RODZAJ TERAPII, PODCZAS KTÓREJ PACJENT PSYCHICZNIE LUB FIZYCZNIE NIESPRAWNY, POPRZEZ ANGAŻOWANIE SIĘ W SPECJALNIE OKREŚLONE CZYNNOŚCI, STAJE SIĘ AKTYWNY, SPRAWNIEJSZY, MOŻE NABYĆ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (NP. KRAWIECTWO, WIKLINIARSTWO) I JAK NAJPEŁNIEJ KORZYSTA Z MOŻLIWOŚCI ŻYCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERAPIA ZAJĘCIOWA to:

rodzaj terapii, podczas której pacjent psychicznie lub fizycznie niesprawny, poprzez angażowanie się w specjalnie określone czynności, staje się aktywny, sprawniejszy, może nabyć nowe kwalifikacje zawodowe (np. krawiectwo, wikliniarstwo) i jak najpełniej korzysta z możliwości życiowych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ TERAPII, PODCZAS KTÓREJ PACJENT PSYCHICZNIE LUB FIZYCZNIE NIESPRAWNY, POPRZEZ ANGAŻOWANIE SIĘ W SPECJALNIE OKREŚLONE CZYNNOŚCI, STAJE SIĘ AKTYWNY, SPRAWNIEJSZY, MOŻE NABYĆ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (NP. KRAWIECTWO, WIKLINIARSTWO) I JAK NAJPEŁNIEJ KORZYSTA Z MOŻLIWOŚCI ŻYCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.364

ROTA, APOLOGIA, ORTOGRAFIA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, TYŁY, TREŚĆ, POMOC, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, KORDIAŁ, RICHELIEU, PSTROLISTKA, SKLEP, KLOCEK, CHOJAK, ANOMALIA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ABSORPCJA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, HELISA, KRAJNIK, ŚWIEŻAK, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, HIPEASTRUM, ODSIEW, KOLANO, ASYNCHRONIZM, ROZDZIELCA, ŁYSIENIE, BĘBEN, GLINA ZWAŁOWA, ŁĄCZYNA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, ODDZIAŁYWANIE, OZÓR, SZKOŁA SPECJALNA, LICENCJA PRAWNICZA, WIŚNIÓWKA, FUSY, TRYL, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, NASTAWA, GRZECHOTKA, CEMBROWANIE, GORZELNIA ROLNICZA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, RAJD, ALLEMANDE, DOUGHNUT, OPPERT, METAL CIĘŻKI, CYPRYS, KRZEWIK, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, PROTEKTORAT, WODNIAK, MOSKIT, JAZDA, DZIEWIARKA, OWCA JACOBA, PRYMATOLOGIA, SALON MEBLOWY, PAŃSTWO, STATUS SPOŁECZNY, ARABICA, ZEGAR PIASKOWY, MODULACJA SKROŚNA, SEKRECJA, OFICJAŁ, AKT, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, MASA KAJMAKOWA, CHAMEFIT, KOPARKA JEDNOCELOWA, ŚCIANKA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, LIOPELMA, SKOCZNIA NARCIARSKA, DROBNICOWIEC, ZACHYLNIK, PANORAMA, DYPTYCH, MODEL, DOM, OSIEMNASTKA, OWOC POZORNY, ALARM BOJOWY, PIĘDŹ, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PÓŁROCZNIK, PANEL, PADACZKA MIOKLONICZNA, RAJDER, BAON, OCZYSZCZALNIK, TAJEMNICA ADWOKACKA, ZAGNIEŻDŻENIE, KONCHA, PRZYGODA, BLOCZEK, MAGNESIK, ANAFORYCZNOŚĆ, JIM, WYPĘDZENIE, WIĄZANIE, LICZBA FERMATA, CAP, HEADHUNTER, CHELAT, POSTOŁY, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, PEJORATYW, BLANK, SYNSEPAL, WIELOCUKIER, PRACOWNIK LEŚNY, LINIJKA MENNICZA, NIESTACJONARNOŚĆ, PRZEJEZDNA, ENDERBIT, PĘDNIK AZYMUTALNY, ZNICZ, KOLEJKA, PARADOKS, CIERNIOPLĄT, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, PLEMIĘ, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, POŁYSK, OSTATNI SAKRAMENT, MARTWOTA, BRAMKARKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PUNK ROCK, SEPIA, BRZECZKA, SPOIWO BUDOWLANE, TAKSON, PAŁĘŻYNOWATE, PSYCHOLOGIA, OSŁONA, PIANA, MATECZNIK, LWIA CZĘŚĆ, HALOGEN, SŁOMIANA WDOWA, TACA, KOREKTOR, BATERIA, JEDYNKA, SZTUKA, OOLITYT, FUNDUSZ PŁAC, RYNEK PODSTAWOWY, RYTUAŁ, NUMER, DWUCYFRÓWKA, SZMUGIEL, RUCH IZOSTATYCZNY, BIEGŁOŚĆ, NASTROSZ LIPOWIEC, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SAKLA, HABANERA, RZEZALNIA, KATALOG DZIAŁOWY, OSPA WIETRZNA, NIEWIDKA, KAPELMAJSTER, NASTRÓJ ROJOWY, MOŁDAWSKI, WIATRÓWKA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, PRZEPLOTKA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, LUDWIK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, LAMPA ŁUKOWA, NUKLEOZYD, WESTERN, WERMUT, AKUMULATOREK, NAZWA SYSTEMATYCZNA, REWANŻ, OBCHÓD, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SZTYFT, STAN WOLNY, ZESPÓŁ BEHRA, SKLEP ZOOLOGICZNY, BIAŁY ROSJANIN, MASŁO, WAPNIAK, KULUARY, PRZELICZNIK, NAPIĘTEK, KUBIZM ORFICZNY, WŁOSY WENUS, KONKATEDRA, RUMBA, DZIARSKOŚĆ, ZNAK INTERPUNKCYJNY, BOCZNIK, BATON, JEDNOSTKA INFORMACJI, DYSHARMONIA, PRZEŚMIEWKA, POJAZD SILNIKOWY, TUŁÓW, SAMOCHWALCA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, KRYPTODEPRESJA, ALUZJA LITERACKA, ABSURD NAZWOWY, TLENEK, KOMPETENCJA MIĘKKA, TRZECI PLAN, PILOT RAJDOWY, PUSZCZYK, KOCIOŁ EWORSYJNY, PANNA NA WYDANIU, HERODY, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, JAN, SURF, NORMA OBSZAROWA, POKRYWA, KOLEJKA GONDOLOWA, CZĄSTKA CIĘŻKA, ŻYŁKA, GARNCZEK, REJESTR HANDLOWY, PKB PER CAPITA, PRZESYŁ, SAKWA, COOL JAZZ, FREEGANIN, WEJŚCIE, KOŁNIERZ SZALOWY, DEOKSYRYBONUKLEAZA, ZATRWIAN, STADIONIK, BANKRUCTWO, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZOOLOGIK, KĄT PEŁNY, TAŚMA, ŻYWOTOPIS, OCZYSZCZALNIK, BEZGRANICZE, SZEW KOSTNY, POSTĘPOWANIE CYWILNE, FOSFORYT, GRYKA, HALO, STWARDNIENIE ROZSIANE, PALATYNKA, SER PODPUSZCZKOWY, KONFORMACJA, NEUROPATIA, ŻART, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, BEZDEŃ, MAJZA, KOALICYJKA, NIERÓBKA, CYK, JAKUZA, WIETRZENIE ORGANICZNE, PARKIET, GOTÓWKA, PRZELEW, NAMOLNOŚĆ, ARTROZA, SILNIK INDUKCYJNY, GLAZURA, KOPALINA POSPOLITA, BYSTROŚĆ, MŁOT HYDRAULICZNY, UPRAWIACZ, HIPNOTYK, NIEWYDOLNOŚĆ, ZESPÓŁ DRAVET, SERYJNY MORDERCA, KLATCHIAŃSKI, STĘP, ZLOT GWIAŹDZISTY, PATRON, REPRESJA, DWUKADŁUBOWIEC, DZBANECZNIK, NIECHLUBNOŚĆ, ŚLIZGAWKA, ZOBOJĘTNIANIE, ARCTG, OCZKO, DRUHNA, TERIOLOGIA, ZRAZ, ?WSZOŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.364 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ TERAPII, PODCZAS KTÓREJ PACJENT PSYCHICZNIE LUB FIZYCZNIE NIESPRAWNY, POPRZEZ ANGAŻOWANIE SIĘ W SPECJALNIE OKREŚLONE CZYNNOŚCI, STAJE SIĘ AKTYWNY, SPRAWNIEJSZY, MOŻE NABYĆ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (NP. KRAWIECTWO, WIKLINIARSTWO) I JAK NAJPEŁNIEJ KORZYSTA Z MOŻLIWOŚCI ŻYCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ TERAPII, PODCZAS KTÓREJ PACJENT PSYCHICZNIE LUB FIZYCZNIE NIESPRAWNY, POPRZEZ ANGAŻOWANIE SIĘ W SPECJALNIE OKREŚLONE CZYNNOŚCI, STAJE SIĘ AKTYWNY, SPRAWNIEJSZY, MOŻE NABYĆ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (NP. KRAWIECTWO, WIKLINIARSTWO) I JAK NAJPEŁNIEJ KORZYSTA Z MOŻLIWOŚCI ŻYCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERAPIA ZAJĘCIOWA rodzaj terapii, podczas której pacjent psychicznie lub fizycznie niesprawny, poprzez angażowanie się w specjalnie określone czynności, staje się aktywny, sprawniejszy, może nabyć nowe kwalifikacje zawodowe (np. krawiectwo, wikliniarstwo) i jak najpełniej korzysta z możliwości życiowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA
rodzaj terapii, podczas której pacjent psychicznie lub fizycznie niesprawny, poprzez angażowanie się w specjalnie określone czynności, staje się aktywny, sprawniejszy, może nabyć nowe kwalifikacje zawodowe (np. krawiectwo, wikliniarstwo) i jak najpełniej korzysta z możliwości życiowych (na 16 lit.).

Oprócz RODZAJ TERAPII, PODCZAS KTÓREJ PACJENT PSYCHICZNIE LUB FIZYCZNIE NIESPRAWNY, POPRZEZ ANGAŻOWANIE SIĘ W SPECJALNIE OKREŚLONE CZYNNOŚCI, STAJE SIĘ AKTYWNY, SPRAWNIEJSZY, MOŻE NABYĆ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (NP. KRAWIECTWO, WIKLINIARSTWO) I JAK NAJPEŁNIEJ KORZYSTA Z MOŻLIWOŚCI ŻYCIOWYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ TERAPII, PODCZAS KTÓREJ PACJENT PSYCHICZNIE LUB FIZYCZNIE NIESPRAWNY, POPRZEZ ANGAŻOWANIE SIĘ W SPECJALNIE OKREŚLONE CZYNNOŚCI, STAJE SIĘ AKTYWNY, SPRAWNIEJSZY, MOŻE NABYĆ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (NP. KRAWIECTWO, WIKLINIARSTWO) I JAK NAJPEŁNIEJ KORZYSTA Z MOŻLIWOŚCI ŻYCIOWYCH. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x