NAZWA ZWIĄZKÓW O OKREŚLONEJ BUDOWIE CHEMICZNEJ, BĘDĄCYCH ZARÓWNO WŁAŚCIWYMI FITOHORMONAMI, JAK I PRODUKTAMI ICH PRZEMIAN; GIBERELINY NALEŻĄCE DO FITOHORMONÓW REGULUJĄ WZROST I DOJRZEWANIE ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIBERELINA to:

nazwa związków o określonej budowie chemicznej, będących zarówno właściwymi fitohormonami, jak i produktami ich przemian; gibereliny należące do fitohormonów regulują wzrost i dojrzewanie roślin (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GIBERELINA

GIBERELINA to:

hormon roślinny wpływający na wielkość komórek i przyspieszający kwitnienie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA ZWIĄZKÓW O OKREŚLONEJ BUDOWIE CHEMICZNEJ, BĘDĄCYCH ZARÓWNO WŁAŚCIWYMI FITOHORMONAMI, JAK I PRODUKTAMI ICH PRZEMIAN; GIBERELINY NALEŻĄCE DO FITOHORMONÓW REGULUJĄ WZROST I DOJRZEWANIE ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.022

MONILOFITY, INTENSJONALNOŚĆ, ACENA, ZORZYNEK, PRZEDSZKOLE, HARDTOP, OC, ŚRUTA, API, WIROZA, TĘPOZĘBNE, STRZĘPIEL, ONA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KONIKI MORSKIE, PRZYPRAWY KORZENNE, SERCE JAK DZWON, STALINGRAD, RDZA ZBOŻOWA, SEJSMIKA, KORSUŃ, KARMNIK, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, TEKST REZULTATYWNY, ESCUDO, DWA ZERA, BAS CYFROWANY, BOMBARDIER, PRAWO MURPHY'EGO, SŁÓJ, RABARBAR, ODWRÓCONY DASZEK, SOLARZ, EKTOMIKORYZA, FUNGICYD, SPALANIE, PESO, OFICJALNOŚĆ, POMARAŃCZA, PAROBEK, WYŻLIN, MEDYCYNA KOSMICZNA, JAK, CHOROBA DWORSKA, KOMPATYBILNOŚĆ, PŁASKLA, MARIAŻ, UKŁAD RĄBKOWY, BARAK, ANDROPAUZA, FITOCHEMIA, AFRYKAŃSKI, USTONOGI, CHEMIA KWANTOWA, STELLARATOR, KOSZT ZAKUPU, KARTOGRAFIA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, CHŁODEK, PALIWO KOPALNE, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, AMBLIPODY, WNIEBOWZIĘCIE, PELARGONIA ANGIELSKA, KUCH, SUSEŁ, KOŁEK, YOUTUBER, SZELĘŻNIK, WAWRZYNEK, FONETYKA AKUSTYCZNA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, WIEWIÓRKA, BISKUPI, CESJA NALEŻNOŚCI, ŻAD, TURZYCA, JEDNOSTKA MONETARNA, GŁOWA, JASNOTOWATE, LEWEK, KWATERODAWCA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, ENDURO, GOŁĄBEK, WYŻ KOMPENSACYJNY, POLONIA, ŻMIJA, PSZCZELNIK, WIELOPŁETWCE, WISŁA, RECEPCJA, TELEKS, ORGAN, SZATAN, FRANCUSKOŚĆ, ARMATA, DURIAN, NOCEK, CIERNIK, STRZAŁKA, ŻNIWA, BAKTERIA, KORMOFITY, PELOMEDUZOWATE, LASKOWANIE, DOMINIKANKI, SYJAM, BIELINKOWATE, POTONGHUA, FENYLFERYNA, POGŁĘBIARKA, PIASKOWNICA, DŻEM, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, WILAJA, NOTOZAURY, STRYJO, ROK, DŻEM, SEZAM, DOKER, BAWEŁNICA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, MRÓWKA ŁĄKOWA, ARTYLERIA JĄDROWA, BRZUCHONÓG, SOPRAN SPINTO, PRZEJRZYSTKA, ATYPIA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, SAŁATA MORSKA, WOJEWODA, ZACIĘCIE, JABŁOŃ, HIS, MAGAZYN, ENERGIA, AMEN, TROJEŚĆ, NIESZPUŁKA JADALNA, BOROWY, UCHWYT SPAWALNICZY, BIOGAZ, ANAPSYD, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, ANTEOZAUR, ROPA, KATEGORIALNOŚĆ, DYDELF, RUMIENIAK, SAKSONIA, KROKIET, ZAUROZUCH, EPIFITOZA, JAZ ZASTAWKOWY, ROZWIERAK, ACCUSATIVUS, ZABYTEK RUCHOMY, ROZRZUTKOWATE, POJAWIENIE SIĘ, CIECIORKA, TRÓJPIENNOŚĆ, PASEK NARZĘDZIOWY, PRZEMYSŁ HUTNICZY, KOZIUŁEK, GADY SSAKOZĘBNE, ANALIZA LITERACKA, KATECHEZA, PIANKA POLIURETANOWA, MECH IRLANDZKI, OSŁONICA, MIĘDZYRZĘDZIE, RADAR METEOROLOGICZNY, BIEG ZJAZDOWY, EKAGLIN, SWORZEŃ, MIZANTROPIA, BÓJ SPOTKANIOWY, PRZYMIOTNO NAGIE, MAKROKIERUNEK, GUAWA, CZEPIAKI, PIĘCIORNIK, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, UMBRA, OSŁONKA, KOMARZYCA, FIRMA, SKRYTOSKRZELNE, DARLINGTONIA, SYNERGETYKA, SZCZEPIENIE, TARCZYCA, MAMMOLOGIA, SKI, KOKONIZACJA, PARA DWOISTA, GMERK, LIOPELMOWATE, ROLNICTWO, MELINIT, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, ERG, BURAK, CETIOZAUR, SADZENIAK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KOSZERADKA, NAZWA RZETELNA, JAMNIK, PIĘTKA, JĘZYK MASZYNOWY, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, ZBOŻE, SKANER OPTYCZNY, KUMOTER, KWIAT, ODSTĘPSTWO, ZGRUPOWANIE, DIPLODOK, TRĄBOWCE, SIECZKA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, USTROJSTWO, STELAŻ, POLO, KOD JĘZYKOWY, SAŁATA, JĘZYK IZOLUJĄCY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, PARSER, KWIAT MOTYLKOWATY, ŁOSZAK, IMIENNICTWO, CORO, IMPERIUM BRYTYJSKIE, WIELKOSZCZUR, SIT GŁÓWKOWATY, DŻEMIK, SAMOJEDZI, KONIK POLSKI, ORTOPTYK, NAZWA ZBIOROWA, KRZYŻOWE, GRZYB KAPELUSZOWY, ZIEMIA WIELUŃSKA, BAUHIN, POWÓDZTWO, FILC, WARZYWO KAPUSTNE, ROZBÓJNICTWO, DROGOWIEC, OPINIA, FESTON, CZYNNOŚCI DOWODOWE, POWIEŚĆ SF, KASZA, GLAUKOCYSTOFIT, HALLOWEEN, MAGNAL, NIELLO, SITNICZKA SZCZECINOWATA, GWIAZDNICA BAGNOWA, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, MYŚLENIE, KORONKARZ, GRAFIKA, LOBELIA PRZYLĄDKOWA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, HALF-PIPE, GARNET, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, KOLEKCJA, NASTROSZ, KASKADER, NIEMKA, DYPTYCH, PÓŁMETAL, HIPOLOGIA, AMINA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, PROGRAMOTWÓRCA, ADAPTOR, BŁONA ODWRACALNA, FITOFAGIA, BYLICA MIOTŁOWA, DYPTYCH, WIRUSY, GZIK, SIT BAŁTYCKI, HISTOCHEMIA, KACZKA DOMOWA, CHART, YOUTUBERKA, SYMETRIA FIGURY, WEŁNIANKA, MESZEK, ?PŁÓCIENNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA ZWIĄZKÓW O OKREŚLONEJ BUDOWIE CHEMICZNEJ, BĘDĄCYCH ZARÓWNO WŁAŚCIWYMI FITOHORMONAMI, JAK I PRODUKTAMI ICH PRZEMIAN; GIBERELINY NALEŻĄCE DO FITOHORMONÓW REGULUJĄ WZROST I DOJRZEWANIE ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA ZWIĄZKÓW O OKREŚLONEJ BUDOWIE CHEMICZNEJ, BĘDĄCYCH ZARÓWNO WŁAŚCIWYMI FITOHORMONAMI, JAK I PRODUKTAMI ICH PRZEMIAN; GIBERELINY NALEŻĄCE DO FITOHORMONÓW REGULUJĄ WZROST I DOJRZEWANIE ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIBERELINA nazwa związków o określonej budowie chemicznej, będących zarówno właściwymi fitohormonami, jak i produktami ich przemian; gibereliny należące do fitohormonów regulują wzrost i dojrzewanie roślin (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIBERELINA
nazwa związków o określonej budowie chemicznej, będących zarówno właściwymi fitohormonami, jak i produktami ich przemian; gibereliny należące do fitohormonów regulują wzrost i dojrzewanie roślin (na 10 lit.).

Oprócz NAZWA ZWIĄZKÓW O OKREŚLONEJ BUDOWIE CHEMICZNEJ, BĘDĄCYCH ZARÓWNO WŁAŚCIWYMI FITOHORMONAMI, JAK I PRODUKTAMI ICH PRZEMIAN; GIBERELINY NALEŻĄCE DO FITOHORMONÓW REGULUJĄ WZROST I DOJRZEWANIE ROŚLIN sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - NAZWA ZWIĄZKÓW O OKREŚLONEJ BUDOWIE CHEMICZNEJ, BĘDĄCYCH ZARÓWNO WŁAŚCIWYMI FITOHORMONAMI, JAK I PRODUKTAMI ICH PRZEMIAN; GIBERELINY NALEŻĄCE DO FITOHORMONÓW REGULUJĄ WZROST I DOJRZEWANIE ROŚLIN. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x