Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAIMEK WYRAŻAJĄCY FAKT, ŻE WYKONAWACA CZYNNOŚCI JEST JEDNOCZEŚNIE JEJ PODMIOTEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAIMEK ZWROTNY to:

zaimek wyrażający fakt, że wykonawaca czynności jest jednocześnie jej podmiotem (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAIMEK WYRAŻAJĄCY FAKT, ŻE WYKONAWACA CZYNNOŚCI JEST JEDNOCZEŚNIE JEJ PODMIOTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.593

STACJONARIUSZ, ZWODNICZOŚĆ, SHERGOTTYT, WYMIANA, PINGWINY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, KUC CONNEMARA, REJESTR, ZAPORA OGNIOWA, GRUCZOŁ COWPERA, RUMUN, KOMISJA SKRUTACYJNA, POPYT PROPORCJONALNY, SABATARIANIZM, WOŁOWINA, MROK, MARKETING INWAZYJNY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PRZESYP, NORMATYWIZM, WERSJA LEKTORSKA, TELEFON, NAKTUZ, STYGOFAUNA, DZIEŁO POŚREDNIE, KOŁOWIEC, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, GRUNTÓWKA, PORZĄDKI, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, TĘTNICA NERKOWA, TUTORIAL, SŁODYCZ, ROTAWIRUS, ŻYWOŚĆ, ŁAZIK, PROSIAK, REPUBLIKA, PRZETWORNIK, ASTER, INWOLUCJA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, BIAŁA HERBATA, MARABUT AFRYKAŃSKI, FALABELLA, SECESJONISTA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, DUALNOŚĆ, CZUBEK, ROMBOEDR, NEPOTYSTA, PROSTOMYŚLNOŚĆ, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, RZEŹBA KRASOWA, FASOLA SZPARAGOWA, GMT, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, TOMIZM, KOSZT NIEZGODNOŚCI, KOMERCJA, WALEC HIPERBOLICZNY, POSIADACZ ZALEŻNY, MEDYCYNA SPORTOWA, KAFEJKARZ, WERYFIKACJA, ZAIMEK ZWROTNY, CIĄG GEOMETRYCZNY, ROZDZIALIK, CYGAN, FUNKCJE AMPLITUDY, NIEOBROTNOŚĆ, PASSIVUM, NIEZALEŻNOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, OBCHODOWY, SEKCIARZ, OKNO KROSNOWE, BOOROOLA, JESIOTR ROSYJSKI, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, SPRAWA, SPÓDNICZYNA, METODA NAWIASÓW LIEGO, TRAFIENIE, ŻART, OPACZNOŚĆ, OKRĘT LOTNICZY, KOŚĆ MIEDNICZNA, ANTYLOPA DERBIEGO, RACJONALNA IGNORANCJA, CHROPAWOŚĆ, HAPLOTYP, ZGRUBIAŁOŚĆ, MINIMALIZM, INTEGRALNOŚĆ, PLAKODONTY, WĄTŁOŚĆ, TWIERDZENIE KRULLA, ZAPASY, DOBUDOWA, SYMPATYCZNOŚĆ, ALBUM, MONARCHIA DZIEDZICZNA, TRZECIA CZĘŚĆ, CHOROBA DZIEDZICZNA, KOCIAK, AUTOMAT, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, ASOCJALNOŚĆ, KMIOTEK, DRASTYCZNOŚĆ, HIPOSTYL, WYMIENNIK CIEPŁA, KOŚCIÓŁ, PATAFIAN, PIEŃ TRZEWNY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, TRZYKROTNOŚĆ, MOKROŚĆ, BIDŁO, ŁABĘDZIA SZYJA, WIDELEC, DOSIEBNOŚĆ, IZBA WYŻSZA, POMYSŁOWOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, POCISK NADKALIBROWY, PĘCHERZ, NIEGOŚCINNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, WSTĘŻNICE, PSI GRZYB, LEŃ, MĘKI TANTALA, GRAMATYKA GENERATYWNA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, PRZEKAZ, SOCJOLOGIA OGÓLNA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, UKŁAD NARZĄDÓW, KLAUSTROFOBIA, GRUCZOŁ MEIBOMA, DYDAKTYCZNOŚĆ, ŚMIECIOWISKO, NALEGANIE, NEORENESANS, CHODNICZEK, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, ANTECEDENCJA, ZWROTNOŚĆ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, AUTOTRANSFUZJA, PODEJŹRZON, MINÓG JAPOŃSKI, DEZAWUACJA, PŁOMIEŃ, ŚWIECOWANIE USZU, PRZECIWIEŃSTWO, MOL, LANDARA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, BOŻA RĘKA, KATASTROFA NATURALNA, WIETRZNOŚĆ, ŁÓDŹ PILOTA, TWIERDZENIE SINUSÓW, NOCEK KOSMATY, NIESKRĘPOWANIE, ZASTAW REJESTROWY, SZAROTA BŁOTNA, HERBATA CZARNA, MURARKA OGRODOWA, PRACA STUDIALNA, ZGNIŁOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, FAŁSZYWOŚĆ, PARTIA, NIEZWARTOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, ANIMALIZM, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KAGU, PIEZOELEKTRYK, TAMPICO, GADACZ, PODTRZYMKA, CZEPIAKI, KUTYKULA, SKRZYPOWE, KIERKI, USTRÓJ NIEWOLNICZY, BROŃ MASZYNOWA, INTERNACJONALIZM, DEFORMACJA MADELUNGA, ŚWIETLIKI, ŁYSIENIE POSPOLITE, MUSZLA, CIENISTKA, BUJAK, REPUBLIKA ADYGEI, ZASADA DUALNOŚCI, BIERZMOWANIE, WYDERKA, NAPADZIOR, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, LIPA, BYTOMKOWIEC, PRELUDIUM, FELERNOŚĆ, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, OPAR, KOSTKA, AEROFON, JEDNOŻEŃSTWO, TYSIĄCKROTNOŚĆ, GWICHT, STACJA OBSŁUGIWANA, ABRAHAM, WYTWÓRCZOŚĆ, ARTYSTKA, UKŁAD DYNAMICZNY, OWULACJA, PUSTA STRUNA, GRUPOWE UDERZENIE JĄDROWE, POCIĄG MARSZRUTOWY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, DRZEWO KOSMICZNE, WYSMUKŁOŚĆ, INDYWIDUALIZM, KLECANKA RDZAWOROŻNA, FLAMBIROWANIE, OMNIPOTENCJA, GLADIATORSTWO, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, ENAMINA, DIABELSKOŚĆ, ŻART, USYTUOWANIE, MŁOT, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, NERW BŁĘDNY, LICZBA POJEDYNCZA, REKIN PIASKOWY, ONTOLOGIZM, ABSURD, SELENEK, ALLEGRETTO, IZOTERMICZNOŚĆ, WIMBLEDON, METYCYLINA, PEREŁKA, GARDZIEL, ARCHETYPOWOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, MIARODAJNOŚĆ, JOŁOP, ŚLIZGACZ, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, BIAŁY PUCH, ROZCIEŃCZALNIK, OMIEG KOZŁOWIEC, ACEFALIA, SZYMEL, BUŁKA MONTOWA, PODAŻ ELASTYCZNA, WŚCIEK DUPY, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, KARMNIK AUTOMATYCZNY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DOMINANTA, TERSIN, KONCHIOLINA, KRET, OLEJEK KAMFOROWY, DAWKA ŚMIERTELNA, MIMBAR, PAŁAC, KERMESYT, OBŁUDNIK, FILTR CZEBYSZEWA, MOŻLIWOŚĆ, OPONA RADIALNA, DESZCZOWOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, NAUKA SPOŁECZNA, KECZUP, GRADUACJA, AHISTORYCZNOŚĆ, ZWOLNIENIE, POWOLNOŚĆ, ROZMACH, POLĘDWICA SOPOCKA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, NIEWYCZUWALNOŚĆ, LANGUSTYNKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.593 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zaimek wyrażający fakt, że wykonawaca czynności jest jednocześnie jej podmiotem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAIMEK WYRAŻAJĄCY FAKT, ŻE WYKONAWACA CZYNNOŚCI JEST JEDNOCZEŚNIE JEJ PODMIOTEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zaimek zwrotny, zaimek wyrażający fakt, że wykonawaca czynności jest jednocześnie jej podmiotem (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAIMEK ZWROTNY
zaimek wyrażający fakt, że wykonawaca czynności jest jednocześnie jej podmiotem (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x