PRZYRZĄD DO PISANIA NA PAPIERZE, W KTÓRYM MATERIAŁEM PISARSKIM JEST PŁYNNY ATRAMENT, SPŁYWAJĄCY POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI PRZEZ KAPILARĘ (SPŁYWAK) DO METALOWEJ (NAJCZĘŚCIEJ STALOWEJ LUB ZŁOTEJ) KOŃCÓWKI ZWANEJ STALÓWKĄ (WYKORZYSTYWANE JEST TU ZJAWISKO KAPILARNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIECZNE PIÓRO to:

przyrząd do pisania na papierze, w którym materiałem pisarskim jest płynny atrament, spływający pod wpływem siły grawitacji przez kapilarę (spływak) do metalowej (najczęściej stalowej lub złotej) końcówki zwanej stalówką (wykorzystywane jest tu zjawisko kapilarne) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD DO PISANIA NA PAPIERZE, W KTÓRYM MATERIAŁEM PISARSKIM JEST PŁYNNY ATRAMENT, SPŁYWAJĄCY POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI PRZEZ KAPILARĘ (SPŁYWAK) DO METALOWEJ (NAJCZĘŚCIEJ STALOWEJ LUB ZŁOTEJ) KOŃCÓWKI ZWANEJ STALÓWKĄ (WYKORZYSTYWANE JEST TU ZJAWISKO KAPILARNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.473

CYSTOSTOMIA, PRZESTRZEŃ BANACHA, SEKRETARZYK, LIPA, FIGOWIEC POSPOLITY, MEMBRANA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, ROLADA, CIĘGNO KOTWICZE, BLOCZEK, PROSZEK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, SZPETOTA, POWTARZALNOŚĆ, BAKŁAŻAN, CZARCI KRĄG, TRYSKAWKA SZKLANA, TALI, CZYSTA ALEKSJA, EBOLA, TRÓJCA ŚWIĘTA, SPADOCHRONIARZ, SEJSZE, STÓŁ MONTAŻOWY, ŚMIGŁOŚĆ, DYSK AKRECYJNY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, ŚWISTEK, ODPRYSK, HOLTER CIŚNIENIOWY, FRANCZYZA, DEMORALIZACJA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, SUBSYSTENCJA, RATY, ZASTRZALIN TOTARA, TAG, DZIWOŻONA, OBSERWACJA, ODRZWIA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, UPALNOŚĆ, ASOCJACJA, ORANŻADA, SZKAPLERZ, KMOTR, REGUŁA MINIMAKSU, CAP, ALBAŃSKOŚĆ, ODMA, MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE, ANTAGONIZM, RZEŹNIK, KŁUSAK FRANCUSKI, RYNEK PRACY, STWORZENIE NIEBOŻE, HOMER, KORZEŃ, UDERZENIE, REDYNGOT, ELKI, ŁUPACZKA, PODKŁADKA, WPADKA, GNIAZDO, KNAJPIARZ, NAWIAS KLAMROWY, DIABEŁ, MORENA, MAN SE, OBROŻA, BOJKA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, GEOFAGIA, UPRZEDMIOTOWIENIE, ODWIEDZALNOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, WRĘGA, RUBEL, KUCHNIA GAZOWA, KONSULTANT, DZIURA OZONOWA, BANK DOMICYLOWY, GLAZURA, NIEPIŚMIENNOŚĆ, STRZAŁ, SZKŁO OPTYCZNE, BUM, SPŁYW, WINIARZ, ONIRYCZNOŚĆ, SKLEROMATER, KWIT DEPOZYTOWY, KUDŁY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, GŁOS, PODSADNIK KULISTY, PRZYWILEJ EMERYTALNY, TENDENCJA ROZWOJOWA, DŁUGI WEEKEND, GEOMETRYCZNOŚĆ, NASYP, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, SZACHY CZTEROOSOBOWE, WNĘKA, TAM TAM, MIKROSILNIK, NIEUWAŻNOŚĆ, TOCZENICA, PROPAGANDA, STÓŁ, PRZEDMURZE, STACJA NASŁUCHOWA, KOCZOWNIK, MORELA, REJA, SZEREG, KAMBUZ, SKUP, KREDYT KONSUMENCKI, SHOUNENAI, TYP DZIKI, CHRZAN, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, WINDA, PRZEKŁADNIA, HAFLINGER, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PODKOŁDERNIK JADOWITY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, CHOROBA BRUGADÓW, PRZEZNACZENIE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, SAMOWOLA, REAKCJA SPRAWCZA, IDENTYFIKACJA, FLAK, INICJATYWA OBYWATELSKA, UL, INGRESJA MORSKA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, TELEKONWERTER, STANDING FINANSOWY, EMISJA, NOTOWANIA, MAZEROWANIE, NAPĘD JONOWY, BEZAN ŻAGIEL, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, OLEJ LNIANY, LEGALIZACJA PONOWNA, GRZYB NIEJADALNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OZONOSFERA, WIERCIPIĘTKA, KOŃ POZNAŃSKI, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, PIÓRO, REKONWERSJA, WĘZEŁ, HABIT, OBJAW, MARIONETKA, DZIEŁO OTWARTE, DULKA, SILNIK KOMUTATOROWY, OŚLA GŁOWA, KRATER METEORYTOWY, PISEMKO, KOSARZ, RETORYCZNOŚĆ, RODZIC CHRZESTNY, NIEBIOSA, HORYZONT, KLĄTWA, FAKTORYZACJA, ŚLIZG, SILNIK SZEREGOWY, NABIEŻNIK, ARYTMETYKA MODULARNA, POWERBALL, KRAJOBRAZ, PANDA, SAMOAŃSKI, SPEKTAKL BALETOWY, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, MUNSZTUK, RELACJA DWUCZŁONOWA, MAMONA, PORTUGALSKI, BILDUNGSROMAN, NARAMIENNIK, REZONANS, GALICYJSKI, URAN, SZCZAW, BURDA, GRZĘDA, KIEŁŻ, PRACOBIORCA, CHAMPIONKA, OBLADER, OPAŁ, ROZŁUPEK BRUNATNY, TOPOLOGIA MAGISTRALI, GOOGLE, GRUPA ADDYTYWNA, STOP-KLATKA, WAGON POCZTOWY, KANCERA, PROMIEŃ BETA, ANDROGINIZM, MATURZYSTA, CHOROBA PLUMMERA, NIEŁUPKA, PSOTA, KULEBIAK, WIEK POBOROWY, ZACHOWAWCA, HANDEL NARĘCZNY, PĘCHERZYK PŁUCNY, STAN, OKRĘT DOZOROWY, BIRMAŃSKI, PŁACA MINIMALNA, ROZBRAJACZ, FRIED, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, KONTRAKT MENADŻERSKI, AZYDEK, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, BATERIA, PARAKAPPACYZM, KORZENIONÓŻKI, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, GRUPA ETNICZNA, CHOROBA WESELBRONSKA, ISLANDZKOŚĆ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, PODATEK, ZWICHNIĘCIE, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, OPRICZNINA, POWIEŚĆ MILICYJNA, MASZYNA DO PISANIA, LAS, RĘCZNOŚĆ, KOTERYJNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, ARGENTYŃSKOŚĆ, KĘDZIERZAWKA, PŁACZ, POŁYKACZ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, NATASZA, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, OSAD EOLICZNY, SOŁTYSOSTWO, ANTYKADENCJA, ŻUBR KARPACKI, JĘZYKI MUNDAJSKIE, NIEOCZYWISTOŚĆ, PERSPEKTYWA, PRZĄDEK, PICUŚ, USZKA, AKWEN, WALUTA BAZOWA, INFLACJA BUDŻETOWA, OKNO MODALNE, KARTEZJANIZM, KOROWAJ, KRWIOBIEG, SZADŹ, GAZ KOPALNIANY, LISTWA, GŁOS, MOSTEK, LAMPERIA, RZUTKA, RURA, DERELIKCJA, POMOC, DIS, RYKSZARZ, JEDNOSTRONNOŚĆ, POJAZD KOLEJOWY, ROZTWÓR STAŁY, BEZANMASZT, POLITYKA KURSOWA, LĘK, DOCHODZĄCA KOBIETA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, TATAR, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, ?PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.473 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD DO PISANIA NA PAPIERZE, W KTÓRYM MATERIAŁEM PISARSKIM JEST PŁYNNY ATRAMENT, SPŁYWAJĄCY POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI PRZEZ KAPILARĘ (SPŁYWAK) DO METALOWEJ (NAJCZĘŚCIEJ STALOWEJ LUB ZŁOTEJ) KOŃCÓWKI ZWANEJ STALÓWKĄ (WYKORZYSTYWANE JEST TU ZJAWISKO KAPILARNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD DO PISANIA NA PAPIERZE, W KTÓRYM MATERIAŁEM PISARSKIM JEST PŁYNNY ATRAMENT, SPŁYWAJĄCY POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI PRZEZ KAPILARĘ (SPŁYWAK) DO METALOWEJ (NAJCZĘŚCIEJ STALOWEJ LUB ZŁOTEJ) KOŃCÓWKI ZWANEJ STALÓWKĄ (WYKORZYSTYWANE JEST TU ZJAWISKO KAPILARNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIECZNE PIÓRO przyrząd do pisania na papierze, w którym materiałem pisarskim jest płynny atrament, spływający pod wpływem siły grawitacji przez kapilarę (spływak) do metalowej (najczęściej stalowej lub złotej) końcówki zwanej stalówką (wykorzystywane jest tu zjawisko kapilarne) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIECZNE PIÓRO
przyrząd do pisania na papierze, w którym materiałem pisarskim jest płynny atrament, spływający pod wpływem siły grawitacji przez kapilarę (spływak) do metalowej (najczęściej stalowej lub złotej) końcówki zwanej stalówką (wykorzystywane jest tu zjawisko kapilarne) (na 12 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD DO PISANIA NA PAPIERZE, W KTÓRYM MATERIAŁEM PISARSKIM JEST PŁYNNY ATRAMENT, SPŁYWAJĄCY POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI PRZEZ KAPILARĘ (SPŁYWAK) DO METALOWEJ (NAJCZĘŚCIEJ STALOWEJ LUB ZŁOTEJ) KOŃCÓWKI ZWANEJ STALÓWKĄ (WYKORZYSTYWANE JEST TU ZJAWISKO KAPILARNE) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZYRZĄD DO PISANIA NA PAPIERZE, W KTÓRYM MATERIAŁEM PISARSKIM JEST PŁYNNY ATRAMENT, SPŁYWAJĄCY POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI PRZEZ KAPILARĘ (SPŁYWAK) DO METALOWEJ (NAJCZĘŚCIEJ STALOWEJ LUB ZŁOTEJ) KOŃCÓWKI ZWANEJ STALÓWKĄ (WYKORZYSTYWANE JEST TU ZJAWISKO KAPILARNE). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast