WATOLINA, LUŹNA WŁÓKNINA LUB DZIANINA, KTÓRA PRZYPOMINA WATĘ, UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO IZOLACJA, OCIEPLENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WATA to:

watolina, luźna włóknina lub dzianina, która przypomina watę, używana głównie jako izolacja, ocieplenie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WATA

WATA to:

zbite i nieregularnie poplątane cienkie włókna bawełniane lub wiskozowe; produkt, który służy głównie do celów higienicznych (np. opatrunkowych) i kosmetycznych (na 4 lit.)WATA to:

przenośnie: fragment (lub elementy) jakiegoś komunikatu (wypowiedzi, tekstu artystycznego itp.), który nie zawiera zbyt wiele istotnej treści, można go uznać za zbędny wypełniacz (na 4 lit.)WATA to:

materiał opatrunkowy (na 4 lit.)WATA to:

cukrowa na patyku (na 4 lit.)WATA to:

i cukrowa, i higieniczna - biała (na 4 lit.)WATA to:

szklana, a się nie tłucze (na 4 lit.)WATA to:

szklana lub cukrowa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WATOLINA, LUŹNA WŁÓKNINA LUB DZIANINA, KTÓRA PRZYPOMINA WATĘ, UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO IZOLACJA, OCIEPLENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.436

BOMBA TERMOJĄDROWA, KANADYJKA, PROMOTOR, TEOLOGIA BIBLIJNA, ŻUŻEL, ODŚWIEŻACZ, DIABEŁEK, PAMPUCH, SZACHY KORESPONDENCYJNE, PISZCZAŁKA, DYMKA, STREAMER, NIEWOLNIK, HEBAN, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WTÓRNY ANALFABETA, CHWAŁA, DRUK, UBEZPIECZONA, PRZEŻYCIE, HURTOWNIA DANYCH, KAMELIA, INWESTYCJA PORTFELOWA, WANIENECZKA, SYLABA ZAMKNIĘTA, KOREAŃSKI, MISTRZU, FUZJA, KSIĘŻUNIO, SAMOCHODZIARZ, PANTOGRAF, KOREK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OGNISKO, PICA, WYROSTEK BARKOWY, TENIS, OBŁO, RAWKA BŁAZEN, STAN SUROWY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KURCZAK TIKKA MASALA, BAWOLE OKO, KARABINEK PNEUMATYCZNY, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, BAŻANT, TURMA, UŻĄDLENIE, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, SUKA, BUTWA, KLEMATIS, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, GOŁĄBEK, RUBEL, PUNKT GASTRONOMICZNY, BLUFFIARZ, KUSKUS, INTERCEPCJA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, WTYCZKA, HETEROATOM, GAJA, KLASYFIKACJA ABC, TRAWERS, WIERZĄCY, LEWAREK, UKŁAD OPTYCZNY, ZAGRANICZNOŚĆ, KARIOLKA, SIATKA, SZMACIARZ, LINIA PRZEMIANY, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, HERB, GRANICA, ZESTAW, CIEŃ, KONFISKATA, GŁOS, KAZACZOK, BARWNOŚĆ, NEKTARNIK, HAŃBICIEL, LAMINAT, MIŁOŚĆ, SCENKA, PRZESTĘPNOŚĆ, SZPERACZ, TRAŁ, NACISK, GŁOS, MELODIA, KORYTKO, GIL, GRUNT, ZNAK, POWÓD, ZAOPATRZENIE, ROPUCHA BLOMBERGA, ZYSK, DOM TOWAROWY, KOLEJKA, KRYPTODEPRESJA, PIERWSZY PLAN, LEŻA, POTWARZ, BAWOLE OKO, CEDET, SYNTETYK, ZAKLEPKA, TENIS ZIEMNY, REKREACJA, KIWI, TRAMONTANA, STREAMING, BAGIENNIK OBŁY, KONTRAPUNKT, SKRA, FRONTON, ALLOMETRIA, BIEG, METAKWALON, EKSPERT, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, ISTOTA FANTASTYCZNA, CELOWNICA, GROŹBA KARALNA, ELIZJA, ŁOWCA TALENTÓW, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, PIEKŁO, WULWODYNIA, KONAK, URZĄD CENTRALNY, STRZELNICA SPORTOWA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, URSZULA, TURECKI, KWASKOWATOŚĆ, BUT NARCIARSKI, CENZUS MAJĄTKOWY, BANANA SPLIT, BENGAL, WOLUNTARIAT, OKOP, CYGANECZKA, NIEWIERZĄCY, CIEPŁA WDOWA, TEREM, EPIZOOTIA, KWAS NAFTENOWY, SYBIR, PLAN SYTUACYJNY, WARKOCZ, SIEKANKA, NIEWAŻNOŚĆ, WACŁAW, PŁOMYCZEK, DRUK ROZSTRZELONY, ODPŁATA, HARPIA, REGENERATOR, OPCJA TERMINOWA, KALETKA, NACIEK JASKINIOWY, NAZWA OGÓLNA, KISIEL, PEAN, ETIUDA, OPIEKUN FAKTYCZNY, MIELIZNA, DEKORTYKACJA, MUSTELOWATE, TERYTORIUM POWIERNICZE, KALKA TECHNICZNA, WSPÓŁUCZENNICA, KSYLOL, OTRZEWNA, KREDYT HANDLOWY, MYSZ, KAPRYŚNICA, KWICZOŁ, BURGRAF, WAŁ, PIRAMIDA, LEBERWURST, KORMA, ZASTRZALIN, TRZECI PLAN, UZDROWICIEL, SEMIWEGETARIANIN, SPÓJNIK, FIŻON, CZARNA OWCA, GAŁĘZIAK, AMATOR, BARWNIK, DOMEK LETNISKOWY, ŚREDNIOPŁAT, KURTYNA, LIGATURA, ZNAK PRZESTANKOWY, LEGOWISKO, LANOS, KOMONICA, ROCKS, HIPOMANIA, PRAKTYCZNOŚĆ, CYCERO, PASTERZ, KLAWITERAPIA, AMARANT, FUNDATOR, MAŹNICA, RZĄD, FILM KATASTROFICZNY, ŁAŃCUCH, SURFINGOWIEC, LOT KOSZĄCY, ŁYSAK, WPRAWKA, AMUR, ACHROMATYNA, KRÓLEWICZ, ROZWÓJ WSTECZNY, KAWA BEZKOFEINOWA, WĘGLÓWKA, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, KARLIK KUHLA, NOWENNA, FRA, WSPINACZKA SPORTOWA, SZKIELET, ANTAGONISTA, APARTAMENT, SYPIALKA, DRAMATYKA, PÓŁŚWIATEK, KOCIEŁ, FAKT, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, FAZOWNIK, ARGUMENT, ŻABA PURPUROWA, PAWICOWATE, REDYKOŁKA, REDAKTOR NACZELNA, MATKA, FAUL, POKRZEPICIEL, OBLADER, PRZYCZEPNOŚĆ, PORDZEWIACZ ŚLIWOWY, FRAZA, POWINOWATY, OPŁATA MIEJSCOWA, KORA, WILK, WYBIERACZ, LIST OTWARTY, OWOC POZORNY, STYPENDIUM, SZEPTUCHA, TONALNOŚĆ, DOKUMENT LOKACYJNY, PUSTAK, DECYZJA DOPUSZCZALNA, GODZINA, POŁOŻENIE, NASIERDZIE, LITERATURA, KLUBOWICZKA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, RAKARZ, LINIA, OCET, POWIEŚĆ FANTASY, STILON, TUBA, EKSPERYMENT KLINICZNY, BEATA, SILNIK SPALINOWY, TARANTELA, SITEK, RYNNA, MIKSER, STOPA PROCENTOWA, NIENORMATYWNOŚĆ, PLAŻA, DEGENERACJA, ŁUSKOWIEC, AHA, ?PODOKARP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WATOLINA, LUŹNA WŁÓKNINA LUB DZIANINA, KTÓRA PRZYPOMINA WATĘ, UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO IZOLACJA, OCIEPLENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WATOLINA, LUŹNA WŁÓKNINA LUB DZIANINA, KTÓRA PRZYPOMINA WATĘ, UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO IZOLACJA, OCIEPLENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WATA watolina, luźna włóknina lub dzianina, która przypomina watę, używana głównie jako izolacja, ocieplenie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WATA
watolina, luźna włóknina lub dzianina, która przypomina watę, używana głównie jako izolacja, ocieplenie (na 4 lit.).

Oprócz WATOLINA, LUŹNA WŁÓKNINA LUB DZIANINA, KTÓRA PRZYPOMINA WATĘ, UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO IZOLACJA, OCIEPLENIE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WATOLINA, LUŹNA WŁÓKNINA LUB DZIANINA, KTÓRA PRZYPOMINA WATĘ, UŻYWANA GŁÓWNIE JAKO IZOLACJA, OCIEPLENIE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x