IRONICZNIE O OSOBIE (SZCZEGÓLNIE KOBIECIE), KTÓRA JEST WYSOKA I CHUDA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIDIA to:

ironicznie o osobie (szczególnie kobiecie), która jest wysoka i chuda (na 5 lit.)TYKA to:

ironicznie o osobie (szczególnie kobiecie), która jest wysoka i chuda (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE O OSOBIE (SZCZEGÓLNIE KOBIECIE), KTÓRA JEST WYSOKA I CHUDA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.180

GIGANTOFON, CZUBRICA, FAZA, ROZCIEŃCZALNIK, DURNOWATOŚĆ, SKRZEK, POCISK PODKALIBROWY, CHRZEST, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PIGWA POSPOLITA, LEASINGODAWCA, TRUD, MŁOT, TABLICA CAYLEYA, NARZECZONY, RELACJA LOGICZNA, TRZECIA POWIEKA, PAŹDZIOR, CHORĄŻY, SYGNIFIKATOR, ROŚLINA KWASOLUBNA, PILCH, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, SAMOWOLNOŚĆ, BŁYSK, HALIT, ONIRYCZNOŚĆ, MODRASZEK REBELA, MAJKA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, GARBATE ANIOŁKI, KSIĄŻĄTKO, PORTFEL, GOSPODARKA MIESZANA, TEREN OTWARTY, ZGNILIZNA DREWNA, CZASZA, GRĄD SUBATLANTYCKI, ZGREDEK, ANIMALIZM, NOSACZ MENTAWAJSKI, HIPSTER, OCZYSZCZANIE, SUBTELNOŚĆ, LAWA, CYGAŃSTWO, OSTROŚĆ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WYDMIKUFEL, MASTYGONEMA, OPIS, SZPIEG, RODZICIELKA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, DOMINANTA, ODKAŻACZ, SWAR, NOCEK DUŻY, PATOLOG SĄDOWY, DRIVER, ODCZYNIACZ, PARALIZATOR, CYJANEK, POKAZOWOŚĆ, GOSPODARKA NATURALNA, GANOIDY KOSTNE, MARKETING PARTNERSKI, POPYT NIEELASTYCZNY, MUMIA, ZORZA POLARNA, BEZLOTKI, SKŁAD, KONIECZNOŚĆ, ZBAWCZYNI, INTERPRETATOR, MIĘKKIE SERCE, PRZEWÓD, GOLIAT, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, HYDROZOL, WSPÓŁKRÓL, GNUŚNOŚĆ, OSIOŁ, MOCNY ŁEB, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, MAŁOSTKOWOŚĆ, RĘBNIA ZUPEŁNA, POTULNOŚĆ, PROLETARIUSZ, CIUĆMA, ULGA MELDUNKOWA, BRYDŻ SPORTOWY, POGODNOŚĆ, NORNIK BURY, OPÓJ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, RAKARZ, MAGNETON JĄDROWY, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, TRANSAKCJA SPOT, GARIBALDKA, BAWOLEC, SYNTETYK, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ANKIETOWANY, PODRÓŻ, NEWRALGICZNOŚĆ, REOFIL, BRAT KRWI, WOLTAMPEROMETRIA, RODZINA KATYŃSKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, KOMORNICZKA, MATERIALIZM, DETALISTA, GORĄCZKA, EUKARIOT, ASYSTENTKA, BARBARZYŃCA, PROMIENNOŚĆ, PAPROTNICA, SŁUCH ABSOLUTNY, OSOBA FIZYCZNA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, KOLEŻANKA PO FACHU, SYNTEZA, USŁUGI SPOŁECZNE, BYLICA POLNA, ALOZA NIEBIESKA, WZORZEC, NUMER KIERUNKOWY, PAPROĆ DRZEWIASTA, GALARETA WHARTONA, CHRONOMETR MORSKI, POCIĄG MARSZRUTOWY, NIEAKTYWNOŚĆ, MEANDER, CHOINÓWKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, DAMA DO TOWARZYSTWA, PEREŁKA, DZIEDZIC, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ROŚLINA GÓRSKA, DZIEWANNA, WSIOWY FILOZOF, PODRZEŃ, NORMATYWIZM, NORZYCA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, DUPA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, SPREJ, ABSTRAKCJONISTA, METAFIZYCZNOŚĆ, GANGRENA, OLBRZYM, SZARA MYSZ, WSPÓŁZAWODNICA, NIEBYWAŁOŚĆ, IDEALNOŚĆ, PUL, MIASTOWOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, INSTRUMENTOLOGIA, ŻYWOKOST, KSZTAŁCICIEL, ROMANS GOTYCKI, KWARTET, HYDROFIL, FREZARKA KOPIARKA, SZYCH, SYSTEM POZYCYJNY, ANTYHITLEROWIEC, EPISTOŁA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, POŚREDNIK, PRYNCYPIALISTKA, KĄPIEL GAZOWA, NIEDORZECZNOŚĆ, PROGRESISTA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, HUMANOID, PEŁNIA, PADACZKA ODRUCHOWA, OGNIWO WESTONA, SYNERGIZM, OSŁABIACZ PODRZUTU, TUŁACZ, MIEJSCOWY, WĘGLARNIA, BIEDAK, MAPA FIZYCZNA, LIROGON SKROMNY, SPLOT, NAGANIACZ, ODKRYCIE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, NITROZOBAKTERIA, DWUTLENEK, SYRENY, ANTECEDENCJA, CIELĘCINKA, ARSENAŁ, CEROWACZKA, WYBUCHOWOŚĆ, RASA PANÓW, KWINTESENCJA, WZROK BAZYLISZKA, ZAGĘSZCZACZ, BIOMETRYKA, PRZESYP, KUCHNIA, KRWIOPIJCA, GOSPODARSTWO DOMOWE, IRLANDZKOŚĆ, ATU, NAUSZNIK, BEZCHMURNOŚĆ, KAJMAK, DZIKI LOKATOR, YOUTUBER, CHRZAN, ARESZT TYMCZASOWY, EKONOMIA SPOŁECZNA, INWESTOR, IRONICZNOŚĆ, KOPARKA ZBIERAKOWA, MONOGAMISTKA, KROWIENTA, HURTNICA WSTYDLIWA, AKTOR, KOLOKATOR, LISZAJ RUMIENIOWATY, TRANDOLAPRYL, PIEC ŁUKOWY, WEKSEL TRASOWANY, KOMPETENTNOŚĆ, CIEMNOTA, DROBNOŚĆ, STOPIEŃ, UPADŁOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, IZOTROPOWOŚĆ, GATUNEK PARASOLOWY, PRZEZORNOŚĆ, ŚCIANA, BRUDY, DYSK ELASTYCZNY, FOTOGRAF, NAZWA TOPOGRAFICZNA, HURYSA, FUNDUSZ ZASOBOWY, MANICURZYSTKA, ORGAN SPÓŁKI, RELACJA BINARNA, FALA PRZYBOJOWA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, POBOŻNE ŻYCZENIE, FLAWONOID, BIUROKRACJA, PANIKA BANKOWA, MAGNETOSTATYKA, FRAMUGA, OSZCZĘDNOŚĆ, PASJONAT, DOKUMENTARZYSTKA, NAIWNOŚĆ, BEZECNOŚĆ, MLECZAN, ONTOLOGIZM, CHROMBUCYL, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, LOTOKOT FILIPIŃSKI, PRZESŁANKA, KINOMANIAK, PRZECIWWAGA, RELATYWIZM MORALNY, NAZWA ZWYCZAJOWA, JĄDRO, OBCIĄŻENIE, ROŚLINA AKWARIOWA, UKŁAD ODNIESIENIA, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, LOMUSTYNA, WŁADZUCHNA, MILICJA, ZASTAWKA MITRALNA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, GRUCZOŁ MLECZNY, PRZEGUBOWIEC, WINNOŚĆ, TROCINIARKI, METODA DELFICKA, HRABIĄTKO, CZARNA SKRZYNKA, ABOLICJONISTA, BETA TESTER, ?PREKLUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE O OSOBIE (SZCZEGÓLNIE KOBIECIE), KTÓRA JEST WYSOKA I CHUDA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE O OSOBIE (SZCZEGÓLNIE KOBIECIE), KTÓRA JEST WYSOKA I CHUDA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIDIA ironicznie o osobie (szczególnie kobiecie), która jest wysoka i chuda (na 5 lit.)
TYKA ironicznie o osobie (szczególnie kobiecie), która jest wysoka i chuda (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIDIA
ironicznie o osobie (szczególnie kobiecie), która jest wysoka i chuda (na 5 lit.).
TYKA
ironicznie o osobie (szczególnie kobiecie), która jest wysoka i chuda (na 4 lit.).

Oprócz IRONICZNIE O OSOBIE (SZCZEGÓLNIE KOBIECIE), KTÓRA JEST WYSOKA I CHUDA sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - IRONICZNIE O OSOBIE (SZCZEGÓLNIE KOBIECIE), KTÓRA JEST WYSOKA I CHUDA. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast