZROST, PIRAMIDKA, TURECZNIA, PUNKT, PROFILOWANIE, BATALIA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, AMBROZJA BYLICOLISTNA, KRÓL, PANNA, ARCHIWOLTA, MECHANIKA PRECYZYJNA, KWASJA, PRZEWROTKA, KLUCZ UNIWERSALNY, WARSTWA EUFOTYCZNA, UJŚCIE, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, STOLARKA OTWOROWA, WIATRACZEK, BRZMIENIE, WIDŁY, BABUŚKA, VIOLA BASTARDA, GALARETKA, PRADRAPIEŻNE, POCISK ODŁAMKOWY, BRYCZKA, RÓŻOWCE, MONK, DINOCEFALE, POMOST, HADŻ, WYTŁACZANKA, KURZA STOPKA, PĘDRUŚ, CHIŃSKA TORTURA WODNA, SNYCERZ, SOSNA ŻÓŁTA, TRĘDOWNIK, MATRYKUŁA, RACIECHOWICE, BICZ SZKOCKI, ŚNIEĆ, TKAŃCOWATE, MASSACHUSETTS, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, OBSERWACJA, PAMIR, MOSTOWNICA, IMPAS, TŁUSZCZ, SEKSTA, MIĘTÓWKA, SFERA NIEBIESKA, ŚLIZGAWKA, HEBAN, SKARYFIKACJA, ARKADIA, DZIKUSKA, KRĄŻNIK, BERBER, SZTABSOFICER, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, SŁOWACYSTYKA, BAJADERA, SKRZYDEŁKO, TEST, KOBIECOŚĆ, PRZYWÓZ, LENTYSZEK, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PAPROTNICA GÓRSKA, BAGNO, DARŃ, EUTEKTOID, PIKOLO, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, NÓŻ BOJOWY, BOGUMIŁ, SZCZUR TUNELOWY, ZAGŁÓWEK, POWIERNICTWO, PADAŁKA, FITOGEOGRAFIA, STYL FORMULARNY, OKTANT, KRATKA ŚCIEKOWA, PRYMAT, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, GŁÓD, RAPAPORT, CZŁOWIEK INTERESU, MOTYLEK SKRZYDLATY, DIAFANOSKOPIA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, WODY INGLACJALNE, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, STACJA POSTOJOWA, ENERGIA GEOTERMICZNA, BASETORN, BARWY PAŃSTWOWE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, BOTTOMLESS, OSKÓREK, SUTERYNA, WŁOSKI, MÜSLI, ?ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BAMBUSA - RODZAJ ROŚLIN WIELOLETNICH O DREWNIEJĄCYCH ŁODYGACH, WYSTĘPUJĄCYCH W TROPIKALNEJ I SUBTROPIKALNEJ CZĘŚCI AZJI; ROŚLINY DREWNIEJĄCE O PĘDACH WZNIESIONYCH LUB WSPINAJĄCYCH SIĘ I PRZEWISAJĄCYCH, O POKROJU KRZEWIASTYM LUB NAWET DRZEWIASTYM I WYSOKOŚCI OD 1 DO 20 M się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BAMBUSA - RODZAJ ROŚLIN WIELOLETNICH O DREWNIEJĄCYCH ŁODYGACH, WYSTĘPUJĄCYCH W TROPIKALNEJ I SUBTROPIKALNEJ CZĘŚCI AZJI; ROŚLINY DREWNIEJĄCE O PĘDACH WZNIESIONYCH LUB WSPINAJĄCYCH SIĘ I PRZEWISAJĄCYCH, O POKROJU KRZEWIASTYM LUB NAWET DRZEWIASTYM I WYSOKOŚCI OD 1 DO 20 M
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAMBUS Bambusa - rodzaj roślin wieloletnich o drewniejących łodygach, występujących w tropikalnej i subtropikalnej części Azji; rośliny drewniejące o pędach wzniesionych lub wspinających się i przewisających, o pokroju krzewiastym lub nawet drzewiastym i wysokości od 1 do 20 m (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAMBUS
Bambusa - rodzaj roślin wieloletnich o drewniejących łodygach, występujących w tropikalnej i subtropikalnej części Azji; rośliny drewniejące o pędach wzniesionych lub wspinających się i przewisających, o pokroju krzewiastym lub nawet drzewiastym i wysokości od 1 do 20 m (na 6 lit.).

Oprócz BAMBUSA - RODZAJ ROŚLIN WIELOLETNICH O DREWNIEJĄCYCH ŁODYGACH, WYSTĘPUJĄCYCH W TROPIKALNEJ I SUBTROPIKALNEJ CZĘŚCI AZJI; ROŚLINY DREWNIEJĄCE O PĘDACH WZNIESIONYCH LUB WSPINAJĄCYCH SIĘ I PRZEWISAJĄCYCH, O POKROJU KRZEWIASTYM LUB NAWET DRZEWIASTYM I WYSOKOŚCI OD 1 DO 20 M sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BAMBUSA - RODZAJ ROŚLIN WIELOLETNICH O DREWNIEJĄCYCH ŁODYGACH, WYSTĘPUJĄCYCH W TROPIKALNEJ I SUBTROPIKALNEJ CZĘŚCI AZJI; ROŚLINY DREWNIEJĄCE O PĘDACH WZNIESIONYCH LUB WSPINAJĄCYCH SIĘ I PRZEWISAJĄCYCH, O POKROJU KRZEWIASTYM LUB NAWET DRZEWIASTYM I WYSOKOŚCI OD 1 DO 20 M. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x