RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ PRZEWÓD LUFY NIE JEST GWINTOWANY I NIE NADAJE POCISKOM RUCHU OBROTOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ GŁADKOLUFOWA to:

rodzaj broni palnej, w której przewód lufy nie jest gwintowany i nie nadaje pociskom ruchu obrotowego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ PRZEWÓD LUFY NIE JEST GWINTOWANY I NIE NADAJE POCISKOM RUCHU OBROTOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.271

NAUKA HUMANISTYCZNA, SROGOŚĆ, CHOMIK TURECKI, ŻÓŁW NOROWY, BUŁAT, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, WYDERKA, ZANOKCICA, BASETORN, NOTOZAUR, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, EN GRISAILLE, ZMYŚLNOŚĆ, STADNIAKI, NIEZWARTOŚĆ, PROGRAM ROZRYWKOWY, STRZELBA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, PIŁOGON, MYMURAPELTA, JER TYLNY, RÓŻA SKOCZKOWA, GRAWITON, TORFOWISKO NISKIE, OPIESZALSTWO, LEADER, PION, PROTOHISTORIA, PŁASKOŚĆ, OMIEG KAUKASKI, MARYJNOŚĆ, ŻYWOŚĆ, CZERWONKA, WYRAZ POKREWNY, FIGURACJA HARMONICZNA, FLAWONOID, CHŁOPAK DO BICIA, LISTEK, GRAF DOSKONAŁY, EKS-KOMUNISTKA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, NIEAKTYWNOŚĆ, SMOK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, NIUŃKA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, MACIERZ KWADRATOWA, BEZDEŃ, MĄDRALIŃSKI, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, POCIĄG PRZYSPIESZONY, KABANOS, FORMA PRENEKSOWA, PŁONNOŚĆ, DŹWIĘCZNIK, ZBIÓR DYSKRETNY, WIEŚNIAK, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, ZAPAŁECZKA, JĘZYK IZOLUJĄCY, KOŁOMYJKA, BEZŻUCHWOWCE, HORMON STEROIDOWY, GOŹDZIENIEC, ŁODYGA KWIATONOŚNA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, REFORMATOR, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, PAPROTKA, OAZOWICZ, GRANULA, BYKOWIEC, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, SYNONIMIA CAŁKOWITA, DZIECINNA ZABAWKA, ANDANTE, SŁONECZNOŚĆ, WOSKOWATOŚĆ, BATERIA BIDETOWA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, DREWNO WTÓRNE, SZPIEG GOSPODARCZY, RYCINA, MYOLOGIA, ODCHYLENIE, PRZYZWOITOŚĆ, WĘZEŁ KRZYŻOWY, WYRAZ WOLNY, POLITYKA DYSKONTOWA, DONOŚNIK, OBRONICIEL, NADAJNIK TELEWIZYJNY, VERAIKON, JURYDYKA, FARMAKOEKONOMIKA, POCZUCIE WINY, FENKAMFAMINA, MŁODA, PORZECZKA, NOCEK BRANDTA, MAKAK MAGOT, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, OPERATOR UNITARNY, STRAŻ GMINNA, KARP KRÓLEWSKI, TELEWIZJA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, WYPADEK PRZY PRACY, AMBITNOŚĆ, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, PIEC HUTNICZY, KASEOZAUR, KOPARKA NADPOZIOMOWA, DŹWIĘCZNOŚĆ, TURAS, LICZI, WESOŁOŚĆ, KREWETKI, KLESZCZE MIĘKKIE, POLIMORFIZM, IZBA, PEREŁKA, RELACJA SYMETRYCZNA, ANGIOLOGIA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, KARUZEL, UMIEJSCOWIENIE, DAFNIA, MINUTA, BRUZDOGŁOWIEC, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, REGLAN, WSPINACZKA LODOWA, FILM S-F, ZGORZKNIAŁOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, ARHANT, GMINA GÓRNICZA, ARYJKA, MYSZOWATE, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, LIRYKA POŚREDNIA, UMOWA AGENCYJNA, SALWINIOWATE, BONGOSY, HÄNDEL, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, ŁUSZCZAK, PRECYZYJNOŚĆ, PRZEDNIK, POWRÓT, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, CHWYTAK, JEZIORO ENDOREICZNE, AKTOR, AUTOKRATYCZNOŚĆ, PSZENICA, DĘTKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, BOMBA WULKANICZNA, RETORYCZNOŚĆ, KÓŁKORODEK, GŁODÓWKA, RPG, ZBIORNIK, AHISTORYCZNOŚĆ, SKANER, NACZYNIE, NASOSZNIKOWATE, CELOWOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, WZORNIK, NEGATYWNA SELEKCJA, DYFUZOR, LOKACJA, KALEKA UMYSŁOWY, HEŁM KORYNCKI, BALANSJER, LIGROINA, POZYTYWNOŚĆ, MAGAZYNEK, KOALICYJKA, INTERESOWNOŚĆ, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, COKÓŁ, SEMIWEGETARIANIN, FORMACJA, WARCHOŁ, NARÓW, PIRAT DROGOWY, INTERNUNCJUSZ, KATAPLAZM, TANCERKA BRZUCHA, BĘKARCTWO, SZALOTKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, BIEDA, PUMPERNIKIEL, STRUMIEŃ, ARYTMETYKA BINARNA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, BRYDŻ SPORTOWY, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, FIZYKA SŁOŃCA, MERZYK, TARTYNKA, WYCZERPYWALNOŚĆ, ANALIZA BILANSU, PINGWIN, GLACE, KUBIZM ORFICZNY, FEBRA, KALIPSO, KOMÓRKA ZWOJOWA, KOŁO MAŁE, MACIERZ NILPOTENTNA, NIEWIADOMA, ŚWIADEK JEHOWY, PRĄD GALWANICZNY, MIARA NIEZWARTOŚCI, NIEZRĘCZNOŚĆ, REKIN, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ŻÓŁWIE LĄDOWE, KONOTACJA, ROZWIĄZALNOŚĆ, REWIZJONIZM, HELMINT, NUMER DOSTĘPOWY, ŚMIECIARZ, KONWERSATORIUM, SKLEPIENIE BECZKOWE, RZEP, PODŚCIELISKO, BIOPOLIMER, IMIENNICTWO, WKRĘTKA, KOLANA, KRÓTKOSZ, SZCZEROŚĆ, ATORWASTATYNA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, REKIN OWSONA, KRWIOBIEG, WIZJER, RAMA, GIĘCIE, SUMA KOMANDYTOWA, JUNIORKA STARSZA, SWÓJ, PUNKT OGNIOWY, WICEHRABIA, ZWODNICZOŚĆ, POCIĄGŁOŚĆ, NIEUWAŻNOŚĆ, DEFLAGRACJA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, FEMINIZM, BAŻAN, BAZYLIKA WIĘKSZA, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, HARAS, PRZEJRZYSTOŚĆ, PEŁNOROŻCE, ANILANA, ZAPYCHACZ, OBRZEŻKOWATE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PÓŁSKÓREK, WYRAZISTOŚĆ, PRZECZENIE, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, SZPILKA, SHOUNENAI, TRANSAKCJA SPOT, INNA PARA KALOSZY, IKONOGRAFIA, LANAZAUR, OLEJÓWKA, TUŁACZ, AZATIOPRYNA, ANTROPOLOGIZM, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, ZĘBORÓG, PROBLEM BAZYLEJSKI, SUGESTIA, LEGWAN GŁUCHY, PROSIAKOWATE, OC, ZAPŁON, WOLA BOŻA, KARTA KREDYTOWA, ?SĄD KONIECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.271 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ PRZEWÓD LUFY NIE JEST GWINTOWANY I NIE NADAJE POCISKOM RUCHU OBROTOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ PRZEWÓD LUFY NIE JEST GWINTOWANY I NIE NADAJE POCISKOM RUCHU OBROTOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ GŁADKOLUFOWA rodzaj broni palnej, w której przewód lufy nie jest gwintowany i nie nadaje pociskom ruchu obrotowego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ GŁADKOLUFOWA
rodzaj broni palnej, w której przewód lufy nie jest gwintowany i nie nadaje pociskom ruchu obrotowego (na 16 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ PRZEWÓD LUFY NIE JEST GWINTOWANY I NIE NADAJE POCISKOM RUCHU OBROTOWEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ PRZEWÓD LUFY NIE JEST GWINTOWANY I NIE NADAJE POCISKOM RUCHU OBROTOWEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x