JEZIORO BEZODPŁYWOWE, W KTÓRYM DOPŁYW WODY RÓWNOWAŻONY JEST PRZEZ PAROWANIE, PRZYKŁADEM TAKIEGO JEZIORA JEST JEZIORO EYRE W AUSTRALII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEZIORO ENDOREICZNE to:

jezioro bezodpływowe, w którym dopływ wody równoważony jest przez parowanie, przykładem takiego jeziora jest jezioro Eyre w Australii (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEZIORO BEZODPŁYWOWE, W KTÓRYM DOPŁYW WODY RÓWNOWAŻONY JEST PRZEZ PAROWANIE, PRZYKŁADEM TAKIEGO JEZIORA JEST JEZIORO EYRE W AUSTRALII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.053

PTASZNIK KĘDZIERZAWY, POLECENIE POCZTOWE, MĄDROŚĆ, PEŁNIA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, RAD, BERA, WUEF, PUSZKARSTWO, WIELORASOWOŚĆ, SCENA ROZBIERANA, SADNIK, DACH ŁAMANY, KREDYT REDYSKONTOWY, POWIATÓWKA, NIKOLAIZM, SILNIK NA BENZYNĘ, WERSJA KINOWA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, MIÓD PSZCZELI, ZAKRĘT, KOMFORT CIEPLNY, FRYSZERKA, DOŚWIADCZENIE, BIOMETRIA, KOŁO MŁYŃSKIE, HORMON GONADOTROPOWY, MAŁPI GAJ, SEGMENT RUCHOWY, FORMALIZM, NIEDOSTĘPNOŚĆ, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, CHESTER, PLACEK, DRUK OFFSETOWY, ANAPLAZMOZA, IMID, EFEKT DOMINA, PIES OZDOBNY, CZUBRICA, FILTR GĄBKOWY, SERDAR, LITOŚCIWOŚĆ, AWERROIZM, PLETYZMOGRAF, OBSZAR METROPOLITALNY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, HERBATKA, SZABOTA, WYWRÓT, CHUDOPACHOŁEK, CISA, ILUSTRACYJNOŚĆ, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, SZTURWAŁ, REALGAR, CZERWONKA, GARIBALDKA, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SZAŁAŚNICTWO, PIEC INDUKCYJNY, SŁUŻALCZOŚĆ, MIKSTURA, BUDKA LĘGOWA, HAMERNIK, PALLADIANIZM, ŁABA, TUNBERGIA, GEN HIPOSTATYCZNY, KROKODYL JOHNSTONA, KIELISZNIAK, ŻÓŁTY KARZEŁ, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, KIJ BEJSBOLOWY, OGNIWO BUNSENA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, BARWNIK NATURALNY, GOŁODUPIEC, RELACJA PEŁNA, MINISTERSTWO, SZKŁA, STRZEMIĘ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, MĘDREK, SIEWNIK RZUTOWY, TRYBUT, KOROŁAZ BRUNATNY, WSZETECZNOŚĆ, ROZMIARÓWKA, WYRAŻENIE, STWARDNIENIE GUZOWATE, IMPRESARIAT, WIĄŚL, SPRAWDZIAN, KANAŁ, OCZYSZCZALNIK, MEN, PASSIVUM, ODPŁYW, SKWAPLIWOŚĆ, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, RYGORY, KALKA CERAMICZNA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, POLIMORFIZM, INSTRUMENT STRUNOWY, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, PRZEMYT MRÓWKOWY, ELEKTROCHIRURGIA, PODKŁADKA, MAŁY SZLEM, KODEKS PRACY, ZATOKA, STREFA ODRUCHOWA, WAPNO NIEGASZONE, DRENAŻ KIESZENI, CZEK BANKIERSKI, HOLENDER, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DOKUMENT, GEOGRAFIA, PEWNOŚĆ, CHWYT PONIŻEJ PASA, SZYSZAK HUSARSKI, KALLA, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, ADRES, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, PIT, ARCYDIAKON, NIESTOSOWNOŚĆ, KNEBEL, WPŁATA, ŁACIŃSKOŚĆ, STEROWANIE RĘCZNE, EMBARGO, ŻYCIODAJNOŚĆ, HAAPEVESI, JEŻ WSCHODNI, TYP WIDMOWY, KUM, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, TYLCZAK, OKO OPATRZNOŚCI, KANGUR PARMA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, MOMENT MINSKY'EGO, ABFARAD, OBROTNICA, CUDZOZIEMKA, PODAŻ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KARTEZJANIZM, OSTROLOTOWATE, PIEPRZ CZERWONY, WOLNY, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, FILM HISTORYCZNY, WĄTŁOŚĆ, ODPUST, ELEGIA, SZTURMAK, ZADŁAWIENIE, MITRA, KARZEŁ, SILNIK PRZELOTOWY, RĘCZNIK KĄPIELOWY, DZIKI MIÓD, KRĄŻENIE MÓZGOWE, OPASKA, UPOMNIENIE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, APEKS, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, INFLACJA KOSZTOWA, KOLĘDA, CIŚNIENIE KRWI, SIEDZENIE, OCEAN, STARY MALUTKI, ŁUK KLASYCZNY, WYDERKA, TORFOWISKO WYSOKIE, DITLENEK WĘGLA, POCHWIAK OKAZAŁY, MAŁOŚĆ, SPIERDOLINA, ACENA NOWOZELANDZKA, ZAWIESZENIE BRONI, NARRACYJNOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, STRATEGICZNOŚĆ, SCHULZ, ŚLIZG, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, RURKA INTUBACYJNA, GÓWNIANOŚĆ, SZCZELNOŚĆ, PRZYCISK, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, RANDI, RÓWNIK, WIDŁOGONKA SIWICA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, MEDIEWAL, IMPERTYNENCKOŚĆ, KURANT, STRUKTURA HOLDINGOWA, ZBÓR, PITU PITU, KARLIK WIĘKSZY, LAPIDARIUM, SYFON, NOŻYCE CENOWE, BŁYSK, MIKROPRĄD, WKŁAD, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZACNOŚĆ, MASZYNA TURINGA, KONTAKCIK, REKULTYWACJA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, BON SKARBOWY, PRZYSPOSOBIENIE, KLONOWATE, SPLUWACZKA, JUO, BEZKLASOWOŚĆ, GALARETA, PAŃSTWO TOTALITARNE, OSTATECZNOŚĆ, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, FIKCJONALIZM, OPIESZAŁOŚĆ, PSYCHOFARMAKOLOGIA, NIEWYRAZISTOŚĆ, SIODŁO, IRONSIDES, DOBRO KLUBOWE, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, BIGBIT, ESCUDO ANGOLSKIE, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, BALETKA, MANCA, PREZENTACJA, BIOMAGNETYZM, PADEMELON CZERWONOSZYI, ARTYKUŁ WIARY, GERMANISTYKA, PARAFIA, ANALIZA, SAKWA, CHOROBA RDZY, GALICYJSKI, DYNAMICZNOŚĆ, PROM ŚRÓDLĄDOWY, WIZJER, PIES STRÓŻUJĄCY, PIĘŚCIARSTWO, IRTYSZ, WIDZENIE, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, TAMTAM, SMARKULA, UKRAIŃSKOŚĆ, CIEMNOTA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, MAORYSKI, BĄK, PRZYSADKA MÓZGOWA, ODCHYLENIE, SODOMA, ZAKŁADZINY, PROBLEM BAZYLEJSKI, CZEPIAKI, POCZTA KOMPUTEROWA, SŁOWACKI, PRZEDMURZE, WODOCIĄGOWNIA, ANTYSZTUKA, SPEKTAKL MUZYCZNY, SYBIRSKI, ROŚLINKA, MOLESKIN, ROZPORZĄDZENIE, DWUPRZODOZĘBOWCE, PARA, ŻARTOWNIŚ, SZLAUF, STROIK, ?PROPAGACJA FAL RADIOWYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEZIORO BEZODPŁYWOWE, W KTÓRYM DOPŁYW WODY RÓWNOWAŻONY JEST PRZEZ PAROWANIE, PRZYKŁADEM TAKIEGO JEZIORA JEST JEZIORO EYRE W AUSTRALII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEZIORO BEZODPŁYWOWE, W KTÓRYM DOPŁYW WODY RÓWNOWAŻONY JEST PRZEZ PAROWANIE, PRZYKŁADEM TAKIEGO JEZIORA JEST JEZIORO EYRE W AUSTRALII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEZIORO ENDOREICZNE jezioro bezodpływowe, w którym dopływ wody równoważony jest przez parowanie, przykładem takiego jeziora jest jezioro Eyre w Australii (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEZIORO ENDOREICZNE
jezioro bezodpływowe, w którym dopływ wody równoważony jest przez parowanie, przykładem takiego jeziora jest jezioro Eyre w Australii (na 18 lit.).

Oprócz JEZIORO BEZODPŁYWOWE, W KTÓRYM DOPŁYW WODY RÓWNOWAŻONY JEST PRZEZ PAROWANIE, PRZYKŁADEM TAKIEGO JEZIORA JEST JEZIORO EYRE W AUSTRALII sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JEZIORO BEZODPŁYWOWE, W KTÓRYM DOPŁYW WODY RÓWNOWAŻONY JEST PRZEZ PAROWANIE, PRZYKŁADEM TAKIEGO JEZIORA JEST JEZIORO EYRE W AUSTRALII. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x