W TERMINOLOGII UNIJNEJ: MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO STOSUNKOWO WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA SWOIM CZŁONKOM DZIĘKI ZMNIEJSZANIU RÓŻNIC POMIĘDZY STANDARDAMI, UNIKANIU NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA to:

w terminologii unijnej: możliwość zapewnienia przez społeczeństwo stosunkowo wysokiej jakości życia swoim członkom dzięki zmniejszaniu różnic pomiędzy standardami, unikaniu nierówności społecznych oraz zwalczaniu wykluczenia społecznego i ubóstwa (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TERMINOLOGII UNIJNEJ: MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO STOSUNKOWO WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA SWOIM CZŁONKOM DZIĘKI ZMNIEJSZANIU RÓŻNIC POMIĘDZY STANDARDAMI, UNIKANIU NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.583

PRAWO ADMINISTRACYJNE, SAMOLOT MYŚLIWSKI, GRYS, MALERIZAUR, OSPA PRAWDZIWA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, HIPERDŹWIĘK, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, SAMBENITO, CHANEL, REZONATOR, CHAMÓWA, SSANIE, DOMINACJA ZUPEŁNA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, EFEKT WPIERANIA, DALMATYKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ROUBA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, WYWIAD, GUGIEL, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, ZLECENIE PŁATNICZE, ATEST, PIES PRZECIWPANCERNY, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ODRA, STEROWIEC SZKIELETOWY, STERNICZKA ZWYCZAJNA, WARSTWA JASNA, ŻYWOT, MLECZ, MYŚLIWIEC, ZŁÓBCOKI, FUTURE, IBIZA, ORDYNACJA PODATKOWA, GALIARDA, TRACKI, KASTYLIJSKI, KREOLKA, AQUAFABA, RÓG, SKAŁA ZBIORNIKOWA, WSPÓŁCZYNNIK, OSA ŚREDNIA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, CZŁON OKREŚLAJĄCY, DZIANINA, KOTURN, KROTNOŚĆ, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, KARIERA, PACHOŁ, AZYMUT ASTRONOMICZNY, PRODUKCJA PIERWOTNA, PROMIENIOWANIE PODCZERWONE, KOPERTA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, DIKDIK, STYLIZACJA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, WIEK DOROSŁY, BIONIKA, PACKA, PERMINWAR, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, KRZYŻYK, ZROSŁOGŁOWE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ASTROBIOLOGIA, TERBINAFINA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, OSADA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, KAUTOPIREIOFAGIA, TRIAL ROWEROWY, SEKULARYZACJA, MANATY, MAŁE MOCARSTWO, GANG, ŻYCIE OSOBISTE, OFICJUM, FRYKCJA, FATALIZM, POLITYKA SPOŁECZNA, BIOSFERA, SYSTEM POWIERNICZY, KONWENCJA LITERACKA, PARUZJA, KLON, MAPA ZASADNICZA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, CHOROBA RDZY, TANIE WINO, WIZJER, ANTYLOPA KROWIA, RYBA ŁAWICOWA, DRZEWIAK DORIA, SATRAPIA, WODEWIL, KUBIAK, FILOLOGIA NIEMIECKA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, ZRZUTKA, PRAWO KARNE PROCESOWE, ŚNIEŻYCA, POPIELICOWATE, PIENIĄDZ LOKALNY, LATA, NALEŚNIK GUNDEL, HETEROSPORIA, MAJSTER, SZCZELINA SKRZELOWA, JĘZYK SZTUCZNY, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, PASKOWNIK ZMIENNY, ZADZIERZGNIĘCIE, ZAPLECZE SOCJALNE, CERATOFILID, FASCIOLOPSIOZA, PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, POSPÓLSTWO, WSTAWA, PTASIA GRYPA, ASCETA, MÓZG MATRIOSZKA, CYKL PASYJNY, EPISJER, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZUBOŻANIE, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, RÓWNINA ZALEWOWA, PLEŚNIAK, SERPENTYNA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DRAPACZ, LIBERALIZM SOCJALNY, KARMIDŁO, MINÓG JAPOŃSKI, KALKULATOR NAWIGACYJNY, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TITAN, CZEK BANKIERSKI, ZIELENIEC, MIT, HIGHLAND, ZORZA PORANNA, IRTYSZ, PIASEK SANDROWY, MYSZ MAŁOOKA, PĄK, BISZKOPT, APANAŻE, PRZĘŚL, UNIA CELNA, BOA CZERWONOOGONOWY, SZEKSPIR, ZALICZENIE POCZTOWE, LITERA TEKSTOWA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, SZPETNOŚĆ, ROŚLINA SUCHOLUBNA, ZYGOTARIANIN, EKRAN, RÓŻNOWICIOWCE, RAJA POLARNA, HAFLINGER, BITMAPA, BOCZNIK, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, THUN, DESMAN PIRENEJSKI, WSPANIAŁOŚĆ, GÓRALSKI, PARADOKS RUSSELLA, EPOKA LODOWA, KAIN, SZKAPLERZ, RZUT PROSTOKĄTNY, PUSTELNIA, KRUKOWATE, GLOSA, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, CHORDOFON, SIDLISZ PIWNICZNY, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, GARYBALDCZYK, ZAJĄC TOLAJ, ARYTMOMETR, PATARIA MEDIOLAŃSKA, RODZINA PEŁNA, WIROPŁAT, ALGORYTM JAKOBIANOWY, KOZIOROŻEC, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, DUR OSUTKOWY, KASA POŻYCZKOWA, MYKWA, SONDA, SPEKULANT, KERATYNA, MAMUT JEFFERSONA, KĄDZIOŁEK, DIAGRAM KWIATOWY, WZIĄTEK, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, CZYTELNOŚĆ, ASCETKA, PŁYTA DVD, WORCZAKOWATE, NIESZPUŁKA JADALNA, SZARPANKA, PRZEPĘD, POLIMORFIZM, MONITORING PRZYRODNICZY, ORZEŁ POŁUDNIOWY, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, FEROMON, DRAKON, CHOMIKOWATE, SUPERNOWA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, CHODNICZEK, FLUITA, KORMORAN ETIOPSKI, OWEROL, ELASTOR, GENERACJA ROZPROSZONA, ZESPÓŁ LEŚNY, WIELKANOC, MICRA, ŁACZA, GRUPA NACISKU, SZAŁWIA, DWUPŁCIOWOŚĆ, MANUFAKTURA, CHOROBA KRABBEGO, LIGA, FURIOSO, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, KANEMEJERIA, MULINA, KRET, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, SZUWAR KŁOCIOWY, ABFARAD, MARUDA, AMFIUMY, URNA WYBORCZA, NOSACZ MENTAWAJSKI, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ALFABET SEMAFOROWY, WOSKOWATOŚĆ, ŚWIST KRTANIOWY, PRZESIĄK, PĘK PROSTYCH, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, POHULANKA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, LUSTRO, JĘZYK MIGOWY, IMMUNOSUPRESJA, KOŁO, ANTYMONARCHISTA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KACZKA NOROWA, DYSFAGIA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KOKCYDIOZA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, CIĘCIE POZIOMICOWE, NOSTRYFIKACJA, ROKIET, SUKMANA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, STONE, JODAN(VII) SODU, KACZKA DOMOWA, DOPEŁNIACZ, LAGUNA, ZAMORA, ZASTAW REJESTROWY, CYFRONIKA, WODOROTLENEK, SFERA DYSONA, WIRUSY DSRNA, PLANTACJA NASIENNA, PŁYWANKA, DELEGACJA, MEGAFON, GIGAFARAD, KARCZOWNIK, OBSŁUGA, ?KUSACZ KASZTANOWATY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TERMINOLOGII UNIJNEJ: MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO STOSUNKOWO WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA SWOIM CZŁONKOM DZIĘKI ZMNIEJSZANIU RÓŻNIC POMIĘDZY STANDARDAMI, UNIKANIU NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TERMINOLOGII UNIJNEJ: MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO STOSUNKOWO WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA SWOIM CZŁONKOM DZIĘKI ZMNIEJSZANIU RÓŻNIC POMIĘDZY STANDARDAMI, UNIKANIU NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA w terminologii unijnej: możliwość zapewnienia przez społeczeństwo stosunkowo wysokiej jakości życia swoim członkom dzięki zmniejszaniu różnic pomiędzy standardami, unikaniu nierówności społecznych oraz zwalczaniu wykluczenia społecznego i ubóstwa (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
w terminologii unijnej: możliwość zapewnienia przez społeczeństwo stosunkowo wysokiej jakości życia swoim członkom dzięki zmniejszaniu różnic pomiędzy standardami, unikaniu nierówności społecznych oraz zwalczaniu wykluczenia społecznego i ubóstwa (na 17 lit.).

Oprócz W TERMINOLOGII UNIJNEJ: MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO STOSUNKOWO WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA SWOIM CZŁONKOM DZIĘKI ZMNIEJSZANIU RÓŻNIC POMIĘDZY STANDARDAMI, UNIKANIU NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - W TERMINOLOGII UNIJNEJ: MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO STOSUNKOWO WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA SWOIM CZŁONKOM DZIĘKI ZMNIEJSZANIU RÓŻNIC POMIĘDZY STANDARDAMI, UNIKANIU NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x