Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRY JEST PODATNY NA ZŁAMANIE, POKRUSZENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRUCHOŚĆ to:

właściwość materiału, który jest podatny na złamanie, pokruszenie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRUCHOŚĆ

KRUCHOŚĆ to:

nietrwałość, ulotność (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

konsystencja pokarmów prawidłowo rozpadających się, miękkich (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

cecha człowieka: wątłość, delikatność, podatność na choroby (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

delikatna, wątła, szczupła budowa ciała (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRY JEST PODATNY NA ZŁAMANIE, POKRUSZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.604

PRZEŚCIERADŁO, FREATOKSEN, TOKSYNA SINICOWA, JĘZYK TAMILSKI, AUDYTOR, CIĘŻKA WODA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, POPYT NIEELASTYCZNY, SZATAN, UPOŚLEDZONY, TWIST, FILM AUTORSKI, TUALETA, POMOWIEC, AFRYKANISTYKA, INDAGATOR, SIŁA POCIĄGOWA, LUFT, ASFALT, INDEKSACJA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, PŁYTA DETONACYJNA, KORONKARZ, KULT PRZODKÓW, MINIPIŁKA, ETMALOZA, SUMO, KAMIONKA, RYBY WĘDROWNE, FANPAGE, PSIKUS, UDERZAK, TROPIK, KLON, SZALONA GŁOWA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, NATURYSTKA, IDEAŁ PIERWSZY, FAŁDA, ŚLĄSKOŚĆ, OKRUTNOŚĆ, ROSTBEF, PIASTUN, KASTRAT, STARY KOŃ, WKŁADKA, NIEJASNOŚĆ, KALEKA UMYSŁOWY, SEKSTA, LUK ŁADUNKOWY, OWCA JACOBA, DILER, SZCZUR ŚNIADY, MIOTEŁKA, SYMETRALNA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ESENCJA, HAFT ATŁASKOWY, KRETOWATE, WARUNEK, BABOL, NOWOŻYTNIK, RÓG, NIESAMOISTNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, KOLOKWIALIZM, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KOMPARATYSTYKA, SALONOWIEC, HACZEK, ZASIEDZIAŁOŚĆ, RUCH, PŁUG WIRNIKOWY, DENOTACJA, RESZTKA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, ŁADNA HISTORIA, PIĄTOLIGOWIEC, RODZINA KATYŃSKA, LODOWIEC REGENEROWANY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KORZEŃ, MONOCENTRYZM, RÓWNIK NIEBIESKI, MATERIALISTA, DOSTĘP WARUNKOWY, KOKS ODLEWNICZY, OSTOJA, POLE, ARTYKUŁ WIARY, SUFFOLK, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, WIDŁOZĘBOWCE, MAJSTER, KARMA, MIEJSCE SIEDZĄCE, HAKONOS, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, MODEL, LOOP, ROZMODLENIE, OGIER, MROK, ANTYDETONATOR, EGZOSZKIELET, TŁOK, HOMO NOVUS, NOSICIEL, GŻEL, KONDYCJONALIZM, TATO, ZABÓR, REKLAMOWIEC, ODSADKA, HERBATA CZARNA, OBSZAR GÓRNICZY, WIELOPESTKOWIEC, PAPRYKARZ, SPOWINOWACONY, TŁUMACZ, CZASOWNIK, SAMORZĄDNOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, GAŁĘŹNIK, PODLEW, PACHCIARZ, SMOLUCH, GEJOSTWO, BOMBER, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, SIATKÓWKA, ADRES LOGICZNY, MONUMENT, GRUPA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, OBRABIALNOŚĆ, SYNTETYZATOR, HEGEMONICZNOŚĆ, ROZPIS, OPENER, KREDYT KASOWY, EPIZOD, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ENIGMATYCZNOŚĆ, POLIGEN, RETROGRADACJA, WSZECHMOCNOŚĆ, KURZYSKO, PLISA, ŁĄCZNIK, HURTNICA PODOBNA, OBIEG PIENIĄDZA, KMIOTEK, TYGIEL, AZYDOTYMIDYNA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, AKTYWNOŚĆ, PODMIOT ZBIOROWY, CICHY WSPÓLNIK, ODDANIE, WYROBNIK, SNOBISTYCZNOŚĆ, KOMPANIA WARTOWNICZA, LEPSZOŚĆ, PRÓBA ZEROWA, NIEDOROZWÓJ, TUTORIAL, WRZÓD TWARDY, BOWLS, GYYZ, SIODŁO, FASOLKA MUNG, JĘZYK ZULU, NADAJNIK ISKROWY, KLĘK PROSTY, NIESTANOWCZOŚĆ, OPOKA, ŁADUNEK, CZŁOWIEKOWATE, KATALOŃCZYK, WIDZIMISIĘ, KUGLARSTWO, OGRZEWANIE KAFLOWE, CHOROBA BRUGADÓW, NUDYSTKA, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, STAN STACJONARNY, ROGATNIK, WYCINKOWOŚĆ, DAMSKI KRAWIEC, USZYSKO, REALGAR, LODOWIEC CYRKOWY, JUDASZ, NAUKI O ZIEMI, COŚ, ROTATOR, CZERPARKA, CIAŁO ACETONOWE, DOŁEK, ANKSJOLITYK, WERSJA LEKTORSKA, KLINKIER, HYDROŻEL, OSTROŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, CIEŃ, ŚLIMAK, AKWIZYTOR, PŁEĆ, MYDELNICZKA, SERCE W PRZEŁYKU, BIPOLARNOŚĆ, KONTRAST DYNAMICZNY, MUNDŻAK CHIŃSKI, STARTUP, PRACOHOLIK, PROCES KARNY, PIEC MUFLOWY, HYGROPSAMMON, CYNKOTYPIA, KRUCZOŚĆ, ŻYWIENIE, BIOLOG, MODRASZEK ALKON, WYJADACZ, PRZEBUDOWA, RELACJA PEŁNA, OPUKIWANIE, PODSTACJA TRAKCYJNA, GRUPA RYZYKA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, NIJAKOŚĆ, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GANOIDY KOSTNE, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, POSTĘP GEOMETRYCZNY, OBROŻA, NEWRALGICZNOŚĆ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KOEDUKACYJNOŚĆ, OŚMIORNICA, PRZODOMÓŻDŻE, ANIOŁ STRÓŻ, KITA, TYBINKA MAŁA, ORGANISTA, PETARDA, ZALEWA, RUCH KRZYWOLINIOWY, ANALITYK, DROBNIACZKOWCE, ABRAKADABRA, ORGANIZATOR, LEKTOR, TEOZOF, INFORMACJA GENETYCZNA, TARTALETKA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, NIEMY, GYROS, KOMPAKTOWOŚĆ, OBRAZ OPTYCZNY, NAPADZIOR, CEREMONIA ZAPACHOWA, REKIN OWSONA, GNIAZDO, DYDELFOWATE, STAROINDYJSKI, KANGUR OLBRZYMI, MIERNIK CYFROWY, SZAROTA NORWESKA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KRUSZYNA, KODOWANIE PREFIKSOWE, JUDAIZM, KIERUNEK, MĘŻNOŚĆ, POLOWACZ, NASOSZNIK TRZĘŚ, SARONG, SAMOZAPŁON, MODEL AMERYKAŃSKI, POCHŁANIACZ, ROŚLINY OSIOWE, OPERATOR, DOJRZAŁOŚĆ, PRONATALIZM, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PIRAMIDA FINANSOWA, FIRMA, KUSICIEL, TANK, GÓRALKI, STAWIDŁO, BALON PILOTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: właściwość materiału, który jest podatny na złamanie, pokruszenie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRY JEST PODATNY NA ZŁAMANIE, POKRUSZENIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kruchość, właściwość materiału, który jest podatny na złamanie, pokruszenie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRUCHOŚĆ
właściwość materiału, który jest podatny na złamanie, pokruszenie (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x