Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEDSTAWICIELSTWO JEDNEGO KRAJU W INNYM; MOŻE BYĆ STAŁA (NP. AMBASADA) LUB CZASOWA, POWOŁANA DO JAKIEGOŚ KONKRETNEGO DZIAŁANIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISJA DYPLOMATYCZNA to:

przedstawicielstwo jednego kraju w innym; może być stała (np. ambasada) lub czasowa, powołana do jakiegoś konkretnego działania (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIELSTWO JEDNEGO KRAJU W INNYM; MOŻE BYĆ STAŁA (NP. AMBASADA) LUB CZASOWA, POWOŁANA DO JAKIEGOŚ KONKRETNEGO DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.928

LICENCJA, NASTAWA, RAKI, MIESZARKA, ŚCIANA, MIĘTÓWKA, KOLIMATOR, BUSTER, POZIOMNICA, BIELMO, JAJECZNICA, PRODUKTYWNOŚĆ, BERLACZ, RYBA UKWIAŁOWA, HRABINA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KOD GENETYCZNY, RELIKWIE, SZATANISTA, CIĘŻKIE DZIAŁA, DOBRO PRAWNE, DEPTAK, PRZYCZÓŁEK, RAK, BLOKADA EKONOMICZNA, EGRETA, MOC, SŁUPICA, ATŁAS, CYGAN, NOTOWANIA, PANGSZURA INDYJSKA, GMINA KATASTRALNA, FILTR, PRZEMIENNIK AMATORSKI, ORBITA POLARNA, BRUDAS, BIAŁA NĘDZA, ŻART, CHUJÓWKA, WINA UMYŚLNA, RUCH, BŁOTNIAK, SEKSIZM, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ANASTYLOZA, METFORMINA, KUREK, ŁYCHA, HAFT, AUDIOBUS, FILM KATASTROFICZNY, OBMUROWANIE, ZAKRYWKA, KONSUMENT, TENDENCJA, MOST PONTONOWY, ORGANDYNA, CYTACIK, SEKSUOLOGIA, POMOC DROGOWA, METROPOLIZACJA, OGIEŃ, BRAMSEL, DANE TELEADRESOWE, PASTA, OGNISKO, OTWÓR, KPINA, DZIEWCZYNIĄTKO, ZABURZENIE NASTROJU, NARTA WODNA, AKUMULATOREK, BBS, MARATON, NIEPORĘCZNOŚĆ, GODZINA, DYSZKANCIK, GODZINA PRAWDY, UKŁAD WIELOKROTNY, LATARNIOWIEC, NUKLEOZYD, PRZEMYTNICTWO, SUCHORYT, ESKORTA, MODERNA, TERAKOTA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, DEZABIL, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, STACJA, DELEGAT, ODCHYŁ, DZIESIĄTY, RELIKWIA, CIELICZKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ALEUCKI, HIPERTONIA, RODAK, IDEACJA, SEK, KAJMAK, PANTOGRAF, ŚWIT ASTRONOMICZNY, POLETKO DOŚWIADCZALNE, HOMOSEKSUALIZM, PRZECHOWANIE, SPŁONKA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ROZGRZEWACZ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ŁADOWANIE, LAJKRA, WITAMINKA, JEDEN, TYPOLOGIZACJA, KAPTUR, ZŁOTODESZCZ, SALTARELLO, AZYL, BEZGŁOWOŚĆ, MOTOR, ZDARZENIE, OSZCZĘDNOŚĆ, TRASER, TARANTELLA, POMPA OBIEGOWA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, SKAŁA WAPIENNA, SALOPA, CZYNNIK SYTUACYJNY, CAL KWADRATOWY, PÓŁGOLF, GALARETA, ŚCIEŻKA, KOŃCÓWKA, GIRLANDA, DZYNDZEL, HOKEJ, SZTYFT, WIDEO, WYRAZ POCHODNY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, GOFR, KIJ, TARPAN, PROSUMENT, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, FRYZ, WSPÓŁKRÓL, REGULATOR, TERCJA, SOBÓR, KARAFECZKA, MMO, INGUSZKA, DYFERENCJA, RUBRYKA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, CZAS PÓŁTRWANIA, AULA, PAPROTNICA GÓRSKA, DZIESIĘCINA, NIEDOPASOWANIE, OSIEMDZIESIĄTKA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MATERIAŁ WYBUCHOWY, NESTOR, REGUŁA ALLENA, JĘZYCZEK U WAGI, WIĆ ROŚLINNA, WŁOSKI, POTÓWKA, OBŁĄKANIEC, PYTANIE, PROGRAM WYBORCZY, PACJENT URAZOWY, PRINCEPS, CZADCA, ATRYBUCJA, GOL, MAGNEZJA, CEFADROKSYL, SZYPUŁA, REMULADA, GALWANIZACJA, BORDER, ASFODEL, REKLAMÓWKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, OKUPOWANIE, KIOSK, PRZYKURCZ, FILECIK, MAGDEBURG, MORAWSKI, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PLENNOŚĆ, ŁAŃCUCH, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, WIRTUOZ, FEERIA, ODROBEK, STAROWINA, KREDYT KUPIECKI, PRZECIWNIK, EWOLUCJA, SUPERWIZJA, ILOŚĆ, ŻYDOSTWO, PORĘCZ, POMALOWANE, EUROCZEK, SURFINGOWIEC, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, FAZA, PAKIET, MAPA TEMATYCZNA, ORLĘ, WIELOFAZOWOŚĆ, NOWA KLASYCZNA, CYKL FIGURALNY, SZPILKA, BELKOWANIE, GLORIETA, CHRANCUSKI, SESJA, PEDERASTKA, ANDANTINO, UKŁAD OPTYCZNY, NARYS FORTYFIKACYJNY, DYSTANS, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, CZWÓRKA, DYPTYK KONSULARNY, LATARNIA, TURGOR, OKULAR, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TEATR JEDNEGO AKTORA, ANALIZA, TRAWERS, INSTYTUCJA PROCESOWA, WIERSZ, PRADZIADEK, ZŁOTÓWKA, OPINIOTWÓRCA, OKUCIE, STARA WIARA, BIOREMEDIACJA, STRZAŁA, BRUK, ZANIECZYSZCZENIE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, KUCHNIA GAZOWA, STROBILANT, TRANSPORTER, INSTRUKCJA, BAJECZNOŚĆ, PLATFORMA PROCESOROWA, PRĄD TĘTNIĄCY, OŚWIECICIEL, WIOŚLAK, BOLA, PRZEDSZKOLE, PAWIMENT, TUNBERGIA, KORAL, NIEMOŻEBNOŚĆ, PUNKT, HUBA, DOM WCZASOWY, PORTO, CZTERDZIESTKA, EMBRION, KULCZYBA WRONIE OKO, WODOTRYSK, PIĄTY, OKREŚLENIE, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, PEŁNE MLEKO, DYFUZJA, SZKOCKOŚĆ, AKCJA, SATYNA, TOINA, PAJĄCZEK, PSEUDOPAŁANKOWATE, SYMFONIK, EMIRAT, MISIEK, KARCZOWISKO, SZKLANKA, POCZEKALNIA, SKÓRA, MOKIET, MUZYKA CERKIEWNA, KOMÓRECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.928 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przedstawicielstwo jednego kraju w innym; może być stała (np. ambasada) lub czasowa, powołana do jakiegoś konkretnego działania, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIELSTWO JEDNEGO KRAJU W INNYM; MOŻE BYĆ STAŁA (NP. AMBASADA) LUB CZASOWA, POWOŁANA DO JAKIEGOŚ KONKRETNEGO DZIAŁANIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
misja dyplomatyczna, przedstawicielstwo jednego kraju w innym; może być stała (np. ambasada) lub czasowa, powołana do jakiegoś konkretnego działania (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISJA DYPLOMATYCZNA
przedstawicielstwo jednego kraju w innym; może być stała (np. ambasada) lub czasowa, powołana do jakiegoś konkretnego działania (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x