TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST PIERWSZY POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI, GŁÓWNY, MA WIODĄCĄ ROLĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERWSZOŚĆ to:

to, że coś lub ktoś jest pierwszy pod względem ważności, główny, ma wiodącą rolę (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERWSZOŚĆ

PIERWSZOŚĆ to:

to, że coś jest na początku (na 10 lit.)PIERWSZOŚĆ to:

to, że ktoś lub coś jest najlepsze, lepsze od innych, wiodące, np. w nauce (na 10 lit.)PIERWSZOŚĆ to:

to, że coś jest pierwsze pod względem czasu, pojawia się jako pierwsze, zapowiada coś (na 10 lit.)PIERWSZOŚĆ to:

cecha liczb pierwszych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST PIERWSZY POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI, GŁÓWNY, MA WIODĄCĄ ROLĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.581

KOLEKTYWIZM, DŹWIGAR, TABLETKA, DZIABKA, FLOTA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, POWAGA, STRZAŁKA, KĘS, ILLOKUCJA, PŁACZ, AGENCJA, REFLEKS, ZAKŁAD, ANTENA YAGI, WYŚCIGI KONNE, SERENADA, SKRAJNOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, DOKUMENT, KOSMETYK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, DZIANINA, DEFICYT BUDŻETOWY, TŁUSTY DRUK, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, MSZA, RADIOODTWARZACZ, EFEKT MNOŻNIKOWY, DŻAGA, STREPTOKOK, BUNT, OZONEK, KUWETA, SPACHACZ ZIELONAWY, KETEN, WĘGLÓWKA, RYSUNKI, RUCH BEZWIZOWY, ŻARŁACZ JEDWABISTY, UPOŚLEDZONY, WSPOMNIENIE, ROZSZCZEPIENIE WARGI, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ALFRED, ARANŻACJA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, PANTALONY, DOJRZAŁOŚĆ, FILTR ANTYSPAMOWY, ADHD, KALCEOLARIA, BEZDENNOŚĆ, KUCHCIK, OWCA WIELOROGA, OBSZAR GÓRNICZY, ETOLA, PRZYGOTOWANIE, HELIKAZA, TRANSPARENT, MANCA, KĄPIEL OŁOWIANA, KRZEŚLISKO, PRZYDAWKA, OPERACJA, WYZWANIE, GŁÓWNY KSIĘGOWY, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, MEMORANDUM, HUCULSKI, KONOTACJA, ŚLEPA PRÓBA, MONITOR, BESZBARMAK, WYBORY PROPORCJONALNE, UBOGOŚĆ, PREZESKA, EGZEMPLARYZM, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, TURGOR, POROZUMIENIE, NASIONNICE, RZUT OKA, HOMOSEKSUALIZM, FELICIA, CERKIEW, MAKARONIARZ, KRYSTALOMANCJA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, CIELICZKA, PŁEĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, POLE BITOWE, SKALISKO, DIAMENT, MILANEZ, PELA, NIELOGICZNOŚĆ, ŚCIEŻKA, DRAMAT GANGSTERSKI, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, MIŚ, TRASA, CANTUS FIRMUS, GOŹDZIENIEC, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SPEKTROSKOPIA, AMPUŁA, PIKSEL, JĘZYK FORMALNY, NIZIOŁEK, SPOILER, GAZ ŁZAWIĄCY, PROPORZEC, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, PRZEGRA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, STANOWCZOŚĆ, WARTOŚĆ, POPRZEDNICZKA, OCZKO W GŁOWIE, PRZYCZYNA CELOWA, D, MIANOWNIK, BRODAWKA STÓP, ZŁĄCZE PROSTUJĄCE, ŁUPEK MARGLISTY, OKTAEDRYT, TEMAT, ŚWIADOMOŚĆ, SERCÓWKA, PIRAT, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, CHLUBNOŚĆ, ANTAŁEK, HOMER, ROZWÓJ WSTECZNY, SALA, MAGIERA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, WALENCJA, ASEKURANT, MIŃSZCZANKA, STOSUNEK, ŚLĄSKOŚĆ, KOSIARKA ROTACYJNA, LANE KLUSKI, GRUPA WAROWNA, WARSTWA OZONOWA, NIEUŻYWALNOŚĆ, LARGHETTO, TASIEMCE, OKSYDAZA, BAJADERA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, SYGNAŁ, MAKROPLATA, KARTA PRZETARGOWA, ŻYWOTNOŚĆ, DOBRODUSZNOŚĆ, SERYCYTYZACJA, GALERIA, WYCIERACZKA, CYSTOSTOMIA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, GRAF PRZEDZIAŁOWY, FUTURYSTYCZNOŚĆ, RECEPTYWNOŚĆ, POWIEŚĆ SF, NAPASTNICZKA, CHROPAWOŚĆ, CHARYZMATYK, JEDNOOSOBOWOŚĆ, MINÓG STRUMIENIOWY, AQUAFABA, BOK, BAWOLE OKO, PUSTELNIA, BRZYDKIE KACZĄTKO, KOMISARZ, UZALEŻNIENIE, PRÓŻNIA, KUMULACJA, RAJKA, BRUTALNOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, OSTROŚĆ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, ŁUPIEŻ PSTRY, ZNACHOR, ODTLENIACZ, GAJA, ŚCIANA, POLSKOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, OWOCNOŚĆ, POLONISTYKA, KRYNOLINA, BÓG, WSPARCIE, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, SER ŻÓŁTY, MASZYNOWNIA, BATALION RADIOTECHNICZNY, ŁOBUZIAK, SKALA RANKINE'A, MASKA, FLEGMA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, TABOR, WIRUS WŚCIEKLIZNY, WIGONIA, DOMEK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, RAPT, KIERUNKOWSKAZ, SINUS, STUZŁOTÓWKA, ŚMIERDZIUCH, ALT, ARCHETYPOWOŚĆ, SOS TATARSKI, WIRTUOZOSTWO, KROKODYL NILOWY, MEDYCYNA LOTNICZA, USTRÓJ RODOWY, DWUSTRONNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, PODIUM, ZAKŁÓCENIE, GRANATNIK, TRESER, LODOWIEC GÓRSKI, PUNKT OKOSTNOWY, AKCENT, POŚWIST, TRAGICZNOŚĆ, SZTUKA ZIEMI, INSTALACJA, ENTOMOFAUNA, KASA, KARTUSZ, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, CYGANECZKA, KOŚCIELNOŚĆ, PION, JĘZYK OBCY, KATAFOREZA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, WYŚWIADCZANIE, POJAZD SILNIKOWY, KRAKÓW, WODOROSIARCZEK, SUPERNOWA, CZWARTY, MIKROWENTYLACJA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, CHAMÓWA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, BYT ABSOLUTNY, INWOKACYJNOŚĆ, PĘCHERZ, KWATERA GŁÓWNA, RACHUNEK KOSZTÓW, ROWER, FILTR, EGRETA, TĘCZA, CZASTUSZKA, EROZYJNOŚĆ, INTELIGENCJA WERBALNA, ULOT, ETEZJA, DROŻNOŚĆ, TAJNE NAUCZANIE, ADAPTOR, SYMULANT, WIECZOREK POETYCKI, CZERWONA KRWINKA, SZCZENIĘCE LATA, KOMPETENCJA MIĘKKA, CZAMARA, SPADKOBIERCA, ŻEBRO, MATERIAŁ, MIMOŚRODOWOŚĆ, SOLE, UPGRADE, KRYZYS KATATYMICZNY, ARCHIKATEDRA, PRADZIAD, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, CIĘŻAR, TONAŻ, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, AKORD, ?PATRONAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST PIERWSZY POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI, GŁÓWNY, MA WIODĄCĄ ROLĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST PIERWSZY POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI, GŁÓWNY, MA WIODĄCĄ ROLĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERWSZOŚĆ to, że coś lub ktoś jest pierwszy pod względem ważności, główny, ma wiodącą rolę (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERWSZOŚĆ
to, że coś lub ktoś jest pierwszy pod względem ważności, główny, ma wiodącą rolę (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST PIERWSZY POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI, GŁÓWNY, MA WIODĄCĄ ROLĘ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST PIERWSZY POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI, GŁÓWNY, MA WIODĄCĄ ROLĘ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast