ALIT - SKAŁA ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z TLENKÓW I WODOROTLENKÓW GLINU; POWSTAŁA W WYNIKU DALEKO POSUNIĘTEGO CHEMICZNEGO WIETRZENIA GLINOKRZEMIANÓW W WARUNKACH KLIMATU TROPIKALNEGO LUB SUBTROPIKALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA ALITOWA to:

alit - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALIT - SKAŁA ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z TLENKÓW I WODOROTLENKÓW GLINU; POWSTAŁA W WYNIKU DALEKO POSUNIĘTEGO CHEMICZNEGO WIETRZENIA GLINOKRZEMIANÓW W WARUNKACH KLIMATU TROPIKALNEGO LUB SUBTROPIKALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.111

GARNITUR, AOJDA, BOCZNIAK, GAZOLINA, SPODECZEK, ŁUSZCZAK, NAJEM OKAZJONALNY, SKLEROZA, ZESTAW, MECHOWCE, OCIEKACZ, WRONIE OKO, KOLONIA, HALOGENEK ALKILOWY, SIEKIERA, STATYWIK, ADIUSTACJA, PEWNIAK, KOOPERATOR, ŻNIWIARKA, GAGAUZ, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, PORT MORSKI, CYTADELA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PRAKTYKA, KATAR KISZEK, SYGNAŁÓWKA, GALERIA, ODPŁATA, KAMIENICA, NEPER, PLOTER, ABOLICJONISTA, TĘSKNOTA, PRZEZIERNIK, REKWIZYT MUZYCZNY, BŹDZINA, RADIANT, CZUPRYNEK SZATANIEC, MINUTA, ŁUPACZKA, PINGWINARIUM, KLAUZULA GENERALNA, NIEMIEC, ALLOMETRIA, ZACHŁYŚNIĘCIE, ELEWATOR, BLOKHAUZ, FISTUŁA, ĆWICZENIE, PRÓBA, GLIBENKLAMID, KIELICH, PAL, KIERUNEK, KLONOWANIE, RZĘSISTEK, GAMA, USTĘP, TABLICA, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, WYBUCH, PARÓWKA, JĘZYK GURAGE, MORDOKLEJKA, ZWAŁY, SIATKA, ARMILA, DROBIAŻDŻEK, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, APOKATASTAZA, MASTYKS, TENISISTA STOŁOWY, CIOS, LAWATERZ, KANNA, DEVELOPER, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ALIDADA, HRABINI, DROGA, POGOŃ ZA RENTĄ, FILTR, SZTYCH, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, MIĘSOŻERCA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PAMPUCH, KORONA, CZAPKA TEKTONICZNA, ADHEZJA, FROTTOLA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, KWASZONKA, WIERCIPIĘTKA, JUJUBA, NIEDODMA PŁUC, MISJA DYPLOMATYCZNA, KICZ, GAD, POKŁAD, MŁOT, WATOLINA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, TRAPERSTWO, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, BAT, WIĄZANIE ATOMOWE, BAWOLE OKO, KILOMETR NA SEKUNDĘ, CHLOASMA, SZKUTNICTWO, DYWESTYCJA, GÓRNICA, ALTERNATA, OGON, PRZEWIJAK, HALA, HURON, ZJAWISKO BARKHAUSENA, STEROWIEC SZKIELETOWY, WYCIĄG, OGNIWO ZASADOWE, RODNIK, PŁAWA SONAROWA, WARSTWA GRANITOWA, TRYSKAWKA, DWORAK, POLE, MELUZYNA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, LAMPA, DZIEŁO ŻYCIA, REMONTANTY, BARCHAN, GAJNIK LŚNIĄCY, KOMORA GORĄCA, AKSAMIT, DYSZKANCIK, WZÓR, TAMANDUA, ARANŻACJA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, POJAZD KONNY, PŁOMYK, DYFERENCJA, SMUGA, ANGARIA, PRODROM, BOBIK, CZYTNIK, IZBA ROZRACHUNKOWA, GLIPTYKA, IRYS, KIJEK, GŁOS, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, BANNER, FIGURACJA MELODYCZNA, WROŚNIAK, PĘTLICA, GALETA, NIENATURALNOŚĆ, BORDER, SKRAJNIK DZIOBOWY, ROZPRAWKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, SPIĘTRZENIE, NÓŻ BOJOWY, WIDLISZEK, MARIO, WELUR, FRANCUSKI, INTERNUNCJUSZ, WERANDA, CYNIA, KUSAK, ŚLIZGAWICA, WYKONAWCA, CEZURA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PODSTAWA, CIS POSPOLITY, WAPNO, SĄD WOJENNY, PATOGEN, MIERNIK, ALLELOPATIA, MLEKO, DOBIEG, IZBA CZELADNA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ZAWAŁ BLADY, TAJNE NAUCZANIE, STERYLNOŚĆ, ŁOŻNICZY, KANCELARYZM, DEPRESJA, FRASZKA, KARTAN, FILM DROGI, SIEDZIBA, RETINOPATIA, OBORA DWORSKA, RUSKOŚĆ, ENERGOELEKTRYK, WEKTOR, KRYNOLINA, KANU, INSTYTUCJA KREDYTOWA, NIEWIERNOŚĆ, NADZIAŁ, WRZĘCHY, SŁUŻALCZOŚĆ, PŁOZA, AFAZJA, ŁUK ELEKTRYCZNY, KARA GŁÓWNA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, WYPADEK JĄDROWY, PEPIK, ALMANACH, ŻEBERKA, NOSICIEL, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, DRAMATYKA, MARRAN, OWICYD, GRZYBIARSTWO, HIGIENISTKA, KERO, CZAS TERAŹNIEJSZY, KORKOWIEC, DANONEK, SUPERNOWA TYPU IC, CYTOKININA, BOOT, ESCALIVADA, ŁASKUN, MISIEK, SKONTRUM, KOMBATANTKA, BABINIEC, MEANDER, PIERSIÓWKA, CZĘŚĆ ZDANIA, OBRZĄDEK ORMIAŃSKI, , WODNICA, NOSOROŻEC TĘPONOSY, KORZYSTNOŚĆ, UNIWERSAŁ, MITSUBISHI, KANTON, POPRZEDNIK, TERIER, ZBIORNIK, PROCH, BĘBEN, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, OKŁAD, WIBRACJA LABILNA, JEDEN, SĘK, ZIEMIA NICZYJA, GERMANIZACJA, STAN POSIADANIA, KOLOROWOŚĆ, ALPAKA, WRÓBEL POLNY, OBSZAR WIEJSKI, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, HAZARD, ŻUBR KARPACKI, SZTUKA PASYJNA, KRAJKA, POWSTANIE, SPÓJNIK, MAZUR, SŁUŻBA DYŻURNA, RYM NIEPEŁNY, KONFISKATA, CZESKI, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ALNIKO, MORDOBICIE, MAKROKIERUNEK, MALUNEK, FILET, STRÓJ, ŚMIETANKA, JAN, WIKING, PRASA, BRZĘKACZ, GARKUCHNIA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, ?WYRÓB TYTONIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.111 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALIT - SKAŁA ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z TLENKÓW I WODOROTLENKÓW GLINU; POWSTAŁA W WYNIKU DALEKO POSUNIĘTEGO CHEMICZNEGO WIETRZENIA GLINOKRZEMIANÓW W WARUNKACH KLIMATU TROPIKALNEGO LUB SUBTROPIKALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALIT - SKAŁA ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z TLENKÓW I WODOROTLENKÓW GLINU; POWSTAŁA W WYNIKU DALEKO POSUNIĘTEGO CHEMICZNEGO WIETRZENIA GLINOKRZEMIANÓW W WARUNKACH KLIMATU TROPIKALNEGO LUB SUBTROPIKALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁA ALITOWA alit - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA ALITOWA
alit - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego (na 12 lit.).

Oprócz ALIT - SKAŁA ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z TLENKÓW I WODOROTLENKÓW GLINU; POWSTAŁA W WYNIKU DALEKO POSUNIĘTEGO CHEMICZNEGO WIETRZENIA GLINOKRZEMIANÓW W WARUNKACH KLIMATU TROPIKALNEGO LUB SUBTROPIKALNEGO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ALIT - SKAŁA ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z TLENKÓW I WODOROTLENKÓW GLINU; POWSTAŁA W WYNIKU DALEKO POSUNIĘTEGO CHEMICZNEGO WIETRZENIA GLINOKRZEMIANÓW W WARUNKACH KLIMATU TROPIKALNEGO LUB SUBTROPIKALNEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x