STAN, W KTÓRYM NIE ISTNIEJE COŚ, CO POWINNO BYĆ (LUB MOGŁOBY BYĆ - W INNYCH WARUNKACH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRAK to:

stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRAK

BRAK to:

niedobór lub usterka (na 4 lit.)BRAK to:

odrzucony, wadliwy wyrób (na 4 lit.)BRAK to:

niedobór (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, W KTÓRYM NIE ISTNIEJE COŚ, CO POWINNO BYĆ (LUB MOGŁOBY BYĆ - W INNYCH WARUNKACH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.527

NARKOTYK, WŚCIBSTWO, WITAMINA, ZAPOJKA, INTERWENIENT UBOCZNY, HELIOFIZYKA, PIEPRZNIK, TELEMARK, BATON, KŁOSEK, WZROST, HEDONIZM ETYCZNY, FASOLKA PO BRETOŃSKU, ZBOWID, GUANO, FALA RADIOWA, KNOCKDOWN KARATE, RYNEK KONTESTOWALNY, TRANZYSTOR, DOBRO WOLNE, RZECZ NIERUCHOMA, RARYTAS, TITR, SZCZEROŚĆ, KOLORYMETRIA, PŁYTA GŁÓWNA, OPASKA, DOCHÓD, PRAWICZEK, FRASZKA, LAK, BOGUMIŁ, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, RAJD, TENDER, GABCZASTOŚĆ MÓZGU, PIERWOTNOŚĆ, EDREDON, KRYTYCZNOŚĆ, JĘZYK, JAD PSZCZELI, KOMORA MINOWA, SPOKANE, WCIOS, JAŚ WĘDROWNICZEK, PODATEK, ŚREDNIA, PETARDA, JEDWABNIK, BOCZNIAK, ARABSKI, WŁÓKNO, CONCEPT ART, CHIŃSZCZYZNA, ZAJĄKNIĘCIE, RAFAŁ, SPRAWICIEL, KOLUMBARIUM, KOMPOSTOWNIK, LASKA, KRUPNIK, ONIRYCZNOŚĆ, NAKAZ, BOSS, ANDROGINIA, AKROBATYKA, PREPER, ECCHI, ZŁUDA, UŻYTEK ZIELONY, PAN, BRAK, HEKSACHLOROFEN, ŁADUNEK, USTNIK, SENAT, WYBITNOŚĆ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, SKANER, ZNAK ZAPYTANIA, SZTYLPA, GARY, PLASTYKA, POWAŁA, KLAMOTY, DOBRO KOMPLEMENTARNE, DYSZKANCIK, TRIDUUM, LICENCJA OTWARTA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, WYPŁATA, EGZORCYZM, NOKDAUN, OBŁÓG, KLAPKA, STAN DEPRESYJNY, AGAMA PERSKA, OPOŃCZA, MOSKALIK, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GLORYFIKATOR, INTELEKTUALISTA, KARIOLKA, SPRZĘT, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, WODA Z MÓZGU, WANNA, JEGOMOŚĆ, OTRZEWNA, ŻYŁKA, GRZYBNIA, CIELĘCINKA, OSŁUPIENIE, TOPIALNIA, FAŁDA, PAKLAK, NIT, POPELINA, BULION, WŁÓKNO WĘGLOWE, NACHWYT, TABOR, AZOTAN(V), FRAGMENTACJA PLECHY, SATELITA, NOWELIZACJA, ZACHOWANIE, MASCARPONE, SZTURWAŁ, SIECIÓWKA, RĘCZNE STEROWANIE, NADZIENIE, NIECHLUBNOŚĆ, NIEMODNOŚĆ, MOBING, KOMIK, BROŃ KRÓTKA, KOŁO POLARNE, DYSTYCH, ODPOWIEDZIALNY, ZASADA MACHA, OBROŻA, PISMO IDEOGRAFICZNE, STARA MALUTKA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, DETENCJA, WIDEOFON, BESTIARIUSZ, CIASTO PIASKOWE, WIATR KATABATYCZNY, CENA MINIMALNA, CHOLEWKA, GARNEK, RELIKWIE, LINA, PIERZASTOŚĆ, MASKARON, KOSZMAR, CHOROBA PROMIENNA, DAWCA NARZĄDÓW, ACHEIROPOIETA, KONFIRMACJA, SYR, PUSTAK ŚCIENNY, TEKSAS, HIGIENISTKA, METADANE, PACYFIKAŁ, ANGLISTYKA, HIPERESTEZJA, STREFA KONWEKTYWNA, BIAŁA KSIĘGA, OSZCZĘDNOŚĆ, IGLAK, PIERŚCIEŃ, BAZIA, CHŁOPOWINA, WZNOWIENIE, TWIST, ŻYWOTOPIS, WAGON TAROWY, WODNICZKA, ZŁĄCZE, SIEKIERA, KARCZOWISKO, DYSTRYBUTOR, SALON MEBLOWY, GŁOWA, OZNAKA, OBRÓBKA, KOTEW, CERES, YGGDRASIL, RELATYWIZM MORALNY, AGATA, PODDAŃCZOŚĆ, PLANETKA, MIGAWKA CENTRALNA, ALLEGROWICZKA, BYDLAK, CZWÓRKA, HARDTOP, USTAWNOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, MUŚLIN, OSOBLIWOŚĆ, EGZEMPLARZ, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, RODZICIELSKOŚĆ, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, JACK, KRAJE, BULLA, RACJA, NOWICJAT, STRZELNICA SPORTOWA, REGION STREFOWY, ORZECH, SAMPLER, PAZUR, EFFIGIA, YAKALO, DROŻDŻE, ESCALIVADA, EPITET, CHOCHELKA, WCZASY POD GRUSZĄ, LIMNIGRAF, CUGANT, LUSTRO, ROLNIK RYCZAŁTOWY, ALT, KABRIOLECIK, WSPÓLNOTA, PIĘĆDZIESIĄTKA, DAWNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, CZOPEK, UPOJENIE SENNE, JĘZYK KAUKASKI, ODPŁYW, SKAŁA ILASTA, PLEBEJUSZ, AKSAMIT, RONDO, SUBSTANCJA OBCA, MUSZLA, POJAZD KONNY, MINA, CHRONICZNOŚĆ, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, BEZUCZUCIOWOŚĆ, SZUM, BAGNIAK ZDROJOWY, ZBIOREK, PERŁY, KONOTACJA, WOLUTA, CHROPOWATOŚĆ, MYJNIA, ŚLEPA PRÓBA, PODODDZIAŁ, MUZA, USTANOWICIEL, NIEBIOSA, SKIOFIT, PUCHAR, SMUŻ, KIEROWCA TESTOWY, JĄKANIE, RĘCZNIK KĄPIELOWY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, RESTYTUCJA GATUNKU, RADA, KANTOR, CIOS, ŻŁÓB, DELFIN HEKTORA, ODDZIAŁYWANIE, WIBRACJA LABILNA, NAWIS, MONITOR, IMID, NOŚNA, BODZIEC, KORMA, DOSADNOŚĆ, DUPERELA, REZERWA, GRATIS, BELKOWANIE, WOK, AMUR, BROŃ GŁADKOLUFOWA, BIAŁA NOC, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, MORENA CZOŁOWA, TELEWIZJA HD, ESTETYKA, ?WYSTARCZALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN, W KTÓRYM NIE ISTNIEJE COŚ, CO POWINNO BYĆ (LUB MOGŁOBY BYĆ - W INNYCH WARUNKACH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, W KTÓRYM NIE ISTNIEJE COŚ, CO POWINNO BYĆ (LUB MOGŁOBY BYĆ - W INNYCH WARUNKACH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRAK stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRAK
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) (na 4 lit.).

Oprócz STAN, W KTÓRYM NIE ISTNIEJE COŚ, CO POWINNO BYĆ (LUB MOGŁOBY BYĆ - W INNYCH WARUNKACH) sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - STAN, W KTÓRYM NIE ISTNIEJE COŚ, CO POWINNO BYĆ (LUB MOGŁOBY BYĆ - W INNYCH WARUNKACH). Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast