NACISK, SILNE ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW (ZARÓWNO POCHODZĄCYCH OD CZŁOWIEKA, CELOWYCH, JAK I ZEWNĘTRZNYCH, NIEZALEŻNYCH, NP. CZASU) NA KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPÓR to:

nacisk, silne oddziaływanie czynników (zarówno pochodzących od człowieka, celowych, jak i zewnętrznych, niezależnych, np. czasu) na kogoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAPÓR

NAPÓR to:

ujmowany ogólnie nacisk fizyczny; siła (najczęściej stosunkowo duża), z jaką jedno ciało naciska, napiera na drugie, parcie (na 5 lit.)NAPÓR to:

w hydrotechnice: siła działania cieczy na obiekty, z którymi się styka, np. na ciała w niej zanurzone, na ściany pojemnika itp., oznaczana najczęściej symbolem N (na 5 lit.)NAPÓR to:

w grach MTG: talia kart, której strategia polega na szybkim zabijaniu przeciwnika (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACISK, SILNE ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW (ZARÓWNO POCHODZĄCYCH OD CZŁOWIEKA, CELOWYCH, JAK I ZEWNĘTRZNYCH, NIEZALEŻNYCH, NP. CZASU) NA KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.365

ROŚLINA SUCHOLUBNA, REKOMENDACJA, ŁASKAWCA, DYNAMICZNOŚĆ, WYMIANA, PARAFRAZA, WICIOWCE, SZKŁA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, DRENAŻ KIESZENI, AKCENT, JEDWABIE, BOKSERKA, RACJONALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, MINIVAN, SKOWYT, CYBORGIZACJA, OSZCZĘDNOŚĆ, LOTNOŚĆ, SUSPICJA, PRZYLEPNOŚĆ, AKLIMATYZACJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, REWERENCJA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, ŻELAZNA RĘKA, GŁOWA, DEKORTYKACJA, SERBSKOŚĆ, JEMIOŁA, ADOPCJA, INDYJSKI, CHYTROŚĆ, BEZBRZEŻE, DZIECIĘ, MIĘKKOŚĆ, SOWIZRZAŁ, PRZEDSZKOLE, DARMOCHA, WŁOSY, CMOKIERSTWO, MIĘSOPUST, SPRYT, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, CENZURA, KOŃCZYNA DOLNA, DYNAMIKA ŻYCIOWA, WYCUG, SĄD, UPRZEDMIOTOWIENIE, SIŁA, ORĘŻ, GALWANOTERAPIA, WARIOGRAF, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, ENCYKLOPEDYZM, PŁATEK, WPIERDOLKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, BEŁKACZEK POSPOLITY, OBRONA KLASYCZNA, USPOSOBIENIE, GOŁĘBIE SERCE, SEKSOWNOŚĆ, OBRAZA MAJESTATU, PIES PASTERSKI, ORGANOGENEZA, SOLE MINERALNE, WSPARCIE, BOŚNIACKOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, MAŁOŚĆ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, REGUŁA TINBERGENA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, UKŁAD LIMBICZNY, PAŁASZ, WZÓR, POLO, KOPARKOŁADOWARKA, OPASKA UCISKOWA, PANEGIRYSTA, GODZINA PRAWDY, SPOJLER, MIT, WSPÓŁCZESNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, KRAKERULA, ZADOWOLENIE, STYLING, NIEKOMPETENTNOŚĆ, UCZUCIE, WIEK NASTOLETNI, ZORZYNEK, PERKOZ SREBRNOCZUBY, KOLEŻEŃSTWO, SIARA, EKOLOGIZM, DZIECIĘCOŚĆ, NALEGANIE, PORA, SPYCHOTECHNIKA, ANANASY, WARGA GÓRNA, SYFON, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, DOROBEK, NATURA, RUMIENIEC, IZOMER, GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, LALA, TRÓJGUZKOWCE, MARIONETKA, EFEKTYWNOŚĆ, PAZURNICE, TAJEMNICZOŚĆ, ŚLEPIE, BUREK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, OPTYKA, SPLOT SŁONECZNY, RZEPKA KOLANOWA, DEMON, WIDEOFON, NIEDOWIARSTWO, KĘDZIERZAWOŚĆ, INKA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, JOB, NACISK, KOŁO ZĘBATE, INSYNUATOR, HISZPAŃSKOŚĆ, SŁOWNIK, NAJEMCA, KWADRANTYDY, CZASOPISMO, MINERAŁ RELIKTOWY, ŁAGODNOŚĆ, TROFOBLAST, SYGNAŁ DYSKRETNY, DELFINY SŁODKOWODNE, WULGARNOŚĆ, LOTOS, TRUCIZNA, FIZYKA SŁOŃCA, WARZĘCHA RÓŻOWA, SOS MALTAŃSKI, ŚWIŃSKI RÓŻ, HEJT, KOZIOŁ, GRZYB JADALNY, ŚLUB KONKORDATOWY, ZBROJENIE, RYJ, DUSZNOŚCI, DIECEZJA, PRZYLEPNOŚĆ, POSKROMICIEL, KONDYLARTRY, KRYZA, CHELATACJA, PREWENCJA RENTOWA, ZADRA, CZAS GEOLOGICZNY, GRUSZE ZACHODNIE, WIEK METRYKALNY, LIVING ROOM, SUPERVISOR, MOC, PIĘTA ACHILLESA, WZIĘCIE POD WŁOS, KRÓTKONOS BRĄZOWY, ZASADA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, ZAWODOWSTWO, ROŚLINA TRUJĄCA, NIEMIECKOŚĆ, OPINIA, MODRASZEK ORION, ŻYCIE PRYWATNE, PLUWIAŁ, GRA CASUAL, NIEWAŻNOŚĆ, ODKUPICIEL, STACCATO, OMŁOT, KLASTER, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, BUDKA LĘGOWA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, NOBILITACJA, ZWODNIK, SPOLEGLIWOŚĆ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, EGOCENTRYCZNOŚĆ, KOBIECOŚĆ, EMOCJA, PICA, CIAMAJDOWATOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, LITOŚĆ, KSIĄŻKA ADRESOWA, LIVING-ROOM, KLĄTWA, OSOBOWOŚĆ, SĄD OKRĘGOWY, BŁYŚNIĘCIE, KRZYŻYK, TUSZA, WYDAJNOŚĆ, PENTADA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, RADIOLOGIA, WAŁĘSAK, DYSKRETNOŚĆ, FORMUŁKA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, LUŹNOŚĆ, TABULATURA, KROWA MORSKA, INOKULACJA, MEDYCYNA, ZDECYDOWANIE, MONGOLOID, CHAŁTURA, SWADA, RATING, RÓW, BŁONNIK, POZIOM, FOLIARZ, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WÓŁ, ZEGAR WAHADŁOWY, SYSTEM EKSPERTOWY, HACZEK, ŚWIATŁOŚĆ, DOŚWIADCZENIE DUCHOWE, SAMODZIERŻSTWO, UKŁAD KRĄŻENIA, OFIARA, IZBA, ŻAL, RELIGIJNOŚĆ, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, CZEREP, PAROBEK, TUNGA, BŁĄD PRZYPADKOWY, PODZIAŁKA, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, ŁYSY, BRANIE STRONY, ZADYSZKA, SSAK WYMARŁY, MECENAT, SEJM, KIEROWNIK POCIĄGU, NOŻĘTA, ZLEW, ODWROTNOŚĆ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, PIZZERKA, IKONICZNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, CIŚNIENIE, DYMENSJA, MAŁOLETNIOŚĆ, ELITA, ZADZIERZGNIĘCIE, ROZTOCZE, SATI, OGIEŃ NIEBIESKI, ZERWA, ŚNIADOŚĆ, MODEL, RASOWOŚĆ, ŻAR, ZMORA, MANSZETA, PODDAŃCZOŚĆ, LUBIEŻNOŚĆ, GRUBOSKÓRNOŚĆ, BLASTULA, CYKL ROZLICZENIOWY, RELACYJNOŚĆ, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, FILM TRAGIKOMICZNY, MŁODOGRAMATYCY, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, ?BRYLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACISK, SILNE ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW (ZARÓWNO POCHODZĄCYCH OD CZŁOWIEKA, CELOWYCH, JAK I ZEWNĘTRZNYCH, NIEZALEŻNYCH, NP. CZASU) NA KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACISK, SILNE ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW (ZARÓWNO POCHODZĄCYCH OD CZŁOWIEKA, CELOWYCH, JAK I ZEWNĘTRZNYCH, NIEZALEŻNYCH, NP. CZASU) NA KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPÓR nacisk, silne oddziaływanie czynników (zarówno pochodzących od człowieka, celowych, jak i zewnętrznych, niezależnych, np. czasu) na kogoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPÓR
nacisk, silne oddziaływanie czynników (zarówno pochodzących od człowieka, celowych, jak i zewnętrznych, niezależnych, np. czasu) na kogoś (na 5 lit.).

Oprócz NACISK, SILNE ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW (ZARÓWNO POCHODZĄCYCH OD CZŁOWIEKA, CELOWYCH, JAK I ZEWNĘTRZNYCH, NIEZALEŻNYCH, NP. CZASU) NA KOGOŚ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NACISK, SILNE ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW (ZARÓWNO POCHODZĄCYCH OD CZŁOWIEKA, CELOWYCH, JAK I ZEWNĘTRZNYCH, NIEZALEŻNYCH, NP. CZASU) NA KOGOŚ. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x