POTRAWA WYKONANĄ Z CIASTA GOTOWANEGO, PIECZONEGO LUB SMAŻONEGO NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU, CIENKO ROZWAŁKOWANEGO I WYPEŁNIONEGO RÓŻNORODNYMI NADZIENIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEROGI to:

potrawa wykonaną z ciasta gotowanego, pieczonego lub smażonego na głębokim tłuszczu, cienko rozwałkowanego i wypełnionego różnorodnymi nadzieniami (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIEROGI

PIEROGI to:

potrawa z ciasta z farszem mięsnym lub kapustą podawana z masłem lub sosem (na 7 lit.)PIEROGI to:

leniwe lub ruskie na talerzu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA WYKONANĄ Z CIASTA GOTOWANEGO, PIECZONEGO LUB SMAŻONEGO NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU, CIENKO ROZWAŁKOWANEGO I WYPEŁNIONEGO RÓŻNORODNYMI NADZIENIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.555

ARGUMENT, REKONWERSJA, RADA, TWARDZIAK, PSYCHOLOGIA, MARSZ, ZNAKOMITOŚĆ, SPULCHNIACZ, FLESZ, KASZANKA, SZEZLONG, CHOINKA, OWAD, RÓG, ZAJĄCZEK, KŁOPOTANIE SIĘ, SIEROTA ZUPEŁNY, TONAŻ, SATELITA SZPIEGOWSKI, GENETYKA KLINICZNA, HETEROATOM, PAKIET POMOCOWY, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PROWINCJA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, INDEKSACJA, TOWARZYSTWO, REGENERACJA, LISTA PROSKRYPCYJNA, KEM, RÓŻA SKALNA, MARYNARCZYNA, CZAPA, KULTYWAR, OMEN, OMDLAŁOŚĆ, STOŁP, BAZA, OSTRY DYŻUR, WOKALIZA, NISKOROSŁOŚĆ, UKŁAD KIEROWNICZY, OBSADA, KABLOOPERATOR, TYGRYSIE OKO, ŚLĄSKOŚĆ, SYSTEM POWIERNICZY, OBJAW, PIONIER, WESTFALKA, KOMAT, OSTOJA, SZAŁARMA, REDAKTOR NACZELNY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, MARATON, PUNKT ROSY, ZASADA PODCZEPIENIA, NERW, BRYTFANKA, ZEFIR, GŁOSKA NOSOWA, REFLEKS, FASZYNA, KELOWEJ, ŁUPEK ILASTY, KACZKA DZIENNIKARSKA, ROPNICA, NIEWIERNOŚĆ, ETYKIETKA, YORKSHIRE PUDDING, MAŁŻONEK, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, KOSZER, HODOWCA, OZIMINA, NADPROŻE, INTERWAŁ, BRUZDKOWANIE, TYRANEK, SIŁA, BLIN ŻMUDZKI, STOWARZYSZENIE, KALIKO, WYPADEK, PŁUCA, WYRAŻENIE, FLAKI, KOMIN PŁACOWY, HALA PERONOWA, JARZĄB, MROZEK, MELDUNEK, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, SKÓRNIK, DRAJREP, KABAT, ANTYPATRIOTYZM, KRAKOWIACZEK, ZALICZKA, STREFA NADGRANICZNA, TELEFON ZAUFANIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PLANTA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, WINO ZIOŁOWE, WYKŁADOWCA, SUBSTANCJA OBCA, PEJORATYW, BROKAT, KLINKIER, POCENIE, KONSUMENT, DERMOKOSMETYK, POZIOMNICA, PAMPUCH, REPREZENTACJA, ALKOWA, ŁATA, TUBA, ODCHYŁ, LEMIESZKA, UDŹWIG, CZYNNIK SYTUACYJNY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OPĘTANIE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZAZDROSTKA, ZNIECZULENIE, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PODPINKA, FILIGRAN, UMYWALNIA, FURGONETKA PANCERNA, BELKOWANIE, SQUATTER, WITEKS CZCZONY, USTĘP, OTWOREK, KATEDRA, METAL CIĘŻKI, SYLWETKA, OLGA, NADRUK, GOLF, CEWNIK, REZULTAT, ZOOCHORIA, SZKLIWO CERAMICZNE, PRZEWROTKA, MAIŻ, ADADŻIO, MONITORING, TRYSEKCJA, PROSIAK, HAMERNIA, CZWORONÓG, REGIMENTARZ, TUNICZKA, BADANIA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, LIBELLA, ODRĘBNOŚĆ, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TRACKBALL, LEJTNANT, ZAPARCIE, ANTYSOWIETYZM, KANTON, POCHODNA FORMALNA, FLANELA, FASOLA, LOT SZYBOWCOWY, PALPACJA, WŻER, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, REGIONALISTYKA, POLIGLOTA, KOLORYSTYKA, KARTAUNA, LEGUMINA, KOCIOŁ, KASZA, KOŁACZYK, ECCHI, FRAGMENTARYZACJA, BAR, RĘCZNE STEROWANIE, WOLT, ZRZUT, EPIGRAF, PASZTETÓWKA, PRZYLEPNOŚĆ, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, HUMORESKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MIGRACJA, PIEC DYMARSKI, PISMO URZĘDOWE, NACZYNIE WIEŃCOWE, DANE SENSYTYWNE, IGLASTE, RATATUJA, POLEPA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BŁAZENEK, AZOLLA DROBNA, LIST POETYCKI, KOSZ, SIEDEMNASTKA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, UZALEŻNIENIE, KLESZCZE, BISKWIT, DŻEM, TIRET, WRĘBNIK, NEANDERTALCZYK, NAGOŚĆ, EFEKT SORETA, UKAZ, DYSK KOMPAKTOWY, ALAN, WIATROWNICA, JUBILEUSZ, WYNACZYNIENIE, BUŃCZUK, KLOZET, BADACZ POLARNY, SMOLUCH, AWANTURA, RAFAŁ, TRESA, CUKIER WANILIOWY, CYMELIUM, LIPODYSTROFIA, CERES, TRĄBKA SYGNAŁOWA, RANA POSTRZAŁOWA, PRECYPITACJA, PASTEL, REPRESOR, FARMAKOTERAPIA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, PROROCTWO, WYDATEK RZECZOWY, AMUR, GAZYFIKACJA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SEJSMIKA, ZEŚWIECCZENIE, WYŚCIGI, EKOGROSZEK, SŁODKOŚĆ, NADZIENIE, WYSTAWCA, ZEZWŁOK, GŁOWA PAŃSTWA, BAZIA, ZAKRĘT, MIŚ, WIĄZADŁO, CZERWIENIDŁO, ANITA, KOSMETYK, EKSYKATOR, CZĄSTKA DZIWNA, WARZYWO, DEGENERACJA, APARAT, AKATALEKSA, PUSZKA MÓZGOWA, DROGA ZBIORCZA, ŁOPATA, SOKI, KLAKSON, LICHWIARSTWO, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, DYRYGENTURA, ŚLEPA PRÓBA, OSZOŁOM, BOCZNIAK, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, DYBUK, PŁAWA SONAROWA, DEWOLAJ, OPOŃCZA, BAWOLE OKO, URAZ, PARTIA, KOPUŁA PANCERNA, ŻUŻEL, SALWA, BUDYŃ, PEDOFILSTWO, POLEWA, ?WIDOWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.555 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA WYKONANĄ Z CIASTA GOTOWANEGO, PIECZONEGO LUB SMAŻONEGO NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU, CIENKO ROZWAŁKOWANEGO I WYPEŁNIONEGO RÓŻNORODNYMI NADZIENIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA WYKONANĄ Z CIASTA GOTOWANEGO, PIECZONEGO LUB SMAŻONEGO NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU, CIENKO ROZWAŁKOWANEGO I WYPEŁNIONEGO RÓŻNORODNYMI NADZIENIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEROGI potrawa wykonaną z ciasta gotowanego, pieczonego lub smażonego na głębokim tłuszczu, cienko rozwałkowanego i wypełnionego różnorodnymi nadzieniami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEROGI
potrawa wykonaną z ciasta gotowanego, pieczonego lub smażonego na głębokim tłuszczu, cienko rozwałkowanego i wypełnionego różnorodnymi nadzieniami (na 7 lit.).

Oprócz POTRAWA WYKONANĄ Z CIASTA GOTOWANEGO, PIECZONEGO LUB SMAŻONEGO NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU, CIENKO ROZWAŁKOWANEGO I WYPEŁNIONEGO RÓŻNORODNYMI NADZIENIAMI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - POTRAWA WYKONANĄ Z CIASTA GOTOWANEGO, PIECZONEGO LUB SMAŻONEGO NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU, CIENKO ROZWAŁKOWANEGO I WYPEŁNIONEGO RÓŻNORODNYMI NADZIENIAMI. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast