TEORIA, KTÓRA OKREŚLA WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, LUB JAKIE NIE SĄ SPEŁNIANE W RÓŻNYCH METODACH PODEJMOWANIA DECYZJI ZBIOROWYCH; OKREŚLA OGÓLNE CECHY RÓŻNYCH METOD PODEJMOWANIA DECYZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO to:

teoria, która określa warunki jakie muszą być spełnione, lub jakie nie są spełniane w różnych metodach podejmowania decyzji zbiorowych; określa ogólne cechy różnych metod podejmowania decyzji (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEORIA, KTÓRA OKREŚLA WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, LUB JAKIE NIE SĄ SPEŁNIANE W RÓŻNYCH METODACH PODEJMOWANIA DECYZJI ZBIOROWYCH; OKREŚLA OGÓLNE CECHY RÓŻNYCH METOD PODEJMOWANIA DECYZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.020

RĘKA BOSKA, KANAŁOPATIA, ROBOTA GÓRNICZA, JEDNOLATEK, STWORZENIE, ŁASKUN, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, AGENCJA, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, MOA, KARL, ŚWIDEREK, LOT NURKOWY, METRESA, MANIFA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, DEPILACJA, CHOCHOŁEK, TEMAT FLEKSYJNY, OPASKA, SZEŚĆSETKA, NEGATYWIZM, BETA TESTER, PATRON, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KUBECZEK SMAKOWY, SKŁADANKA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PONCZ, OŚCIEŻNICA, TŁO, ŚRODEK, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, JUMPSALING, JĘZYK MARTWY, ABNEGAT, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, FORMA PRZESTRZENNA, DUCH OPIEKUŃCZY, TAKSON, SZATAN, BAZYLIKA KATEDRALNA, ELEMENT, NASIONNICE, CIUĆMA, SYTUACJA DECYZYJNA, RZUT, ORGAN, ANTYMONARCHISTA, SONAR, BROŃ GŁADKOLUFOWA, SKALA PODATKOWA, KASA, BURDA, WICIOWIEC, PASTWA, CZAPLA CZCZONA, MALUNEK, WARSZTAT, BATALIA, PLUJKA, OBRONICIEL, GRAMATYKA GENERATYWNA, WARIANCJA FENOTYPOWA, PRZEBIERANIEC, CHŁOSTA, GERMAŃSKOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, SZLAUCH, SPOT, WYŁUDZACZ, PAJACYK, DELEGACYJKA, NERW, ZWŁOKI, LINIA ZABUDOWY, STRES OKSYDACYJNY, TRYL, ANTYPARLAMENTARYZM, SZYNA, GERMAŃSKI, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, MŁOTOWNIA, DREN, PERFORMATYWNOŚĆ, ŚWIADECTWO, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PIDŻIN, DOGODZENIE SOBIE, RUTENIZACJA, NAJDUCH, PARANOJA PRAWDZIWA, TRAP, DOBRO FINALNE, POZIOM, CZAJKA, KORZEŃ, STOŁP, MANIFEST, DEKONTAMINACJA, OTWÓR, SAMOCHÓD OPANCERZONY, RĘKAWICA, ROLADA, DIABEŁEK, ZAPŁADNIACZ, AWIZO, ZNAK, RYGIEL, CIAŁO AMORFICZNE, RAK STAWOWY, WYRZUTNIA, METAL KOLOROWY, DOGRYWKA, SPÓJNIK WYNIKOWY, WEZYRAT, NAKŁADKA, MAKRO, ZAGRANICZNOŚĆ, TURECKI, ARSYNA, ŚREDNIOPŁAT, EKSPRES, BRATEK, NATURALNY SATELITA, LICENCJA POETYCKA, KARZEŁEK, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, MUSZLA, LIKTOR, MASAJ, SY, GRZEBIEŃ, STÓŁ, MEDIANTA, TOR PRZEWODOWY, INSPEKTOR SZKOLNY, WIRTUOZ, RATA KAPITAŁOWA, METR, OLIWA Z OLIWEK, KLERODENDRON, PIEKŁO, IKONA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, BEZBRZEŻE, ANTRYKOT, GĄBKA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, HYBRYDA, BOJAŹŃ BOŻA, KILOGRAM, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, SKITOURING, ROZKRUSZ, KANAŁ, DENUNCJACJA, ROZPAD, IN MEDIAS RES, PŁYWACZEK, NEPOTYSTA, SKAŁA WULKANICZNA, WĘZEŁ DROGOWY, PROBANTKA, ŚWIEŻAK, SPUSZCZENIE, GRZBIET FALI, GLORIA, ANNA, GIGANT, PANTOFELNIK, EMOTIKON, SÓL, GRA CASUAL, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, ARESZT, NIEZAWODNOŚĆ, PROBLEM, KIJANKA, ZGŁAD, DOWCIPNIŚ, REGUŁA SAVAGE'A, METYZACJA, NIEOSTROŚĆ, PIEROŻEK, INWOLUCJA, BRZEG, DOMOKRĄŻCA, ŚWIECA, GLOBUS, ACHEIROPOIETA, TEORIA ESTYMACJI, ZŁĄCZE P-N, NIKIELINA, ZALETY, TARYFA ULGOWA, SZKOŁA, SZARLOTKA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, OSMOZA, KARA GŁÓWNA, PACHOLĘ, DOKUMENTARZYSTKA, MARIMBA, OBERWANIE CHMURY, POMOC DROGOWA, NIHILIZM, KOLOKACJA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, STEMPEL, PRZEŁAWICENIE, ŁĄCZNIK, STARA MALUTKA, TANY, DŹWIGNIA FINANSOWA, NATUROPATIA, NAWÓJ, ROZWÓRKA, FILIGRAN, MAJĄTEK RUCHOMY, KUSKUS, NAUKI POMOCNICZE, CHIŃSKI, GAZ PRZEWODOWY, ENTUZJASTA, DYFUZJA CHEMICZNA, OBJAWIENIE PRYWATNE, TRANSMISJA, IMMUNOTERAPIA, IDIOSYNKRAZJA, OPARCIE, KURZA STOPKA, KONKURENCJA, SSAK, SMOK, ZAGROŻENIE, TŁUMACZ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, REAKCJA SPRAWCZA, SPORTSMENKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, RESPIRATOR, TRANSPORTOWIEC, CHOROBA PROMIENNA, BYDLAK, ŁOWCZYNI, KITAJ, JOŁOP, TOST FRANCUSKI, GLAZURA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, TRANZYSTOR, MITENKI, NIEKONKRETNOŚĆ, ZAKUTA PAŁA, SUBSTYTUCJA, GROŹBA KARALNA, OBRÓBKA, ASYSTENTKA, PIERWORÓDZTWO, SPIRYTUS, WITAMINA, SZTABSOFICER, CZARNA LISTA, KLUCZ OBCY, GUMA, KURTYNA, AKROBATYKA SPORTOWA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PRAWO WEWNĘTRZNE, STARTER, MOŁODYCA, POJAZD LATAJĄCY, MIKROMIERZ, DZIEDZIC, ŻÓŁTY PAS, RODZAJ, MINIATURKA, JUBILEUSZ, INTUICYJNOŚĆ, PRZENOŚNIK, OPIS, CHIMEROKSZTAŁTNE, JAWNOŚĆ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, RUSKI, METRYKA, KARABINIER, SYMETRIA FIGURY, MUSLIM, SPRZĄCZKA, WOLEC, KOOPERANT, PÓŁDZIEWICA, PITU-PITU, GRYMAŚNICA, EKRAN, ?SALWA BURTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEORIA, KTÓRA OKREŚLA WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, LUB JAKIE NIE SĄ SPEŁNIANE W RÓŻNYCH METODACH PODEJMOWANIA DECYZJI ZBIOROWYCH; OKREŚLA OGÓLNE CECHY RÓŻNYCH METOD PODEJMOWANIA DECYZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEORIA, KTÓRA OKREŚLA WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, LUB JAKIE NIE SĄ SPEŁNIANE W RÓŻNYCH METODACH PODEJMOWANIA DECYZJI ZBIOROWYCH; OKREŚLA OGÓLNE CECHY RÓŻNYCH METOD PODEJMOWANIA DECYZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO teoria, która określa warunki jakie muszą być spełnione, lub jakie nie są spełniane w różnych metodach podejmowania decyzji zbiorowych; określa ogólne cechy różnych metod podejmowania decyzji (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO
teoria, która określa warunki jakie muszą być spełnione, lub jakie nie są spełniane w różnych metodach podejmowania decyzji zbiorowych; określa ogólne cechy różnych metod podejmowania decyzji (na 23 lit.).

Oprócz TEORIA, KTÓRA OKREŚLA WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, LUB JAKIE NIE SĄ SPEŁNIANE W RÓŻNYCH METODACH PODEJMOWANIA DECYZJI ZBIOROWYCH; OKREŚLA OGÓLNE CECHY RÓŻNYCH METOD PODEJMOWANIA DECYZJI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TEORIA, KTÓRA OKREŚLA WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, LUB JAKIE NIE SĄ SPEŁNIANE W RÓŻNYCH METODACH PODEJMOWANIA DECYZJI ZBIOROWYCH; OKREŚLA OGÓLNE CECHY RÓŻNYCH METOD PODEJMOWANIA DECYZJI. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast