RÓŻNICA SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNYCH MIĘDZY NAJDALEJ WYSUNIĘTYMI NA PÓŁNOC I POŁUDNIE PUNKTAMI OBSZARU, JEST WYZNACZANA PRZEZ RÓWNOLEŻNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA to:

różnica szerokości geograficznych między najdalej wysuniętymi na północ i południe punktami obszaru, jest wyznaczana przez równoleżniki (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓŻNICA SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNYCH MIĘDZY NAJDALEJ WYSUNIĘTYMI NA PÓŁNOC I POŁUDNIE PUNKTAMI OBSZARU, JEST WYZNACZANA PRZEZ RÓWNOLEŻNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.882

DOKUMENT, DRĘTWA, EKSPORT NETTO, TWIERDZENIE CANTORA, WIEŻA TRIANGULACYJNA, OAZA, MŁODA, TARLICA, REGRESJA LINIOWA, PRZEBITKA, IROKEZ, DROGA KOLEJOWA, KONFIGURACJA, KOSZE, ABSZTYFIKANT, CHLEBOWIEC, PRAWO PIĘŚCI, MINÓG STRUMIENIOWY, SAMOOBRONA, BLASZKA SITOWA, BUFOR, ŚWIATŁO CZERWONE, PRAWO CYWILNE, ŚNIEG, NEFELIN, RUDA PABIANICKA, SERPENTYNA, GETTER, UNDECYMA, NARWAL, OKRĄGŁOŚĆ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, CHEMIZACJA ROLNICTWA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KIJEK NARCIARSKI, SP. Z O.O, KOMIN, TELEGRAM, OGRZEWANIE KAFLOWE, ROZMACH, SYMETRALNA, LANGUSTYNKA, CZĄSTKA ALFA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, RZĄDNOŚĆ, KREDYT KONTRAKTOWY, MAFIA, SYSTEM KOMPUTEROWY, MAKABRYCZNOŚĆ, DYFUZJA KULTUROWA, KĄT, SERCE JASIA, OLEJÓWKA, NIEŻYWOTNOŚĆ, MANAGER, CHORY NA GŁOWĘ, GARBNIK, TERCJA, PRZYĆMIENIE, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, MOHER, METODA STRZAŁÓW, ALERGEN WZIEWNY, NATARCZYWOŚĆ, PENTOKSYFILINA, DELEGACJA, UKŁAD ZBIOROWY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, MIKOZA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, MIRAŻ, JĘZYK BRETOŃSKI, BECHER, MONITOR, NIECHLUBNOŚĆ, RURA OGNIOWA, SZKŁO ORGANICZNE, ZADRA, ANALIZA KOSZTÓW, ZGNILEC EUROPEJSKI, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, OSESEK, BEZINWAZYJNOŚĆ, LICZNIK ABONENCKI, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, DZO, PROSTNICA, ZAPARZACZKA, ZGODNOŚĆ, ANALIZA LITERACKA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, WOLNY OBSZAR CELNY, DOMINIUM, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, UCHO IGIELNE, KOMÓRKA SOMATYCZNA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ASYSTENCJA, KOT DOMOWY, BUCHTY, BYLICA SKALNA, EKSDYWIZJA, MENISK WYPUKŁY, BOMBA BURZĄCA, WADERY, ŻARTOWNIŚ, GŁUPKOWATOŚĆ, PROSTOŚĆ, SKARBEK, BUFFETING, PROBLEM BAZYLEJSKI, CZEK BANKIERSKI, TEOGONIA, SZCZYT SZCZYTÓW, ŁEBA, CHOROBA GÓRNIKÓW, WIEK ZGODY, DŹWIĘCZNIK, PODDAŃCZOŚĆ, SIERMIĘGA, ARSENEK, TANIEC, CYSTOSTOMIA, PATRYCJUSZ, KOD OGRANICZONY, GUARANA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, SAKSONIA, JĘZYK, NIEUWAŻNOŚĆ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, NIEPRAWOŚĆ, PACHYPLEUROZAUR, RUGBY, EKSPERTKA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PRZYCZÓŁEK, FENIRAMINA, NUDYSTKA, FUNKCJONALIZM, CONFIT, DEKIEL, MIEJSCE SIEDZĄCE, BON SKARBOWY, URZECZOWIENIE, KREDKA WOSKOWA, BUZKASZI, MARŻA HANDLOWA, PIĘKNOŚĆ, ANTYELEKTRON, OGÓREK MAŁOSOLNY, ZABAWOWOŚĆ, PODRÓŻ, ROZRZĄD, FRANK MONAKIJSKI, PŁASKOZIEMIEC, KAPUSTA PASTEWNA, FANTAZJA, BŁĄD ABSOLUTNY, OSAD DELUWIALNY, SYF, SEJMIK RELACYJNY, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, KARPENTARIA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, FLAK, BRAHE, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, OBIEG PIENIĄDZA, WOJAK, IGM, BON OŚWIATOWY, SZOS, GRAND VITARA, GRZYB TRUJĄCY, IRREDENTYZM, GRAFIKA WEKTOROWA, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, STYLIKÓWKI, REWOLUCJONISTA, NIELOTNOŚĆ, KOMUNAŁKA, HOMOFONIA, LICZNIK PRĄDOWY, REKIN OWSONA, PRZYPADEK, OSTRY KURS, LIRA KORBOWA, PIĘKNO, WSPOMAGACZ, ICHTIOSTEGA, MIĘKKOŚĆ, ANAKREONTYK, SPÓŁKA, SUPOZYCJA, PSEUDOBIELICA, ROZSZCZEP, TAUTOCHRONA, CZUBATY PAWIAN, GRYZETKA, SZPITALNICTWO, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, PRECYZYJNOŚĆ, DRZEWO CYTRUSOWE, USŁUGI SPOŁECZNE, OFENSYWA, PIĘTKA, PASEK MAGNETYCZNY, DŁUG TLENOWY, BÓBR WSCHODNI, NIZINNOŚĆ, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, ŁĄCZNIK, PROJEKCYJNOŚĆ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, BACHATA, KĘDZIERZAWKA, MŁODY, OBRAZOWOŚĆ, WOLTAMPEROMETRIA, ZADZIERZGNIĘCIE, ZRZUTKA, PULA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, MACIERZ NILPOTENTNA, ŻÓŁTA FEBRA, NIELITOŚCIWOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, LOGIKA KIERUNKOWA, KONTRAFAŁ, PREFINANSOWANIE, GOSPODARKA KOMUNALNA, ANALIZA PORTFELOWA, REZYDENT, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, DWUNASTA, LIROGON WSPANIAŁY, SOBOTA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, KOZIBRÓD, GLOBALNOŚĆ, FONIATRIA, ERGOTERAPEUTA, FRAZA, JAGODNIK, ZBIÓR DYSKRETNY, OPAD, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, RACHUNEK ZDAŃ, ŚWIETLÓWKA, BOURBON, TORRENT, SAKSOŃSKI, CZARNY DIAMENT, ODCIEŃ, FAJNOŚĆ, GYROS, MIERZYN, DYSK AKRECYJNY, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, CHANSON, EGZEKUCJA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, PODSIEĆ, BIEGUN ANIMALNY, MINERAŁ ZABARWIONY, KARKOŁOMNOŚĆ, PANI, CHROMATOGRAF GAZOWY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, MISTRZYNI, PIĘĆSETKA, ZAJĄCZEK, POSEŁ NIEZRZESZONY, ETHSHAR, ŚWIR, RÓŻA, LISTEK, RDZA ZBOŻOWA, NANDO, CHLEB POKŁADNY, DESKRYPCJA OKREŚLONA, MUNDANIA, TACHOGRAF, ODBIORNIK RADIOWY, SYJON, SKYLAB, USTAWA, ZASADA MACHA, PUNKT PROCENTOWY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, OBYCZAJE, MUCHOMOR BULWIASTY, PORTFEL, NIEOCZYWISTOŚĆ, OSZCZĘDNIŚ, CYJANOŻELAZIAN(III), ?BAZYLIANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.882 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓŻNICA SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNYCH MIĘDZY NAJDALEJ WYSUNIĘTYMI NA PÓŁNOC I POŁUDNIE PUNKTAMI OBSZARU, JEST WYZNACZANA PRZEZ RÓWNOLEŻNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RÓŻNICA SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNYCH MIĘDZY NAJDALEJ WYSUNIĘTYMI NA PÓŁNOC I POŁUDNIE PUNKTAMI OBSZARU, JEST WYZNACZANA PRZEZ RÓWNOLEŻNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA różnica szerokości geograficznych między najdalej wysuniętymi na północ i południe punktami obszaru, jest wyznaczana przez równoleżniki (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA
różnica szerokości geograficznych między najdalej wysuniętymi na północ i południe punktami obszaru, jest wyznaczana przez równoleżniki (na 22 lit.).

Oprócz RÓŻNICA SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNYCH MIĘDZY NAJDALEJ WYSUNIĘTYMI NA PÓŁNOC I POŁUDNIE PUNKTAMI OBSZARU, JEST WYZNACZANA PRZEZ RÓWNOLEŻNIKI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RÓŻNICA SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNYCH MIĘDZY NAJDALEJ WYSUNIĘTYMI NA PÓŁNOC I POŁUDNIE PUNKTAMI OBSZARU, JEST WYZNACZANA PRZEZ RÓWNOLEŻNIKI. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x