LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, WYWIERAJĄC DZIAŁANIE NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BETA BLOKER to:

lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, wywierając działanie na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, WYWIERAJĄC DZIAŁANIE NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.385

ILLOKUCJA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PARALIZATOR, BIAŁY CZŁOWIEK, ILUMINAT, FETYSZ, INFOGRAFIKA, TERASA, MŁYNEK MODLITEWNY, ILORAZ RODZINNY, ŁATEK, TURNIURA, ABSENCJA CHOROBOWA, TETRAETYLEK OŁOWIU, HUCZEK, WALKA, KOSZULARZ, AUTOSKLEP, FILEMON CZARNOLICY, ALLEL RECESYWNY, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, VALYRIA, PALUDAMENT, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, GRABEN, KOKILARZ, ROTARIANIN, TŁUSTE LATA, UKŁAD PLANETARNY, SUBSTANCJA P, LUSTRATOR, DYSTANS, SREBRNY MEDAL, KONFIGURACJA, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, PIJUS, KETOPROFEN, KWAS GIBERELINOWY, POMPA POŻARNICZA, KSIĘŻYC W PEŁNI, REKONWALESCENCJA, KOMISJA REWIZYJNA, UAKARI CZARNOGŁOWY, MIECH, ŻYŁKA, GÓWNOZJAD, BARATERIA, PODWODA, FARERCZYK, GAMBIT PRZYJĘTY, CIERŃ, LEKOWRAŻLIWOŚĆ, ZARODZIOWCE, HONGSZANOZAUR, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, KRYZA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, KANIUKI, DESKARZ, PIECUCH, TŁUSTY DRUK, STACJA POMP, ZBIORNIK NASIENNY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ZINJANTROP, RETUSZ, MASKA, ŁYKACZ, CYKL MIESIĄCZKOWY, NIEOSTATECZNOŚĆ, FIKSATUAR, CZWORAK, ROGATNICA, KAPTOPRYL, JĘZYK KREOLSKI, TASIEMIEC, PEBA, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, PRZYGRYWKA, KOMISUROTOMIA, GAZOWNIK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, BISFENOL, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, CHAVEZ, ZAKONNIK, POTĘPICIEL, TYTOŃ, HIPNOTYK, EFEKT DOPPLERA, KOZIARZ, OLSZÓWKA, BRUDAS, WĘGIEL, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, KOZOJEBCA, AKTYWNOŚĆ, WYŻ, POPĘDLIWOŚĆ, WZNIOS, SYLWA, PENTOBARBITAL, PLIK MULTIMEDIALNY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, CEROFERARIUSZ, KLOZET, ANTOWIE, KRYTERIUM HAUTUSA, WSPÓŁPRACOWNICTWO, STRÓJ GÓRALSKI, EKSPEDYTOR, ABNEGAT, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, MŁOTNIK, TĘTNICA NERKOWA, INTERWIZJA, AEROZOL LECZNICZY, RONIN, NEOREALIZM, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, POPYT ELASTYCZNY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, THE BEATLES, FLEMING, OBWIĄZKA, HORMON STERYDOWY, SPUST, FIZYKA SŁOŃCA, FOTEL ROZKŁADANY, KOLEŚ, REALISTA, SWÓJ, STARAJĄCY SIĘ, KONDENSATOR DOSTROJCZY, KUZYNKA, INSTALATOR, DYNAMICZNOŚĆ, PACAN, BAKI, SENES, KOMBATANCKOŚĆ, ZAŚWIADCZENIE, TRAKTONIUM, DOJRZAŁOŚĆ, FLUWIOGLACJAŁ, BABA JĘDZA, GRA NIESKOŃCZONA, PSYCHOTROP, CHUNCHUZ, ŻYŁA ŁOKCIOWA, JUFER, CHŁODNIK, ŁACINNIK, ULUBIENIEC MUZ, LODOWIEC ALPEJSKI, MIOTEŁKA, TEST WYSIŁKOWY, DOSTARCZYCIEL, AGENT, GESTAGEN, PATYK, JURYSDYKCJA, ORNAMENT, TAMARYNDA, ODKUWKA, RDZEŃ OBLICZENIOWY, KUBEK, DEKRETACJA, OKRES ZALICZALNY, MÓZG, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, BIAŁY MARSZ, SIARCZAN, GRĄŻYCE, ESPERANTYSTA, REFERENDARZ, CERAMIKA, HOL MIĘKKI, PCHACZ, ZWYCIĘŻONY, ZBRODNIA WOJENNA, PRANIE MÓZGU, URAZOWOŚĆ, TON, ŁĄCZNIK DROGOWY, ŚRÓDSIERDZIE, ANFELTKA ZŁOŻONA, PĄCZUŚ, BETA, LINA NOŚNA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, URZĄD SKARBOWY, ALPAKA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, LEK, KOLOR LOKALNY, ANGLIC, STROIK POJEDYNCZY KRYJĄCY, POSYBILIZM, TAPIR WEŁNISTY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ODTRUTKA, AKSJOMAT INDUKCJI, TERCJA, UCZEŃ, HEREZJA, ŻEBRO, SECESJONISTA, CZUCIE SKÓRNE, GWAŁTOWNOŚĆ, WULKAN EKSPLOZYWNY, TĘTNICA PŁUCNA, CUKIERNICZKA, OBROŃCA, ORGANISTA, LITR, KWAS, DYNKS, AKOLITA, WYCIĄG, JEŁOP, DRZEWO GUTAPERKOWE, LEK RECEPTUROWY, GOSPODARKA TOWAROWA, ROZPACZNIK, PHISHER, KONSTYTUCJA, PIĄTOLIGOWIEC, OŚ ODCIĘTYCH, DEMASKATORSTWO, PION, INTERWENCJA, PODNOSKA, OJCIEC, KIKS, ORGANIZM KWARANTANNOWY, REZONANS, LODOWIEC REGENEROWANY, RAKI, ROZMARYN, TIOGUANINA, APKA, TRUTEŃ, PRZEWÓD SCHEMATOWY, OKSOKWAS, MIŚ, ANHYDRYTYT, FUNDUSZ ZASOBOWY, PACIORKOWIEC, DŁUŻNIK SOLIDARNY, OŁTARZYK, KOMITET RODZICIELSKI, CHŁONIAK HODGKINA, KANAŁ ENERGETYCZNY, HIPOKAUSTUM, BANDAŻ, PODKŁADKA, PIĘTKA, INKAS, CIĄGUTEK, SAMICA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, UZYSK, GRAFIKA, BRZECZKA PIWNA, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, CZYSTY STRZAŁ, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, SPLOT, SPRAWCZOŚĆ, JĘZYK IZOLOWANY, KOMPLEMENTARIUSZ, OŚWIETLACZ, WŁAZ, STAN USTALONY, MECHANIZM ŚRUBOWY, PATRYCJUSZ, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, ZŁOM, WYGODNICTWO, KOMEDIANTKA, ETCHLORWYNOL, WETERAN WOJENNY, DEKARBOKSYLAZA, KONKURENCJA, ZWYCIĘŻYCIEL, ŻARTOWNIŚ, ZATOKA, LEK NASENNY, KĄPIEL POWIETRZNA, KUSICIEL, DROGI ODDECHOWE, SCHODY, ŚLIWA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, MANSZETA, PRION, ?ZEGAR KSIĘŻYCOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, WYWIERAJĄC DZIAŁANIE NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, WYWIERAJĄC DZIAŁANIE NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BETA BLOKER lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, wywierając działanie na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BETA BLOKER
lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, wywierając działanie na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 10 lit.).

Oprócz LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, WYWIERAJĄC DZIAŁANIE NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, WYWIERAJĄC DZIAŁANIE NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x