NACHYLONA POWIERZCHNIA DACHU, OGRANICZONA PRZEZ KALENICĘ, OKAP I SZCZYT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁAĆ to:

nachylona powierzchnia dachu, ograniczona przez kalenicę, okap i szczyt (na 5 lit.)POŁAĆ DACHOWA to:

nachylona powierzchnia dachu, ograniczona przez kalenicę, okap i szczyt (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŁAĆ

POŁAĆ to:

duży fragment jakiejś odległości lub jakiegoś obszaru (na 5 lit.)POŁAĆ to:

nachylona powierzchnia dachu, ograniczona przez kalenicę, okap i szczyt (na 5 lit.)POŁAĆ to:

płat pola (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACHYLONA POWIERZCHNIA DACHU, OGRANICZONA PRZEZ KALENICĘ, OKAP I SZCZYT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.343

ZNACZEK SKARBOWY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ZIEMIOMORZE, SZARPANKA, NEFROSTOMIA, CHOROBA VELPEAUA, MIECZ DWURĘCZNY, KURONIÓWKA, FETOSKOPIA, ZORZA PORANNA, KASTYLIA, ZOOEKDYSON, SPODEK, SUKNIA ŚLUBNA, OKOCENIE SIĘ, TEST PASKOWY, ZAWÓR, POŁĄCZENIE WCISKOWE, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, WYPADEK PRZY PRACY, ŚRUTA SOJOWA, LINIE BEAU, HUBA, TYROL, PODPINKA, SZYNKA SZWARCWALDZKA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, TELEFONIA STACJONARNA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, POPYCHLE, STACJA ORBITALNA, RATY, SCENA PUDEŁKOWA, KOLUR, RYZYKO INWESTYCYJNE, MIÓD PSZCZELI, NASZYWANIE, PRZEPAD, BONET, TOREBKA, JEŹDŹCZYNI, OBRAZ OPTYCZNY, ZAKŁADNIK, OHIO, INGRESJA MORZA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SKUPIA, REDAKTORSTWO, SSAKI JAJORODNE, SPÓDNICZKA, SKARGA, KACZKA, BIEGUN NIEBIESKI, KWAS CHLEBOWY, SINGEL, ROZPORZĄDZENIE, KOTWICA KINESTETYCZNA, ODRA, TRATWA, PRZEDSIONEK POCHWY, NIEWZAJEMNOŚĆ, GENERAŁ, MASZYNA ŻAKARDOWA, STRÓŻA, PEJPUS, OŚCIEŻE, PRAWO OHMA, MUTACJA ZMIANY SENSU, GOLF, MANEŻ, ŁABA, HYBRYD, TRĄBKA SYGNAŁOWA, GRĄD SUBATLANTYCKI, PANASONIC, MOZA, WYDATKI MAJĄTKOWE, SPEAKER, ZRZESZENIE, POŁAĆ, PRZESYŁKA LISTOWA, JĘZYK MIGOWY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PACHWINA, WIZYTÓWKA, ZAKOLE, ANTYNOMIA RUSSELLA, PSYCHOANALIZA, MAZURSKI, REDYNGOT, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, NADZÓR INWESTORSKI, PRASADA, PROJEKTOR FILMOWY, ALKID, KOLĘDA, SPRAWNOŚĆ, STOR, SYJON, KOŃ DOMOWY, GUGLE, PŁOTEK, JARMUŁKA, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, PAŁATKA, WIĄZAR, IOWA, KOREKTA DOMOWA, DRZEWOŁAZOWATE, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, F, TUNIKA, SYSTEM KAPITAŁOWY, GRUCHOT, WIĄZANIE PODWÓJNE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PINGLE, GARNEK PODLODOWCOWY, JĘZYK NANDORIŃSKI, MOWA OSKARŻYCIELSKA, CIOSNA, PRZEWRÓT, HAFT ATŁASKOWY, TRANSPORTER, ŚWIETLIKI, BAŁAGULSZCZYZNA, RZEPIK, BĄK, CZOP ZATOROWY, REKWIZYCJA, KABAŁA, KOALICYJKA, REJESTR OKRĘTOWY, DERYWAT, LAKONIZM, INA, ŻELAZICA, IMANDRA, GARDZIEL, KOMPLEKS, RZĄD KOALICYJNY, ARMEŃSKI, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PIENIĄŻEK, TYBET, SALTON, KONFEDERACJA, GIZARMA, OWEROL, DEKIEL, SZCZUR PIŻMOWY, STRADIVARIUS, GRANICA PAŃSTWA, BANDOLET, MĘDRZEC, PRODUKCJA WTÓRNA, PASAŻ, JEDNOSTKA ZALEŻNA, GALERA, ANALIZA CZYNNIKOWA, OKO, ZIEMIA OBIECANA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, WYCINEK KULI, BUDDYZM TYBETAŃSKI, DŁUŻNIK SOLIDARNY, KARTA KREDYTOWA, ZAWAŁ, PIŁSUDCZYZNA, CIEŃ, EKONOMIA NORMATYWNA, SEKSTET, INFUŁA, BON PIENIĘŻNY, MUNDANIA, BÓJ SPOTKANIOWY, MIKROSKOP ŚWIETLNY, GHOUL, DUALNOŚĆ, MIESZANIEC, KONWERSJA , PIOTR, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, OSETIA, JEZIORO PROGLACJALNE, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SZTUCZNY CZŁONEK, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, DZIAŁANIA, KOPIEC, RACJONALNA IGNORANCJA, TERPEN, EWOLUCJA NARCIARSKA, KARELIA, GOLIAT, HYDRORAFINACJA, BEZGUŚCIE, AWERROIZM, RYTM, KRETOWISKO, OTOCZKA MIELINOWA, MAJAR, SKŁAD CELNY, WYPORNOŚĆ, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, SZABAS, EGZEMPLARZ OKAZOWY, KĄT DEPRESJI, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, SIEROTA, GIOJGIOL, ZUG, WSPOMNIENIE, POHYBEL, UCHO, STAROISLANDZKI, DYSCYPLINA SPORTOWA, EUGENIKA, MECENASOSTWO, UKŁAD HENONA, ŚCIGAŁKA, SYNKOPA, POLITYKA DYSKONTOWA, CM2, TOWARZYSTWO, PRACA ORGANICZNA, CHODY, MEDGYES, DROGA PUBLICZNA, AKTORSTWO, PAŁECZKI NAPIERA, UCHO ZEWNĘTRZNE, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, FALA NOŚNA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, ÚLAIRE, ROZBUDOWA, CIŚNIENIE, PSZCZOŁA INDYJSKA, TONUS MIĘŚNIOWY, MIKRODERMABRAZJA, PROPYL, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, HOLENDER, ASTMA, WYGŁAD LODOWCOWY, WYKOP, NORMALNA, BOGOMILIZM, RÓŻNOWICIOWCE, CHORIZO, TRACZ DŁUGODZIOBY, FAKTURA, PRASAD, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, KRYPTOKOMUNIZM, STEREOTYPIA RUCHOWA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PROSPEKT EMISYJNY, ŁAWA KOMINIARSKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, FUNDUSZ PREWENCYJNY, OBLIGACJA SKARBOWA, SERYCYNA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, OKULARKI, SMUGA, MULTIPLET, KREDYCIK, DNO, MORENA BOCZNA, WYGŁAD, REDUKTOR CIŚNIENIA, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, PYTEL, KOSZARNIAK, PIES OGRODNIKA, SMS, IMMUNOGLOBULINA, CIŚNIENIE ŻYLNE, DYSZKANT, RASKOLNICY, WYŁADOWANIE KORONOWE, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ZIEMIA NICZYJA, SZWABSKI, FUNKCJA OGRANICZONA, PENDENT, JĘZYK BRETOŃSKI, WYŚCIGI, ZBIORNIK RETENCYJNY, TAM TAM, GARYBALDCZYK, ODLEWA, STRADIVARIUS, SILNIK PRZELOTOWY, SYMULTANA, ?IMMUNITET KONSULARNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACHYLONA POWIERZCHNIA DACHU, OGRANICZONA PRZEZ KALENICĘ, OKAP I SZCZYT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NACHYLONA POWIERZCHNIA DACHU, OGRANICZONA PRZEZ KALENICĘ, OKAP I SZCZYT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŁAĆ nachylona powierzchnia dachu, ograniczona przez kalenicę, okap i szczyt (na 5 lit.)
POŁAĆ DACHOWA nachylona powierzchnia dachu, ograniczona przez kalenicę, okap i szczyt (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁAĆ
nachylona powierzchnia dachu, ograniczona przez kalenicę, okap i szczyt (na 5 lit.).
POŁAĆ DACHOWA
nachylona powierzchnia dachu, ograniczona przez kalenicę, okap i szczyt (na 12 lit.).

Oprócz NACHYLONA POWIERZCHNIA DACHU, OGRANICZONA PRZEZ KALENICĘ, OKAP I SZCZYT sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NACHYLONA POWIERZCHNIA DACHU, OGRANICZONA PRZEZ KALENICĘ, OKAP I SZCZYT. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast