RODZAJ EMISJI ELEKTRONÓW ZWANYCH WTÓRNYMI Z POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO, POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NA TO CIAŁO WIĄZKI ELEKTRONÓW (BĄDŹ JONÓW LUB INNYCH CZĄSTEK) O DOSTATECZNIE DUŻEJ ENERGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMISJA WTÓRNA to:

rodzaj emisji elektronów zwanych wtórnymi z powierzchni ciała stałego, pod wpływem działania na to ciało wiązki elektronów (bądź jonów lub innych cząstek) o dostatecznie dużej energii (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ EMISJI ELEKTRONÓW ZWANYCH WTÓRNYMI Z POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO, POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NA TO CIAŁO WIĄZKI ELEKTRONÓW (BĄDŹ JONÓW LUB INNYCH CZĄSTEK) O DOSTATECZNIE DUŻEJ ENERGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.042

FOTORECEPTOR, BENEFICJUM, OSTENTACYJNOŚĆ, WATÓWKA, STOPA NARZUTU, DAWCA, WYPRAWKA, OCHRA, PILOT, GALASÓWKA, PRZEKRÓJ, REDAKTOR TECHNICZNY, MOCZARA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PRZYCIĄGARKA, RADIOLOGIA, PORTUGALSKI, LIST KREDYTOWY, WYDERKAF, ZAPARCIE, ZWARA, WITEKS CZCZONY, AOJDA, TRUCIZNA, KARMNIK, OSCYLOSKOP, HAWELOK, TUSZKA, NARTA, PROTEKCJONIZM, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, NEWIRAPINA, WYCHODZTWO, TABOR, BIUSTONOSZ, STARA MALUTKA, SEKS, ALMAWIWA, ŁOŻNIK, SINGIEL, OBRÓBKA, BIEDRZENIEC, RYPS, TAMARYNY, RANA WYLOTOWA, RYBAŁT, KWATERA GŁÓWNA, DEKADA, AUGUR, ANASAZIZAUR, ARAUKARIA, APATIA, MAŁŻEŃSTWO, PORZĄDEK PUBLICZNY, KULCZYBA, POZŁOTNICTWO, GNIAZDO, OBSŁUGIWANIE, CUKROWIEC, ALGORYTM ITERACYJNY, EKSPONENT, ALTERNATYWA, JINLONG, JEŻ USZATY, KRAWAT, AWIONETKA, BOSTON, ORGIA, BICZYKOODWŁOKOWCE, POMIDOR DRZEWIASTY, RODODENDRON, ULTRAMIKROSKOP, CZWORONÓG, WARSTWA GRANICZNA, DOŁEK, EKSTREMOFIL, BODZIEC, KOSÓWKA, NAWAŁNICA, RESET, POLIMER FLUOROWY, GORĄCZKA ZŁOTA, MADONNA, BUŁKA PARYSKA, KONSOLA, PAŁKA WODNA, WIATR GWIAZDOWY, KNEL, SZALANDA, ZBIORNIK MAGMOWY, SUROWICA, ANATOMIA, SERCÓWKA, KOLUMNA, PILOKARPUS, KRYSZTAŁEK, BUTLA, SPOT, WICEDZIEKAN, PLAN MOBILIZACYJNY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ŚWIĘTO, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, STANOWISKO, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, TOCJA, SYGNAŁÓWKA, POETA, CEDUŁA, OKOWITA, GLACE, POWIASTKA FILOZOFICZNA, DEZASEMBLER, WACHLAREK, TRUSIA, PARYTET, ANTRYKOT, BĄK, MAHOŃ, BRZMIK, WĄŻ, PROLAMINA, KWACZ, KAWA, SET, KRYTYCZNOŚĆ, PŁYN ETYLOWY, FILTR CZEBYSZEWA, FAŁDOPŁETWE, KOZAK, CZYŚCIOSZKA, POKAL, SZEFERDIA, AUSTRALODOK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, OPOZYCJA, ZASTRZALIN, FIGURA RETORYCZNA, MIKROORGANIZM, GRASER, SKARB PAŃSTWA, SKOK W BOK, SMOCZEK, BOMBER, PÓŁKOLONIE, MIESZANIEC, LEWIZUCH, HIN, KONTROLA, SĘKACZ, GALARETA WHARTONA, GŁODEK, SZTAJER, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, MOTORYKA DUŻA, EKOGROSZEK, SZACHOWNICA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PĘTO, WYGIBAS, URCEUS, MARUDA, SUPERNOWA, WCIOS, POSTAĆ, PIENIĄŻEK, KALAMBUR, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KAKAO, ASYNCHRONIZM, IDIOFON, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, PRODUKCJA PIERWOTNA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, PYSZOTA, KOMIK, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, KUR, PHISHING, PAŃSZCZYZNA, BAZA, SOK, WNĘTROSTWO, KOLEJKA METRA, DEKRETACJA, GEOFIT CEBULOWY, OMAM, LINIA LOTNICZA, MARKETING INWAZYJNY, CHAOS, ARNOTA, OPASANIE, KARTAN, WAPORYZACJA, PIĘTRO, WINEGRET, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KRÓLOWA NAUK, GŁÓWKA, BAKTERIA, KOŁOWROTEK, STONOGA MUROWA, LEIOPELMA, TERMA, WSCHÓD, EPOKA, COWAN, GROŹBA, WAGA, PLUSKWIAKI, KOCZOWNICZKA, AUTOTEMATYZM, ŻERTWA, OSTROGA REGULACYJNA, ŚLIWA, ODMIEŃCOWATE, BOROWCE, ELEKTROLIT, NASTROSZEK, ŁUSZCZAK, SASZETKA, CACHAÇA, NARTA, USTRÓJ, BRUZDA, KATODA, RUCH, PARKA, POWIERNICTWO, SERENADA, RZODKIEW, ARABESKA, RACJONALIZM, SZUM, GENDER, CYNADRY, DZIESIĘCINA, INTERNACJONAŁ, STAJE, RAKIETA, OWAD, PLEŚŃ, PRZYPŁYW, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, BARWY, SMERF, FILTRACJA, WYPRYSK KONTAKTOWY, OBIEKT LINIOWY, KONFORMER, SKARANIE BOSKIE, WYŚCIG, CURRY, AGREST CHIŃSKI, OLFAKTOMETRIA, ŻYDOWSKOŚĆ, NISZA, GEODYNAMIKA, AKCEPTACJA, SZASTAZAUR, KSIĘŻULEK, WENTYL, AEROFINISZER, LICZKO, NACISK, PRZEPRÓCHA, OFIARA, PAS, FARBKA, ZLEW, WYLICZANKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, WIESZAK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, DYREKTOR KREATYWNY, TUSZKA, TOWOT, ODRA, TEHUELCZEZAUR, TIURMA, MATRYCA STRUKTURALNA, LABOLATORIUM, KANTON, BARWICZKA, BABULA, TŁUK PIĘŚCIOWY, ALBUMIK, MACZUGOWIEC, WSPÓLNICTWO, DZIAŁANIE, ANETA, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, ASDIC, FILM INTERAKTYWNY, OPĘTANIE, SYFON, WYCHÓD, SŁODKOŚĆ, ?LODRANIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.042 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ EMISJI ELEKTRONÓW ZWANYCH WTÓRNYMI Z POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO, POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NA TO CIAŁO WIĄZKI ELEKTRONÓW (BĄDŹ JONÓW LUB INNYCH CZĄSTEK) O DOSTATECZNIE DUŻEJ ENERGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ EMISJI ELEKTRONÓW ZWANYCH WTÓRNYMI Z POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO, POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NA TO CIAŁO WIĄZKI ELEKTRONÓW (BĄDŹ JONÓW LUB INNYCH CZĄSTEK) O DOSTATECZNIE DUŻEJ ENERGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMISJA WTÓRNA rodzaj emisji elektronów zwanych wtórnymi z powierzchni ciała stałego, pod wpływem działania na to ciało wiązki elektronów (bądź jonów lub innych cząstek) o dostatecznie dużej energii (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMISJA WTÓRNA
rodzaj emisji elektronów zwanych wtórnymi z powierzchni ciała stałego, pod wpływem działania na to ciało wiązki elektronów (bądź jonów lub innych cząstek) o dostatecznie dużej energii (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ EMISJI ELEKTRONÓW ZWANYCH WTÓRNYMI Z POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO, POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NA TO CIAŁO WIĄZKI ELEKTRONÓW (BĄDŹ JONÓW LUB INNYCH CZĄSTEK) O DOSTATECZNIE DUŻEJ ENERGII sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ EMISJI ELEKTRONÓW ZWANYCH WTÓRNYMI Z POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO, POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NA TO CIAŁO WIĄZKI ELEKTRONÓW (BĄDŹ JONÓW LUB INNYCH CZĄSTEK) O DOSTATECZNIE DUŻEJ ENERGII. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x