ZAKONSERWOWANY ORGANIZM (CZASEM GRUPA ORGANIZMÓW, NP. PRÓBKA CIECZY ZAWIERAJĄCA KOLONIĘ BAKTERII) LUB JEGO WYCINEK, CZĘSTO SPECJALNIE PRZYGOTOWANY DO PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI LUB BADAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREPARAT to:

zakonserwowany organizm (czasem grupa organizmów, np. próbka cieczy zawierająca kolonię bakterii) lub jego wycinek, często specjalnie przygotowany do przeprowadzenia obserwacji lub badań (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREPARAT

PREPARAT to:

substancja chemiczna używana w określonym celu (na 8 lit.)PREPARAT to:

badany pod mikroskopem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKONSERWOWANY ORGANIZM (CZASEM GRUPA ORGANIZMÓW, NP. PRÓBKA CIECZY ZAWIERAJĄCA KOLONIĘ BAKTERII) LUB JEGO WYCINEK, CZĘSTO SPECJALNIE PRZYGOTOWANY DO PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI LUB BADAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.978

JĄDRO, BOŻA RĘKA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TONAŻ, BRODZIK, STRZAŁ, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, ZATRUDNIENIE, RYNKA, BYTOWNIT, HETEROCHROMOSOM, WAPORYZACJA, PROBIOTYK, GAUGUIN, CZASZA LODOWA, OBRAMIENIE, BLOCZEK, REWOKACJA, TAKSON MONOTYPOWY, KLONOWANIE, AUTOMAT LOSOWY, POMYŁKA FREUDOWSKA, KATAPULTOWANIE, POTENCJAŁ ZETA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, SKÓRZAK, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PIEZOELEKTRYK, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, KUMAK WIELKI, ZATOROWOŚĆ, WYPALANKA, IMPAST, SIEROCTWO SPOŁECZNE, TACZKA, UŻYTEK, BASEN, ŻEBRO, WOLE OKO, TRINIA, PRZEWŁOKA, JAD TRUPI, TRAIL, KOT DOMOWY, SIŁA AERODYNAMICZNA, ASYSTENTKA, OSAD DELUWIALNY, FOLIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, FLET PROSTY, HAPTOBENTOS, FLAKONIK, GRAFOLOGIA, JONIZACJA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, NAGOLENNIK, NIALA, KUTYKULA, KRUPA, ALIANT ZACHODNI, WYŁAWIACZ, ICHTAMMOL, BAZYLISZEK, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, KOSTUR, UNIA REALNA, CHOROBA WRODZONA, KSIĄŻECZKA, GRA HAZARDOWA, ODPRAWA CZASOWA, KONWERTOR, ZBROJA PEŁNA, NEWIRAPINA, TOR, PIERÓG KARELSKI, MYSZ, OSŁONA, ROŚLINA LECZNICZA, PŁAZY BEZNOGIE, CIAŁO SUBTELNE, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, NIEKROPIEŃ, JAŁOWIEC POSPOLITY, LAS, EUGLENINY, NUTA, MUSZTARDA, LAMPAS, BUDOWLA OBRONNA, CYSTERNA, CIEK, CZOŁO, ANATOMIA ROZWOJOWA, PRACA INTERWENCYJNA, REFLEKS, LIŚCIEC, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, LINIA MONTAŻOWA, ETYKIETKA, TOST FRANCUSKI, KLASYFIKACJA ABC, CEL, PLEBISCYT TERYTORIALNY, UMIEJĘTNOŚĆ, POPRZECZKA, PIENISTOŚĆ, MATOŁEK, SZTURMÓWKA, DRAMATYZM, DANE BIOMETRYCZNE, BILLBOARD, PIERWSZOŚĆ, PISECZNICZKA, FILIGRAN, RACJONALIZM, POCHODNA FORMALNA, KOMPLIKACJA, STANICA WODNA, STRATEGIA, PRZEDWIECZNY, KABOTAŻ, BRAZYLIJSKOŚĆ, WŁASNOŚĆ, WIESZAK, ANGLOFOBIA, CIOTCZYSKO, BERGMAN, SIAD, KRAN, KAKAO, PATYCZAK, PIEŚŃ, REJESTR, DRAJREP, STOLIK, ROŚLINA PASTEWNA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ZARZUT, SZAŁAŚNICTWO, OBLICÓWKA, ŚLEPY NABÓJ, SZCZI, BYLICA, KOSMETYK KOLOROWY, BRAMKA, ETOLA, REKONSTRUKTOR, WAŁ, PERYPATETYKA, OBROŻA, BĄBEL, GOTOWIEC, MIASTO, ZAGĘSZCZACZ, FRANCA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, OPINIOTWÓRCA, EKRAN, POCZCIWINA, CASSINI, GAJ, WIATROWNICA, HISZPAŃSKI, SŁUŻBA DYŻURNA, GŁUPEK, OTWÓR, DYMKA, FUNKCJA ZDANIOWA, OCIOS, JASTRYCH, KOREK, OPONA PNEUMATYCZNA, TARTYNKA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, APRETUROWANIE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, NOSÓWKA, KAWA, OPŁATA CZYNSZOWA, SŁOMA TARGANA, RZĄD, RÓŻOWE KOŁNIERZYKI, KOZŁOWANIE, ROPOMACICZE, CZERWIENIDŁO, KONCENTRACJA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KIERUNKOWSKAZ, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, TARCZA, KORPUS, OLFAKTOMETRIA, FORMACJA, ROM, LEUKOCYT, KUMOTERSTWO, GRZANKI, KAWLATA, ROŚLINA OLEJKODAJNA, GRAFIKA, OBLĘŻENIE, KAPUSTA KWASZONA, SZLAFROK, CERKIEW, ORSELKA, TYTUŁ NAUKOWY, PASIERB, SYSTEM ZARZĄDZANIA, SMUŻ, ZRĄB TEKTONICZNY, FAKT, MORENA, STÓŁ, LEJTNANT, PAZUR, WŁOSKI, WYPADEK JĄDROWY, KAMICA NERKOWA, RELIKT, WILKOM, KORKOWIEC, ZAMKNIĘCIE CELNE, PRZYWŁASZCZENIE, TORNADO, STARZĘŚLA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, REDA, PRAWA OSOBISTE, ATTYKA, MIKSER, CIRROSTRATUS, ODZIERCA, LEŃ, UDERZENIE, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, TEST PSYCHOLOGICZNY, SZANTA, PLECHA, KOMENTARZYK, SULFOBITUMINIAN AMONOWY, GENERATOR FUNKCJI, BALSAM, ARCHIKONFRATERNIA, KOZAK, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, TECHNICZNY NOKAUT, NUMER TAKTYCZNY, SETKA, PSAMMOFITY, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, TRANSWESTYTA, FILM AUTORSKI, CZŁON NADRZĘDNY, PASTWA, CAMERATA, PRZEKĄSKA, NAPĘD HYDRAULICZNY, LISTWA, KUC ISLANDZKI, SOWIECKOŚĆ, PORT, WŁÓKNO, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, LEJ DEPRESYJNY, BIEGANINA, LIPA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, MARGINESOWOŚĆ, ZAKON ŚWIECKI, SEKCJA DĘTA DREWNIANA, DROBNICOWIEC, GRYBOSZ, GNUŚNOŚĆ, CHEMIA POWIERZCHNI, SYGNAŁ, KIESZEŃ, TYTUŁ PRASOWY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KINKAN, LINIA, IMPEDIMENTA, ZNIECZULENIE, DYKTATURA, TOPENANT, HENRYK IV, SZCZELINA BRZEŻNA, ŁUK ELEKTRYCZNY, AUTOMAT, ŁASKUN, AKRECJA, KAFEL, DNO KWIATOWE, UDAR, OFICERKI, ?OSIOŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKONSERWOWANY ORGANIZM (CZASEM GRUPA ORGANIZMÓW, NP. PRÓBKA CIECZY ZAWIERAJĄCA KOLONIĘ BAKTERII) LUB JEGO WYCINEK, CZĘSTO SPECJALNIE PRZYGOTOWANY DO PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI LUB BADAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKONSERWOWANY ORGANIZM (CZASEM GRUPA ORGANIZMÓW, NP. PRÓBKA CIECZY ZAWIERAJĄCA KOLONIĘ BAKTERII) LUB JEGO WYCINEK, CZĘSTO SPECJALNIE PRZYGOTOWANY DO PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI LUB BADAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREPARAT zakonserwowany organizm (czasem grupa organizmów, np. próbka cieczy zawierająca kolonię bakterii) lub jego wycinek, często specjalnie przygotowany do przeprowadzenia obserwacji lub badań (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREPARAT
zakonserwowany organizm (czasem grupa organizmów, np. próbka cieczy zawierająca kolonię bakterii) lub jego wycinek, często specjalnie przygotowany do przeprowadzenia obserwacji lub badań (na 8 lit.).

Oprócz ZAKONSERWOWANY ORGANIZM (CZASEM GRUPA ORGANIZMÓW, NP. PRÓBKA CIECZY ZAWIERAJĄCA KOLONIĘ BAKTERII) LUB JEGO WYCINEK, CZĘSTO SPECJALNIE PRZYGOTOWANY DO PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI LUB BADAŃ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZAKONSERWOWANY ORGANIZM (CZASEM GRUPA ORGANIZMÓW, NP. PRÓBKA CIECZY ZAWIERAJĄCA KOLONIĘ BAKTERII) LUB JEGO WYCINEK, CZĘSTO SPECJALNIE PRZYGOTOWANY DO PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI LUB BADAŃ. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x