TYP KOPARKI WYPOSAŻONY W JEDNO NACZYNIE URABIAJĄCE, PRACUJĄCA W CYKLU PRZERYWANYM, TZN. POMIĘDZY KOLEJNYMI ETAPAMI PRACY NACZYNIA URABIAJĄCEGO WYSTĘPUJĄ ETAPY POMOCNICZE, TAKIE JAK PRZENIESIENIE NACZYNIA Z UROBKIEM, JEGO OPRÓŻNIENIE I POWRÓT DO POZYCJI PRACY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA to:

typ koparki wyposażony w jedno naczynie urabiające, pracująca w cyklu przerywanym, tzn. pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują etapy pomocnicze, takie jak przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie i powrót do pozycji pracy (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP KOPARKI WYPOSAŻONY W JEDNO NACZYNIE URABIAJĄCE, PRACUJĄCA W CYKLU PRZERYWANYM, TZN. POMIĘDZY KOLEJNYMI ETAPAMI PRACY NACZYNIA URABIAJĄCEGO WYSTĘPUJĄ ETAPY POMOCNICZE, TAKIE JAK PRZENIESIENIE NACZYNIA Z UROBKIEM, JEGO OPRÓŻNIENIE I POWRÓT DO POZYCJI PRACY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.546

KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, SPECJALISTA, BLOKADA ALKOHOLOWA, NAZAREJCZYK, AFEKTYWNOŚĆ, WERBENOWATE, EPONIM, TYKOT, PRÓBA LOSOWA, ZIEMIOMORZE, TRAGIZM, PRAWO BLIŻSZOŚCI, EMOTIKONA, KAJMANY, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, USŁUGA SPOŁECZNA, DINODONTOZAUR, FUNKCJA UNIMODALNA, KOLCZATKOWATE, PRZODOWNICZKA PRACY, POLIGAMICZNOŚĆ, DIU, SZTANGA, SORDES, RUCH EKUMENICZNY, PROUST, LOS, ANALIZA SKŁADNIKOWA, JEŻOWATE, PIŁKA RĘCZNA, STOPIEŃ, PSEUDOBIELICA, ROSYJSKOŚĆ, STERYLIZACJA, SZYPUŁKA, REUTER, TARCZA, BHP, SYRENOWATE, PROMOTOR, GENDER, PANICZĄTKO, KONIUSZEK SERCA, PIERŚCIENICE, ILUZYJNOŚĆ, LEGENDA HERBOWA, HELOFIT, GŁOS DORADCZY, WSTĘŻNIAKI, IRGA POSPOLITA, BALIA, TWIERDZENIE GÖDLA, WORKOWCE DRAPIEŻNE, BANANA SPLIT, TABLOID, MURRINA, OKNO, KOLBKA, ROŚLINA TRUJĄCA, ARCHAICZNOŚĆ, NABOJKA, SPEKULANT, KAUKAZ, HERBATNIK, ARCHEODONTOZAUR, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, WIENIEC, ŚRODEK PRACY, HEINKEL, ZESPÓŁ CAPLANA, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, MARMOZETA, LAMPA KARBIDOWA, FLOWER POWER, SZCZELINA DYLATACYJNA, BAWÓŁ KAFRYJSKI, KOREKTA DRUGOSTRONNA, BON OŚWIATOWY, NADREPREZENTACJA, MINÓG WĘGIERSKI, DATOUZAUR, WYPRAWKA, FRONT STACJONARNY, ALAN, ANAMNEZA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, INOKULACJA, KOŁPACZEK, FUCHA, SUFIKS, KAPITAŁ LUDZKI, START ZATRZYMANY, LAWATERZ, KALORMEN, WIEWIÓRECZNIKI, TELESKOP, GENERATOR FUNKCJI, HALA, JAPONKA, DNIÓWKA, PREPARAT, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, SZATA SPOCZYNKOWA, DANAIDOWATE, WANNA, PROFIL LIPIDOWY, WILCZY GŁÓD, TĘTNICA BIODROWA, DRUK ROZSTRZELONY, SZKOPEK, REPOZYTORIUM, CZYNNIK TERATOGENNY, KATEGORIA URZĘDNICZA, PAPIER ŚCIERNY, DIIKTODON, FAZA KRYZYSU, STÓŁ WARSZTATOWY, DEFICYT, CANON, DONICA, PROSEMINARIUM, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, CENA TRANSFEROWA, RADIAN, SAGAN, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, AGENT, PALEC ŚRODKOWY, GARNUSZEK, MELANCHOLIK, WARTOŚĆ REZYDUALNA, ZWIĄZEK NARCIARSKI, NAKAZ PRACY, REALIZM FOTOGRAFICZNY, AURA WITALNA, DYPTYCH, GLYPTODON, LIBRACJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, KAMPUCZA, HIPERALGEZJA, AUTOMAT LOSOWY, LEJDA, KARMIDEŁKO, RÓŻNICA KLASOWA, BASY, NIEŁAZOKSZTAŁTNE, ALLEGRETTO, WYGASZACZ, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, BROWAR, GAJDAR, PELAGIA, KROCZE, PODATEK INFLACYJNY, GEOGRAFIA ROŚLIN, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, NACZYNIÓWKA, KOKPIT, CZUBUTIZAUR, TRAWERS, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, OLBRZYMKOWCE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, HETMAN NAKAŹNY, BARAKUDA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, ZNAK LICZBY, AKCENTUACJA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, MALARZ, JAKOŚĆ ŻYCIA, HIGROFIT, HŁADYSZA, KOPARKA, VIOLA DA BRACCIO, PROUST, KARMIDŁO, MEGATSUNAMI, AUTOMATYKA POGODOWA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, FIOLET BISKUPI, ZWIĄZEK KOLARSKI, MLECZNIK, GARNKI, NALOT FALOWY, MŁOCARZ, CZERKIESKA, KUBEK, KONFRONTACJA, ANA, ANKIETA PERSONALNA, MISA, TERMIN PREKLUZYJNY, ŚLEDZIU, SZAŁAMAJA, NIEDOMYKALNOŚĆ, LOT ŚLIZGOWY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ŁĄCZNIK STEROWNICZY, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, ZWIASTUN, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SOSNA CZERWONA, COB, LISZAJ RUMIENIOWATY, JERYCHO, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, WIBRATOR, SEGMENT, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PRESTOZUCH, MAŹNICA, BLACKJACK, KOŁONICE, MŁOT, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, PASYNKOWATE, POTWORA BUCZYNÓWKA, WALEC, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, CYLINDER, SPRZĘŻNICA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, PRZEWÓD TĘTNICZY, ANDANTINO, SOLIPSYZM, TAKT, SPLIT, WARZYWO, PSYCHOMANIPULACJA, KARŁĄTKOWATE, BAR MICWA, BAWÓŁ, PODEJŹRZON LANCETOWATY, RECYDYWA, PLEBEJUSZ, RZĄD, KRAŚNIK WYKOWIEC, CHIKUWA, STRADIVARIUS, DAWNE PAŃSTWO, PÓŁKOSZEK, TRÓJBÓJ SIŁOWY, WIDEOFON, GLAZURA, KIELISZEK, WARTOŚĆ KSIĘGOWA, KORCZAK, BERGSON, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, BOMBONIERKA, INKORPORACJA, AKWAMANILA, PRZEPROST, SKUTER, BECZKA, RAJTARIA, ZLEW, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, INKUBATOR, SZAFLIK, BUTLA, CZARKA, SYMETRIA, POCHWIKOWATE, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, KOPUŁKA, SKANER OPTYCZNY, NAPRAWIACZ, EKSPRESJA GENU, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, OPIEKA SPOŁECZNA, KOMBINACJA ALPEJSKA, NIOB, ANDANTINO, PROTOZUCH, CZARCIE NASIENIE, PŁASZÓW, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, DŁUGOŚĆ, DIAGRAM KWIATOWY, EJDETYZM, SYSTEM EMERYTALNY, STADION OLIMPIJSKI, INFLACJA PŁACOWA, WALEŃ, ŚWIŃSKI RÓŻ, SYFON, PROGRESIZM, BECZKA, KOMBATANT, DRĘTWOWATE, AGRESJA ELEKTRONICZNA, POŚREDNIK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ?OBOZOWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP KOPARKI WYPOSAŻONY W JEDNO NACZYNIE URABIAJĄCE, PRACUJĄCA W CYKLU PRZERYWANYM, TZN. POMIĘDZY KOLEJNYMI ETAPAMI PRACY NACZYNIA URABIAJĄCEGO WYSTĘPUJĄ ETAPY POMOCNICZE, TAKIE JAK PRZENIESIENIE NACZYNIA Z UROBKIEM, JEGO OPRÓŻNIENIE I POWRÓT DO POZYCJI PRACY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP KOPARKI WYPOSAŻONY W JEDNO NACZYNIE URABIAJĄCE, PRACUJĄCA W CYKLU PRZERYWANYM, TZN. POMIĘDZY KOLEJNYMI ETAPAMI PRACY NACZYNIA URABIAJĄCEGO WYSTĘPUJĄ ETAPY POMOCNICZE, TAKIE JAK PRZENIESIENIE NACZYNIA Z UROBKIEM, JEGO OPRÓŻNIENIE I POWRÓT DO POZYCJI PRACY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPARKA JEDNONACZYNIOWA typ koparki wyposażony w jedno naczynie urabiające, pracująca w cyklu przerywanym, tzn. pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują etapy pomocnicze, takie jak przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie i powrót do pozycji pracy (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA
typ koparki wyposażony w jedno naczynie urabiające, pracująca w cyklu przerywanym, tzn. pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują etapy pomocnicze, takie jak przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie i powrót do pozycji pracy (na 22 lit.).

Oprócz TYP KOPARKI WYPOSAŻONY W JEDNO NACZYNIE URABIAJĄCE, PRACUJĄCA W CYKLU PRZERYWANYM, TZN. POMIĘDZY KOLEJNYMI ETAPAMI PRACY NACZYNIA URABIAJĄCEGO WYSTĘPUJĄ ETAPY POMOCNICZE, TAKIE JAK PRZENIESIENIE NACZYNIA Z UROBKIEM, JEGO OPRÓŻNIENIE I POWRÓT DO POZYCJI PRACY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - TYP KOPARKI WYPOSAŻONY W JEDNO NACZYNIE URABIAJĄCE, PRACUJĄCA W CYKLU PRZERYWANYM, TZN. POMIĘDZY KOLEJNYMI ETAPAMI PRACY NACZYNIA URABIAJĄCEGO WYSTĘPUJĄ ETAPY POMOCNICZE, TAKIE JAK PRZENIESIENIE NACZYNIA Z UROBKIEM, JEGO OPRÓŻNIENIE I POWRÓT DO POZYCJI PRACY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x