CZĘŚĆ URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCA INNĄ JEGO CZĘŚĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY RUCH OBROTOWY TYCH CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOŻYSKO to:

część urządzenia podtrzymująca inną jego część w sposób umożliwiający ruch obrotowy tych części (na 7 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOŻYSKO

ŁOŻYSKO to:

część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany przez wody powodziowe podczas wezbrań (na 7 lit.)



ŁOŻYSKO to:

przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który tworzy się z kosmówki i błony śluzowej macicy (na 7 lit.)



ŁOŻYSKO to:

toczne lub ślizgowe (na 7 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCA INNĄ JEGO CZĘŚĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY RUCH OBROTOWY TYCH CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.800

SALAMANDRA SREBRZYSTA, WIETLICOWATE, UGHELLI, ZADZIOR, KOMÓRECZKA, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, BACIK, NAWLECZKA SZARA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, LOT, ANIMACJA, AKCJA, JER SŁABY, TARCZA, PRODUCENT, LASZT, ORCZYCA, SIODŁO, CIĘŻKI SPRZĘT, PODPOKŁAD, OSTROSŁUP FOREMNY, NIEZAWODNOŚĆ, CZŁONY, ZWIĄZEK KOLARSKI, MINNESOTA, METAFIZYKA KLASYCZNA, ODCINEK, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, PRZYKRYWKA, ŚRODEK PRAWNY, ROŚLINA BULWIASTA, CONNECTICUT, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, REDOWA, WARTOŚĆ LOGICZNA, CZAS MIEJSCOWY, DRZEWO TERPENTYNOWE, PODKŁAD, GUZ KULSZOWY, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, MECH IRLANDZKI, SUTERENA, NUTA, MNOŻENIE MACIERZY, GŁOWICA, KAPLICA LORETAŃSKA, PAŃSTWO KATAR, BODAJBO, ODRZUT, NABIODRNIK, POLIFONIA, RYBIŃSK, DOPEŁNIENIE, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, SZABLON, NIUK, ODSUW, DYSZEL, TAGUAN, ŁOPATKA, KOT, TICINOZUCH, KONWERGENCJA, KATHARSIS, TARAN, KACZKA, SZASTAZAUR, SAKI SZARA, KODOWANIE, KAPERKA, ODCZYN, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, LEJBIK, GLOSA, NEWIRAPINA, NADRZĘDNIK, SZOŁDRA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, WIDOWNIA, DYSPOZYTOR, WOJSKO FEDERALNE, PERYKARP, DACH NACZÓŁKOWY, BABINIEC, PARODIA, KURTYNA, TYKA, DYBY, MAGAZYNEK, PODOLSK, WIELKOUCH KRÓLICZY, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, KAROLINA, GNIAZDO, TWIERDZENIE GÖDLA, GRYZ, MANIERY, CYKL MSZALNY, PRZĘSŁO, MURŁATA, KANGUR RUDY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, IGŁA, POKRYWA, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, DELFIN CZARNOPŁASZCZOWY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, RUCH RELIGIJNY, JOSU, PIERSICZKA, ZAMEK, DEPTAK, SMERFETKA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, DZIELNICA, JELITO CZCZE, CZANKA, GRADUAŁ, DENITRYFIKATOR, BULWA, TRAKTURA, NIĆ ARIADNY, JEŻ USZATY, ELEMENT, TORPEDA, LUK, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, BROŃ SAMOCZYNNA, PAS ORTOPEDYCZNY, JASKINIA LODOWA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, RUCH ODRZUTOWY, CORO, IMPROWIZATOR, BAWARIA, SZARMANTERIA, ŻEGLOWNOŚĆ, SIORKA, PERYPATETYKA, KLOMIFEN, SIŁA DOŚRODKOWA, WZORZEC MYŚLOWY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, RUCH WSTECZNY, HARPAKTOGNAT, MARSJAŃSKI, UZDA, ESTEMMENOZUCH, NAPLECZNIK, OJCZYZNA, ROGATNICA, GUZ ŁAGODNY, HIPOLOGIA, KROS, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, LUSTRO WENECKIE, MISSOURI, BLUZA, TRAWERSOWANIE, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, MAGNETON BOHRA, ROSTBEF, MADŻONG, HASA, CHRAPA, STOSUNEK, EGZEKWIE, KOLEC, KORONKA, NAWA, PRZYBYŁA, MOST, METRYKA, ROSTBEF, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BURDON, ŁOKIEĆ, CIEMNY PRZEPŁYW, KOMITET STERUJĄCY, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, HOSTEL, JURA, KOCHAŚ, WIDZOWNIA, SZARY RYNEK, PERKOZ RDZAWOSZYI, KAPLERZ, PAWILON, DESPOTIA, PUBLIC RELATIONS, ROZRUCH, PRZEWODZIK, LEFROY, KRZYWA PODAŻY, ALABAMA, MADAGASKAR, GRZAŁKA, KANAAN, PODCZYSZCZALNIA, DYSTONIA TORSYJNA, TECHNIKA, ĆWIARTKA, KREWETKA BAŁTYCKA, RESPIRATOR GENERUJĄCY PODCIŚNIENIE, SZEREG ROZBIEŻNY, GLORIA, SALING, WIELKA ROSJA, WIEŻA KOŚCIELNA, PAS MIEDNICZNY, PODCIĄG, PIERWOBYT, POŁÓWKA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, DUJKER MODRY, TRASZKA ZIELONA, LEGAT, BRIAŃSK, RANGPUR, SOJUZ, CHOROBA ZARAŹLIWA, ANALIZA SYSTEMOWA, BASZTA, RUCH PRZYŚPIESZONY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, KANAŁ, WYRAZ POCHODNY, HYICZHON, MILIRADIAN, RUCH EKUMENICZNY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, SZTUKA WALKI, PŁOZA, OKRĄŻENIE, ŁUSKA, MASKA, TRYBUNAŁ, ŚLIZG, ZBIÓR WYPUKŁY, AGRESJA, EWALUACJA EX-ANTE, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, PSZCZOŁA KRAIŃSKA, ROZKŁAD POISSONA, OBIEG, BARK, IWATA, ROZDZIAŁEK, GLAZURA, RUCH KATABATYCZNY, KONTERFEKT, CYZELER, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, JAMA BĘBENKOWA, DNO OCEANICZNE, GODŁO MAPY, CYPRYŚNIK, ŁAŃCUCH, SZARA EMINENCJA, FAJZABAD, FANTOM, NOGAWICA, ZBROJENIE, INTERWENCJA HUMANITARNA, GRZBIET, ŚWIERKLE, BERKELEY, OBJĘTOŚĆ, DWUPODZIAŁ, ANTYLIBERALIZM, ALBIGENSI, KULT, SĘK, WOTUM ZAUFANIA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, MALARZ, STROBOSKOPIA, ŁĄCZE ABONENCKIE, ONELINER, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, SZOPY, OPUSZKA PRĄCIA, WIKARIUSZ GENERALNY, BECZUŁKOWIEC, KATAROWIE, SKRZYDŁO, OBRONA STREFOWA, NAPĘD, CZWARTA CZĘŚĆ, KRZYŻ MALTAŃSKI, MUZYKA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, USŁUGA SPOŁECZNA, NEPOTYZM, BAK, KONIUSZEK SERCA, ŚW. AUGUSTYN, ?PLUSKWA MILENIJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.800 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCA INNĄ JEGO CZĘŚĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY RUCH OBROTOWY TYCH CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCA INNĄ JEGO CZĘŚĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY RUCH OBROTOWY TYCH CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOŻYSKO część urządzenia podtrzymująca inną jego część w sposób umożliwiający ruch obrotowy tych części (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOŻYSKO
część urządzenia podtrzymująca inną jego część w sposób umożliwiający ruch obrotowy tych części (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCA INNĄ JEGO CZĘŚĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY RUCH OBROTOWY TYCH CZĘŚCI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CZĘŚĆ URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCA INNĄ JEGO CZĘŚĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY RUCH OBROTOWY TYCH CZĘŚCI. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x