DROGA Z JEZDNIĄ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BETONOWEJ, KOSTKOWEJ, KLINKIEROWEJ LUB BRUKOWCOWEJ ORAZ Z PŁYT BETONOWYCH LUB KAMIENNO-BETONOWYCH, JEŻELI DŁUGOŚĆ NAWIERZCHNI PRZEKRACZA 20 M - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA TWARDA to:

droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROGA Z JEZDNIĄ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BETONOWEJ, KOSTKOWEJ, KLINKIEROWEJ LUB BRUKOWCOWEJ ORAZ Z PŁYT BETONOWYCH LUB KAMIENNO-BETONOWYCH, JEŻELI DŁUGOŚĆ NAWIERZCHNI PRZEKRACZA 20 M". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.182

ZAGOŃCZYK, SZKUTNICTWO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MAŁPI GAJ, LUTNIA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, POLIMORFIZM, WIATR, PIEKŁO, PANNA, SIEKANKA, KLESZCZE MIĘKKIE, ZWAŁ, SITO, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, GLOBUS, NIEWYDOLNOŚĆ, BOGOMILIZM, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, KWAS, DRAPIEŻNIK, WYMÓG, POHULANKA, TARTYNKA, AKALKULIA, AKSAMIT, STACJA POMP, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, RIKSZA, CYNADRY, DOKTOREK, NATYWIZM, OGNIE, CIĄGNIK SIODŁOWY, WICEKAPELMISTRZ, CYGAN, LĘK, MILTON ERICKSON, FANTAZJA, UDERZENIE, INDEKS, MAKROKIERUNEK, OTWARTOŚĆ, DELOKALIZACJA, KURZAWKA, CZĄSTECZKA, INTERGLACJAŁ, WOMBAT, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, OPÓR DROGOWY, TRAŁ, TUBA, KASZA GRYCZANA, ZAPACH, FAKOMATOZA, UMOWA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, BAJOS, TRYGONOMETRIA, ŁATA, BAZA, REPOZYCJA, ALT, PUNKT, OBLĘŻENIE, NIERUCHAWOŚĆ, CIĘGNO NAPĘDOWE, WSPOMAGACZ, WYSEPKA, PRZYSTOSOWANIE, STOLIK, LATRY, TAJNE KOMPLETY, STRYJOSTWO, REFORMATOR, ADIANTUM DELIKATNE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, JAN, RZEZAK, TRZMIEL, JEDNOSTKA METRYCZNA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, SILNIK NAPĘDOWY, ŚWIATŁO POSTOJOWE, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, BĘBEN, KRUPNIK, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, KANGUR RUDY, NAGŁAD, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, ANTENA YAGI, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, DRÓŻKA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, MOSTEK KAPITAŃSKI, ODCIĄG, GEOLOGIA, WELON, IMAGE, RÓG, ĆWICZENIE, SIEĆ KRYSTALICZNA, LIPOLIZA, STYL MOTYLKOWY, CYTADELA, TUNIKA, NIESPIESZNOŚĆ, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, POPIELNIK, PÓŁPROFIL, GOŁĄBECZEK, POLIPTYK, JEŻOWCE, WIZA WYJAZDOWA, MODA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, GRANAT, SMAK, DROGA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, KARP KRÓLEWSKI, ARSENAŁ, LEJEK, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, MYSZ ZAROŚLOWA, KWASICA, TATAR, SŁUGA BOŻA, UMOWA WIĄZANA, WŁAŚCIWOŚĆ, SZALOWANIE, OBRUS, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, DEFICYT, SKRZYNKA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, MELODRAMAT, SMAK, EPOKA, PRZYRODA, SYGNAŁ CIĄGŁY, KRAŃCÓWKA, ECCHI, OPODATKOWANIE, WIĘZADŁO, FORMACJA SKALNA, MAK NISKOMORFINOWY, BENTLEY, GAZ, DOSTĘP, AEROGRAFIA, SZAMANKO, GAD, REKWIZYCJA, MASZYNA TŁOKOWA, BRUDAS, KARAWAN POGRZEBOWY, SKAFOGNATY, JABŁKO, SUCHORYT, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, KRZYŻAKOWATE, BOTY, FITONCYD, ŁACINNICZKA, TOP, TAMARILLO, BIOGEN, CZARCIK, TRANSPORTOWIEC, RZUT, ESCALIVADA, OBIEKT, SZABROWNIK, ILUWIUM, POLE BITOWE, KOŁNIERZ, LIMETA, SIEDLISKO, ENTEROKOK, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, AZERBEJDŻAŃSKI, SONDA, WOLT, INNA PARA KALOSZY, WARIATKA, AMBASADOR, POKŁAD, PALACZ, OBRÓBKA, RODZAJ, BULLETIN BOARD SYSTEM, AUREOLA, ANTOLOGIA, PREZENTER, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, GOTYK, KONURBACJA, ROZKŁAD, SĄD, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, WANNANOZAUR, LEK PRZECIWBÓLOWY, GRECKI, TABLICA STEROWNICZA, STREPTOKOK, ŁATKA, SATELITA, WIDEOMANIAK, INKAS, ELEKTRODA SZKLANA, KREDYT HANDLOWY, MINER, WARTOWNIK, GLORIA, CHAŁTURA, FUTURE, OŚCIEŻE, FRYZ, WIDMO OPTYCZNE, WEJŚCIE, OLGA, ŁOŻE, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, STAUROPIGIA, SZUBIENICA, CHOMIK SYRYJSKI, CUDZOŁOŻNICA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, PIERWSZA POMOC, FUNKCJA MIERZALNA, LATANIE PRECYZYJNE, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, OBRÓT SPECJALNY, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, KREDYT INWESTYCYJNY, KABLOOPERATOR, TOUROPERATOR, KREDYT KUPIECKI, DZBANEK, BISEKS, JELARANG, DRAM, DŻEREŃ, CERATA, DYSKALKULIA, PLECHA, ULOTKA, FAŁD, OLEJEK HASZYSZOWY, DECEPCJA, PŁYTA PILŚNIOWA, PUCHAR, KLAUZURA, KITAJKA, BEZIDEOWOŚĆ, KÓŁECZKO, UTYLITARYZM, WIELOKROTNOŚĆ, SZTUKA, BARWA, HEMOROID, DERYWAT, BALOT, PĘTO, BAR, PŁUCZKA, IRYGATOR, STARA MALUTKA, UKŁAD FIZYCZNY, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, RAJA POLARNA, KOSZT INWESTYCYJNY, EKSPLANTAT, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, KONTYNGENT CELNY, WIELKOŚĆ SKALARNA, KOMPLIKACJA, NADRUK, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, FILC, WIELKOUCH KRÓLICZY, SEJSMOGRAF, RUMIEŃ LOMBARDZKI, OTWÓR WYLOTOWY, PRZYWÓZKA, ULGA REMONTOWA, BYK, MEMBRANA, PIK, KOMPATYBILNOŚĆ, WYDRA, SOLANKA, KAKEMONO, OSIEMNASTY, ŻONISKO, ZMIANA WSTECZNA, ?TURECKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROGA Z JEZDNIĄ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BETONOWEJ, KOSTKOWEJ, KLINKIEROWEJ LUB BRUKOWCOWEJ ORAZ Z PŁYT BETONOWYCH LUB KAMIENNO-BETONOWYCH, JEŻELI DŁUGOŚĆ NAWIERZCHNI PRZEKRACZA 20 M się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROGA Z JEZDNIĄ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BETONOWEJ, KOSTKOWEJ, KLINKIEROWEJ LUB BRUKOWCOWEJ ORAZ Z PŁYT BETONOWYCH LUB KAMIENNO-BETONOWYCH, JEŻELI DŁUGOŚĆ NAWIERZCHNI PRZEKRACZA 20 M
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA TWARDA droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA TWARDA
droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m (na 11 lit.).

Oprócz DROGA Z JEZDNIĄ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BETONOWEJ, KOSTKOWEJ, KLINKIEROWEJ LUB BRUKOWCOWEJ ORAZ Z PŁYT BETONOWYCH LUB KAMIENNO-BETONOWYCH, JEŻELI DŁUGOŚĆ NAWIERZCHNI PRZEKRACZA 20 M sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - DROGA Z JEZDNIĄ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BETONOWEJ, KOSTKOWEJ, KLINKIEROWEJ LUB BRUKOWCOWEJ ORAZ Z PŁYT BETONOWYCH LUB KAMIENNO-BETONOWYCH, JEŻELI DŁUGOŚĆ NAWIERZCHNI PRZEKRACZA 20 M. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x