LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO WYTWARZANE JEST PRZEZ ŻARNIK WSKUTEK DOPROWADZENIA DO NIEGO PRĄDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻARÓWKA to:

lampa, w której światło wytwarzane jest przez żarnik wskutek doprowadzenia do niego prądu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO WYTWARZANE JEST PRZEZ ŻARNIK WSKUTEK DOPROWADZENIA DO NIEGO PRĄDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.909

GOŁĘBICA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, MORENA NIWALNA, PRAWO OHMA, NAKO, WSPOMNIENIE, LINIA ABSORPCYJNA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, EUKARIOT, RUSKOŚĆ, KOKCYDIOZA, NERWOWOŚĆ, PODWÓJNA ARTYKULACJA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, LINA PORĘCZOWA, JAZZÓWKA, HYMENOFOR, ŻARŁACZ LUDOJAD, WROTA, HORMON, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, LOGOGRAM, ROMBOŚCIAN, WIEDŹMIN, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, CZARNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, KWAS HUMINOWY, KIFOZA, EKSPERYMENT KORTOWSKI, ANTYLITERATURA, DMUCHAWA, PRZESYP, DZIENNIK PODAWCZY, NIEZWYKŁOŚĆ, KWAS CHLEBOWY, GOLIAT, FOXTROT, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, SMOLUCH, OMIEG KAUKASKI, JĘZYK SZWEDZKI, CHOROBA RITTERA, POLIMER FLUOROWY, PIGMENT, KRETYŃSKOŚĆ, EFEKT KURTYNOWY, GIDIA, MIĘKKI ENTER, DOM KULTURY, JĘZYKI MUNDAJSKIE, PAKA, PASO PERUANO, KIEROWALNOŚĆ, CALYPSO, AKSAMITNOŚĆ, PLASTYKA, SAMOAŃSKI, PODKŁAD, ANALIZA, RENTA, SIŁA, PODPORA, TYLCZAK ŁUKOWY, CYGAŃSTWO, ANEKSJA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, POPRZEWRACANIE, WĘGLÓWKA, AMPLA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PRACA SEZONOWA, STRÓJ, SECESJONISTA, ALBUM, DIONIZYJSKOŚĆ, BELKA GŁÓWNA, WĘGRZYNEK, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, WYŁADOWANIE KORONOWE, BOLERO, HAMULEC WIRNIKOWY, CHOROBA OGUCHIEGO, CHODNIK, LAMPKA, RDZEŃ, LAMPA BŁYSKOWA, KAWAŁ, DOMINO, CZUPRYNA, CANTUS FIRMUS, PAGI, REWOLUCJA, FUNKCJE AMPLITUDY, SAMOZAPALENIE SIĘ, PRZEWROTOWIEC, MACIERZ TRÓJKĄTNA, BANKRUT, DŁUGOSZPAROWATE, PAKŁAK, ASNYK, SYGNAŁ CIĄGŁY, WYDRA, SZALEŃSTWO, SKOCZEK EGIPSKI, KARTUZ, PRZETWÓRCZOŚĆ, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, HELMIOTOLOGIA, SERNIK, SMARKATA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, EGZEMPLARYZM, SEJM, ZWIERZĘ, STASIMON, PULA, BALANSJER, GAZELA PRZEWALSKIEGO, NIEPOTRZEBNOŚĆ, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KMIEĆ, BAGNO, BIELINEK RUKIEWNIK, KRÓTKA PAMIĘĆ, ALTANNIK ARCHBOLDA, PRZEWÓD, CHRONOMETR OKRĘTOWY, C, LEWAREK, BOXER, MLECZAN, PSALMISTA, NACIEK JASKINIOWY, PROTAGONISTA, GRZESZNOŚĆ, PRZESIEWACZ, SZYK ANTENOWY, STANICA, BARABAN, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, DIAFTOREZA, KOMETKA, PERKOZ Z ALAOTRA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, WYSTAWNOŚĆ, ŁACIŃSKOŚĆ, KASZT, OLEJ SOJOWY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PRZERYWACZ, HEGLIZM, KREDYT KONSUMENCKI, BENZYLOPENICYLINA, PRAWO HUBBLE'A, RZEP, KATION AMONOWY, NIEPODLEGŁOŚĆ, BIOFILIA, OBYCZAJNOŚĆ, KOMÓRKA SELENOWA, TRUP, KONWERTER, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, BÓBR WSCHODNI, SUWERENNOŚĆ, FIRMA KRZAK, CZYSTA, ATRAKCJA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, OGONICE, KARCZMA, ŚWIECA, KORZEŃ, REGUŁA TINBERGENA, LUJ, PRAWO HOOKE’A, INTENSJA, PUNKT OGNIOWY, OBSŁUGA, E, KORAL MADREPOROWY, PRZEPĘD, MEZOMORFIA, HERBATA BIAŁA, BIEGUN GALAKTYCZNY, OBRAZA MAJESTATU, AKREDYTYWA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KONDYCJONER, LICZBA RZECZYWISTA, STACJA PRZELOTOWA, FIGA Z MAKIEM, KOSMOLOT, OKO, FOTOGALERIA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, KARZEŁKOWATOŚĆ, CEZURA, SUPERMAN, DEZASEMBLER, WYRZEKANIE, JĘZYK POLSKI, REZYDENTURA, MERITUM, CHOROBA GILCHRISTA, CZYSTOŚĆ, DRINK, ONTOLOGIZM, ZAŚLUBINY, SITAK, KRYPTOKOMUNIZM, PRYMITYWIZM, ŁYKOWATOŚĆ, BETONOWE BUTY, TAJNOŚĆ, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, BERYL, ZAKŁADNIK, PODATEK WYRÓWNAWCZY, UCHO, GOCKI, PENETRACJA GENU, ZAKAZANY OWOC, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, ASYSTENTKA, ZASIADKA, NOWOUJGURSKI, PISUAR, KLUCZYK, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, CHYLAT, PRAWO OBYWATELSKIE, PRZYCZYNEK, LECYTYNA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, PROFESKA, KLINGA, PASMO PRZENOSZENIA, RAK AMERYKAŃSKI, NIECZYNNOŚĆ, PRASSAKI, FENKAMFAMINA, STRADIVARIUS, REALIZM FOTOGRAFICZNY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, TYSIĘCZNIK, ZAKRĘT, SINOLOGIA, PENDENT, ARTYSTKA, UŻĄDLENIE, DOJRZAŁOŚĆ, EGZAMIN, TERAPIA STRUKTURALNA, ASTROTAKSJA, MECH JAWAJSKI, IZERA, TORFOWCE, OCZOJEBKA, ASTROBLEM, SAMOOBRONA, ASTER, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, AUTOKATALIZATOR, INDUKCJA WŁASNA, PRAWDA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, FRYBURG, WYRAŻENIE, MAKARON, PROMOTOR, ELASTOR, MAJACZENIE, WIELKI WYBUCH, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, STAWIDŁO, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, WALEC KOŁOWY PROSTY, SZPADA, WIRTUOZERIA, BURZA ŚNIEŻNA, CHAŁUPNIK, ZAŁATWIANIE, DYSK ELASTYCZNY, ABSZTYFIKANT, TANK, RZEŹBA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, WZROK BAZYLISZKA, SPOŻYCIE, SZAMOTANINA, ?DZIARSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.909 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO WYTWARZANE JEST PRZEZ ŻARNIK WSKUTEK DOPROWADZENIA DO NIEGO PRĄDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO WYTWARZANE JEST PRZEZ ŻARNIK WSKUTEK DOPROWADZENIA DO NIEGO PRĄDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻARÓWKA lampa, w której światło wytwarzane jest przez żarnik wskutek doprowadzenia do niego prądu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻARÓWKA
lampa, w której światło wytwarzane jest przez żarnik wskutek doprowadzenia do niego prądu (na 7 lit.).

Oprócz LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO WYTWARZANE JEST PRZEZ ŻARNIK WSKUTEK DOPROWADZENIA DO NIEGO PRĄDU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO WYTWARZANE JEST PRZEZ ŻARNIK WSKUTEK DOPROWADZENIA DO NIEGO PRĄDU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x