PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA PRZYJMOWANA ZWYKLE PRZEZ DOPEŁNIENIE DALSZE, A TAKŻE INFORMUJĄCA O SKUTKU JAKIEGOŚ DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CELOWNIK to:

przypadek gramatyczny; forma przyjmowana zwykle przez dopełnienie dalsze, a także informująca o skutku jakiegoś działania (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CELOWNIK

CELOWNIK to:

przyrząd w aparacie służący do wyznaczania granic kadru (na 8 lit.)CELOWNIK to:

część broni służąca do wyznaczania elementom broni odpowiadającym za początkowy kierunek lotu pocisku takiego położenia, aby tor pocisku przechodził przez cel (na 8 lit.)CELOWNIK to:

urządzenie, które rejestruje kolejność przybywania uczestników wyścigu, zazwyczaj konnego, na metę (na 8 lit.)CELOWNIK to:

część przyrządu geodezyjnego, służąca do nakierowywania kątomierza na oddalony obiekt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA PRZYJMOWANA ZWYKLE PRZEZ DOPEŁNIENIE DALSZE, A TAKŻE INFORMUJĄCA O SKUTKU JAKIEGOŚ DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.650

CHOROBA FRIEDREICHA, CYBORGIZACJA, OBRAZ KLINICZNY, MISJA WERYFIKACYJNA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, KURATORKA, RZEPIK, KOŃ DOŃSKI, REGULATOR WATTA, UJGURSKI, RYK, LÓD MORSKI, CZAS, KRÓTKONOS BRĄZOWY, KYNOTERAPIA, STOPIEŃ, LISZAJ CZERWONY, WIRTUOZERSTWO, KOTURN, NIL, PROMOTOR, KEKSÓWKA, PIASEK ZWAŁOWY, BEZINWAZYJNOŚĆ, PĄCZEK, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, BRZMIENIE, MLECZARKA, MEKSYKAŃSKI, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, IUE, ROŚLINA OLEJKODAJNA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, AGENT, CZTERDZIESTKA, ZNIECZULENIE, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, GIEMZA, LAMINARIA, GARBATE ANIOŁKI, PULPIT, TRÓJBOK, CEMENTACJA, NISZA NIWALNA, PLATFORMA PALEOZOICZNA, NAJDUCH, TEKA, DEKREMENT TŁUMIENIA, ALFABET MUZYCZNY, NASYCENIE, SKALA RANKINE'A, TREGGINSY, PRZETWÓR, MARKER NOWOTWOROWY, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, SUPERKLIENT, OSNOWA, STATYKA, HETEROTROFIA, SYMPOZJON, RYBY WĘDROWNE, ZAPORA WODNA, STARONORDYCKI, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, SKUFIA, POINT AND CLICK, POETA LAUREATUS, HIBERNACJA, CHANAT, KLAN, POLITYKA DYSKONTOWA, CHOROBA ZAKAŹNA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, FRACTOSTRATUS, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, PRZEPIS, SKALENOEDR, GRZYB CHRONIONY, WYCISKANIE, ZAPAŁ, KSIĘŻYCOWY KWIAT, REDINGOT, TEST ŁOSIA, ROBOTY BUDOWLANE, RACA, KOMITET, SZYMON PIOTR, PODOLOGIA, RYNEK NIEFORMALNY, ANYŻ, TARTAN, TAHITI, COMBER, KASZTEL, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, POSTĘP GEOMETRYCZNY, SŁONIOWATE, TELEZAKUPY, TRANZYTYWNOŚĆ, OTOLARYNGOLOGIA, PROSZEK KAKAOWY, TERMOMETR LABORATORYJNY, NEFROSTOMIA, PRINCESKA, CIŚNIENIE, CARRUCA, APORT, KLAWIATURKA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, DOMINIKANIE, SOLO, MISIEK, FIRN, HADŻAR, PORT MORSKI, OKO, FAZA, KORDZIK, KONCENTRAK, KOSZ, GRANATOWA POLICJA, TOM, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, SYTUACJA DECYZYJNA, FAMA, FILOZOFIA RELIGII, KOŁOWACIZNA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, REFLEKTOR, REZERWAT, KURATOR SĄDOWY, PREZENTER, PLETYZMOGRAF, KORZENIONÓŻKI, FORMALIZM, BENTOS, TOCZEŃ, KAPALIN, ŻER, ARCHEONY, ZBROJA KRYTA, DZIAŁANIE PRAWNE, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, ZASADA DUALNOŚCI, SYMULATOR LOTU, IMIGRACJA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, FREEGANIN, PARTYZANTKA, ŚCIEG, PRAOJCZYZNA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, PROCENT, KŁOBUK, PIWO, LAND ROVER, TUTTI FRUTTI, SILEZAUR, STOPKA, SZTOS, PRZYMUS ADWOKACKI, TACHISTOSKOP, PIES LAWINOWY, CHRYZELEFANTYNA, PORFIRIA, SPLUWACZKA, LOG, AMFIUMY, DOM WOLNOSTOJĄCY, WALKA, NIELOTNOŚĆ, SEKWANA, ZALEW, INSTRUMENT FINANSOWY, OKAP, CZARNY LUD, RENTA PLANISTYCZNA, WYŁADOWANIE KORONOWE, INDUKCJA MATEMATYCZNA, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, CHRZEST, WYPŁUCZYSKO, MASZYNA INFORMACYJNA, PRZYIMEK, KAPUSTA BIAŁA, TARPAN, RURA GŁOSOWA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, KORNISZON, ZERWA KŁOSOWA, CHOROBA MORGELLONÓW, WŁADZA RODZICIELSKA, CYFRA ARABSKA, BAJECZKA, KORONKARZ, MELANCHOLIK, REGOTYCYZACJA, ŁĄKA, PRZEWIELEBNOŚĆ, PIEGUS, NIEAKTYWNOŚĆ, ROGATKOWATE, SAKRAMENT, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, MIĘTA, GALIA, KISZKA, TRYB WSADOWY, DIETA, NUTRIA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, HANDŻAR, GRZYB JADALNY, HORMON, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, MROŻONKA, PÓŁKREW, TRASZKA GRZEBIENIASTA, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, EKSTENSJA, FAZA KSIĘŻYCA, NAJEMNIK, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, LATRIA, KUMOTERKI, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, REALIZM MORALNY, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, DEGRADACJA, AFISZOWANIE SIĘ, ŚCIANA WSPINACZKOWA, GRANATNIK, ŁASKA, GITARA HAWAJSKA, SYNEKURZYSTA, NACZÓŁEK, ENERGIA, BALSA, HRABSTWO, KIOSK, TELEFON TOWARZYSKI, TRENER, INTERWENCJA POSELSKA, POLITYKA GOSPODARCZA, KARTKÓWKA, WYKLUCZENIE, BÓBR WSCHODNI, WILK Z POŁUDNIOWYCH GÓR SKALISTYCH, RAKIJA, WARIACJA, STRZAŁ, KOMIN, KRAJOBRAZ KULTUROWY, PERLICZKA, SZYBKOZŁĄCZKA, CANZONA, NIECKA ABLACYJNA, DONICA, DOS, CHLAJNA, POLECENIE POCZTOWE, COUNTRY ALTERNATYWNE, GRUPA ALKILOWA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, ZADRAPANIE, FORKIET, KIEREJA, PISUAR, BAWEŁNA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, BIOKATALIZATOR, SMENTARZ, JĘZYKI TURAŃSKIE, KOEGZYSTENCJA, SZKŁO MĄCONE, KURATELA, ZNAK, POŁĄCZENIE WCISKOWE, JAD KIEŁBASIANY, BROCHE, POLEWKA, DAWKA PROMIENIOWANIA, BOSY ANTEK, POZŁOTKA, TIMER, PLEBS, STRATEGIA, SZYPLIN, POWIERZCHNIA WALCOWA, ANNIWERSARZ, ŁUK DŁONIOWY, FIKCJONALIZM, MUNICYPIUM, SZPERACZ, ?GALIMATIAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.650 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA PRZYJMOWANA ZWYKLE PRZEZ DOPEŁNIENIE DALSZE, A TAKŻE INFORMUJĄCA O SKUTKU JAKIEGOŚ DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA PRZYJMOWANA ZWYKLE PRZEZ DOPEŁNIENIE DALSZE, A TAKŻE INFORMUJĄCA O SKUTKU JAKIEGOŚ DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CELOWNIK przypadek gramatyczny; forma przyjmowana zwykle przez dopełnienie dalsze, a także informująca o skutku jakiegoś działania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CELOWNIK
przypadek gramatyczny; forma przyjmowana zwykle przez dopełnienie dalsze, a także informująca o skutku jakiegoś działania (na 8 lit.).

Oprócz PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA PRZYJMOWANA ZWYKLE PRZEZ DOPEŁNIENIE DALSZE, A TAKŻE INFORMUJĄCA O SKUTKU JAKIEGOŚ DZIAŁANIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA PRZYJMOWANA ZWYKLE PRZEZ DOPEŁNIENIE DALSZE, A TAKŻE INFORMUJĄCA O SKUTKU JAKIEGOŚ DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x