CZŁOWIEK O ŚNIADYM LUB CIEMNYM KOLORZE SKÓRY, ROZPOZNAWANY JAKO NIENALEŻĄCY DO KULTURY BIAŁYCH LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRUDAS to:

człowiek o śniadym lub ciemnym kolorze skóry, rozpoznawany jako nienależący do kultury białych ludzi (na 6 lit.)SMOLUCH to:

człowiek o śniadym lub ciemnym kolorze skóry, rozpoznawany jako nienależący do kultury białych ludzi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRUDAS

BRUDAS to:

ktoś brudny lub coś brudnego, także ktoś lub coś, co brudzi (na 6 lit.)BRUDAS to:

człowiek o śniadym lub ciemnym kolorze skóry, rozpoznawany jako nienależący do kultury białych ludzi (na 6 lit.)BRUDAS to:

banknot z górnikiem o nominale 500 zł, który był w obiegu w PRL przed 1977 rokiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK O ŚNIADYM LUB CIEMNYM KOLORZE SKÓRY, ROZPOZNAWANY JAKO NIENALEŻĄCY DO KULTURY BIAŁYCH LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.866

PAJAC, KOŁTUN, BORDO, RABARBAR, PIDGIN, SKAJLAJT, ZMAGANIA, SÓL, WYDAWNICTWO SERYJNE, SREBRZENIE, DEKLARACJA, OGNIWO SREBROWE, HRABICZ, GWIAŹDZIARZ, USŁUGODAWCA, SKUP, OCZKO, ZAWODNIK, KOLEJKA, BYK, MADRAS, DYSZEL, SYSTEMATYKA, STRONA TYTUŁOWA, GEOFAGIA, NEGATYWA, ŁOTOK, OBMÓWCA, ZATOKI, BODZIEC, BOTY, CHOROBA ZARAŹLIWA, FOTOEDYTOR, ŚCISKACZ, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, FIGA, MÓWNICA, SOKI, ROZGAŁĘZIACZ, DIVA, KATAPLAZM, SKŁADAK, SMAKOŁYK, PALEOZOOLOGIA, OCIOS, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KORUND SYNTETYCZNY, KLIKOWOŚĆ, WYLEW, NISKOŚĆ, WETERYNARIA, ANTROPOCENTRYZM, ARKADA, RAPT, ZEŚWIECCZENIE, ANTYCHRYST, CZOŁÓWKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ASFALT SZTUCZNY, STEK, FUTURE SIMPLE, POWOŹNIK, PALUCH KOŚLAWY, DYSPROPORCJA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, SPUST, SIDARA, JĘZYK NATURALNY, POKRZYWKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, WSPARCIE FINANSOWE, TANTALIT, EKSPLOATACJA, TKANKA, REALISTA, MUCHA, KULE, WIESZAK, RÓJ, SALA, MAGNES, OCHRONA, WYCHÓD, KUPIEC, CEDRAT, KSIĄŻĘ, ANDANTINO, JASKÓŁKA, SZLACHCIURA, ROBOTA, NAROŻNIK, WYROBNICZKA, LOT NURKOWY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, DZIEŁO OTWARTE, AMBRAZURA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, LODOWNIA, ASYSTA, BEZCIELESNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, ATOL, DERKA, MORENA CZOŁOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WSPOMINKI, BRZOSKWINIA, SKARB PAŃSTWA, GANC POMADA, STYMULACJA, ZMARZLAK, KRIS, MIKROFON WĘGLOWY, AMARANT, GARMAŻERIA, EPISTOŁA, PRINCESKA, TARTINKA, KARTA WIZYTOWA, AGAMA, RAJZBRET, AMBRAZURA, FRAZA, OLEFINA, DROBNICA, ŁĄCZE ABONENCKIE, POMNIK, TAJNE KOMPLETY, GRYS, NIEDOTYKALNOŚĆ, STRZELECTWO SPORTOWE, SPECGRUPA, PAŹDZIERZ, PLUTON, INSTYTUCJA PRAWNA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, SYGNATURKA, POCZEKALNIA, ZASTRZALIN, BADANY, SEJSMOGRAF, SCYT, PRZYGODA, PRZEMYTNICTWO, LUK ŁADUNKOWY, LINIA WIDMOWA, RADIANT, PLOTER GRAWERUJĄCY, LEGENDA, TYSIĄC, IMMUNOSUPRESANT, KONSOLETA, GILOSZ, JOSE, FORMACJA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, TUMULUS, BALSAM KANADYJSKI, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, METATEKST, GOŁĄB, FLAMBIROWANIE, KAMIZELKA, BARBARZYŃCA, MIECZ, SIEMIĘ KONOPNE, NIECZUCIE, TARCZA, ŁUK TĘCZOWY, WIDLICZKA, ZACHÓD, ROZNOSICIEL, WERSJA LEKTORSKA, ODCISK, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, KUPNO, INFORMACJA POUFNA, TELESKOP, FUJARKA, KROKIET WIOSENNY, PICOWNIK, TARTINKA, CREPIDA, EPONIM, NIENORMALNY, ALERGIA PYŁKOWA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, KRWINKOWIEC, ODRAPANIEC, KŁADKA, DESNOYER, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, DRAŃ, MAŁA OJCZYZNA, NAPPA, WYRAŻENIE, ROTOR, STARUNEK, WOJNA CELNA, MAKIMONO, WOLNY RODNIK, NIESTRAWNOŚĆ, STONOGA MUROWA, SŁUPEK, TRÓJNÓG, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, FRUSTRACJA, TRAMADOL, BALET, KRUPNIK, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, JĘZYK OBCY, BODOR, FUNDAMENT, ZABIEG LECZNICZY, KOŁO SEGNERA, ZAŁOGA, LIAZA, WADA WZROKU, ASFODEL, KRWIŚCIĄG, RECEPTARIUSZ, FUSY, ŚLEPCE, PROSTAK, COSINUS, ŚLIWA, PALMA, IDIOBLAST, WĘGLIK, POPULACJA, ŁUSZCZAK INDYGO, INDOKTRYNACJA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ŚLIZG, ZAGARNIĘCIE MIENIA, AVIZO, ZROŚLAK, ANALIZA LOGICZNA, PRZEKĄSKA, PARTYCYPACJA, KAFTAN, WELON, CYGAN, FEDERALISTA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, WISKOZA, JASKINIOWIEC, EWOLUCJA KASKADERSKA, LEGUMINA, ROBOTA GÓRNICZA, SKARYFIKACJA, LISZAJ CZERWONY, PISZCZAŁKA, ERUDYTA, POKOLENIE, STAN WOLNY, NATURA, POPRAWIACZ, PÓŁCIEŃ, PRZECINARKA, BŁAM, BUDYŃ, LAMINAT, SOK, MISIO, PATRON, ĆWIK, MELON, TIRET, SZTUCIEC, POTWIERDZENIE, UNDARIA PIERZASTODZIELNA, OPONA PNEUMATYCZNA, KULT JEDNOSTKI, OBLĘŻENIE, KATECHUMEN, PIANOGUMA, PIĘKNY WIEK, KOŁKOWNICA, KSENOFOBIA, BAGNO, TEORIA INFORMACJI, ŁADOWNICA, GRZYB, KSIĄŻĄTKO, ABNEGATKA, JUBILEUSZ, MIĘTÓWKA, TWARDY RESET, TYGRZYK PASKOWANY, POLIMORFIZM, SPÓJNIK WYNIKOWY, PIERWORODNY, BYDLĘ, KUTER UZBROJONY, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, FORMACJA, ?ALGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK O ŚNIADYM LUB CIEMNYM KOLORZE SKÓRY, ROZPOZNAWANY JAKO NIENALEŻĄCY DO KULTURY BIAŁYCH LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK O ŚNIADYM LUB CIEMNYM KOLORZE SKÓRY, ROZPOZNAWANY JAKO NIENALEŻĄCY DO KULTURY BIAŁYCH LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRUDAS człowiek o śniadym lub ciemnym kolorze skóry, rozpoznawany jako nienależący do kultury białych ludzi (na 6 lit.)
SMOLUCH człowiek o śniadym lub ciemnym kolorze skóry, rozpoznawany jako nienależący do kultury białych ludzi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRUDAS
człowiek o śniadym lub ciemnym kolorze skóry, rozpoznawany jako nienależący do kultury białych ludzi (na 6 lit.).
SMOLUCH
człowiek o śniadym lub ciemnym kolorze skóry, rozpoznawany jako nienależący do kultury białych ludzi (na 7 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK O ŚNIADYM LUB CIEMNYM KOLORZE SKÓRY, ROZPOZNAWANY JAKO NIENALEŻĄCY DO KULTURY BIAŁYCH LUDZI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZŁOWIEK O ŚNIADYM LUB CIEMNYM KOLORZE SKÓRY, ROZPOZNAWANY JAKO NIENALEŻĄCY DO KULTURY BIAŁYCH LUDZI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast