DOBRO, NA KTÓRE POPYT ROŚNIE SZYBCIEJ NIŻ LINIOWO W STOSUNKU DO WZROSTU DOCHODÓW I JEDNOCZEŚNIE W PRZYPADKU SPADKU DOCHODÓW SPADEK POPYTU JEST PROCENTOWO WIĘKSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRO LUKSUSOWE to:

dobro, na które popyt rośnie szybciej niż liniowo w stosunku do wzrostu dochodów i jednocześnie w przypadku spadku dochodów spadek popytu jest procentowo większy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBRO, NA KTÓRE POPYT ROŚNIE SZYBCIEJ NIŻ LINIOWO W STOSUNKU DO WZROSTU DOCHODÓW I JEDNOCZEŚNIE W PRZYPADKU SPADKU DOCHODÓW SPADEK POPYTU JEST PROCENTOWO WIĘKSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.314

ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, BUDDYZM TYBETAŃSKI, CHROPAWOŚĆ, MUŁOWCOWATE, KARIBU, CENTRALNOŚĆ, GOMORA, SOKOLE OKO, POUFAŁOŚĆ, SIERŚCIAK, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, NASIADÓWKA, OVERCLOCKING, ŚMIECH, METEORYT HED, PRZEKŁAD, TRANSFER, MONOCENTRYZM, UPRAWA ROLI, GATUNEK LITERACKI, FRYWOLNOŚĆ, SUBSKRYBENT, DOBROWOLNOŚĆ, TURYSTYKA KONNA, WYRAFINOWANOŚĆ, SOLILOKWIUM, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ŻYWOŚĆ, NETBALL, CHLUBNOŚĆ, WSZECHMOC, RAUIZUCHY, BLISTR, KABRIOLET, FRONT STACJONARNY, PIECZYWO CUKIERNICZE, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, AKTOR, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, STRATEGIA, SUPERNOWOŚĆ, TRANSEKT, WŁOSKOŚĆ, NAWA GŁÓWNA, GRADUACJA, BEZWIETRZE, PUSZKARSTWO, DRABINKI, RACJA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KOMERCHA, DRAGANT, SYNTETYZATOR, ATRYBUCJA, ZBIÓR GĘSTY, CZUBRICA, CHORAŁ, JEDNOSTKA ZALEŻNA, FUNDUSZ ZASOBOWY, MAKROPIERWIASTEK, TRAKT, CZĘŚĆ WSPÓLNA, DOŚWIADCZENIE, UMIEJSCOWIENIE, GALAKTOLIPID, KRWIOPIJCA, SAMORODNOŚĆ, BUJOWISKO, MONOETANOLOAMINA, LYGODIUM PALMIASTE, PAŁA, SITNIK, WITAMINA B6, MENZURKA, DOBRODUSZNOŚĆ, AUDYTOR, KATEGORIA PIÓRKOWA, CZEREŚNIA, INFLACJA PŁACOWA, SZALOTKA, MIEDZIOWIEC, KONCHIOLINA, ISLAM, STEROWANIE HYDRAULICZNE, UWERTURA, PAPROĆ DRZEWIASTA, NIEPOKALANOŚĆ, ZAUROZUCH, NIEŚWIADOMOŚĆ, SKĄPOGUZKOWCE, FAKTYCZNOŚĆ, PLURALIZM, INDEKSACJA, ŻARÓWKA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, STUDIUM, ANNATY, DOSTĘP, ZEBRA, DOBRO POZYCJONALNE, NAWÓJ, RAK RZECZNY, NERWICA NIEDZIELNA, PRZESTRZEŃ WEKTOROWA, JEMIOŁA POSPOLITA ROZPIERZCHŁA, ZAGRODNIK, DERMOKOSMETYK, PRZENOSKA, MINÓG STRUMIENIOWY, PESZT, NIEKOSZTOWNOŚĆ, ŚWIĘTA, ROTACJA WEWNĘTRZNA, NIECZYNNOŚĆ, KURATOR OŚWIATY, STATYSTYKA OPISOWA, WIZYTÓWKA, MILICJA, RUCH, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, OSZUKANIEC, ZUPA PIWNA, BARIERA DŹWIĘKU, SER PODPUSZCZKOWY, OLUNEK, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, DRAMAT, DZIEŻA, WZW D, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ZWARA, REGRESJA LINIOWA, PRZEŻYCIE, TYBINKA MAŁA, CHAMPION, KASZANKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, NAMPULA, TELEFON, PAPROTNIK KOLCZYSTY, NIEBOSKIE STWORZENIE, PŁASKOSZ, GOŹDZIANKA, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, GLINIASTOŚĆ, GATUNEK SYNCHRONICZNY, LICZBA CHROMATYCZNA, MOŻLIWOŚĆ, ZŁY CZŁOWIEK, TERAPIA ODRUCHOWA, WYJĄTEK, SKIBA, MAKSI, EXTRAKLASA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, FACHOWOŚĆ, MARYJNOŚĆ, POLIANDRIA, CYRKUMFLEKS, MODULARNOŚĆ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, MIS, NABÓJ BOJOWY, AKATALEKSA, SZURPEK ODRĘBNY, RZECZOWNIK POSPOLITY, SOŚNIAK, MAJAK, POPYT GLOBALNY, ZMIERZCH CYWILNY, PIENIĄŻEK, SZAŁAWIŁA, UBOGOŚĆ, HOMINIDY, CZYSTOŚĆ, PŁYN RINGERA, APROBATA, MORALNOŚĆ, DUSZA TOWARZYSTWA, OCZKO, CIERNIOGŁOWY, GRZYBEK KEFIROWY, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, KRETYŃSKOŚĆ, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, CZŁONEK, FAŁSZYWOŚĆ, OBJAŚNIENIE, TETRAMER, PODATEK LINIOWY, PROSTA, DEGRADACJA, KĄT ŻYLNY, WSTĘŻNICE, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, KANALIK, LIPA, ZAPASY, DZIEŃ, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, SUBLITORAL, PRZEDAWCZYK, OBLAT, ALLEGRO, PODRYWKA, PIEPRZ CZARNY, KOLEJ WĄSKOTOROWA, POPRZEWRACANIE, MAMUT POŁUDNIOWY, JEDYNE, REGUŁA SAVAGE'A, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, UCHO IGIELNE, STANOWISKO, AGRESOR, SPAD, AKTYWA, MIESZADŁO, SZCZĘKOT, WYRAŻENIE, BIDUL, PORTUGALSKI, PRZETWÓR, NADGORLIWOŚĆ, POMOC, OWAL CASSINIEGO, ZNACZENIE, KARZEŁ, KOMORA PŁYWAKOWA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, NIEZASKARŻALNOŚĆ, SIECZKA, KLUSKI ŚLĄSKIE, NORMALNOŚĆ, MECENAS, POŚWIST, CZEK PODRÓŻNICZY, OKRĄGŁOGŁOWY, JĘZYK PENDŻABSKI, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, PTOZA WRODZONA, TORFOWISKO NISKIE, WOLNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, KOŃ TRAKEŃSKI, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PAJĄK, TŁUSTE LATA, LICZNIK PRĄDOWY, PRZEGLĄDARKA, JASNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, PSIARKA, TYGRYSIE OKO, SABATARIANIN, ZAGRANICZNOŚĆ, EKOSFERA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WZROST ZEROWY, PLASTOMER, PRAWO PODMIOTOWE, SYNERGETYKA, ZESZYT W LINIE, PODSTAWA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, ŻABA, NIŻ, UCIECZKA, EROTOMAN, PANTEON, WSZECHMOC, WYTWÓRNIA FILMOWA, COB, SYGNAŁ RADIOWY, FIZJOLOGIA, REPUBLIKA, MONOGAMIA, INFLACJA TŁUMIONA, CHŁOPAK, WYPIERANIE PORTFELOWE, DOKUMENTACJA BUDOWY, MYSZORYJKI, POMOC DROGOWA, GORĄCZKA, HEREZJA, KASK WSPINACZKOWY, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, REWERS, STRUKTURA HOLDINGOWA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, RADIOAKTYWNOŚĆ, BYLEJAKOŚĆ, ŻYCIE WIECZNE, NAGANIACZ, ?AMBITNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBRO, NA KTÓRE POPYT ROŚNIE SZYBCIEJ NIŻ LINIOWO W STOSUNKU DO WZROSTU DOCHODÓW I JEDNOCZEŚNIE W PRZYPADKU SPADKU DOCHODÓW SPADEK POPYTU JEST PROCENTOWO WIĘKSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBRO, NA KTÓRE POPYT ROŚNIE SZYBCIEJ NIŻ LINIOWO W STOSUNKU DO WZROSTU DOCHODÓW I JEDNOCZEŚNIE W PRZYPADKU SPADKU DOCHODÓW SPADEK POPYTU JEST PROCENTOWO WIĘKSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRO LUKSUSOWE dobro, na które popyt rośnie szybciej niż liniowo w stosunku do wzrostu dochodów i jednocześnie w przypadku spadku dochodów spadek popytu jest procentowo większy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRO LUKSUSOWE
dobro, na które popyt rośnie szybciej niż liniowo w stosunku do wzrostu dochodów i jednocześnie w przypadku spadku dochodów spadek popytu jest procentowo większy (na 14 lit.).

Oprócz DOBRO, NA KTÓRE POPYT ROŚNIE SZYBCIEJ NIŻ LINIOWO W STOSUNKU DO WZROSTU DOCHODÓW I JEDNOCZEŚNIE W PRZYPADKU SPADKU DOCHODÓW SPADEK POPYTU JEST PROCENTOWO WIĘKSZY sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - DOBRO, NA KTÓRE POPYT ROŚNIE SZYBCIEJ NIŻ LINIOWO W STOSUNKU DO WZROSTU DOCHODÓW I JEDNOCZEŚNIE W PRZYPADKU SPADKU DOCHODÓW SPADEK POPYTU JEST PROCENTOWO WIĘKSZY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast