FORMA DO WYTŁACZANIA SERÓW ZŁOŻONA Z DWÓCH RZEŹBIONYCH CZĘŚCI - WIĘKSZEJ, W KSZTAŁCIE SERCA, I MNIEJSZEJ, SPEŁNIAJĄCEJ ROLĘ POKRYWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARZENICA to:

forma do wytłaczania serów złożona z dwóch rzeźbionych części - większej, w kształcie serca, i mniejszej, spełniającej rolę pokrywki (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARZENICA

PARZENICA to:

charakterystyczny dla góralskiej sztuki element zdobniczy (haft) umieszczany na spodniach (na 9 lit.)PARZENICA to:

element zdobniczy w kształcie serca łączący gwiazdę z ornamentem roślinnym, charakterystyczny dla góralskiego meblarstwa i ciesielstwa (na 9 lit.)PARZENICA to:

regionalny (góralski) półmiękki, niedojrzewający, półtłusty ser parzony produkowany z pasteryzowanego mleka krowiego (oryginalnie z mleka owczego) (na 9 lit.)PARZENICA to:

ozdobny haft na sukiennych spodniach góralskich (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA DO WYTŁACZANIA SERÓW ZŁOŻONA Z DWÓCH RZEŹBIONYCH CZĘŚCI - WIĘKSZEJ, W KSZTAŁCIE SERCA, I MNIEJSZEJ, SPEŁNIAJĄCEJ ROLĘ POKRYWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.956

PRZECIWSTAWNIA, EDAM, DIALOG, WALEC, HASTINGS, STRUNOGŁOWE, MAPA PRZEGLĄDOWA, DIYERTIMENTO, SKALICA, BIOZA, ŻULIK, STOPIEŃ RÓWNY, BÓBR WSCHODNI, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, KARTEL NARKOTYKOWY, REAKCJA ODWRACALNA, SŁOIK, BŁĘDNY RYCERZ, WARIACJE, OLBRZYM, SYSTEM ARGENTYŃSKI, BLACHA, SPYRKA, GRUPA DYSKUSYJNA, MCCHETA, WĘŻÓWKA, AGATIS, WZORNIK, ISZYM, BOSFOR KIMMERYJSKI, RYTMICZNOŚĆ, TULEJA, MANATOWATE, IRBIT, CZOPEK, SZESNASTKA, TAMBOREK, NORMANDZKI, KUBOMEDUZA, FAZA KSIĘŻYCA, BRAMKA KONTAKTOWA, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, TEST WYSIŁKOWY, NARRACJA KRONIKARSKA, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, OMDLAŁOŚĆ, PLANETKA, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, TŁUMACZ, 1,2-BENZOCHINON, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, BIAŁY WYWIAD, KĘS, STAROANGIELSKI, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, FORMA LINIOWA, PROFIL, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, RODNIK TLENOWY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, HEPTAPTYK, ANTYTEZA, ROZDZIAŁ, INTELEKTUALIZM, RAMIENICA ZWYCZAJNA, EMBLEMAT, LORNETA, OWOC RZEKOMY, ODWRÓCENIE TRZEWI, LODOWIEC GÓRSKI, LIMBURSKI, PRZEGRODA, CZASOWNIK FRAZALNY, KORHOGO, OWCA KANADYJSKA, GUJOT, WILK HISZPAŃSKI, DIASTOLE, BERNARD, JAŚMINOWIEC OMSZONY, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, WYDANIE, PODSTEROWNOŚĆ, DILPAK, ANEKS, PIROGRONIAN, PERLATOR, UZBECKI, KREMÓWKA, WASĄG, STOŻEK WULKANICZNY, CHANAT, ZAPRZĄG, ASOCJACJA VACTERL, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, WSTRZĄS SEPTYCZNY, BARBARYZM, OSA RUDAWA, RODZAJ MĘSKI, ŻABA ZWINKA, OBRZMIENIE, MISKA, MAUBEUGE, RIKETSJA, ROZPRZA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, SZPERKA, ROZGAŁĘZIACZ, KIJ, PARAMETR, OBRÓBKA SKRAWANIEM, PIDŻYN, FUNKCJONAŁ KWADRATOWY, BRZOZA CZARNA, ZĄBEK, ALTANNIK KRÓLEWSKI, GAŁKA BOSMAŃSKA, KASTING, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, SERCE, WATYKAN, GRUSZKA, KOLANO HAMBURSKIE, SZCZEP, BIWA, AMBYSTOMA KRECIA, ROGI, BOKS, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, GNETOWE, ZAKOŃCZENIE, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, LAMANTYNY, POPRZEDNIK, URNA WYBORCZA, OSĘKA, BRAMA TRIUMFALNA, ZŁĄCZE P-N, ANTENA DIPOLOWA, PÓŁKOSZEK, RONDO, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, WIECZKO SKRZELOWE, OBWÓD ŁOWIECKI, PRZYCZYNA FORMALNA, TRÓJLIŚĆ, SOŚWA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, OTWIERANIE SERCA, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, DUŻY WILK MACKENZIE, SUBDOMENA, PIZOID, LAURA, TAJSKI, EDYKUŁA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, OPERA BUFFA, PRĄŻEK, ZANOKCICA CIEMNA, PIĘTKA, LANDKNECHT, MIŁOŚCIWOŚĆ, SAŁATA KRUCHA, ZAJĄC POLARNY, ZDANIE PODRZĘDNE, PRZEDWIOŚNIE, FRAZEOLOGIZM, KOLBA ERLENMEYERA, MOCARSTWO LOKALNE, IGLICA, DŁUBANKA, DAMAN, LAMNA ŚLEDZIOWA, KOŁO STEROWE, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, BLENDA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, POLĘDWICA, KSIĘSTWO, KWAZIKRYSZTAŁ, MOSINA, ROZRZUTNIK, ANTRESOLA, FANTAZJA, SARAPUŁ, UKŁAD, OSTROBOK, UŁAMEK, DOPOWIEDZENIE, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, BOROWIK, PERKOZ DWUCZUBY, RAFLA, GRUPA AZOWA, TREKING, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, SANDWICZ, DIAŁ, CHOMIK SYRYJSKI, TAMARYNY, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, PILCH, ZAMEK, KAMELEON FISCHERA, SYNTEZA JĄDROWA, BAJKAŁ, PAS, ICHTIOSTEGA, PIRAMIDA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, BARWA DRUGORZĘDOWA, PARYTET, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, MYSZ MAŁOOKA, ISLANDIA, DRABKA, SMALAND, WOŁŻSKI, AMPUTACJA, TOLIARA, PROBLEM DELIJSKI, DEKORTYKACJA, JELEC, ROTACJA WEWNĘTRZNA, PEŁZAK, RYNNA SYFONALNA, IWATA, KLAG, DUBLET, KOŁODZIEJ, MIKO CZARNY, AUKCJA, SAK, TUKOTUKO MAGELLANA, USTRÓJ DUALISTYCZNY, PĘCHERZ, LIDINOWO, ABLUCJA, KONDOMINIUM, BUŁA, MOLEKUŁA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, IZBA WYŻSZA, PIĘTA, DWUNITKA, PALUSZEK, ABLACJA, MAKADAM, JĘZYK FILIPIŃSKI, JOŃSKI, HOLTER EKG, HADRON, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, ARMIA ZACIĘŻNA, PIRAMIDKA, ŚRÓDNERCZE, DELHI, KRYZA, MARIIŃSK, MODRASZEK ALEKSIS, KOPRODUKCJA, ERLENMAYERKA, ILMEN, APANAŻ, FAWORKI, GRZYB SŁUPOWY, KLAG, ZNACZNIK, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, GRUSZA, SOMATOTOPAGNOZJA, REF, KRZYŻÓWKA, DETAL, KWIATON, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, LANIE, CZAS PRZESZŁY, ŚNIOT, PÓŁKOLONIE, TĘTNICA PRZEDNIA MÓZGU, PODOLSK, LEMUR KATTA, KALATOS, ROPA, GEN PLEJOTROPOWY, OGNIWO GALWANICZNE, SŁUP, RATAJE, SPÓD, BAKSZTAG, KOZA DOMOWA, CZERWONAK MAŁY, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, SKŁADAK, SALING, ?PALCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA DO WYTŁACZANIA SERÓW ZŁOŻONA Z DWÓCH RZEŹBIONYCH CZĘŚCI - WIĘKSZEJ, W KSZTAŁCIE SERCA, I MNIEJSZEJ, SPEŁNIAJĄCEJ ROLĘ POKRYWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA DO WYTŁACZANIA SERÓW ZŁOŻONA Z DWÓCH RZEŹBIONYCH CZĘŚCI - WIĘKSZEJ, W KSZTAŁCIE SERCA, I MNIEJSZEJ, SPEŁNIAJĄCEJ ROLĘ POKRYWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARZENICA forma do wytłaczania serów złożona z dwóch rzeźbionych części - większej, w kształcie serca, i mniejszej, spełniającej rolę pokrywki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARZENICA
forma do wytłaczania serów złożona z dwóch rzeźbionych części - większej, w kształcie serca, i mniejszej, spełniającej rolę pokrywki (na 9 lit.).

Oprócz FORMA DO WYTŁACZANIA SERÓW ZŁOŻONA Z DWÓCH RZEŹBIONYCH CZĘŚCI - WIĘKSZEJ, W KSZTAŁCIE SERCA, I MNIEJSZEJ, SPEŁNIAJĄCEJ ROLĘ POKRYWKI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - FORMA DO WYTŁACZANIA SERÓW ZŁOŻONA Z DWÓCH RZEŹBIONYCH CZĘŚCI - WIĘKSZEJ, W KSZTAŁCIE SERCA, I MNIEJSZEJ, SPEŁNIAJĄCEJ ROLĘ POKRYWKI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x