REZYGNOWANIE Z CZEGOŚ - NIEKOŃCZENIE CZEGOŚ LUB W OGÓLE NIEPODEJMOWANIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU CHĘCI, PODDAWANIA SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MACHANIE RĘKĄ to:

rezygnowanie z czegoś - niekończenie czegoś lub w ogóle niepodejmowanie jakiegoś działania w wyniku braku chęci, poddawania się (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REZYGNOWANIE Z CZEGOŚ - NIEKOŃCZENIE CZEGOŚ LUB W OGÓLE NIEPODEJMOWANIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU CHĘCI, PODDAWANIA SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.059

KIEP, CNOTLIWA ZUZANNA, MISIEK, WALTORNIA, KOSMOS, KAPELUSZ, WALIDACJA, SPOJLER, NANERCZ, PRZERYWACZ, SZAL, POLEW, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, HORYZONT, WYKRZYKNIK, KRZTA, FEIJOADA, TŁUSZCZ, PAWILON, OFICER NAWIGACYJNY, ODWIETRZNIK, UPROSZCZENIE, GALAKTOLIPID, UCZENNICA, POKÓJ GOŚCINNY, CZARNA REAKCJA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WĘŻOWIDŁA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, SMOŁOWIEC, WZORNIK, ROZWOLNIENIE, CUDZOŻYWNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MATERIAŁ, LALKA, ŁOŻE, BUDOWLA CENTRALNA, PUSZKA, OSPA, ZATRZYMANIE, NIEZRĘCZNOŚĆ, TUNEZYJSKI, MASZT, KUBECZEK, NIEOCZYWISTOŚĆ, BEATA, SKRÓT, PŁYTA GŁÓWNA, PLENNOŚĆ, KREPA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, BITWA, STRZAŁKA MAŁA, PRZEKRASKA, TYFTYK, AKOMPANIAMENT, ARGUMENT, ZAPINKA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, LUFKA, KATEGORIA OPEN, SERIA, PRZEPOCZWARZENIE, UCINKA, SKARGA, ŚWIĘTOKRADZTWO, STROIK, TRYSKAWKA, PRZEWODNICZKA, DWUSETKA, WUEF, RACHUNKOWOŚĆ, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, SPIKER, METRYKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, ARCHIWISTA, PIRAMIDA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KASZTANEK, MATOWOŚĆ, PRZEMYT PLECAKOWY, UMOWA SPONSORSKA, ŁASKUN, ŚMIAŁEK, POŚWIĘCENIE, ERGONOMIKA, HAJDUK, BON UWŁASZCZENIOWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, DUM-DUM, ANKIETOWANA, BULLETIN BOARD SYSTEM, AFERA, KREDYT HANDLOWY, POLIANDRIA, TRANSPOZYCJA, ODSYŁACZ, POLICYJNOŚĆ, PRZEKONANIE, OPÓR WZNIESIENIA, PILARZE, OPOZYCJA, RAMIENICOWE, KOTWICA RYBACKA, OSOWIAŁOŚĆ, ZIARNKO, CUG, AKTYWA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, CYWILIZACJA TURAŃSKA, GLIPTYKA, CZARNY CHARAKTER, CHOPINISTKA, WYŚCIGI, TYK, KOP, SPARING, TECZKA PERSONALNA, STATUS MATERIALNY, SKRZYDŁO, OGIEŃ OLIMPIJSKI, OKO OPATRZNOŚCI, ZADOŚĆUCZYNIENIE, ZBROJA ŁUSKOWA, SOK, UZBROJENIE, CZARCIK, SŁÓWKO, MIRABELKA, FARBA KLEJOWA, BIAŁORUTENISTYKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ZAKŁADKA, PARKINGOWY, MAGICZNA GÓRKA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, DYSTRYKT, SPIRYTUS, SKŁAD, SFERA GWIAZD STAŁYCH, PRZYZWOITOŚĆ, ROGI, BEZSZPARKOWCE, RANEK, PTERION, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ZAPŁOTKI, KLERYK, AUTOCASCO, PŁUCZKA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, STYLING, PUNKT, TELEWANGELIZM, LOCO, CANTUS FIRMUS, KOMISUROTOMIA, RODZINA JĘZYKOWA, OWALNICA, DUŃSKI, PASTISZ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, WOLUMEN, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, WYŻ, CANZONETTA, ADDYCJA, MORGA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, REJON, PULA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, BLACK METAL, TARCZA, DASZEK, STOS PACIERZOWY, WYKRZTUSZANIE, DYMKA, PIĘKNOŚĆ, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, HELIOFIT, UMOWA UBEZPIECZENIA, TRANSPORTÓWKA, RUMUN, KOLEŻANKA PO FACHU, ZGRUPOWANIE, KULTYSTA, ADRES, PÓŁRUCH, NAGIEL, PRZESTRZEŃ HILBERTA, ŚWIADCZENIE, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PACZKA, ŁUP, TEMBR, ANTENA RAMOWA, GODZINA, OBEJŚCIE, OWIJARKA, TRESKA, OBCHÓD, GRANAT, NIEUMARŁY, CIŚNIENIE TĘTNICZE, BEZPANCERZOWCE, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, FIRMAMENT, SZABAS, WAGON, ANIMAG, ZASILANIE, TAROK, KWARTET SMYCZKOWY, PAROKSYZM, KRYMINAŁ, NIEOSTATECZNOŚĆ, LENIWCOWATE, PIEŚŃ, WATOLINA, NIEWIERNOŚĆ, ELEMENT FLORYSTYCZNY, POST, ŁAPOWNICTWO, PŁATEW, JEDNOSTKA METRYCZNA, KASA, SŁAWIANKA, ŚLIZG, OSTRA REAKCJA NA STRES, DYRYGENTURA, CZĘBOREK, AMATOR, ATOL, MATECZNIK, NADPROŻE, TIOSÓL, WŚCIEKLICE, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, AKT, CIĘŻKIE DZIAŁA, OSTATNIA PROSTA, MEDALION, MASZKARON, SOCZEWKA, MERZYK OBRZEŻONY, KUBEŁ, SEJM ROZBIOROWY, HOMO NOVUS, KRZYŻ MALTAŃSKI, OBROŻA, WINIARZ, DROBINA, KOLEJ, BRĄZ, GŁODOMÓR, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, KABOTYŃSTWO, RÓŻNOPAZURKOWCE, PLEŚNIAK, ŁAWA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, MIAZMAT, TROLEJBUS, BAKTERIA, FILOZOFIA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, PRZERÓBKA, SYSTEMOWOŚĆ, DROGI MOCZOWE, ŁAPA, GENERACJA ROZPROSZONA, AGROWŁÓKNINA, CIĄGNIK, KAPUŚCIANA GŁOWA, DOZYMETR, WATRUSZKA, EOZYNOCYT, ANTYPETRARKIZM, ZADOŚĆUCZYNIENIE, BACIK, MIASTO, CHRZEST, IZOTERMIA, MAGNES, GOSPODARKA TOWAROWA, KĄT OSTRY, HETEROTROFIA, TRÓJDŹWIĘK, ORLICZKOWATE, POWIĄZANIE, GLINA LODOWCOWA, ?MAFIA PALIWOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.059 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REZYGNOWANIE Z CZEGOŚ - NIEKOŃCZENIE CZEGOŚ LUB W OGÓLE NIEPODEJMOWANIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU CHĘCI, PODDAWANIA SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REZYGNOWANIE Z CZEGOŚ - NIEKOŃCZENIE CZEGOŚ LUB W OGÓLE NIEPODEJMOWANIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU CHĘCI, PODDAWANIA SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MACHANIE RĘKĄ rezygnowanie z czegoś - niekończenie czegoś lub w ogóle niepodejmowanie jakiegoś działania w wyniku braku chęci, poddawania się (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MACHANIE RĘKĄ
rezygnowanie z czegoś - niekończenie czegoś lub w ogóle niepodejmowanie jakiegoś działania w wyniku braku chęci, poddawania się (na 12 lit.).

Oprócz REZYGNOWANIE Z CZEGOŚ - NIEKOŃCZENIE CZEGOŚ LUB W OGÓLE NIEPODEJMOWANIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU CHĘCI, PODDAWANIA SIĘ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - REZYGNOWANIE Z CZEGOŚ - NIEKOŃCZENIE CZEGOŚ LUB W OGÓLE NIEPODEJMOWANIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU CHĘCI, PODDAWANIA SIĘ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x