PRZECINEK, JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH W KSZTAŁCIE KROPKI Z MAŁYM OGONKIEM; NAZWA TA JEST STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS DYKTOWANIA, ODCZYTYWANIA NA GŁOS LICZB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMA to:

przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMA

KOMA to:

śpiączka, głębokie zaburzenie świadomości i przytomności, związane z rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia, objawiające się brakiem reakcji nawet na silne bodźce oraz uogólnionym bezruchem (na 4 lit.)KOMA to:

bardzo mały interwał pomiędzy podobnymi pod względem wysokosci dźwiękami (na 4 lit.)KOMA to:

aberracja komatyczna - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 4 lit.)KOMA to:

pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania (na 4 lit.)KOMA to:

KOMAT; wada wielu układów optycznych (na 4 lit.)KOMA to:

w elektronice: zniekształcenie przecinkowe (na 4 lit.)KOMA to:

śpiączka lub przecinek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZECINEK, JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH W KSZTAŁCIE KROPKI Z MAŁYM OGONKIEM; NAZWA TA JEST STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS DYKTOWANIA, ODCZYTYWANIA NA GŁOS LICZB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.650

ZAWŁOKI, NAPINACZ, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, SEMIGRAFIKA, PĘTLA, REGRESJA LODOWCA, PORZĄDNIŚ, KRUMMHORN, PRZEDSCENIE, MAZUREK, SPRAY, ZARZEWIE, BRATEK POLNY, KOMA, OWCA STEPOWA, KARCZMA, KOSZERADKA, LEJ POLARNY, BARCZATKA, OWAL CASSINIEGO, POPRZECZKA, BERGMANN, GMATWEK, WOLTA, STOPA PROCENTOWA, IPERYT, SKARBNICA, ZWALISTOŚĆ, MATRIXY, DYPTYK, POWAŻNOŚĆ, POSZKODOWANA, TRUD, MASKA, METODA D'HONDTA, MAKROPIERWIASTEK, GRAEFE, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, BACHATA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, DELEGACJA, LOTKA, PÓŁOKRĄG, MEMORANDUM, WIELOPŁETWCE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, LICZEBNIK, BĘBEN, ROZDZIELCZOŚĆ, DALI, BURRITO, CZASOWNIK FRAZALNY, EKONOMICZNOŚĆ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, WYSPA, SOCJOBIOLOGIA, REŻIM, APANAŻE, RELIGIA MOJŻESZOWA, IRONSIDES, STAL DAMASCEŃSKA, GARB, WŁAZ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, FREE JAZZ, PEPINIERA, EKSPERT, BALSAM, OSET SIWY, BENZOCHINON, DIPLODOK, PUSTA STRUNA, NIEBIOSA, STRZEMIĘ, PUPILEK, BARGIELSKI, ZALEŻNOŚĆ, PODGARDLANKA, REZEDA, INTERNUNCJUSZ, NIELOGICZNOŚĆ, TYSIĄCLIST, SORBENT, BUJAK, KWASOWOŚĆ, CZARCIE NASIENIE, KATASTROFALNOŚĆ, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, BULWA, HOKEJ, POKAZ, METODA SANGERA, MIERNIKOWIEC, PÓŁNOC, WOŁYNOW, MURARKA OGRODOWA, WARTOŚĆ, KARBURYZATOR, MIKROCHIRURGIA, LOKACJA, ŚWIATŁO DŁUGIE, CHIMEROKSZTAŁTNE, ROBOTY PRZYMUSOWE, KORYTO RZEKI, PODATEK KATASTRALNY, OBROŻA, ALMUKANTARAT, PROSIAKOWATE, OGÓREK, HAPTODUS, ZEGAR ŚCIENNY, RADOSNOŚĆ, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, KUGLARSTWO, CZARKA, KONDENSACJA, SPULCHNIACZ, WIETRZNOŚĆ, PRAWO PIĘŚCI, KORKOCIĄG, GETER, ROPUCHY NOSATE, KOLEKTYWIZM, LEASING OPERACYJNY, BLANKA, WEŁNIANKA, ŚMIESZKA, WIESZAK, ŻYWOŚĆ, EDAFOZAURY, ANALIZA LITERACKA, ŚLIMAK, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PŁYN RINGERA, PAPIER ŚCIERNY, HOMERYDA, GRATIS, NIEGUSTOWNOŚĆ, MONASTER, TURECCZYZNA, TUŃCZYK, BELETRYSTYKA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, ARESZT DOMOWY, DYSK, IMPERIUM GHISCARI, BAS, TWIERDZENIE ENGELA, DWUTLENEK, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY, TAKSIARA, WYJADACZ, TEORIA DESKRYPCJI, ŁAD, KOBIERZEC, POMOC, WARZĘCHA MAŁA, BULWY, TAPINOCEFAL, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, PRAKTYCZNOŚĆ, MLEKO, UKŁAD LOGICZNY, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, WAŁECZEK, FOTOTAPETA, KOZA, PASTA, WEJŚCIE, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, MONARCHIA DZIEDZICZNA, POLONIA, KAMIEŃ, DIETA ASPIRYNOWA, CIEKAWSKOŚĆ, DYPTYCH, RIVERA, ROGAL, WELON, DRZEWO PIECZĘCIOWE, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, KARBOANION, ZŁOTE RUNO, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ORYGINALNOŚĆ, OPRAWA, ALUMINIUM, TEKA, CHÓR, SPACER, RYBI OGON, STRUNOGŁOWE, WOOD, BBS, OPOKA, JAGIĆ, PARAPETÓWKA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, BRYGANTYNA, KAWAŁ, SREBRO PIORUNUJĄCE, UNISTOR, CYGAN, MANAT, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, WIZERUNEK, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, JEGGINSY, NIEBYWAŁOŚĆ, TERYLEN, WRZASKLIWOŚĆ, OLIMPIADA, FASOLA ZŁOTA, NAWÓJ, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, OLEJARZ, SZTYFT, BIAŁA MAGIA, EWANIELIA, NALEPKA, NACZYNIOWE, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, ŚWIST, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, PIERWSZY, LAPILLE, NACHALNOŚĆ, PERYKOPA, MAJĄTEK TRWAŁY, NEFROLEPIS WYSOKI, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SYK, ROZKOSZNIACZEK, MODEL, KURS, PRZYZWOITOŚĆ, ABRAZJA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, WIRTUOZERIA, KARNIOL, PIK, BEZGUŚCIE, DŻAGA, ZNAJDUCH, NADWYŻKA KONSUMENTA, PIZOID, POPIELICA, KATIUSZA, KREACJA PIENIĄDZA, DEDERON, MIKROSKOPIJNOŚĆ, GRUPA LIEGO, MILA ANGIELSKA, BREKCJA TEKTONICZNA, CHOROBA TAKAYASU, DIMERKAPROL, CENA DETALICZNA, KOMARZYCA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NICPOŃ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PANOPTICUM, JEDNOSTRONNOŚĆ, SELENEK, KAGUAN, RZYMSKI, NIELITOŚCIWOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, SUPRESJA, BEZAN ŻAGIEL, TRÓJKĄT, DŻUNGLA, CHWYTAK, ORDA, UWAŻNOŚĆ, ZAPRZĘG, KOZA, ZNACZENIE, ZBROJA KOLCZA, ZYSK INFLACYJNY, POMOC, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, PRZEZORNOŚĆ, MECH IRLANDZKI, AVIZO, PODWIECZÓR, BAKTERIA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, BŁYSK, KRZYŻ MALTAŃSKI, ŻOŁĘDNICA, TRAŁ, BRUDNA BOMBA, SAMOAKTUALIZACJA, THEBE, INSTAGRAMERKA, STRATEGIA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ?KADASTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.650 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZECINEK, JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH W KSZTAŁCIE KROPKI Z MAŁYM OGONKIEM; NAZWA TA JEST STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS DYKTOWANIA, ODCZYTYWANIA NA GŁOS LICZB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZECINEK, JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH W KSZTAŁCIE KROPKI Z MAŁYM OGONKIEM; NAZWA TA JEST STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS DYKTOWANIA, ODCZYTYWANIA NA GŁOS LICZB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMA przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMA
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb (na 4 lit.).

Oprócz PRZECINEK, JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH W KSZTAŁCIE KROPKI Z MAŁYM OGONKIEM; NAZWA TA JEST STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS DYKTOWANIA, ODCZYTYWANIA NA GŁOS LICZB sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZECINEK, JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH W KSZTAŁCIE KROPKI Z MAŁYM OGONKIEM; NAZWA TA JEST STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS DYKTOWANIA, ODCZYTYWANIA NA GŁOS LICZB. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x