RZADKA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, WYSTĘPUJĄCA CZĘŚCIEJ U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN (4:1); CHOROBA ZAZWYCZAJ ROZPOCZYNA SIĘ W 50-60 ROKU ŻYCIA, WYKWITY POJAWIAJĄ SIĘ FALOWO NA DŁONIACH I STOPACH - NAJCZĘŚCIEJ NA KCIUKU I PALCU PIĄTYM, PO STRONIE ZGINACZY PALCÓW, NA PIĘTACH I ŁUKU STOPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW to:

rzadka postać łuszczycy, występująca częściej u kobiet niż u mężczyzn (4:1); choroba zazwyczaj rozpoczyna się w 50-60 roku życia, wykwity pojawiają się falowo na dłoniach i stopach - najczęściej na kciuku i palcu piątym, po stronie zginaczy palców, na piętach i łuku stopy (na 31 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, WYSTĘPUJĄCA CZĘŚCIEJ U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN (4:1); CHOROBA ZAZWYCZAJ ROZPOCZYNA SIĘ W 50-60 ROKU ŻYCIA, WYKWITY POJAWIAJĄ SIĘ FALOWO NA DŁONIACH I STOPACH - NAJCZĘŚCIEJ NA KCIUKU I PALCU PIĄTYM, PO STRONIE ZGINACZY PALCÓW, NA PIĘTACH I ŁUKU STOPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.630

CASTING, KOTWICZNIKOWCE, KARTKA, APPALOOSA, PAKOWACZ, MEKSYKAŃSKA FALA, PONĘTA, NUDYSTA, WYMOWNOŚĆ, KOLORYSTA, GRZECHOT, PEŁNIA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KOLUMNA, MACZANKA, AWIATYKA, CHRYZMO, GRANDA, TRÓJNÓG, KWOTA BAZOWA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, SKRZYDŁO, KONTUR MELODYCZNY, MAXI SINGEL, MEDYCYNA SĄDOWA, ANOLIS WODNY, ORGANIZM MODELOWY, SAVE, DYSFONIA, WYKRĘCANIE, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NALEPA, BELLOTTO, ELFKA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, GLUKOMETR, SAPER, JAZGOT, FREDRO, KNAGA, KUMULACJA, JANUSZ, SKAŁA PLUTONICZNA, DRAG, DZIESIĄTY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, CENA SUBSKRYPCYJNA, NASIENNIK, FICTIO PERSONAE, ODEZWA, HISTORIA LITERATURY, SSAK, TĘTNICA SKRONIOWA, ZERWA KULISTA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, DELIKATES, KAWKA, WOLNY, DIAKON, BALOWICZ, PUSTA STRUNA, OSTATNIA POSŁUGA, TROPIK, JĘZYK PENDŻABSKI, CHIKUWA, POŻYTECZNOŚĆ, CERTACJA, WIDEŁKI, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, BIEDA, BUNT, FILEMON BIAŁOSZYI, DWUCUKIER, HERB, ROŻEK BASETOWY, JIVE, MODNIARZ, CHMURA NISKA, KARBIDÓWKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, AUDYTORIUM, JĘZYK POLSKI, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, TUBA, ORBITA, TRAFIENIE, SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE, TYNK, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, SESJA, ŻYŁKA, RÓŻOWIEC BIAŁY, GŁĘBINA, PALMA KRÓLEWSKA, JASKRA, WASAL, ŻYCIE KONSEKROWANE, PRYSZNIC, PODWOZIE, PRZYRODOZNAWCA, NARKOLEPSJA, ZEGAR WAHADŁOWY, BŁONA PODSTAWOWA, PARKINGOWY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, GRAFITYZACJA, ZGREDEK, CAMORRA, ALTERNARIOZA, ZASTRZYK, CANZONETTA, MONTAŻOWNIA, DOROŻKARSTWO, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, ODPYLNIA, PRZEPOWIADACZ, SZCZUDLARZ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, WAPNIARKA, LUPINOZA, PLAC MANEWROWY, BEGINKI, POKER ROZBIERANY, POMPA, EKSPATRIANT, USTONOGIE, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, RODZICIELKA, PROFESOR, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, DRWINA, ERGONOMIKA, NADZWYCZAJNOŚĆ, PUBLIKA, SZKŁO JENAJSKIE, OSOBODZIEŃ, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, WZNIESIENIE, VALLA, OPRAWKA, PREPPER, NIEPOKOJENIE SIĘ, TRABANT, BRANIE ROZWODU, INTERFEROMETR MICHELSONA, MEM, LIŚCIOZWÓJ, INSTYTUCJA, PRAWO KARNE, SELER, ŁAPCE, GEOTECHNIK, TOPOLOGIA SZYNOWA, NAWIS, ZAĆMA NABYTA, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, REAGINA, OWCA FRYZYJSKA, BAR, MOŁOTOW, BANIAK, PRZEWLEKŁOŚĆ, SEKRETARZYK, TŁUSZCZAK, METEOROLOGIA ROLNICZA, PRIORYTET, KOMENSALIZM, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, KALEKA UMYSŁOWY, ZATOKA, ŻÓŁW PROMIENISTY, BEZDEŃ, CEL, DWUSETKA, WYPITEK, FLAWONOID, ZABAWOWICZ, GNICIE, ELEKTROSTATYKA, MORSZCZYNA, ÓSMY CUD ŚWIATA, AGENT, PRAKTYKA, GARNCZEK, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, DELICJA, COCKTAIL, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, DZIKI ZACHÓD, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, WYRĘBISKO, EBNAR, CHUNCHUZ, KONKURENCJA, ORGANISTKA, ZEGAR WODNY, KERALCZYK, MANIERY, DACH ŁAMANY, KRZYŻYK, REALISTYCZNOŚĆ, JEDNOROCZNIAK, WIELOETATOWOŚĆ, GRAFA, NISKOŚĆ, GEODYNAMIKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ORZECHÓWKA, CERATOFILID, SKROMNOŚĆ, ŹREBAK, INWENTARZ ŻYWY, GŁADZAK, MIÓD PITNY, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, MEMBRANOFON, JĘZYK PRASEMICKI, JAZDA, CHOROBA HAGLUNDA, SZKOLARSTWO, LUSTRO, ŻUBR WĘGIERSKI, SZTAJEREK, BYT ABSOLUTNY, TREŚĆ, PRAWO FIZYKI, MOLOSY, SIŁA SPOKOJU, CZYSZCZALNIA, ALERGOLOGIA, ADRENALINA, TURANIE, SONDA, BUTONIERKA, DERMOKOSMETYKA, SIUSIAK, STRAŻ POŻARNA, CAMEMBERT, DISC JOCKEY, SYSTEM PREZYDENCKI, BADANIE PRZESIEWOWE, DAR, NEOGAULLIZM, LITOGRAFIA, OOLITYT, WIĘZIENIE, SZPARA POWIEKOWA, CHOROBA BINSWANGERA, TRZPIEŃ, XHOSA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, SZENG, SOK, URODA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SAMOSIA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SZCZEPIONKA WŁASNA, SEQUEL, ŚLISKOŚĆ, SITAR, ISTOTA ZBITA, ODROŚL, KESON, WĘGIERSKI, SWOJAK, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, RZEP, REMONT ŚREDNI, NACIĄG, SPRAWDZIAN, IZBA, WYCIĄGARKA, ZWIĘZŁOŚĆ, PIASKOWY DZIADEK, PAJĄK, POSTĘPOWANIE KARNE, INKA, POPISOWOŚĆ, MUZYKA, CHWALBA, MRÓWNIK, AMONAL, WILKOWNIA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, WSCHÓD, KWASOTA, TRAGICZNOŚĆ, PARMEZAN, MŁYNEK DO ODPADÓW, KLATKOWIEC, KOBIETA ŻYCIA, SENIOR, ?ŚMIERDZĄCE JAJO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, WYSTĘPUJĄCA CZĘŚCIEJ U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN (4:1); CHOROBA ZAZWYCZAJ ROZPOCZYNA SIĘ W 50-60 ROKU ŻYCIA, WYKWITY POJAWIAJĄ SIĘ FALOWO NA DŁONIACH I STOPACH - NAJCZĘŚCIEJ NA KCIUKU I PALCU PIĄTYM, PO STRONIE ZGINACZY PALCÓW, NA PIĘTACH I ŁUKU STOPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, WYSTĘPUJĄCA CZĘŚCIEJ U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN (4:1); CHOROBA ZAZWYCZAJ ROZPOCZYNA SIĘ W 50-60 ROKU ŻYCIA, WYKWITY POJAWIAJĄ SIĘ FALOWO NA DŁONIACH I STOPACH - NAJCZĘŚCIEJ NA KCIUKU I PALCU PIĄTYM, PO STRONIE ZGINACZY PALCÓW, NA PIĘTACH I ŁUKU STOPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW rzadka postać łuszczycy, występująca częściej u kobiet niż u mężczyzn (4:1); choroba zazwyczaj rozpoczyna się w 50-60 roku życia, wykwity pojawiają się falowo na dłoniach i stopach - najczęściej na kciuku i palcu piątym, po stronie zginaczy palców, na piętach i łuku stopy (na 31 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW
rzadka postać łuszczycy, występująca częściej u kobiet niż u mężczyzn (4:1); choroba zazwyczaj rozpoczyna się w 50-60 roku życia, wykwity pojawiają się falowo na dłoniach i stopach - najczęściej na kciuku i palcu piątym, po stronie zginaczy palców, na piętach i łuku stopy (na 31 lit.).

Oprócz RZADKA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, WYSTĘPUJĄCA CZĘŚCIEJ U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN (4:1); CHOROBA ZAZWYCZAJ ROZPOCZYNA SIĘ W 50-60 ROKU ŻYCIA, WYKWITY POJAWIAJĄ SIĘ FALOWO NA DŁONIACH I STOPACH - NAJCZĘŚCIEJ NA KCIUKU I PALCU PIĄTYM, PO STRONIE ZGINACZY PALCÓW, NA PIĘTACH I ŁUKU STOPY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RZADKA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, WYSTĘPUJĄCA CZĘŚCIEJ U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN (4:1); CHOROBA ZAZWYCZAJ ROZPOCZYNA SIĘ W 50-60 ROKU ŻYCIA, WYKWITY POJAWIAJĄ SIĘ FALOWO NA DŁONIACH I STOPACH - NAJCZĘŚCIEJ NA KCIUKU I PALCU PIĄTYM, PO STRONIE ZGINACZY PALCÓW, NA PIĘTACH I ŁUKU STOPY. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x