OPERATOR DOSTĘPNY W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA PODANYCH ARGUMENTACH REALIZUJE PODSTAWOWE OPERACJE ALGEBRY BOOLE'A NA POJEDYNCZYCH BITACH LUB KAŻDEJ PARZE ODPOWIADAJĄCYCH SOBIE BITÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPERATOR BITOWY to:

operator dostępny w określonym języku programowania, który działając na podanych argumentach realizuje podstawowe operacje algebry Boole'a na pojedynczych bitach lub każdej parze odpowiadających sobie bitów (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPERATOR DOSTĘPNY W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA PODANYCH ARGUMENTACH REALIZUJE PODSTAWOWE OPERACJE ALGEBRY BOOLE'A NA POJEDYNCZYCH BITACH LUB KAŻDEJ PARZE ODPOWIADAJĄCYCH SOBIE BITÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.189

DELEGACJA, DOM JEDNORODZINNY, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, MELDUNEK, KRAN, PRZYRZĄD, AKCENT, WIDMO, SYSTEMIK, WYŻ, GWIAZDA NOWA, FALAKA, KREPA, CHŁODNIK, UCHWAŁA, OSTROKÓŁ, SYTA, KAPISZON, NÓŻ BOJOWY, PLAKAT, SYMPTOM, MONK, SERWER WIDEO, LAN, URAZ, HELIOMETR, STWORZYCIEL, JEZIORO WYTOPISKOWE, EGZEGETA, PAPIERZAK, BOCZNIAK, PŁAWKA, SŁUP, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KONCENTRAT, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, KOLBA, IMPULS, RODODENDRON, MECHOWCOWE, STOWARZYSZONY, MANDORLA, MATAMATA, KURS STAŁY, PAJĘCZAK, BĄK, KONWERSJA, ŁUNA, TYK, POLICHLOREK, REKLAMA, FUNKCJA ZDANIOWA, TRYTON, GŁOSKA, BAJCIK, ZDRADZIECTWO, DROGI, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, WYDERKA, HUMOR, WŁÓKNIAK TWARDY, BORDO, BALKON, KRIS, WIELKA BESTIA, ETAT, PERŁA, PRZEKOZAK, PISTOLET, DOTYK, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, WYDZIAŁ, ZAKŁÓCENIE, STOPIEŃ, PATRONKA, MORENA ABLACYJNA, WYSŁUGA LAT, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, JEMIOŁA, BISEKSUALISTA, LOKACJA ATELIEROWA, MAGIEL, OPAT KOMENDATORYJNY, UMOWA WIĄZANA, ALARM LOTNICZY, ODCZYNNIK, MECHANIZM ODPALAJĄCY, WYNACZYNIENIE, PIRANIOWATE, REGENERACJA, PARATHA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, LOKATOR, ARTYSTA, RZEŚKOŚĆ, USZATEK, SYSTEMIK, WĘGLIK SPIEKANY, REAKCJA SPRAWCZA, CIARKI, POMADKA, SERIAL TELEWIZYJNY, LISTOWNICA, PRASA, BOCZNICA, NUROGĘŚ, EXLIBRIS, GŁADŹ, SUBSTANCJA DODATKOWA, LEJ KRASOWY, CZUBEK, ZLEWNIA, KOMUNIA, ZBROJNIK, PODSTAWOWE TWIERDZENIE ARYTMETYKI, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, LOT, PODOBIZNA, KIJ, ODMIANKA, PROCH BEZDYMNY, DZIANINA, PUKNIĘCIE, CHLEB PSZCZELI, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, MATRYKUŁA, MARŻA HANDLOWA, JAN, CIĘGNO KOTWICZNE, CZAS URZĘDOWY, POŁYKACZ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, SUROWOŚĆ, EDUKATOR, BEK, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, HYDROFON, SKÓRZAK, KAWA, TYSIĘCZNIK, JASION, WYPALENISKO, AKROBACJA LOTNICZA, CZWORONÓG, FONDUE, PUSZKA MÓZGOWA, KABRIOLECIK, UKŁAD CAŁKUJĄCY, BARWY NARODOWE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, SSAK, BOMBA WODOROWA, LICZEBNIK GŁÓWNY, CZAPKA SPORTOWA, SPRYCIARKA, METRESA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, SYSTEMATYKA, LODOWIEC GRUZOWY, NAWALANKA, DŻINSY, ODRÓBKA, POSADZKA, AMUR, MATKA, AFISZOWANIE SIĘ, KONTYNGENT TARYFOWY, NAMIESTNICZKA, PROJEKT, OBSADA, SEKULARYZACJA, TYRAN, BEŁT, WYGODNICTWO, ZAPAŁECZKA, PODEJŚCIE, ZAPOJKA, PIĘTA, REP, IMPREZA TURYSTYCZNA, DYFTYK, WĄSONÓG, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ZAKĄSKA, NANERCZ, PEREŁKA, LEJBIK, WODNICZKA, LOT, ADOPCJA, SARKOFAG, KNEDLIK, MUSZTARDA, KUPON ZEROWY, CYC, GRZYB NADRZEWNY, WYCISK, WULKAN CZYNNY, DEOKSYRYBONUKLEAZA, PÓŁANALFABETA, HALO, SZYNA, MCHY WŁAŚCIWE, KARL, MURARKA RUDA, MECHANIZM, ANOMALIA TERMICZNA, KOBIECISKO, WIRTUOZERSTWO, RUSZT, TRANSAKCJA TERMINOWA, HANDEL ZAGRANICZNY, FRAZA, CYGAN, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, FILTR POLARYZACYJNY, JAZZ FUSION, POSTĘPAK, KONTROLA PASZPORTOWA, DEFILADA, OCHRONNIK, RĄCZNIK, MINERAŁ ALLOGENICZNY, OWRZODZENIE, NADZIENIE, SELSKIN, KAPELMAJSTER, ŚLIZGAWKA, ELUWIUM, AEROBIONT, PSI FIGIEL, KOLOR OCHRONNY, OKARYNA, ODMA OPŁUCNOWA, TIRET, NAKRĘTKA, CUKIER, DIABEŁEK, REWOKACJA, DZIEDZICZNOŚĆ, RETARDACJA, KOŁNIERZ, PLUS UJEMNY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, METAL CIĘŻKI, KUFF, TABLOIDYZACJA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SYGNAŁ CIĄGŁY, DROMOS, ZABYTEK, KLIENT, PARAFRAZA, TILAKA, BADANIA, WSZECHSIŁA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, ALGEBRA BOOLE'A, HORMON STERYDOWY, LOCO, UGRUPOWANIE, RADA ROBOTNICZA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, PAŁKA, WĄTROBIANKA, NIETOPERZ, LANDLORD, MODYFIKACJA, RZADKOŚĆ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PETABIT, KEYBORD, NARKOTYK, KUBEŁ, CHAŁTURSZCZYK, ZREKOMPENSOWANIE, MONARCHIANIZM, PIANOGUMA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, RZUT, WIZYTOWNIK, TEKA, OLDBOY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KONSOLIDACJA, ATAK, SPUST, REFREN, WIR, ZIELONE, BRZOSKWINIA, ETYKIETA, JANKA, AŁUN, ŻOŁDAK, CEBULAK, UCIECZKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ?BRZUSIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.189 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPERATOR DOSTĘPNY W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA PODANYCH ARGUMENTACH REALIZUJE PODSTAWOWE OPERACJE ALGEBRY BOOLE'A NA POJEDYNCZYCH BITACH LUB KAŻDEJ PARZE ODPOWIADAJĄCYCH SOBIE BITÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPERATOR DOSTĘPNY W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA PODANYCH ARGUMENTACH REALIZUJE PODSTAWOWE OPERACJE ALGEBRY BOOLE'A NA POJEDYNCZYCH BITACH LUB KAŻDEJ PARZE ODPOWIADAJĄCYCH SOBIE BITÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPERATOR BITOWY operator dostępny w określonym języku programowania, który działając na podanych argumentach realizuje podstawowe operacje algebry Boole'a na pojedynczych bitach lub każdej parze odpowiadających sobie bitów (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPERATOR BITOWY
operator dostępny w określonym języku programowania, który działając na podanych argumentach realizuje podstawowe operacje algebry Boole'a na pojedynczych bitach lub każdej parze odpowiadających sobie bitów (na 14 lit.).

Oprócz OPERATOR DOSTĘPNY W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA PODANYCH ARGUMENTACH REALIZUJE PODSTAWOWE OPERACJE ALGEBRY BOOLE'A NA POJEDYNCZYCH BITACH LUB KAŻDEJ PARZE ODPOWIADAJĄCYCH SOBIE BITÓW sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - OPERATOR DOSTĘPNY W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA PODANYCH ARGUMENTACH REALIZUJE PODSTAWOWE OPERACJE ALGEBRY BOOLE'A NA POJEDYNCZYCH BITACH LUB KAŻDEJ PARZE ODPOWIADAJĄCYCH SOBIE BITÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x